Sunteți pe pagina 1din 9

PROGRAM DE INTERVENTIE PERSONALIZAT

I. DATE PERSONALE:

NUMELE ELEVULUI: ............................................................

CLASA: a V-a

DATA NATERII: ..........................................

TIPUL DE HANDICAP: neuropsihica: ...........................................................

II. ECHIPA DE LUCRU: profesor de limba engleza: prof.

diriginte:

consilier scolar:

coala Gimnazial ...................................................


Problemele cu care se confrunta copilul/elevul (rezultatele evalurii complexe)
- ntrzierea reaciilor
- Capacitate redusa de a memora si de a nelege
- Dificultate in pronunie
- Teama de necunoscut
Prioriti pentru perioada 2015-2016:
- Adaptarea elevului la mediul colar
- Adaptarea la disciplina: limba englez
- nvarea unor elemente indispensabile pentru studiul limbii engleze (salut, prezentare)
- Introducerea in universul anglofon

Manual: Pathway to English, Editura Didactic i Pedagogic


CLASA a V-a

PLANIFICARE CALENDARISTIC ADAPTAT

LIMBA ENGLEZ

SEMESTRUL I 2016 -2017


Nr Unitate de Coninuturi ale unitilor Nr Modaliti Activiti de
Crt nvaare Competen de nvare or Perioada de nvare
e e evaluare adaptate
specifice
vizate
2 Revision all 4 S 1 S2

3 Unit 1: Communicative Areas: S 3-4-5 Homework * exerciii de


Hello Asking and giving 5 Formative transcriere/
Everybody personal information; evaluation copiere n
! lan sau
selectiv a
L1: Grammar: diferitelor forme
Friendly To be Simple Present; de
1.2
Faces Vocabulary Areas: verbe: go,came
2.1, 2.2
Names and addresses; * exerciii de
L2: Round Greetings. selectare
the World dintr-o list data
anumite cuvinte
L3. Nice to dup un criteriu
Meet You dat/ cu/ fr
model

4 Assessment all toate de pn acum 1 S5 Recapitulare


difereniat
5 Unit 2: A Communicative Areas: S 6-7 Homework *exerciii de
Family Describing people; Formative alegere a
Tree 3.2, 3.3 Grammar: evaluation sensurilor unor
4.1 Have got/ some/any/no; 4 Cumulative cuvinte, dupa
Vocabulary Areas: evaluation model/sau din
L1: What Family relationships; raspunsuri cu
does she alegere
look like? dubla
L2: Kates *exercitii de
family alcatuire a unor
L3. Whos enunturi, dupa
the model pentru a
Tallest? utiliza cuv. in
diverse
contexte;
6 Unit 3: Communicative Areas: S 8-9 Homework *exercitii de
School Asking and talking Formative citire
about school timetable; 4 evaluation dup model/
L1: Mike Cumulative repetare
has to Grammar: evaluation verbal a unor
work hard Must expressing cuvinte
obligation din text
L2 School Vocabulary Areas: *exerciii de
Objects School subjects transcriere a
1.2, 1.3 cuvintelor
L3 School indicate din
Rules vocabular
*exerciii de
alegere a
raspunsurilor
corecte,din
itemi cu dubl
intrare, cu
ajutorul unui
model dat
7 Assessment all toate de pn acum 1 S 10 Recapitulare
difereniat
8 Unit 4: 1.1 Communicative Areas: S 10 11- Homework
Weekends 2.1, 2.2 Inviting people to do 12 Formative *exerciti de
4.1 things; evaluation citire in ritm
L1 Great Giving information; Cumulative propriu a unor
Attractions Vocabulary Areas: 5 evaluation litere, silabe,
Terms referring to cuvinte,propozit
L2 A Day sports; ii,texte
Out scurte;
*exercitii de
completare
L3 A propozitii/
Weekend raspunsuri
At Kates lacunare
Grandpare * exercitii de
nts completare
propoziii
lacunare cu
verbele/
cuvintela date

