Sunteți pe pagina 1din 26

Disciplina: Limba englez

Clasa: a IV-a
Manual: Limba modern Englez Booklet Avizat,
Nr. de ore/sptmn: 2 ore Responsabil comisie metodic

PLANIFICARE CALENDARISTIC LA LIMBA ENGLEZ


ANUL COLAR 2017-2018

SEMESTRUL I

Nr. Unitatea de Nr. ore Spt./


Coninuturi vizate Competene specifice Observaii
U.. nvare alocate Perioada
Detalieri tematice:
Copilul despre sine: nume, gen,
vrsta, hobby;
Animale;
Culori;
Numere;
1.1. Identificarea semnificaiei
Funcii comunicative: globale a unui mesaj oral clar
A saluta i a rspunde la salut; articulat n contexte familiare
Revision 2.2. Participarea la interaciuni n 4h S1-S2 Testarea
A se prezenta i a prezenta pe contexte de necesitate imediat/ pe iniial
cineva; teme familiare
A identifica elemente din 2.3. Descrierea simpl a unei
universul familiar; persoane/ unui personaj

Elemente de construcie a comunicrii:


Present Simple;
To have got / To be
Substantivul (nr. pl);
Adjectivul posesiv
Detalieri tematice: 1.1. Identificarea semnificaiei
1. Welcome Back Copilul despre sine: Salutul globale a unui mesaj oral clar 3h S3-S4
Cladiri articulat n contexte familiare
1.2. Identificarea orei i a cantitii
Funcii comunicative: exprimate numeric (preuri, numere)
A saluta si a raspunde la salut; n cadrul unui mesaj audiat articulat
A localiza cladiri clar i rar
A cere si a da indicatii 2.1. Cererea i oferirea de informaii
referitoare la numere, la preuri, la
exprimarea orei
Elemente de construcie a comunicrii: 2.2. Participarea la interaciuni n
Verbul TO BE contexte de necesitate imediat/ pe
teme familiare
2.3. Descrierea simpl a unei
persoane/ unui personaj
3.2. Identificarea semnificaiei
globale a unui text simplu pe teme
familiare
Detalieri tematice:
Camerele din cas;
Mobila din cas;
Obiectele din cas; 1.1. Identificarea semnificaiei
globale a unui mesaj oral clar
Locaia obiectelor;
articulat n contexte familiare
1.3. Manifestarea disponibilitii
pentru receptarea de mesaje orale
Funcii comunicative: simple adecvate vrstei
A descrie o cas; 2.2. Participarea la interaciuni n
A identifica camerele i mobila contexte de necesitate imediat/ pe
2. This Is My House din cas; teme familiare 4h S4-S6
A exprima poziia obiectelor din 3.2. Identificarea semnificaiei
cas; globale a unui text simplu pe teme
familiar
Elemente de construcie a comunicrii: 3.3. Descifrarea unor mesaje simple
familiare primite de la prieteni,
Prepoziiile de loc (on,under, in, in
colegi, professor
front of, next to, behind); 4.2. Redactarea unui mesaj simplu
Exprimarea existenei cu there is/ ctre un coleg
there are
Pronumele demonstrativ: This /
that / these / those
Revision Sistematizarea cunotinelor anterioare 1h S6
Evaluare Evaluarea cunostintelor 1h S7
1.1. Identificarea semnificaiei
Detalieri tematice: globale a unui mesaj oral clar
Membrii familiei (parents, articulat n contexte familiare
grandparents, uncle, aunt, cousin) 1.2. Identificarea orei i a cantitii
exprimate numeric (preuri, numere)
Meseriile (gardener, nurse, chef, n cadrul unui mesaj audiat articulat
pilot, student) clar i rar
Numerele 20-100 1.3. Manifestarea disponibilitii
pentru receptarea de mesaje orale
Funcii comunicative: simple adecvate vrstei Vacanta
A Beautiful A vorbi despre meserii; 2.1. Cererea i oferirea de informaii pentru clasele
3 3h S7-S9
Family A cere si a da informati de ordin referitoare la numere, la preuri, la CP-IV si
personal exprimarea orei gradinite
A descrie o persoana 2.2. Participarea la interaciuni n
contexte de necesitate imediat/ pe
Elemente de construcie a comunicrii: teme familiare
3.2. Identificarea semnificaiei
Posesia cu 's
globale a unui text simplu pe teme
Adjectivul posesiv: my, your, his, familiar
her, its, our, their 3.3. Descifrarea unor mesaje simple
familiare primite de la prieteni,
colegi, professor
Detalieri tematice: 1.1. Identificarea semnificaiei
Descrierea persoanelor globale a unui mesaj oral clar
Aparente fizice: slim, plump, curly articulat n contexte familiare
/wavy hair 1.3. Manifestarea disponibilitii
pentru receptarea de mesaje orale
simple adecvate vrstei
4 Who Are You Funcii comunicative: 4h S10-S11
2.2. Participarea la interaciuni n
A descrie o persoana contexte de necesitate imediat/ pe
A cere si a da informatii despre teme familiare
persoane 2.3. Descrierea simpl a unei
persoane/ unui personaj
Elemente de construcie a comunicrii: 3.2. Identificarea semnificaiei
Gradele de comparatie ale globale a unui text simplu pe teme
adjectivului familiar
Have got / has got 3.3. Descifrarea unor mesaje simple
WH- questions: who, when, where, familiare primite de la prieteni,
what colegi, professor

