Sunteți pe pagina 1din 9

Copierea şi lipirea diapozitivelor

Atunci când copiaţi şi lipiţi un diapozitiv ce urmează unui diapozitiv cu un şablon


formă (şablon formă: Un fişier care conţine stilurile unei prezentări, printre care
tipul şi mărimea marcatorilor şi fonturilor; poziţia şi mărimea substituenţilor;
aspectul fundalului şi schemele de culori de umplere; precum şi un coordonator de
diapozitive şi un coordonator opţional de titluri.) diferit de cel pe care îl lipiţi, acesta
va prelua stilurile diapozitivului după care urmează. Dacă doriţi ca diapozitivul să
păstreze stilurile de proiectare iniţiale, utilizaţi butonul Opţiuni lipire - care apare
alături de diapozitivul lipit în vizualizarea normală în filele Schiţă sau Diapozitive sau
în panoul Diapozitiv — pentru a modifica formatarea.

1. Butonul Opţiuni lipire apare sub diapozitivul lipit.


2. Faceţi clic pe buton pentru a afişa opţiunile de formatare ale stilului de
proiectare.

Alegeţi opţiunea din meniu Păstrare formatare sursă (Keep Source Formating) pentru a
reveni la stilul iniţial al diapozitivului. Opţiunea implicităSe utilizează formatarea
şablonului formă (Use Design Template Formating) aplică stiluri ale şablonului curent.

Notă Dacă nu vedeţi butonul Opţiuni lipire, este posibil ca acesta să nu fie activat.
Pentru a-l activa, în meniul Instrumente (Tools), faceţi clic pe Opţiuni (Options), apoi în
fila Editare (Edit) din Decupare şi lipire (Cut and Paste) , selectaţi Afişare butoane
Opţiuni lipire (Show Paste Options Buttons).

Dacă selectaţi oricare din opţiunile de mai sus şi decideţi apoi să aplicaţi stilurile
şablonului formă curent, faceţi clic pe Se utilizează formatarea şablonului formă (acesta
este implicit).

Notă Dacă doriţi să mutaţi un element în loc să îl copiaţi, faceţi clic


pe Decupare (Cut) în meniul de comenzi rapide, în loc să faceţi clic pe Copiere(Copy).
Copierea şi lipirea tabelelor sau a formelor

Butonul Opţiuni lipire apare de asemenea atunci când copiaţi şi lipiţi forme sau
tabele ce utilizează un şablon formă diferit de cel al destinaţiei de lipire. Aveţi
posibilitatea de a selecta Păstrare formatare sursă pentru a păstra stilurile iniţiale; cu
toate acestea, dacă în formă sau în tabel există text, acesta va prelua totuşi stilul
şablonului formă curent.

Copierea şi lipirea textului

Atunci când copiaţi şi lipiţi text cu un stil diferit de cel al destinaţiei de lipire, aveţi
uneori o opţiune în meniu butonului Opţiuni lipire , numită Păstrare doar text (Keep
Text Only). Această opţiune vă permite să potriviţi textul lipit cu formatarea textului
din substituentul de destinaţie. De exemplu, dacă există text particularizat în
substituent şi lipiţi alt text, textul lipit preia stilul şablonului formă şi nu stilul
particularizat. Opţiunea Păstrare doar text modifică textul în stilul particularizat.