December the
first National
Holiday
9 Assessment all toate de pn acum 1 S 12 Recapitulare
difereniat
10 Unit 5: Communicative Areas: S 13- S14
Weather Expressing possibility; 4 *exerciii de
Saying what you want. recunoastere a
Vocabulary Areas: verbelor cu
L1 The Words describing Homework ajutorul
Four weather Formative imaginilor,unor
Seasons 1.2, 1.3 evaluation modele date;
2.2 Cumulative * exerciii de
L2 4.2 evaluation completare
Weather cuvinte/propozi
Forecast ii
lacunare;
L3 On a *exerciii de
Windy Day recunoastere a
personajelor
dup o
imagine data.
11 Assessment all toate de pn acum 1 S 15 Recapitulare
difereniat
12 Unit 6: 1.2 Communicative Areas: 15-16-17 Homework *exercitii de
Parties 2.1, 2.2 Expressing likes and Formative citire in
and 3.1 dislikes 5 evaluation ritm propriu
Presents Vocabulary Areas: Cumulative transcriere a
L1 Letter Words referring to evaluation unor fragmente
from You Christmas; din texte
L2 The descriptive
Best Time * exerciii de
Of the Year alegere a
L 3 We sensurilor unor
wish you a cuvinte , dupa
Merry model/sau din
Christmas raspunsuri cu
alegere
dubla
*exercitii de
alcatuire
a unor enunturi,
dupa
model pentru a
utiliza
cuv, in diverse
contexte.
4 S 18
13 S19
Vocabulary
and Recapitulare
Grammar difereniat
Roundup all toate de pn acum
(I)
SEMESTR
UL al
II-lea
14 1.2 Communicative Areas: Homework *exerciii de
Unit 7: 2.1 1 S 1-2-3 Formative sinonimie/
Holidays 3.1 Talking about different evaluation antonimie,
types of holidays; Cumulative cu o lista de
L1 Grammar: 1 evaluation cuv. data/
Holidays To be simple Past; dupa model,
Pictures sau prin
2 recunoastera,gr
L2 A uparea,
Holiday to clasificarea cuv.
Remember 1 * exerciii de
recunoastere,
L3 Holiday calsificare,
Letters grupare, e
dupa model a
verbelor
* exerciii de
completare a
propoziiilor
lacunare
cu o lists de
verbe dat
15 Assessment all toate de pn acum 1 S3 Recapitulare
difereniat
16 Unit 8: S 4-5-6 Homework *exerciii de
Choose Communicative Areas: 5 Formative alegere a
Your Describing people; evaluation sensurilor unor
Friend Expressing likes. Cumulative cuvinte, dupa
Vocabulary Areas: evaluation model/sau din
L1 My Emotions & feelings raspunsuri cu
Friend alegere
1.1;
dubla
1.2 1.3; 2.1;
L2 Mans *exercitii de
Best alcatuire
Friend a unor enunturi,
dupa
model pentru a
L3 Pen- utiliza
friend cuv, in diverse
contexte.
17 Assessment all toate de pn acum 1 S6 S7
18 Unit 9 3.2; Communicative Areas: 8-9-10 Homework *exercitii de
3.3 Asking an talking about Formative completare
L 1 The general truths; 5 evaluation propoziii
Quiz Show Vocabulary Areas: Cumulative lacunare cu
Extinct animals; evaluation verbele/
Names of planets. cuvintela date
L 2 What *exericitii de
Did You recunoastere si
Choose? clasificare, dupa
model verbelor
* exerciii de
L3 The alcatuire
Grand enunuricu
Prize cuvintele/verbel
e date
19 Assessment all toate de pn acum 1 S 10 Recapitulare
difereniat
20 Unit 10 Grammar: S 11-12 Homework *exerciti de
Sports and Which do you prefer?; 4 Formative citire in
Games Vocabulary Areas: evaluation ritm propriu a
Sports and Games Cumulative unor
L 1 Which evaluation litere, silabe,
do you cuvinte,
prefer? propozitii,texte
scurte
L2 The 1.2 1.3; 2.1 *exercitii de
British and completare
Their propozitii/
Sports raspunsuri
lacunare
L3 What * exercitii de
Did you do coresponden
last
Weekend?
21 Assessment all toate de pn acum 1 S 13
22 Unit 11 Communicative Areas: Homework *exerciti de
Shopping Asking and Talking 4 S 13-14-15 Formative citire in
about units of food and evaluation ritm propriu a
L1 In the prices. Cumulative unor
Sports Grammar: evaluation litere, silabe,
Shop How much are these cuvinte,
1.1; trainers? propozitii,texte
L2 Party 1.2 1.3; 2.1; scurte;
Treats *exercitii de
completare
propozitii/
raspunsuri
lacunare;
* exercitii de
coresponden.
23 Assessment all toate de pn acum 1 S 15

25. Final all toate de pn acum 2 S 16 *evaluare


Revision difereniat
n funcie
de
progresul
realizat, nu
de nivelul
clasei

Evaluarea periodica : semestrial / anual


Obiective realizate : Imbunatatirea comprehensiunii textelor
Imbogatirea vocabularului
Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala

Dificultati intampinate : - mentinerea lentorii ideatorii si a ritmului de executare a sarcinilor;


-motivatia scazuta pentru invatare;
- independenta redusa, rigiditate mintala, anxietate autonomie;
- personala deficitara.

Metode cu impact pozitiv : recompensarea sociala, lucru pe grupe, intarirea pozitiva, modelarea
comportamentala, explicatia, demonstratia
negativ: -
Revizuirea PIP - semestrial si la sfarsitul anului scolar
Recomandari particulare : continuarea lucrului diferentiat
Rolul si modul de implicare a parintilor in program:
- Tin legatura cu cadrele didactice
- Participa la sedinte de consiliere
- Comunica periodic cu cadrul didactic de sprijin , d-na diriginta
- Sustine copilul in realizarea sarcinilor, asigura o atmosfera de echilibru emotional
- Contribuie la dezvoltarea autonomiei personale implicandu-l in activitati corespunzatoare varstei

METODE DE INSTRUIRE

Din punct de vedere al finalitatilor urmarite, metodele sunt definite drept modalitati practice de actiune cu
ajutorul carora, sub indrumarea profesorului sau in mod independent, elevii achizitioneaza cunostinte, isi formeaza
priceperi si deprinderi, capacitate si atitudini, personalitatea autonoma si creative.

Modalitati de comunicare orala:

- metode expositive- povestirea, explicatia, descrierea;

- metode interrogative-conversatia euristica;

- metode care presupun discutii si dezbateri- problematizarea, metodele modern centrate pe elev(active).

Metode bazate pe contactul cu realitatea: -demonstratia, modelarea, experimental.