Sunteți pe pagina 1din 2
Pentru anumite categurii de capete de debitare uzuale, valori a coeficientulul @ 4i ale presivniii normale de utilizare, H,, sint date in anexa B. 9.1.9.5 Necesarul specific de api al unui cap de debitare pentru stingeren inc ndiilor se deter- mink in funcyie de timpul teoretic de functionare prevazut la pet. 3.2.3, 3.2 Debite de cateu! 3.2.1 Contucte de distributie a apei reci gi ealde 821A Conducte de distributic a apei pentru scopuri menajere Debitele de calon! pentru conductete de distribufie « apei reci si ealde pentru scopuri menajere se tleterming cu relajiile din tabelul 6, in care fy Ocuitsldecaleul, tm tet pe secant E suma echivalenjilor punctelor de consum alimentate de conducta reapectivi ; ‘@ cocficient adimensional In functie de regimul de furnizare a apelin refeaun de aise trihutio, ale earui valori sint date in.tabetut 75 . } cocficient adimensional six funefic de felul apti (rece *au cald’), ale erul_yatori sint date in tabelul ¢ cocficient adimensioual #1 funepie de destinayia eladinii, ale efi valor sint date in tabelul 6. i Retatia ce ‘teal al Sebituts veticientul | Doneatu * e aplieare Dest 1 | Cidist de tote, eftiine de net 2 | CAmine pentes cop ereye t 5 | tratttuyt de tn He a [senate 7 | Mote tat ater, canting, restaurante, butete eu grupuri annitare comune 8 | CAmine de student lnternate, bil publi, grpurlsonltare ‘entra spectist, arti, personal de verviela,stadionne 9 | Gruport snitare tm vestinete fbr, attra, wnt t+ lor de produciiet 1 = entry acenutt entegorle de edie, eoetctentul are valoarea 0,18, OGSENVATIE — Pentru toate eategorile de eligi, In valet ale # mal met deel eete Indicate ta domentut 4 aplicare a relafet de calcul, xe upliek relia wenerald: enw ‘Tobetul 7 “Teta ic Meghinnt de furnlzare a spel, viva Sebitwl do enleul poutre conduetole de ditribntio nape in seopurt Letinotogtees ge se caleatleans em relagin: . ee EK wee us] “ in eave We conficieut de aimullaneitate in funetie de yrecest tehmulogie; 8.2.2 Conducte de distribufion apet penten stinger 9.2.2.1 Debitul de eaten! al eonduetelor care alimenteazi numat se cateulear’ canfarin pet, 3.1.8, 3.2.2.2 Wehitul de ealeul at conduetvtor ea fell ret ovis de declangare h'sprinklerslor Gintr-ua eempartiment de incendin, eu retatia 9.9.9.9. Nonieul sprinklerelor previtzute #3 funeyfoueze sinuultan, a, 2 | connate de sistetbutie » opet rect ta punetete de ena tn email In eve AMntebaia. apel eslde se fe 7 sangha Termeuntul Bal valoaven cooficlontulut by sinl cele din Uobelut 8 in es 1, suns echieaten{itar bateritar amesteeatoare dle ap aNd 5 12, uma echivatenfilor robinetelor de spt rece, ‘Fabelul 8 “rip romsuetelee ete de op roe peat ali . aie ct oO re ge alent cu oh wees 3 tatalior €2 pees ome are ee ° FT emt 1 rates Be GU ] Tih temperatirs ee 60'6 mnperatiea te 49°C conulinete de atianeare a tvce Sate tems gl condi ale istic aye eae Tateame Rreparacen a aiteatia apel eatée se f06e in temperatura de G0" Tk Wetaperaties de 0S Sia temperatinea de 48°C spel ealde ad Kjee se coment eazal ee apt AVATIE Re eaeee Ufa presente} standard, sint enteviate deitsle eaten! eorespu ene ete eet in anaa ea galt ise ‘Ciel oetabeutturate din tabla 6, 1 yal Intermediars imal ae iveare ale faite teleweconsiee toove pentrn B= 1 +» 60.000 Cartounsdtoars penta Beets. 100 Tul, bit de este rerulsh prin interne tna, My gaci'l ene go sabeste da ehtey Depetieae pela temA, 1% Mvimailoe eu une relus &e ae D4, Asana te telmologtce feline exist 5 fie aL utilajutici, G1 Fitri po seen fe debitul spe rauti de ineendin interior! e nlimentengt capetely de dispersave n apel ev ori- vapaditchine (aptintlere), Q,, ae atablleste cousiderind fune|ionarea simultang x capstelor Qaau ys) 3) fn eave i nuimdenl spriublereloy previznte si funeyioneze sinmltan — amontatein aria de declan- fare aL, — delerminal conform pet. 3. au debivut specific penten uns cap de sptiukler ay determinat en relafia de Ia pot. 32.3.4, se detertnil en relagia : ant zc o