Sunteți pe pagina 1din 5

CONCURSUL ȘCOLAR INTERJUDEȚEAN DE GEOGRAFIE PENTRU CLASELE V-VII

„TERRA - DE LA POVESTE LA REALITATE”


ETAPA JUDEŢEANĂ
CLASA a VI-a

Se acordă 10 puncte din oficiu


Timp de lucru: 2 ore

Subiectul I (20 puncte)


A. Scrie, pe foaia de concurs, litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. Cea mai veche republică din Europa este statul:
a. Vatican b. San Marino c. Portugalia d. Grecia
2. Dintre mările de mai jos, cea mai mică salinitate este în:
a. Marea Neagră b. Marea Mediterană c. Marea Baltică d. Marea Mânecii
3. Orașul Duisburg- cel mai mare port fluvial din lume- este situate pe:
a. Elba b. Dunăre c. Waser d. Rin
4. Lacul Neusiedler este situat la granița dintre:
a. Elveția și Germania b. Austria și Ungaria c. Germania și Austria d. Austria și Elveția
5. Grupul auto FIAT are sediul în orașul:
a. Torino b. Roma c. Milano d. Napoli
10 puncte

B. Scrie, pe foaia de concurs, informația corectă care completează afirmațiile de mai jos:
1. Cel mai înalt vârf din munții Apenini se numește……………………………………………………...
2.Vulcanul inactiv Puy-de-Dôme este localizat în unitatea de relief numită……………….......................
3.Țărmul cu rias se întâlnește pe coasta de nord- vest a…………………………………………………
4. Landele cu ericacee sunt un tip de vegetație întâlnit în…………………………………………………
5. Orașul italian în care se află Muzeul Uffizi se numește………………………………………………..
10 puncte
Subiectul II (10 de puncte)
Stabilește valoarea de adevăr a următoarelor propoziții. Adaugă A (adevărat) sau F (fals) după fiecare
enunț (după caz).
1. Spania este mai populată decât Italia.
2. Orașul Strasbourg este situat în Germania.
3. Regatul Unit exploatează petrol și gaze naturale din Marea Nordului.
4. Luxemburg se numără printre cele șase țări care au pus bazele Uniunii Europene.
5. Grecia a aderat la Uniunea Europeană în 1986.
6. Orașul Berlin este străbătut de fluviul Oder.
7. Orașul La Coruna din Spania este amplasat în zona tipului de climă mediteraneană.
8. Munții Penini sunt situați în Italia.
9. Lacul glaciar Como este situat în munții Pirinei.
10. Orogeneza hercinică a preluat numele de la munții Harz din Germania.

1
Subiectul III (20 de puncte)
Harta de mai jos se referă la subiectul III 1 – 8. Precizaţi:
1. Originea lacurilor notate pe hartă cu literele a și b, și țările în care se găsesc.
2. Numele câmpiei notate pe hartă cu A și fluviul care o traversează.
3. Numele strâmtorii notate pe hartă cu cifra 1 și insulele între care este amplasată.
4. Strâmtoarea notată pe hartă cu cifra 2 și mările pe care le leagă.
5. Numele canalului notat pe hartă cu cifra 3 și un oraș - port situat în apropierea sa.
6. Un tip de vegetație pentru unitatea de relief marcată pe hartă cu litera C și numele acestei unități.
7. Numele unității de relief marcată pe hartă cu litera B și orogeneza în care s-a format.
8. Un tip de vegetație si un tip de sol din unitatea de relief marcată pe hartă cu litera A.

2
Subiectul IV (24 de puncte)
Analizați imaginile de mai jos. Precizați:
1. Numele obiectivului din fiecare imagine și orașele în care se găsesc.
2. Râul care se află la baza obiectivului din imaginea 1.
3. Numărul imaginii care corespunde celui mai populat oraș dintre cele patru.
4. Religia practicată în orașul corespunzător imaginii 3.
5. Tipul de climă în care se află orașul din imaginea 1.

Subiectul V (16 puncte)


În tabelul de mai jos sunt prezentate date în legătură cu suprafața și populația Italiei și a Finlandei.

Țara Populația Suprafața Densitatea


Italia 60.776.531 locuitori 301.340 km²
Finlanda 5.421.827 locuitori 338.432 km2

a. Calculați densitatea populației pentru fiecare țară.


b. Precizați două cauze care să explice valorile mai mici ale densității populației din Finlanda.

3
CONCURSUL ȘCOLAR INTERJUDEȚEAN DE GEOGRAFIE PENTRU CLASELE V-VII
„TERRA - DE LA POVESTE LA REALITATE”
ETAPA JUDEŢEANĂ
CLASA a VI-a

Barem

Subiectul I …………..…….……………………………………………..…………… 20 de puncte


Se acordă 20 de puncte astfel:
A. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect:
1. b; 2. c; 3. a; 4. b; 5. a.
Total A 5 x 2 puncte = 10 puncte

B. Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect:


1. Gran Sasso d’ Italia; 2. Masivul Central Francez; 3. Spaniei; 4. Vestul Europei/Franța; 5. Florența
Total B 5 x 2 puncte = 10 puncte
Total Subiectul I (A+B) = 20 de puncte

Subiectul II …………..…….……………………………………………..…..…………10 puncte


Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect:
1 - F; 2 - F; 3 - A; 4 - A; 5 - F; 6 - F; 7 - F; 8 - F; 9 - F; 10 - A.

Total Subiectul II 10 x 1punct = 10 puncte

Subiectul III …………..…….……………………………………………..…..……….. 20 de puncte


Se acordă câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect:
1. a – glaciară (1p); b – tectonică (1p); a – Rusia (1p); b- Ungaria (1p);
2. Câmpia Andaluziei (1p); Guadalquivir (1p);
3. Strâmtoarea Bonifacio (1p); Corsica (1p); Sardinia (1p);
4. Kerci (1p); Marea Azov (1p); Marea Neagră (1p);
5. Canalul Corint (1p); portul Pireu (1p);
6. Stepă/Silvostepă (1p); Podișul Volgăi (1p);
7. Podișul Boemiei (1p); orogeneza hercinică (1p);
8. Garriga/maquis (tufișuri/vegetație mediteraneană) (1p); terra rossa (1p);

Total Subiectul III 20 x 1 punct = 20 puncte

Subiectul IV ………....…….…………………………………………..…..…………..…24 de puncte


Se acordă câte 2 punct pentru fiecare răspuns corect:
1. 1- Ochiul Londrei (2p), Londra (2p); 2 - Muzeul Luvru (2p), Paris (2p); 3 – Acropole (2p),
Atena (2p); 4 – Poarta Brandenburg (2p), Berlin (2p);

4
2. Tamisa (2p);
3. 1 (2p);
4. creștină ortodoxă (2p);
5. temperat – oceanică (2p);
Total Subiectul IV 12 x 2 puncte = 24 puncte

Subiectul V …………..…….…………………………………………..…..……… 16 puncte


Se acordă câte 4 puncte pentru fiecare răspuns corect:
a. Densitate Italia = 201 loc/km2 (4p); Densitate Finlanda = 16 loc./km2 (4p);
b. relieful (4p), clima nefavorabilă (4p); Se acceptă și: vechimea locuirii, suprafața mare
ocupată de apă din Finlanda. etc.

Total Subiectul V 4 x 4 puncte = 16 puncte

Total 90 puncte
10 puncte din oficiu