Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învătământ: Scoala Gimnaziala “Ioan Ban Dascalu”, Poiana Sibiului


Profesor: Hindorean Adelin-Nicolae
Clasa: a VII-a
Obiectul: Matematică – Geometrie
Unitatea de învătare: CERCUL
Tema lectiei: Cercul.Unghi la centru,
Tipul lectiei: Lectie de asimilare de noi cunostiinte
Metode folosite: Conversatia, învătarea prin descoperire, explicatia, exercitiul
Mijloace de învătământ: fisa de lucru, creta, tabla, prezentare Power Point.
COMPETENTE GENERALE
- Identificarea unor date si relatii matematice si corelarea lor in functie de contextul in care au fost definite.
- Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural contextual cuprinse in enunturi matematice.
- Utilizarea algoritmilor si a conceptelor matematice pentru caracterizarea locala sau globala a unei situatii concrete.
- Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situatii concrete si a algoritmilor de prelucrare a acestora.
- Analiza si interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situatii- problema.
- Modelarea matematica a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunostintelor din diferite domenii.
Competente specifice:
- Recunoasterea si descrierea unor figuri geometrice plane în configuratii date
- Calcularea unor lungimi de segmente si a unor masuri de unghiuri utilizand metode adecvate in configuratii geometrice care contin un cerc.
- Utilizarea informatiilor oferite de o configuratie geometrica pentru deducerea unor proprietati ale cercului.
- Exprimarea proprietatilor elementelor unui cerc in limbaj matematic.
Obiective operationale:
- Să definească cercul si elementele sale
- Să utilizeze notatiile corespunzatoare cercului
- Sa recunoasca unghiurile la centru.
- Sa calculeze masura in grade a unui arc de cerc
- Să rezolve probleme simple aplicând notiunile teoretice învătate
Desfăşurarea activităţii
Metode şi
Activităţi de
Etapele lecţiei Timp Activitatea profesorului Activitatea elevilor procedee de
învăţare
evaluare
-verificarea prezentei elevilor si notarea - elevii vor avea pe bănci, - activitate - apreciere
absentelor in catalog caiete si instrumentele comună verbală
Moment -verificarea tinutei elevilor si celor necesare geometrice.
1’
organizatoric desfasurarii orei
-asigurarea unei atmosphere adecvate pentru
buna desfasurare a orei
-verificarea temei elevilor prin sondaj, -pregatirea caietelor de - activitate - apreciere
utilizand dialogul profesor-elev, elev-elev, teme; comună verbală
Captarea
5’ prin confruntarea rezultatelor. In cazul in - un elev rezolvă la tablă - formativă
atentiei care apar diferente mari la rezultat se problema – participă şi
rezolva problema la tabla. ceilalţi colegi
-se imparte elevilor cate o fisa ce contine -elevii completeaza - apreciere
un rebus matematic; rebusul la tabla -conversatia verbală
Reactualizarea
5’ -se solicita elevilor completarea acestuia si
cunostintelor
obtinerea solutiei pe verticala

Informarea In cadrul orei de astazi vom studia lectia Elevii noteaza in caiete - explicatia
elevilor asupra “CERCUL.UNGHI LA CENTRU” titlul lectiei
temei si a 1’
obiectivelor
urmarite
Se solicita elevilor sa deseneze doua puncte Elevii deseneaza si - activitate - analiza
A si O astfel incat AO=3cm. intuiesc figura obtinuta comuna raspunsurilor
Se adreseaza intrebarile:”Mai exista alte -descoperirea
puncte situate la 3cm de punctul O?Cate?
Ce figura geometrica formeaza aceste
puncte?”
-se enunta definitia cercului: -elevii noteaza in caiete -explicatia -observare
Fie O un punct intr-un plan si r un numar sistematica
pozitiv.Cercul de centru O si raza r este
multimea punctelor din plan situate la
distanta r fata de punctul O.
Notatia:C(O;r)
FISA LUCRU

1. Desenati un cerc cu centru in punctual O si raza 2cm.


a)desenati punctele A, B C,D si E astfel incat sa fie indeplinite simultan conditiile :
-OA=OB=OC=2cm
-Punctele A,O, C coliniare
-OD=1,5 cm
-OE=3cm.
Stabiliti pozitia punctelor A,B,C,D,E fata de cerc.
b)determinati lungimea segmentului [AC].

2. In figura alaturata PM=PK.


Care este numele fiecarui obiect de mai jos: R

a) [MK]
b) [RK]
c) P
M P K

d) RM

e) RPK T x

f) MK

g) RKT.

3.In figura alaturata [AB] si [AC] sunt diametre.


Daca m(<ABC)=350, calculati masura fiecarui O
arc mic ce apare pe cerc. 350

B
D