1. Dacă veţi copia text dintr-o prezentare în alta, deschideţi ambele prezentări,
apoi, în meniul Fereastră (Window), faceţi clic pe Aranjare totală (Arrange All).
2. În diapozitiv, selectaţi textul pe care doriţi să îl copiaţi; faceţi clic cu butonul
drept al mausului, apoi faceţi clic pe Copiere.
3. Afişaţi diapozitivul în care doriţi să lipiţi şi, în diapozitiv, faceţi clic acolo unde
doriţi să lipiţi; faceţi clic cu butonul drept al mausului, apoi faceţi clic pe Lipire
(Paste) . Dacă textul pe care l-aţi lipit are un stil diferit de cel al textului din
diapozitivul în care l-aţi lipit, va apărea butonul Opţiuni de lipire Dacă
formatul elementelor pe care le-aţi lipit este cel dorit, lipirea este încheiată.
Dacă nu, deplasaţi-vă la pasul 4.
4. Pentru a aplica o formatare diferită, faceţi clic pe butonul Opţiuni de lipire, apoi
aveţi următoarele variante disponibile: Pentru a păstra formatarea originală a
elementului lipit, faceţi clic pe Păstrare formatare sursă.
Pentru a face textul lipit să se potrivească cu formatarea existentă în
substituentul (substituenţi: Casete cu bordura punctată sau haşurată din care se
constituie majoritatea diapozitivelor. Aceste casete conţin textul titlului şi al
corpului sau obiecte cum ar fi diagrame, tabele şi imagini.) curent, faceţi clic
pe Se păstrează numai textul (aceasta apare dacă textul lipit sau substituentul
destinaţie are un stil de font care nu este parte a şablonului formă iniţial sau
curent).
Copierea diapozitivelor din altă prezentare, fără a deschide prezentarea

Home → New Slide → Reuse Slide → Browse

Formatarea textului – corp de literă, stil, mărime, culori,


centrare, aliniere
Adăugarea textului într-un diapozitiv

Textul este introdus prin acţionarea tastaturii; în momentul în care se ajunge la capătul
rândului, cursorul continuă pe rândul următor. Pentru a introduce un text, va trebui să
daţi un clic în zona în care scrie Click to add text (Faceţi clic pentru adăugare
text) şi apoi puteţi introduce textul dorit.

Formatarea textului

După introducerea textului puteţi alege opţiunea de formatare a acestuia. Din


meniul Format apelaţi opţiunea Font. Se ajunge la următoarea fereastra de dialog.

În prima parte se poate modifica tipul de font, stilul şi dimensiunea acestuia, doar
printr-un simplu clic pe opţiunea dorită.
Pentru a alege o culoare specială va trebui să daţi clic pe meniul
derulant Color ce deschide o nouă fereastră din care se poate alege o culoare pentru
font.

Dacă totuşi nu sunteţi mulţumit de


culorile prezentate, şi vreţi o nuanţă
specială puteţi opta pentru a o realiza
apăsând pe butonul More Colors (Mai
multe culori).

Se va deschide fereastra Colors


(Culori). Aici vă puteţi crea orice
culoare doriţi prin combinarea unor
culori.

Culoarea pe care o doriţi se poate


obţine prin deplasarea crucii albe în
fereastra Colors (Culori), spre nuanţa
dorită. Intensitatea culorii, se modifică
prin deplasarea săgeţii negre din partea
dreapta în sus sau în jos după cum
doriţi.
În fereastra de dialog Font mai apar şi alte efecte, ce pot fi activate prin marcarea
acestora printr-un simplu clic. Fiecare efect va fi atribuit doar textului dinainte
selectat. Efectele mai importante sunt: Underline (Subliniere) care subliniază textul
şi Shadow (Umbră) ce îi oferă textului selectat o uşoară umbră, Superscript
(Exponent), este opţiunea necesară pentru a scrie textul selectat ca exponent (offset =
decalaj, deplasare) şi Subscript (Indice) scrie textul selectat ca indice.

Pentru a face definitive modificările va trebui apasată tasta OK. În caz contrar
apăsarea tastei Cancel va lăsa textul aşa cum era.

Puteţi economisi timp făcând aceste lucruri prin intermediul butoanelor prezente pe
bara de meniuri.

