Sunteți pe pagina 1din 2

Avizat, Avizat,

Director, Responsabil comisie metodică,

Planificare calendaristică anuală


Şcoala: Şcoala gimnazială „Ioan Ban-Dascalu” Poiana Sibiului Profesor: Hindorean Adelin-Nicolae
Disciplina: Fizică An şcolar: 2017-2018
Clasa: a VII-a A Nr. ore/săptămână: 2 ore

Nr. Unitatea de învăţare Conţinuturi Nr. ore Săptămâna Obs.


crt.
1. Recapitulare 2 S1
2. Forţa – mărime vectorială 1. Interacţiunea. Efectele interacţiunii mecanice a corpurilor 1 S2

2. Forţa. Unitate de măsură. Măsurarea forţei 2 S2- S3


3. Forţa – mărime vectorială; mărimi scalare, mărimi vectoriale 1 S3
4. Greutatea corpurilor. Deosebirea dintre masă şi greutate 1 S4
5. Dependenţa dintre deformare şi forţa deformatoare;
2 S4- S5
reprezentare grafică. Forţa elastică
6. Compunerea forţei 1 S5
7. Principiul acţiunii şi reacţiunii 1 S6
8. Aplicaţii: interacţiuni de contact – forţa de apăsare normală,
2 S6- S7
forţa de frecare, tensiunea în fir, presiunea
9. Exerciţii şi probleme 1 S7
10. Lucrare de control 1 S8
3. Echilibrul mecanic al corpurilor 1. Echilibru de translaţie 1 S8
2. Mecanisme simple: planul înclinat, pârghia, scripetele 3 S9- S10
3. Exerciţii şi probleme 1 S10
4. Lucrul mecanic şi energia mecanică 1. Lucrul mecanic 1 S11
2. Puterea 1 S11
3. Randamentul 1 S12
4. Exerciţii 1 S12
5. Energia cinetică 1 S13
6. Energia potenţială 1 S13
7. Conservarea energiei mecanice 1 S14
8. Exerciţii 1 S14
9. Echilibrul mecanic şi energia potenţială 1 S15
10. Exerciţii 1 S15
11. Test S16
1
Avizat, Avizat,
Director, Responsabil comisie metodică,

Nr. Unitatea de învăţare Conţinuturi Nr. ore Săptămâna Obs.


crt.
5. Recapitulare semestrială/Oră la dispoziţia
4/1 S16- S17- S18
profesorului
6. Lumină şi sunet 1. Reflexia luminii. Legile reflexiei 1 S19
2. Oglinda plană. Construirea imaginii 2 S19-S20
3. Refracţia luminii. Reflexia totală 2 S20- S21
4. Exerciţii şi probleme 2 S21- S22
5. Lentile 1 S22
6. Construcţii grafice de imagini în lentile 2 S23
7. Parte experimentală 1 S24
7. Ochiul 2 S24 -S25
8. Ochelarii. Lupa 1 S25
9. Dispersia luminii 1 S26
10. Exerciţii şi probleme 1 S26
SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN! S27
11. Surse sonore 1 S28
12. Propagarea sunetului 1 S28
13. Percepţia sunetului 1 S29
14. Exerciţii şi probleme 2 S29 - S30
15. Lucrare de control 1 S30
8. Fenomene termice 1. Difuzia 1 S31
2. Calorimetrie – căldura, temperatura 1 S31
3. Motoare termice 1 S32
4. Exerciţii 3 S32- S33
9. Recapitulare finală/Ore la dispozitia S34- S35-S36
4/2
profesorului