Sunteți pe pagina 1din 3

10 idei de nota 10 pentru Scoala altfel

Saptamana 2‐6 aprilie 2012 va fi dedicata activitatilor educative extracurriculare si extrascolare, in cadrul programului numit "Scoala altfel". In acesta saptamana nu se 
organizeaza cursuri conform orarului obisnuit al unitatii de invatamant.  Programul "Scoala altfel" se va desfasura in conformitate cu un orar special.  Scopul acestui 
program este de a implica toti elevii si cadrele didactice in activitati care sa raspunda intereselor sio preiocuparilor diverse ale elevilor, sa puna in valoare talentele si 
capacitatile acestora in diferite domenii, nu neaparat in cele prezentate in curriculumul national si sa stimuleze participarea lor la actiuni variate, in contexte 
nonformale

Asociatia Scoli pentru un viitor verde si Editura CD PRESS (prin revistele educationale Terra Magazin, Doxi si Pipo) va propun 10  activitati pentru Saptamana "Scoala 
Altfel" (2‐6 aprilie 2012)

Categorie de Forma de Evaluarea


Nume Proiect adresabilitate Obiective educationale Tip de activitate desfasurare activitatii Partener/Suport de activitate

Sa dobandeasca cunostinte Vizionare documentar


noi; sa acumuleze abilitati de educational pe o
orientare pe harta; sa-si anumita tema,
formeze deprinderi de a parcurgerea unui
cauta informatiile din surse dosar cu informatii pe Revista educationala Terra
diverse (atat din carti, atlase tema documentarului Magazin (avizat MECTS), History
Lectia de cat si din reviste si, in final, masa Channel, prin seria de
geografie altfel - educationale, documentare, rotunda, dezbatere pe documentare Secretele Terrei
1 "Secretele Terrei" Gimnaziu/liceu harti 3D etc) Activitati culturale tema. Fise-raspuns /How the Earth was Made

Sa dobandeasca cunostinte
noi; sa acumuleze abilitati de
orientare pe harta; sa-si
formeze deprinderi de a Revista educationala Terra
cauta informatiile din surse Magazin (avizata MECTS), seria
Lectia de diverse (atat din carti, atlase de harti 2D si 3D incluse in Revista
geografie altfel - cat si din reviste Terra Magazin, realizate in
"Carpatii educationale, documentare, Studiere harti 3D si parteneriat cu Institutul de
2 Romanesti 3D" Gimnaziu/liceu harti etc) Activitati culturale 2D Fise-raspuns Geografie al Academiei Romane
Formarea unei atitudini
ecologice, responsabile, prin Activitate pe teren
exersarea unor deprinderi de Activitati de educatie prin demonstratii de
ingrijire si ocrotire a mediului, ecologica si de compactare cu
aplicand cunostintele protectie a mediului aparatul TEPET, in Postarea activitatii
Concurs national insusite; intelegerea (inclusiv colectare fata comunitatii (la un de mediatizare pe
"Scoli pentru un cauzalitatii unor fenomene, selectiva, post TV local, in piata platforma web Asociatia Scoli pentru un viitor
viitor verde- Prescolar/prima schimbarile si transformarile economisirea energiei, publica, cu un grup de www.scolipentruunvi verde, MECTS, Administratia
3 EDUPET" r/gimnaziu/liceu din mediul inconjurator. energie alternativa) adulti - parinti, etc) itorverde.ro Fondului pentru Mediu