Revision Sistematizarea cunotinelor anterioare 1h S12


Evaluare Evaluarea cunostintelor 1h S12
Detalieri tematice:
Activitati scolare 1.1. Identificarea semnificaiei
Materii scolare globale a unui mesaj oral clar
Obiecte scolare articulat n contexte familiare
1.3. Manifestarea disponibilitii
Funcii comunicative: pentru receptarea de mesaje orale
I'm Going to simple adecvate vrstei
5 A cere si a da informatii despre 3h S13-S14
School 2.2. Participarea la interaciuni n
persoane contexte de necesitate imediat/ pe
A relata activitati la prezent teme familiare
3.2. Identificarea semnificaiei
Elemente de construcie a comunicrii: globale a unui text simplu pe teme
Present Continuous: aff, neg, interr familiare

1.1. Identificarea semnificaiei


Detalieri tematice: globale a unui mesaj oral clar
Vocabular specific articulat n contexte familiare Include
Merry Christmas
Colinde 1.3. Manifestarea disponibilitii 1h S14 vacanta de
Project
Sa participe la activitati propuse de pentru receptarea de mesaje orale iarna
profesor simple adecvate vrstei

Detalieri tematice: 1.1. Identificarea semnificaiei


Activitati zilnice globale a unui mesaj oral clar
articulat n contexte familiare
Ceasul
6. My Busy Week 1.3. Manifestarea disponibilitii 3h S15-S16
Mesele zilei pentru receptarea de mesaje orale
simple adecvate vrstei
Funcii comunicative: 2.2. Participarea la interaciuni n
A relata activitati la prezent contexte de necesitate imediat/ pe
A exprima ora teme familiare
3.2. Identificarea semnificaiei
Elemente de construcie a comunicrii: globale a unui text simplu pe teme
Present Simple: aff, neg, interr familiare
Raspunsuri scurte
Revision Sistematizarea cunotinelor anterioare 1h S16
Evaluare Evaluarea cunostintelor 1h S17
Detalieri tematice:
Activitati in timpul liber 1.1. Identificarea semnificaiei
Programe TV globale a unui mesaj oral clar
articulat n contexte familiare
Funcii comunicative: 1.3. Manifestarea disponibilitii
A relata activitati la prezent pentru receptarea de mesaje orale
A Perfect simple adecvate vrstei
7 3h S17-S18
Weekend 2.2. Participarea la interaciuni n
Elemente de construcie a comunicrii: contexte de necesitate imediat/ pe
Prepozitiile: in, at, on teme familiare
Adverbe de frecventa: always, 3.2. Identificarea semnificaiei
usually, often, sometimes, rarely, globale a unui text simplu pe teme
never familiare

