Sunteți pe pagina 1din 3

ROMII CA GRUP SOCIAL VULNERABIL

La nivelul Uniunii Europene, minoritatea romă, cea mai numeroasă prin cei
aproximativ 10-12 milioane de romi din Europa, reprezintă un grup vulnerabil
prioritar în vederea incluziunii sociale. În ciuda multitudinii acţiunilor europene
intense pentru promovarea incluziunii sociale din ultimele două decenii, romii
au în continuare o situaţie problematică şi se confruntă cu fenomenul
discriminării, deşi se poate remarca o îmbunătăţire a situaţiei lor la nivel
european, cel puţin prin prisma politicilor publice adoptate (European
Parliament, 2006).
Populaţia de romi reprezintă un grup vulnerabil comparativ cu ansamblul
populaţiei pe mai toate dimensiunile vieţii: standard de viaţă, educaţie, ocupare,
locuire, sănătate, participare socială. Această minoritate etnică se confruntă cu
probleme generalizate, care încep de la lipsa documentelor oficiale de
identificare şi se continuă cu lipsa educaţiei, şomaj, stare precară a sănătăţii şi a
locuirii, discriminare şi chiar segregare (Ionescu şi Cace, 2006; Preda şi
Duminică, 2003).
Conform Sondajului Uniunii Europene privind minorităţile şi
discriminarea1, romii din România sunt printre cei mai puţin discriminaţi la
nivelul Europei. Numai unul din patru romi din România a menţionat
evenimente discriminatorii în ultimul an, comparativ cu peste jumătate din
celelalte ţări cuprinse în ancheta respectivă. Discriminarea în domeniul
„serviciilor private" este cea mai răspândită, urmată de discriminarea din
partea personalului unităţilor medico-sanitare. Experienţele discriminatorii
legate de locul de muncă se situează pe locul al treilea.

1 Sondajul Uniunii Europene privind minorităţile şi discriminarea - EU-MIDIS, 2009, realizat prin Agenţia
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 61
Europene. Ancheta a fost desfăşurată în următoarele state membre: Bulgaria, Republica Cehă, Grecia,
Ungaria, Polonia, România şi Slovacia. 62

1
Graficul nr. 5 - Rata medie de discriminare
(% persoane discriminate în ultimele 12 luni)
Sursa: Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, 2009,
EU-MIDIS, Date în obiectiv. Primul raport - Romii, p. 4
Romii s-au simţit mai puţin discriminaţi în relaţia cu personalul instituţiilor
de învăţământ, al instituţiilor de asistenţă socială sau în probleme legate de
locuinţe.
Graficul nr. 6 - Experienţe specifice legate de discriminare
(persoane discriminate în ultimele 12 luni)

EXPERIENTE SPECIFICE LEGATE DE DISCRIMINARE


14
14
12 11
9
10
8
6 4 4
4 3
2
0
SP PII PAS PUAMS AI LM

Sursa: Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, 2009,


EU- MIDIS, Date în obiectiv. Primul raport - Romii, p. 5

2
Legenda :
SP - In cadrul serviciilor private
PII - În contactul cu personalul instituţiilor de învăţământ
PAS - În contactul cu personalul de asistenţă socială
PUAMS - În contactul cu personalul unităţilor de asistenţă medico-
sanitară
AI - În contactul cu agenţia imobiliară/proprietarul
LM - În momentul căutării unui loc de muncă sau la locul de muncă