Sunteți pe pagina 1din 3

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ
22 aprilie - Ziua Internațională a
Pământului
₺Planeta Pământ este casa noastră!₺

Prof. geografie:
1. Titlul : Planeta Pământ este casa noastră!
2. Data: 20.04.2018
3. Scopul: insusirea de cunostiinte, formarea de abilitati si comportamente necesare pentru
mentinerea si imbunatatireacalitatii mediului, astfel incat sa previna problemele de mediu
in viitor.
4. Obiective:
 Identificarea calitatilor mediului inconjurator necesare unei vieti sanatoase
 Cunoaşterea unui ansamblu structurat de informaţii despre mediul înconjurător ca
sistem, despre funcţionalitatea lui şi interacţiunea oamenilor cu mediul lor de viaţă;
 Dezvoltarea sensibilităţii faţă de mediul înconjurător şi problemele lui; formarea
atitudinii de respect faţă de mediu: starea de sănătate a fiecăruia (fizică şi mentală)
este în strânsă legătură cu caracteristicile mediului în care trăieşte;
 Realizarea unor desene referitoare la aceasta tema.
5. Grup ţintă: elevii claselor a V-a, a VI –a A si a VI-a B.
6. Metode: conversaţia euristică; problematizarea; desene.
7. Resurse: coli albe, creioane colorate.

8. PUNCTE TARI
●elevii manifestă dorinţă , receptivitate si interes pentru formarea lor educaţională,
valorificând oportunităţile oferite de şcoală;

9. PUNCTE SLABE:
●insuficienţele cunoştinţe ale elevilor despre fenomenul poluare ;
10. Modalităţi de desfăşurare (Activităţi / Strategii):
 dezbaterea interactivă;
 elaborarea unui regulament de conduită în rezervaţii naturale
 desene: ₺22 aprilie - Ziua Internațională a Pământului₺

 explicaţia;
 lucrul în echipă;
11. Evaluare (Feed - back):
 Expoziţie de desene;

S-ar putea să vă placă și