Participarea la
concursul organizat la
Concurs de nivelul scolii si al
cultura generala Imbogatirea cunostintelor de judetului, regulament Revista educationala Terra
"Lumea pe care o istorie/geografie/biologie, disponibil pe Magazin, Inspectoratele Scolare
4 descoperi" Gimnaziu/liceu lucru in echipa, fair-play. Activitati culturale www.terramagazin.ro Test-grila Judetene, Discovery, Romfilatelia
Participarea la
concursul organizat la
nivelul scolii si al
Concurs de Imbogatirea cunostintelor de judetului, regulament
cultura generala cultura generala, lucru in disponibil pe Revista educationala Doxi (avizata
5 "Lumea lui Doxi" Primar echipa, fair-play, Activitati culturale www.doxi.ro Test-grila MECTS), MECTS
Realizarea de
fotografii de la
eveniment,
inscrierea elevilor
intr-un club sportiv,
participarea (pe
Vizita la un club baza legitimatiei de
sportiv, prezentarea sportiv) la tombola
activitatilor specifice "Mai repede, mai
Dezvoltarea armonioasa, clubului, demonstratii sus, mai puternic"" Revistele educationale Doxi si
Campanie "Mai incurajarea practicarii sportive, participarea din revistele Terra Magazin, (avizate MECTS),
repede, mai sus, Prescolar/prima sportului, lucru in echipa, fair- la jocuri/ concursuri educationale Doxi si Ambasada Marii Britanii, British
6 mai puternic" r/gimnaziu/liceu play. Activitati sportive sportive. Terra Magazin Council.
Activitati de educatie
pentru cetatenie
democratica, pentru
promovarea valorilor Realizare de
umanitare (inclusiv fotografii si postarea
voluntariat, caritate, lor la avizierul scolii
implicare activa in Activitate de impreuna cu un plan
societate, voluntariat sau de de ajutor al
Campanie responsabilitate interes comunitar - animalelor (mers Revistele educationale Pipo,Doxi,
"Adopta un Prescolar/prima sociala, relatii si vizita la un centru de saptamanal la Terra Magazin (avizate MECTS),
7 caiine" r/gimnaziu/liceu Dezvoltarea spiritului civic. comunicare). animale abandonate. adapost). platforma web
Realizarea de
fotografii de la
eveniment,
realizarea unei
Ziua portilor reviste a scolii,
deschise. Vizita la Imbogatirea cunostintelor, a diploma de absolvire
Editura CD deprinderilor de lucru in a cursurilor
PRESS. Cum se echipa, deschiderea atelierului media
realizeaza o orizonturilor catre oportunitati "Cum se realizeaza Editura CD PRESS, revistele
revista Prescolar/prima de cariera si a spiritului Atelier de educatie o revista educationale Pipo,Doxi, Terra
8 educationala r/gimnaziu/liceu antreprenorial. Activitati culturale media educationala"" Magazin (avizate MECTS)
Atelier de lectura
avand ca suport Diploma de merit
revista Pipo, film pentru participarea
Drumul cartii, video "Cum se face o la atelierul de
parte din revista" postat pe lectura "Drumul
programul www.pipo.ro, diploma cartii"" (disponibila
"Citeste pentru Dezvoltarea imaginatiei si a Activitate culturala/ de merit din revista impreuna cu revista Revista educationala Pipo (avizata
9 mileniul III" Prescolar abilitatilor de comunicare proiect tematic Pipo Pipo, 4(98)/2012 MECTS)
Atelier de educatie
media (lectie de Expunerea foto-
fotografie despre foto- reportajelor intr-o
reportaj prezentanta mini-expozitie la
in revista Terra avizierul sau in
Magazin din luna revista scolii, pe
aprilie, activitate de website-ul scolii, pe
teren cu scopul pagina de
realizarii unui foto- socializare a scolii,
reportaj cu tema participarea la
"Poluarea", realizat concursul cu premii
individual sau in din revista
echipa, care poate fi educationala Terra
Dezvoltarea imaginatiei, inscris in concursul Magazin (diplome,
spiritului de observatie, "Vanatorul de premii si
deprinderii de lucru in echipa, imaginii", cu premii prezentarea
Atelier de educatie de fair-play, imbogatirea oferite de revista castigatorului in
media "Vanatorul cunostintelor de cultura Activitate tehnico- educationala Terra revista si pe site-ul Revista educationala Terra
10 de imagini" Gimnaziu/liceu generala. stiintifica Magazin. Terra Magazin). Magazin (avizata MECTS)

S-ar putea să vă placă și