Sunteți pe pagina 1din 10

DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZĂ

MANUAL: Limba modernă engleză, Editura Litera


PROF.: Man Andreea-Ioana
CLASA: a V-a
ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRĂSLĂU
ANUL ȘCOLAR: 2018-2019
NR. ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 2
NR.PROGRAMA: 3393/28.02.2017

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Modulul și Teme și elemente de Competențe specifice Nr. Săptămâna Observații


unitatea de construcție a comunicării ore
învățare
1. Starter Introductions 1.1. Identificarea sensului global al unor 2 S1
module Demonstrative pronouns mesaje și dialoguri uzuale, clar
The alphabet and spelling articulate 10.09-14.09
Times 1.2. Identificarea semnificației unor
Classroom objects schimburi verbale uzuale și clar
Colours articulate, în situația în care
interlocutorul oferă ajutor pentru
a facilita înțelegerea
2.1. Prezentarea simplă a unei persoane/a
unui personaj
2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza
unor formule conversaționale simple
(salut, bun rămas, prezentare,
mulțumire, instrucțiuni)
2.4. Manifestarea disponibilității pentru
participarea la dialog
1.1. Identificarea sensului global al unor 6 S2-S4
2. Module 1 mesaje și dialoguri uzuale, clar
My World articulate 17.09-21.09
1.2. Identificarea semnificației unor 24.09-28.09
Vocabulary Countries and schimburi verbale uzuale și clar 01.10-05.10
nationalities articulate, în situația în care
Families interlocutorul oferă ajutor pentru
Unit 1a – Grammar be: present simple a facilita înțelegerea
Countries and Subject 1.3. Manifestarea curiozității față de
nationalities pronouns and unele elemente specifice spațiului
possesssive cultural al limbii studiate
adjectives 2.1. Prezentarea simplă a unei persoane/a
Possessive ’s unui personaj
Question words 2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza
Unit 1b – Speakin Giving personal unor formule conversaționale simple
Families information (salut, bun rămas, prezentare,
Making friends mulțumire, instrucțiuni)
Writing A personal 2.3. Exprimarea preferințelor
profile 2.4. Manifestarea disponibilității pentru
Culture After-school participarea la dialog
clubs 3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text
CLIL Literature scurt, însoțit de ilustrații
1.1. Identificarea sensului global al unor 6 S5-S7
3. Module 2 mesaje și dialoguri uzuale, clar
Appearance Vocabulary Parts of the body articulate 08.10-12.10
Adjectives of 1.2. Identificarea semnificației unor 15.10-19.10
Unit 2a – physical schimburi verbale uzuale și clar 22.10-26.10
Parts of the description articulate, în situația în care
body Grammar have got interlocutorul oferă ajutor pentru
Singular and a facilita înțelegerea
Unit 2b – plural 1.3. Manifestarea curiozității față de
Adjectives nouns unele elemente specifice spațiului
of physical Speaking Looking after cultural al limbii studiate
description pets 2.1. Prezentarea simplă a unei persoane/a
Giving unui personaj
instructions 2.3. Exprimarea preferințelor
Writing Describing 2.4. Manifestarea disponibilității pentru
people participarea la dialog
Culture Pets 3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text
CLIL Science scurt, însoțit de ilustrații
3.3. Identificarea informațiilor din mesaje
scrise simple de la prieteni sau de la
colegi
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieții
cotidiene (oameni, locuri, școală,
familie, hobby-uri), folosind
propoziții scurte
4. Class Group Project – 1 S8
portfolio 1 Our favourite singer or group
29.10-02.11
5. Progress Revision – Modules 1–2 2 S8-S9
check 1 Modular assessment test
29.10-02.11
05.11-09.11
1.1. Identificarea sensului global al unor 5 S9-S11
6. Module 3 mesaje și dialoguri uzuale, clar
Places in Vocabulary Places in town articulate 05.11-09.11
town Landscape 1.2. Identificarea semnificației unor 12.11-16.11
features schimburi verbale uzuale și clar 19.11-23.11
Unit 3a – Grammar there is / there articulate, în situația în care
Places in town are interlocutorul oferă ajutor pentru
Prepositions a facilita înțelegerea
Unit 3b – of place 1.3. Manifestarea curiozității față de
Landscape Prepositions unele elemente specifice spațiului
features of cultural al limbii studiate
movement 2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza
a / an, some, unor formule conversaționale simple
any (salut, bun rămas, prezentare,
Question mulțumire, instrucțiuni)
words 2.3. Exprimarea preferințelor
Speaking A day out 2.4. Manifestarea disponibilității pentru
Giving participarea la dialog
directions 3.1. Identificarea informațiilor din
Writing Describing places panouri și semne aflate în locuri
– publice pentru facilitarea orientării
A city guide 3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text
Culture New Year’s Eve scurt, însoțit de ilustrații
CLIL History 3.4. Manifestarea curiozității pentru
lectura de orientare
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieții
cotidiene (oameni, locuri, școală,
familie, hobby-uri), folosind
propoziții scurte
4.3. Manifestarea disponibilității pentru
schimbul de mesaje scrise simple
7. Class Group Project – 1 S12
portfolio 2 Nature in our area
26.11-29.11

