Sunteți pe pagina 1din 4

Ministerul Educatiei Nationale

Liceul Dr. Lazr Chiril- Baia de Arie Nr. Inregistrare:____________/_____________

PLANIFICARE CALENDARISTIC ANUAL ADAPTATA C.E.S


ENGLEZA

PROFESOR: Boia Ioana Maria


CLASA: a V-a AVIZ SEF CATEDRA.......................
ANUL SCOLAR: 2017/2018
NR. SAPT./AN: 35
NR. ORE/AN: 70
NR. ORE/SAPTAMNA: 2
PROGRAMA APROBATA: Nr. ....../2005 AVIZ DIRECTOR...............................

Planificare calendaristic orientativ ( pentru 8 sptmni)


Surs: Compendiu introductiv pentru gimnaziu

Nr Unitate de Competene specifice Coninuturi ale Nr Perioada Modaliti Activiti de nvare


Crt nvaare vizate unitilor de nvare ore de evaluare adaptate
1 Revision All 2 S1-

11 sept.-15
sept.
2 L3. Holiday Communicative S2- Homework * exercitii de
destinations Areas: 2 Formative transcriere/ copiere n
L4. Going 18 sept.-22 evaluation lant sau selectiva a
places Asking and sept. diferitelor forme de
1.1 Desprinderea sensului talking about verbe: go,came
L5. Holiday global al unui mesaj past events; S3- * exercitii de selectare
Adventures articulat clar, emis cu o Asking and 2 dintr-o lista data
L6. Going vitez normal talking about 25 sept.-29 anumite cuvinte dupa
places, 1.2 Identificarea unor un criteriu dat/ cu/
likes and dislikes; sept.
doing things informaii specifice dintr- fa ra model
un scurt mesaj audiat,
Talking about
articulat clar i types of holidays S4-
you like best; 2
rar
L7. Revision 1.3 Sesizarea ordinii Describing 2 oct.-6 oct.
evenimentelor relatate ntr- things;
un text scurt Holidays and .
2.1 Descrierea persoanelor recreation/
i a unor evenimente Activities.
2.2 Cererea i oferirea
unor informaii despre
sine, despre persoane, Vocabulary Areas:
despre activiti din Holiday Activities
universul imediat Places to be seen
and visited;

3 Communicative Areas: 2 S5 Homework *exercitii de alegere a


Unit 2: Food Formative sensurilor unor
& Drinks 3.1 Identificarea mesajului Discussing -9 oct.-13 oct evaluation cuvinte, dupa
global al unui text prices; Cumulative model/sau din
L1. Lets 3.2 Recunoaterea Asking and evaluation raspunsuri cu alegere
make informaiilor eseniale Talking about S6- dubla
pancakes! dintr-un text citit n gnd units of food and 2 *exercitii de alcatuire a
L2. Lets 3.3 Asocierea informaiilor prices; 16 oct.-20 unor enunturi, dupa
cook! factuale dintr-un text citit model pentru a utiliza
Planning an oct.
cu o imagine/ un set de
activity; cuv. in diverse
imagini
Giving opinions/ contexte;
L3. At the suggestions
grocery 2 S7-
Vocabulary Areas:
L4. Eating 3 oct.-27 oct.
out Food and drink
Shop and
shopping
Meals and
cooking
4 1.1 Desprinderea sensului S8 Homework *exercitii de citire
global al unui mesaj 30 oct.-3 Formative dupa model/ repetare
articulat clar, emis cu o 2 noiembrie evaluation verbala a unor cuvinte
vitez normal Cumulative din text
Round up 1.2 Identificarea unor evaluation *exercitii de
informaii specifice dintr- transcriere a
un scurt mesaj audiat,
L1. Lets cuvintelor
articulat clar i
have a indicate din vocabular
rar Checkpoint
picnic! 2.1 Descrierea persoanelor *exercitii de alegere a
i a unor evenimente raspunsurilor
2.2 Cererea i oferirea corecte,din itemi cu
L2. unor informaii despre dubla intrare, cu
Wonderful sine, despre persoane, ajutorul unui model
Places despre activiti din dat
universul imediat
3.1 Identificarea mesajului
global al unui text
3.2 Recunoaterea
informaiilor eseniale
dintr-un text citit n gnd
3.3 Asocierea informaiilor
factuale dintr-un text citit
cu o imagine/ un set de
imagini

Evaluarea periodica : semestrial / anual


Obiective realizate : Imbunatatirea comprehensiunii textelor
Imbogatirea vocabularului
Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala
Dificultati intampinate : - mentinerea lentorii ideatorii si a ritmului de executare a sarcinilor;
-motivatia scazuta pentru invatare;
- independenta redusa, rigiditate mintala, anxietate autonomie;
- personala deficitara.
METODE DE INSTRUIRE
Din punct de vedere al finalitatilor urmarite, metodele sunt definite drept modalitati practice de actiune cu ajutorul carora, sub indrumarea
profesorului sau in mod independent, elevii achizitioneaza cunostinte, isi formeaza priceperi si deprinderi, capacitate si atitudini, personalitatea
autonoma si creative.

Modalitati de comunicare orala:

- metode expositive- povestirea, explicatia, descrierea;

- metode interrogative-conversatia euristica;

- metode care presupun discutii si dezbateri- problematizarea, metodele modern centrate pe elev(active).

Metode bazate pe contactul cu realitatea: -demonstratia, modelarea, experimental.

S-ar putea să vă placă și