Sunteți pe pagina 1din 3

Caracteristicile, clasificarea si principiile de organizare ale serviciilor

publice
Caracteristicile serviciilor publice potrivit economiei:
1. serviciul public este intangibil (imaterial);
2. serviciul public este eterogen( intervin factori)
element prestator - factor timp( doua prestatii nu pot avea
aceeasi forma);
3. serviciul public este standardizat ( se stabilesc jaloane);
4. serviciul public este inseparabil ( prestarea si consumul au loc
simultan).
Clasificarea serviciilor :
1. In functie de natura
- servicii non market ( necomerciale- serviciul de stare civila);
- servicii comerciale ( telefonie mobila , presupune cerere si
oferta).
2. in functie de beneficiar
- servicii intermediare ( transport , depozitare )
- servicii finale
3. in functie de localizarea geografica
- servicii interne
- servicii externe
Serviciile publice private ( platite de consumator)
Servicii publice sunt cele finantate din resurse publice.
Puterea politica defineste interesul general.
Serviciile publice au aparut in Franta la sfarsitul secolului al XIX-lea.
O contributie foarte importanta a avut-o consiliul de stat prin Decizia
BLANKPO.la o manufactura a avut loc un accident din care a rezultat
accidentarea unui copil pe nume BLANKPO. Dupa indelungate si numeroase
procese a fost delegat statul ca responsabil de accident. Timp de 30 de ani
nu s-a dat importanta deciziei tribunalului, dar odata cu dezvoltarea Scolii
de servicii publice aceasta decizie a constituit baza acesteia.
Elementele serviciilor publice sunt:
1. activitati de interes general;
2. organism;
3. regim juridic specific.
In practica nu gasim aceleasi elemente.

Principiile de organizare si functionare ale serviciilor publice

1. Principiul continuitatii se bazeaza pe ideea ca preluarea unei


activitati de catre autoritatile administratiei publice implica existenta unei
nevoi sociale ce trebuie satisfacuta.Continuitatea serviciului impune ca
serviciul sa functioneze si sa nu cunoasca intreruperi brutale.
2. Principiul egalitatii de tratament al utilizatorilorOrice
persoana in orice situatie , trebuie tratata in mod egal cu persoanele aflate
in alte situatii.distingem egalitatea accesului si egalitatea tratamentelor
( egalitatea tarifara ).
3. Principiul mutabilitatii presupune ca prestatiile furnizate
cetatenilor sa fie intotdeauna adaptate nevoilor sale : daca circumstantele
se schimba , daca utilizatorii exprima noi exigente , serviciile publice
trebuie sa se conformeze.
3. Principiul neutralitatii .Neutralitatea functionarului public consta
in : profesionalism , impartialitate , neimplicare politica.
4. Principiul descentralizarii .Descentralizarea este acel sistem
potrivit caruia administrarea intereselor locale , comunale , orasenesti , sau
judetene se realizeaza de catre autoritati liber alese de catre cetatenii
colectivitatii respective.Avand la dispozitie mijloace financiare proprii si
beneficiind de putere autonoma de decizie , acest sistem raspunde ideii de
libertate.
5. Principiul subsidiaritatii - descentralizare prin recurgere la
piata.
6. Principiul transparentei - liberul acces la informatia publica -
legea 544
7. Principiul dezvoltarii durabile - presupune o dezvoltare care nu
are in vedere consumarea de resurse ( trebuie sa se axeze pe resurse
regenerabile)
8. Principiul legalitatii - totul se bazeaza pe aplicarea corecta a
legii " daca ceva nu este prevazut in lege nu inseamna ca este interzis"
9. Principiul oportunitatii - aplicarea la momentul oportun.
10. Principii moderne
a. eficienta - presupune realizarea raportului optim intre cost si
cantitate si calitatea serviciilor in conditiile satisfacerii nevoilor publice.
b. eficacitate- reprezinta gradul in care sunt realizate obiectivele
institutiei privind calitatea serviciului public prestat.
Acest principiu presupune pe de o parte , definirea in prealabil a unui
obiectiv , iar pe de alta parte , masurarea ( sau cel putin estimarea )
rezultatului obtinut., reprezinta relatia dintre efectele intentionate si reale
ale rezultatelor in atingerea obiectivelor.
c. economicitate - alocarea resurselor in functie de activitatea
care trebuie realizata.
Triunghiul acestor trei principii reprezinta dimensiunile performantei.