1.1. Identificarea sensului global al unor 5 S12-S15


8. Module 4 mesaje și dialoguri uzuale, clar
Healthy Vocabulary Food articulate 26.11-29.11
living Free-time 1.2. Identificarea semnificației unor 03.12-07.12
activities schimburi verbale uzuale și clar 10.12-14.12
Unit 4a – Grammar Countable – articulate, în situația în care
Food Uncountable interlocutorul oferă ajutor pentru
nouns a facilita înțelegerea
Unit 4b – Present simple 2.1. Prezentarea simplă a unei persoane/a
Free-time Expressing likes unui personaj
activities and 2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza
dislikes unor formule conversaționale simple
Speaking At the café (salut, bun rămas, prezentare,
Ordering food mulțumire, instrucțiuni)
Writing Writing a blog 2.3. Exprimarea preferințelor
Culture British food 2.4. Manifestarea disponibilității pentru
CLIL Physical participarea la dialog
Education 3.1. Identificarea informațiilor din
panouri și semne aflate în locuri
publice pentru facilitarea orientării
3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text
scurt, însoțit de ilustrații
4.3. Manifestarea disponibilității pentru
schimbul de mesaje scrise simple

9. Progress Revision – Modules 3–4 4 S16-S17


check 2 End of term revision
17.12-21.12

Vacanta de iarnă
22.12-13.01

14.01-18.01

10. Let’s have Sketch 1 – class performance 2 S18


fun! Tongue twisters and jokes
28.01-01.02
Vacanța intersemestrială
02.02-10.02

1.1. Identificarea sensului global al unor 6 S1-S3


11. Module 5 mesaje și dialoguri uzuale, clar
School life Vocabulary Daily routines articulate 11.02-15.02
School subjects 1.2. Identificarea semnificației unor 18.02-22.02
Grammar Adverbs of schimburi verbale uzuale și clar 25.02-01.03
Unit 5a – frequency articulate, în situația în care
Daily routines Word order: interlocutorul oferă ajutor pentru
questions a facilita înțelegerea
Expressing 2.1. Prezentarea simplă a unei persoane/a
Unit 5b – ability – can unui personaj
School subjects Speaking Buying a ticket 2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza
Writing A magazine unor formule conversaționale simple
article (salut, bun rămas, prezentare,
Culture Performing arts mulțumire, instrucțiuni)
CLIL Maths 2.3. Exprimarea preferințelor
2.4. Manifestarea disponibilității pentru
participarea la dialog
3.1. Identificarea informațiilor din
panouri și semne aflate în locuri
publice pentru facilitarea orientării
3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text
scurt, însoțit de ilustrații
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieții
cotidiene (oameni, locuri, școală,
familie, hobby-uri), folosind
propoziții scurte
4.3. Manifestarea disponibilității pentru
schimbul de mesaje scrise simple
1.1. Identificarea sensului global al unor 6 S4-S6
12. Module 6 mesaje și dialoguri uzuale, clar
Sport for all Vocabulary Sport articulate 04.03-08.03
Adjectives of 1.2. Identificarea semnificației unor 11.03-15.03
opinion schimburi verbale uzuale și clar 18.03-22.03
Unit 6a – Sport Grammar Present articulate, în situația în care
continuous interlocutorul oferă ajutor pentru
Unit 6b – Present simple a facilita înțelegerea
Adjectives and 2.1. Prezentarea simplă a unei persoane/a
of opinion present unui personaj
continuous 2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza
Speaking Going out unor formule conversaționale simple
Making (salut, bun rămas, prezentare,
arrangements mulțumire, instrucțiuni)
Writing Writing an e- 2.3. Exprimarea preferințelor
mail 2.4. Manifestarea disponibilității pentru
Culture Traditional participarea la dialog
sports 3.1. Identificarea informațiilor din panouri și
CLIL Language semne aflate în locuri publice pentru
facilitarea orientării
3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text
scurt, însoțit de ilustrații
3.3. Identificarea informațiilor din mesaje
scrise simple de la prieteni sau de la
colegi
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieții
cotidiene (oameni, locuri, școală,
familie, hobby-uri), folosind
propoziții scurte
4.3. Manifestarea disponibilității pentru
schimbul de mesaje scrise simple
13. Class Group Project – 1 S7
portfolio 3 Sport is fun and Healthy
25.03-29.03
14. Progress Revision – Modules 5–6 3 S7-S8
Check 3 Modular assessment test
25.03-29.03
01.04-05.04
1.1. Identificarea sensului global al unor 4 S9-S11
15. Module 7 Vocabulary Rooms and mesaje și dialoguri uzuale, clar
House furniture articulate 08.04-12.04
and home Gadgets 1.2. Identificarea semnificației unor
Grammar Defi nite and schimburi verbale uzuale și clar Săptămâna 10:
indefinite articulate, în situația în care 15.04-19.04
Unit 7a – articles interlocutorul oferă ajutor pentru
Rooms and Imperative a facilita înțelegerea Şcoala Altfel: Să
furniture Speaking Asking for 2.1. Prezentarea simplă a unei persoane/a ştii mai multe, să
information unui personaj fii mai bun!
Unit 7b – Giving 2.4. Manifestarea disponibilității pentru
Gadgets instructions participarea la dialog
and performing 3.1. Identificarea informațiilor din 06.05-10.05
commands panouri și semne aflate în locuri
Writing Telling a story publice pentru facilitarea orientării
starting 3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text
from pictures scurt, însoțit de ilustrații
Culture The White
4.3. Manifestarea disponibilității pentru
House
schimbul de mesaje scrise simple
CLIL Art