Pentru:

 a scrie mai îngroşat va trebui aleasă opţiunea Bold prin apăsarea butonului ,
sau prin apăsarea simultană a tastelor Ctrl+B;
 a scrie înclinat se va alege opţiunea Italic prin apăsarea , sau prin apăsarea
simultană a tastelor Ctrl+I;
 a sublinia textul veţi alege opţiunea Underline apăsând sau prin apăsarea
simultană a tastelor Ctrl+U;
 a schimba culoarea fontului alegeţi

 a schimba fontul sau dimensiunea acestuia, alegeţi caracterele definite în


meniurile derulante existente pe bara de instrumente

 a adăuga o umbră textului selectat apăsaţi butonul existent în bara de


instrumente a aplicaţiei.
Puteţi alinia textul după cum doriţi. Pentru aceasta apelaţi din meniul Format –
Alignment (Aliniere) şi apoi alegeţi opţiunea dorită.

Pentru a economisi timp, puteţi lucra şi cu butoanele din bara de instrumente :

 La stânga , sau puteţi apăsa combinaţia de taste Ctrl+L;


 Centrat , sau puteţi apăsa combinaţia de taste Ctrl+E;
 La dreapta , sau puteţi apăsa combinaţia de taste Ctrl+R;
 Justified (aliniere stânga - dreapta), sau puteţi apăsa combinaţia de
taste Ctrl+J.

Dacă doriţi, puteţi transforma toate caracterele unui text în litere mari. Pentru a realiza
acest lucru selectaţi textul dorit şi apoi din meniul Format alegeţi
opţiunea Change Case (Modificare după caz), ce va deschide fereastra Change
Case (Modificare litere mari/mici) din care vă alegeţi opţiunea dorită (pentru a
transforma în litere mari alegeţi opţiunea Uppercase - MAJUSCULE).

Schimbarea spaţiului între paragrafe


Pentru a schimba spaţierea între diferite paragrafe selectaţi paragrafele asupra cărora
doriţi să realizaţi modificările şi apoi în meniul Format selectaţi opţiunea Line
Spacing (Interlinie). În fereastra apărută pe ecran selectaţi dimensiunile dorite.

Pentru a observa modificările făcute apăsaţi butonul Preview (Examinare).

Alegerea diferiţilor marcatori

O modalitate de formatare a paragrafelor existente întrun diapozitiv este cea cu


ajutorul marcatorilor din meniul Format - Bullets and Numbering (Marcatori şi
numerotare). Această opţiune deschide o fereastră de dialog din care ne putem alege
simboluri diverse pentru a evidenţia anumite paragrafe.
Tipurile de marcatori sunt:

 bulleted (marcatori) - se introduc diferite simboluri pentru a se remarca mai


uşor anumite paragrafe;
 numbered (numerotare) - oferă posibilitatea de a ordona paragrafele din
diapozitiv cu ajutorul cifrelor arabe, sau a literelor.

În acelaşi meniu deschis se mai poate alege din meniul


derulant Color (Culoare) culoarea pe care doriţi să o conţină
marcatorul respectiv, sau puteţi alege şi dimensiunea acestuia
exprimat procentual în funcţie de mărimea caracterelor textului.

Pentru a introduce automat un bulet se poate da clic pe imaginea corespunzătoare din


bara de instrumente .

Utilizarea comenzii Undo (Anulare) şi Redo (Repetare)

În momentul în care s-a greşit ceva în introducerea datelor se apelează funcţia Undo
(Anulare) pentru a anula ultima operaţiune efectuată. Funcţia Undo(Anulare) se
găseşte în meniul Edit (Editare) - Undo (Anulare) sau în pictograma aflată pe
bara de instrumente.
Se observă că apăsarea tastelor Ctrl+Z realizează anularea ultimei operaţii.

Opus funcţiei Undo (Anulare) este funcţia Redo (Repetare), care realizează
refacerea ultimei operaţii anulate. Funcţia Redo (Repetare) se găseşte în meniul Edit
(Editare) asemănător funcţiei Undo (Anulare) sau în pictograma existentă pe
bara de meniuri.

Se observă că apăsarea tastelor Ctrl+Y realizează repetarea ultimei operaţii.