Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

PROFESOR:Zaharia Bogdan
OBIECTUL: GEOGRAFIE GENERALA
CLASA A VIII-A
DATA:29-03-2018
TEMA:POPULATIA ROMANIEI-NUMARUL SI EVOLUTIA NUMERICA
TIPUL LECTIEI: PREDARE-INVATARE, TEST DE PROGRES “CADRUL NATURAL”
RESURSE: - DIDACTICE:conversatia euristica, problematizarea,explicatia
-MATERIALE: Manulalul scolar, harta Fizica a Romaniei
SCOPUL LECTIEI: dobandirea de noi cunostinte in verderea realizarii obiectivelor lectiei
OBIECTIVE OPERATIONALE:-capacitati de comunicare:
O1-la sfarsitul lectiei elevii vor putea descrie evolutia numerica a
populatiei tarii din 1930 pana in present,
O2-elevii vor utiliza corect notunile de populatie, evolutie numerica
spor natural, natalitate, mortalitate, contingent,
-capacitati de tip cognitiv:
O3-sa inteleaga cauzele scaderii numarului de locuitori ai tarii
O4-sa explice modificarea numarului de locuitori si a sporului
natural
O5-sa perceapa ordinea fenomenelor prezentate anterior,
-aptitudini:
O6-sa-si dezvolte memoria prin invatare,
O7-sa-si dezvolte capacitatile de sinteza si analiza unor fenomene,
procese socio-umane(sporul natural, conditii istorice etc)

STRATEGIA DIDACTICA

M1-Organizarea clasei: organizarea, prezenta clasei, comunicarea tipului de activtate si finalitatile asteptate
la sfarsitul lectiei.
M2-Desfasurarea lectiei:

I.Insusirea cunostintelor noi

SCHITA LECTIEI
Numarul populatiei si evolutia numerica

Def:Totalitatea fiintelor umane care locuiesc intr-un anumit teritoriu


Numarul: 21,3milionane locuitori(2012)=> tara mijlocie-mare .

Evolutia numerica:
-a fost in cea mai mare parte de crestere numerica: 1930 -14mil.loc
1970 -20 mil.loc
1990 -23,2 mil.loc
- in prezent este de scadere numerica:……………...1998 -22.5 mil.loc
2002 -21.7 mil loc.
2012-21,3 mil loc.
Cresterea numerica se datoreaza SPORULUI NATURAL pozitiv
Sporul natural= diferenta dintre natatlitate si mortalitate
Natalitatea=numarul de nascuti vii raportat la 1000 locuitori S. N. = N - M
Mortalitatea=numarul de decese raportat la 1000 locuitori.

Sporul natural a inregistrat fluctuatii:


-cel mai mare: 18.1‰ in anul 1967,
-cel mai mic: -2.5‰ in anul 1996,
-este negativ din anul1992=>scadere numerica
Contingent= numarul de persoane care s-au nascut in acelasi an.
-cel mai mare: 500.000 persoane, in anul 1967.

Numarul de locuitori ai Romaniei este in continua scadere, datorita:


-sporului natural negativ,
-migratiei fortei de munca peste hotare.

Activitatea profesorului:
-noteaza pe tabla titlul noii lectii
-solicita elevilor sa-si aminteasca definitia populatiei
-scrie pe tabla numarul de locuitori ai tarii,
-solicita elevilor sa priveasca si sa analizeze tabelele din manual si sa descopere care a fost numarul de locutitori
din 1930, 1970, anul cu cel mai mare numar si numarul din prezent si apoi sa le treaca in caiete
-ii intreaba pe elevi care este cauza cresterii numerice a unei populatii
-scrie pe tabla notiunile de spor natural, natalitate, mortalitate si realizeaza formula matematica cu ajutorul elevilor.
-solicita elevilor sa analizeze graficul din manual si sa caute anii si valorile sporului natural: cel mai mare, cel mai
mic, de cand este negativ si apoi sa le treaca in caiete,
-explica notiunea de contingent si cand a fost cel mai mare,
-solicita elevilor sa traga concluzii cu privire la evolutia numerica a populatiei

Acvtivitatea elevilor
-elevii isi noteaza in caiete titlul,
-isi amintesc notiunea de populatie si o transcriu in caiete,
-analizeaza tabelele din manual si scriu numarul de locuitori din 1930, 1970, cel mai mare si numarul actual,
-isi aminteca sporul natural drept cauza cresterii numerice a populatiei,
-scriu in caiete notiunile date de profesor si formeaza formula matematica,
-urmaresc graficul din manual si identifica anii cu spor natural minim, maxim, de cand este negativ si scriu in
caiete,
-scriu in caiete notiunea de contingent, maximum inregistrat
-elevii concluzioneaza ca numarul populatiei este in scadere si cauta cauzele, pe care apoi le transcriu in caiete.