Final Revision Sistematizarea cunotinelor acumulate 2h S19

SEMESTRUL II

Nr. Unitatea de Coninuturi vizate Competene specifice Nr. ore Spt./ Observaii
U.. nvare alocate Perioada
1.1. Identificarea semnificaiei
globale a unui mesaj oral clar
Detalieri tematice: articulat n contexte familiare
Animals (wild and domestic 1.3.
animals) Manifestareadisponibilitiipentrurec
Pets eptarea de mesaje orale simple
adecvatevrstei
2.2. Participarea la interaciuni n
On the Farm Funcii comunicative: 3h
8 contexte de necesitate imediat/ pe S1-S2
A discuta despre animale teme familiare
A descrieanimalulpreferat 2.3. Descriereasimpl a uneipersoane/
unuipersonaj
Elemente de construcie a comunicrii: 3.2. Identificareasemnificaiei globale
CAN aunuitextsimplupetemefamiliar
Plurals (regular andirregular) 3.3. Descifrareaunormesaje simple
familiareprimite de la prieteni,
colegi, professor
1.1. Identificarea semnificaiei
globale a unui mesaj oral clar
Detalieri tematice: articulat n contexte familiare
Food, drinks, ingredients 1.3.
Containers Manifestareadisponibilitiipentrurec
eptarea de mesaje orale simple
Funcii comunicative: adecvatevrstei
What'sYourFavo 2.2. Participarea la interaciuni n
A cere si a da informatiide 3h
9 uriteFood? contexte de necesitate imediat/ pe S2-S3
ordinpersonal teme familiare
A scrie o reteta 2.3. Descriereasimpl a uneipersoane/
unuipersonaj
Elemente de construcie a comunicrii: 3.2. Identificareasemnificaiei globale
Howmuch / howmany aunuitextsimplupetemefamiliar
Some / any 3.3. Descifrareaunormesaje simple
familiareprimite de la prieteni,
colegi, profesor
Revision Sistematizarea cunotinelor anterioare 1h S4
Evaluare Evaluarea cunostintelor 1h S4
1.1. Identificarea semnificaiei
globale a unui mesaj oral clar
Detalieri tematice: articulat n contexte familiare
Illnesses 1.3.
Manifestareadisponibilitiipentrurec
Funcii comunicative: eptarea de mesaje orale simple
A cere si a da informatiide adecvatevrstei
2.2. Participarea la interaciuni n
How Do YouFeel ordinpersonal 3h
10 contexte de necesitate imediat/ pe S5-S6
A da sfaturiprivindsanatatea teme familiare
A vorbidespreregulilecasei 2.3. Descriereasimpl a uneipersoane/
unuipersonaj
Elemente de construcie a comunicrii: 3.2. Identificareasemnificaiei globale
Should / shouldn't aunuitextsimplupetemefamiliar
Must / mustn't 3.3. Descifrareaunormesaje simple
familiareprimite de la prieteni,
colegi, professor
Detalieri tematice:
Clothes 1.1. Identificarea semnificaiei
globale a unui mesaj oral clar
Sizes
articulat n contexte familiare
Jobs 1.3.
Manifestareadisponibilitiipentrurec
eptarea de mesaje orale simple
Funcii comunicative: adecvatevrstei
MyFavourite A descrie haine 2.2. Participarea la interaciuni n Unitatea este
11 A cere si a da contexte de necesitate imediat/ pe 3h S6-S7 intrerupta in
T-Shirt teme familiare
informatiidesprelocuri de munca sapt S7 de
A vorbidespreactivitatizilnice 2.3. Descriereasimpl a uneipersoane/ activ de Paste
A vorbidespreactivitati ce au loc in unuipersonaj
momentulvorbirii 3.2. Identificareasemnificaiei globale
aunuitextsimplupetemefamiliar
Vacanta de
3.3. Descifrareaunormesaje simple
Elemente de construcie a comunicrii: familiareprimite de la prieteni, Paste
Present Simple colegi, professor
vsPresentContinuous
Adverbs of frequency: always,
usually, sometimes
Adverbs of time: today, now, at the
moment
Revision Sistematizarea cunotinelor anterioare 1h S8
Evaluare Evaluarea cunostintelor 1h S8
Detalieri tematice:
Seasons
Weatherconditions 1.1. Identificarea semnificaiei
globale a unui mesaj oral clar
Seasonalactivities
articulat n contexte familiare
1.3.
Funcii comunicative: Manifestareadisponibilitiipentrurec
A vorbidespreanotimpuri eptarea de mesaje orale simple
A descrieanotimpulpreferat adecvatevrstei
What'stheWeathe A 2.2. Participarea la interaciuni n
01.05 sapt 11
12 vorbidespreactiunispecificeanotimp contexte de necesitate imediat/ pe 3h S9-S11
rLike? zi libera
urilor teme familiare
2.3. Descriereasimpl a uneipersoane/ nationala
A vorbidespreactiuni ce au loc in
momentulvorbirii unuipersonaj
3.2. Identificareasemnificaiei globale
aunuitextsimplupetemefamiliar
Elemente de construcie a comunicrii:
3.3. Descifrareaunormesaje simple
Weatherforecast: familiareprimite de la prieteni,
it'swarm/cold/sunny/foggy colegi, professor
Present Simple
vsPresentContinuous
Detalieri tematice: 1.1. Identificarea semnificaiei
globale a unui mesaj oral clar
Crearea de colaje cu tema Dear articulat n contexte familiare
Happy Easter!
Easter Bunny; 1.3. 1h
S asculte i s pronune corect S9
project Manifestareadisponibilitiipentrurec
cuvintele noi: Easter Bunny, eggs, eptarea de mesaje orale simple
basket, Jesus Christ, cross, lamb; adecvatevrstei
S interpreteze linia melodic a
cntecelului;
S prezinte ce vor Pate:For Easter
I want
Acte de vorbire:
Exprimarea a ceeaceii place i a
ceea ce nu i place
1.1. Identificarea semnificaiei
Detalieri tematice: globale a unui mesaj oral clar
Countriesandnationalities articulat n contexte familiare
Means of transport 1.3.
Manifestareadisponibilitiipentrurec
Funcii comunicative: eptarea de mesaje orale simple
Sa vorbeascadesprelocuri, distante, adecvatevrstei
2.2. Participarea la interaciuni n
On theRoad transport 3h
13 contexte de necesitate imediat/ pe S11-S12
Sa vorbeascadesprenationalitati si teme familiare
tari 2.3. Descriereasimpl a uneipersoane/
unuipersonaj
Elemente de construcie a comunicrii: 3.2. Identificareasemnificaiei globale
By+means of transport aunuitextsimplupetemefamiliar
Makingsuggenstions: 3.3. Descifrareaunormesaje simple
let's/whatabout/whydon'twe...... familiareprimite de la prieteni,
colegi, professor
Detalieri tematice: 1.1. Identificarea semnificaiei
Freetimeactivities globale a unui mesaj oral clar
TV programmes articulat n contexte familiare
1.3.
Funcii comunicative: Manifestareadisponibilitiipentrurec
eptarea de mesaje orale simple
Summeris Here A cere si a da 3h
14 adecvatevrstei S13-S15
informatiidespredespreactivitatiziln 2.2. Participarea la interaciuni n
ice contexte de necesitate imediat/ pe
teme familiare
Elemente de construcie a comunicrii: 2.3. Descriereasimpl a uneipersoane/
Preositions: in, at, on unuipersonaj
Adverbs of frequency: often, 3.2. Identificareasemnificaiei globale
rarely, never aunuitextsimplupetemefamiliar
3.3. Descifrareaunormesaje simple
familiareprimite de la prieteni,
colegi, professor
Revision Sistematizarea cunotinelor anterioare 1h S15
Evaluare Evaluarea cunostintelor 1h S16
Final Revision 1h S16

