Sunteți pe pagina 1din 1

ÎMPREUNĂ, DĂRUIM UN ZÂMBET!

Prezentul proiect își propune implicarea elevilor de la Grupul Școlar Săvîrșin, în diferite
acțiuni de voluntariat și de caritate, realizate în colaborare cu diferite instituții și societăți
comerciale.
La început de drum, vreau să vă mărturisesc ce m-a determinat să mă implic în această
acțiune de voluntariat: străzile sunt pline de copii care cerşesc milă si atenţie, dar oamenii îi
ignoră. Au fost condamnati de la naştere, iar noi, societatea, îi condamnăm în felul nostru.
Greutăţile si neajunsurile îi înrăiesc şi îi fac să se răzvrătească împotriva celor care nu sunt ca ei,
iar nepăsarea noastră, într-un final, îi ucide. Nu stiu ce voi putea face pentru aceşti copii, dar cred
că împreuna vom putea schimba ceva. Ceea ce pentru noi este puţin, pentru ei este enorm.
Echipa de proiect
- Responsabil de proiect: prof . Daj Maria Emilia
- Coordonatori:
- Director Ing. Prof .Vesa Nicolae
- Prof. Daj Maria Emilia
Parteneri:
- Primaă ria Saă vîîrsș in, primar Plesș Gheorghe
- Sș coala Specialaă ,,Vaă raă dia de Muresș ”, director Retezan Adrian
- Spitalul Social Saă vîîrsș in, director dr. Sala Cornel
- Biserica Ortodoxaă Saă vîîrsin, preot Maă daă lutșaă Caă lin
Sponsori:
- S.C. CRISMIDAVA S.R.L., admin. Daj Cristian
Prin acest proiect, dorim saă antrenaă m elevii îîn activitaă tși de voluntariat sș i caritate,
dezvoltaî nd astfel, îîn raî ndul acestora, abilitaă tși de comunicare sș i lucrul îîn echipaă . Dezvoltarea
simtșului estetic, al creativitaă tșii elevilor sș i valorificarea acestora îîn diferite actșiuni de caritate, sunt
obiectivele proiectului nostru.
V-am prezentat o mică parte din ceea ce îmi doresc să realizez prin acest proiect. Echipa noastră
de voluntari se va implica în orice activitate în care este solicitată.
Le mulţumesc elevilor, cadrelor didactice înscrise ca voluntari în acest proiect, domnului director
de la Grupul Scolar Săvârşin şi tuturor celor care vor încerca să mă sprijine. Sper să fim o echipa şi
împreună să putem schimba ceva!
De luni, 30.01.2012, la Grupul Sș colar Saă vîîrsș in se demareazaă , îîn cadrul proiectului, o
activitate îîn care elevii voluntari straî ng alimente, dulciuri, rechizite sș colare, care ulterior vor fi
donate familiilor cu probleme sociale.
DACĂ SUNT PERSOANE CARE NE POT AJUTA, LE RUGĂM SĂ NE CONTACTEZE!
ACCEPTĂM ORICE TIP DE DONAŢIE!
FII SOLIDAR! FII VOLUNTAR!

Articol realizat de,

Înv. Daj Emilia