Sunteți pe pagina 1din 1

CHESTIONARUL DE AUTOEVALUARE

SRL SMILE DENT


(denumirea instituției)
I. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ
Notă informativă despre baza tehnico-materială a instituției (succint – istoricul fondării,
amplasarea, starea edificiilor, component și starea încăperilor, sistemelor de ventilare ( inclusiv și
celor locale) și e condiționare a aerului, de apeduct și canalizare, încălzire etc.) cu indicarea:
- Nomenclatorului dispozitivelor medicale existente (nr. ordine, denumirea
dispozitivului, anul fabricării, starea funccțională, prezența controlului
metrologic):
- Nomenclatorului dispozitivelor medicale necesare.

II.CAPACITATEA INSTITUȚIEI
2.1 Numărul total de vizite pe parcursul anului – 900
din ele prrimare - 500
2.2 Numărul total de pacienți protezați - 75

III. RESURSELE UMANE


3.1 Completarea statelor instituției
Conform Completate
Denumirea funcției schemei de Persoane fizice
state abs %
Medici 4 4 100 3
Personal medical cu studii 3 3 100 2
medii speciale
Alt personal 5 5 100 4
TOTAL 10 10 100 9
3.2 Calificarea personalului medical
Medici Personal medical cu
Gradul de calificare studii medii speciale
abs % abs %
Grad științific
Categorie superioară
Categoria întîi
Categoria doi
TOTAL cu grad de calificare - - - -
TOTAL fără grad de calificare 3 100 2 100