Sunteți pe pagina 1din 2

1

Următoarele cerinţe SQL vor fi rezolvate în baza de date de la seminar BazaDeDateSQL.mdb:

01. Sa se creeze tabela SALARIATI cu următoarea structură CNP, Nume, Functia, DataAngajare,
Salariu.

02. Sa se adauge in tabela SALARIATI angajatul “Ionescu Ion” cu CNP “1751115463041”, funcţia
contabil, angajat pe 1/1/2000 cu un salariu de 12.000.000.

03. Sa se adauge in tabela SALARIATI toate persoanele din tabela GESTIONARI (în coloana
Funcţia se va completa “Gest”).

04. Sa se majoreye cu 500.000 salariile din tabela SALARIATI pentru persoanele angajate inainte
de 1-1-1999..

05. Sa se şteargă din tabela SALARIATI toate persoanele agajate înainte de 1-1-2000 care au
salariu sub 10.000.000 lei..

06. Sa se afişeze, în odine alfabetică numele furnizorilor din Iaşi şi Braşov.

07. Sa se afişeze lista localităţilor unde firma are depozite (fiecare oras va figura o singură dată).

08. Sa se afişeze lista cu numele, funcţiile şi salariile primilor 3 angajaţi cu cele mai mari salarii din
tabela SALARIATI.

09. Sa se afiseze numerele notelor de recepţie, datele recepţiilor şi să se calculeze numărul de zile
trecut de la recepţie pentru toate recepţiile de la un anumit depozit tastat ca parametru.
2

10. Sa se afişeze numerele notelor de receptie si numele gestionarilor ce le-au intocmit de la


inceputul anului pina in prezent.

11. Sa se afişeze numele materialelor consumate in lunile februarie si aprile 2005.

12. Sa se calculeze câte depozite are firma în fiecare localitate.

13. Sa se calculeze valorile bonurilor de consum intocmite a căror valoare depăşeşte 1 million. Se va
ordona descrescător după valoare.

14. Sa se calculeze preturile minime de receptie, preturile maxime de receptie si preturile maxime
cu TVA pentru fiecare dintre produsele din clasa de calitate 1 din cu pret mediu peste 20.000.

15 Realizaţi o interogare UNION pentru a afisa localitatile si adresele pentru toate depozitele şi
ateliere firmei din afara Bucurestiului. Intr-o a treia coloana numita TipObiectiv se va afisa “Dep “
pentru depozite şi “At” pentru ateliere

16 Realizaţi o interogare cu subinterogare pentru a afisa denumirile materialelor din clasa de


calitate 1 care nu au fost receptionate la preturi sub 20.000.

17 Realizaţi o interogare cu subinterogare pentru a sterge receptiile de la furnizorii din Iasi.

18. Realizaţi o interogare cu subinterogare pentru a afisa numele gestionarilor care au cel mai
mic salariu din tabela gestionari.

19. Realizaţi o interogare cu subinterogare pentru majora cu 10% salariile gestionarilor care
lucreaza in depozite din Ploiesti

20. Realizati o interogare CROSSTAB pentru a afisa câte recepţii s-au primit de la fiecare
furnizor în fiecare an.