1.1. Identificarea sensului global al unor 4 S12-S13


16. Module 8 Vocabulary Clothes and mesaje și dialoguri uzuale, clar
Celebrate! accessories articulate 13.05-17.05
Weather and 1.2. Identificarea semnificației unor 20.05-24.05
seasons schimburi verbale uzuale și clar
Unit 8a – Grammar Asking for articulate, în situația în care
Clothes and permission – interlocutorul oferă ajutor pentru a
accessories may / may not facilita înțelegerea
Present simple 1.3. Manifestarea curiozității față de unele
Unit 8b – and elemente specifice spațiului cultural al
Weather and present limbii studiate
seasons continuous 2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza
(extensive unor formule conversaționale simple
practice) (salut, bun rămas, prezentare,
Speaking Going to a party mulțumire, instrucțiuni)
Making and 2.3. Exprimarea preferințelor
accepting 2.4. Manifestarea disponibilității pentru
invitations participarea la dialog
Writing Writing an e- 3.1. Identificarea informațiilor din
message panouri și semne aflate în locuri
Culture Festivals around publice pentru facilitarea orientării
the 3.2. Extragerea informațiilor dintr-un text
world scurt, însoțit de ilustrații
CLIL Music 4.2. Descrierea unor aspecte ale vieții
cotidiene (oameni, locuri, școală,
familie, hobby-uri), folosind
propoziții scurte
4.3. Manifestarea disponibilității pentru
schimbul de mesaje scrise simple
17. Class Group Project – 1 S14
portfolio 4 Festivals around the world
27.05-31.05
18. Progress Revision – Modules 7–8 2 S14-S15
Check 4
27.05-31.05
03.06-07.06

19. Final Vocabulary and grammar 1 S15


Revision 1 assessment 1
03.06-07.06

20. Final Vocabulary and grammar 2 S16


Revision 2 assessment 2
10.06-14.06
21. Final Vocabulary and grammar 1 S 36
Revision 3 assessment 3 18.06

22. Let’s have Sketch 2 – class performance 1 S 36


fun! Tongue twisters and jokes 21.06

Notă: Această planificarea anuală este orientativă și este proiectată conform noii programe şcolare pentru limba engleză L1, clasa a V-a.
Ea urmărește structura anului şcolar 2017–2018, programul național Școala altfel, zilele libere/sărbătorile legale şi este în concordanță
cu ghidurile metodologice de curriculum şi proiectare didactică.