Sunteți pe pagina 1din 1

Model cerere pentru acordarea avizului de cult în vederea predării disciplinei Religie

Preasfinţiei Sale
Preasfinţitului Părinte Dr. Sofronie Drincec,
Episcopul Oradiei

Preasfinţite Părinte Episcop,

Subsemnatul/a ……………., domiciliat/ă în ………………, absolvent/ă al/a


………………….., promoţia ….., cu supunere filială, Vă rog să binevoiţi a-mi acorda
arhiereasca binecuvântare pentru a participa la concursul ………….., sesiunea ……….,
pentru disciplina Religie ortodoxă.
Precizez că mă angajez să respect prevederile statutare, canoanele şi
regulamentele bisericeşti, precum şi hotărârile autorităţilor bisericeşti, normative pentru
desfăşurarea activităţilor didactice.
Rămân pe mai departe al/a Preasfinţiei Voastre fiu/fiică supus/ă şi Vă sărut
sfinţita dreaptă.

Oradea, Semnătura,
……….. ………………