Sunteți pe pagina 1din 1

Clasa a 6-a

5
• Pământul – corp cosmic
----------------
• Reprezentarea suprafeţei Pământului
• Harta geografică
• Reprezentarea orizontului local
--------------------
• Relieful – caracteristici generale
• Forme majore ale reliefului terestru
• Bazine oceanice şi continente
• Ţărmurile: golfuri, insule şi peninsule
• Relieful major al continentelor
--------------------
• Atmosfera
• Temperatura aerului şi precipitaţiile
--------------------
• Hidrosfera – caracteristici generale
• Oceanele şi mările
• Râuri şi lacuri
• Elemente de hidrografie a orizontului local
--------------------
• Biosfera – caracteristici generale
• Domeniile de viaţă ale Terrei
• Solul – caracteristici generale
-------------------------------------
• Numărul locuitorilor şi răspândirea populaţiei pe Terra
• Dinamica populaţiei
• Aşezări rurale şi urbane
------------------------------------
• Resursele naturale: Caracterizare generală
• Agricultura: caracteristici generale
• Industria: caracteristici generale
• Ramurile industriei
• Căile de comunicaţii
• Turismul
• Activităţi economice în localitatea natală şi în orizontul apropiat

S-ar putea să vă placă și