Planificare pe uniti
SEMESTRUL I
Unitatea de nvare: REVISION
Numr de ore alocate: 4

Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Nr Obs.


materiale ore
Recapitularea noiunilor din clasa a III-a 1.1 - exerciii de corelare; Postere Evaluare 4h In S2
Detalieri tematice: - rspunsuri la ntrebri de control; frontala are loc
Copilul despre sine: nume, gen, vrsta, 2.2 - exerciii de confirmare a nelegerii Jocuri testarea
hobby; globale a unui text audiat, prin ndeplinirea Observare initiala
Animale; 2.3 unei sarcini simple (de ex. bifeaz, Fise sistematica S1
S2 si
Culori; ncercuiete, mimeaz, deseneaz etc.);
Jucarii Test discutii
Numere; - exerciii de rspuns la
comenzi/ntrebri/formule de comunicare predictiv pe baza
manualul testului
Funcii comunicative: n societate;
A saluta i a rspunde la salut; - dialoguri, conversaii;
A se prezenta i a prezenta pe cineva; - joc de rol;
A identifica elemente din universul familiar; - activiti de simulare;

Elemente de construcie a comunicrii:


Present Simple;
To have got / To be
Substantivul (nr. pl);
Adjectivul posesiv

Unitatea de nvare: 1. Welcome Back


Numr de ore alocate: 3h
Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Nr Obs.
materiale ore
Lesson 1: 1.1. - rspunsuri la ntrebri de control; Manual Observare 1h
Tema: Copilul despre sine (salutul) 1.2. - exerciii de confirmare a nelegerii (pag 6) sistematica
2.1. globale a unui text audiat, prin Fise de S3
Vocabular: Greetings 2.2. ndeplinirea unei sarcini simple (de ex. lucru Evaluare
2.3. bifeaz, ncercuiete, mimeaz, Ilustratii frontala
Functii comunicative: a saluta si a 3.2. deseneaz etc.); CD
raspunde la salut - exerciii de repetare dup model;
- exerciii de corectare a pronuniei i
intonaiei;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson 2: 1.1. - rspunsuri la ntrebri de control; Manual Observare 1h
Tema: Copilul si lumea inconjuratoare 1.2. - exerciii de confirmare a nelegerii (pag 8) sistematica
2.1. globale a unui text audiat, prin Fise de Evaluare S3
Vocabular: Buildings 2.2. ndeplinirea unei sarcini simple (de ex. lucru frontala
2.3. Bifeaz, ncercuiete, mimeaz, Ilustratii Project
Directions: go along, turn 3.2. deseneaz etc.); CD (pag 14)
left, turn right - exerciii de repetare dup model;
- exerciii de corectare a pronuniei i
Functii comunicative: a cere si a da intonaiei;
indicatii; a localiza cladiri - dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson 3: - rspunsuri la ntrebri de control; Manual Observare 1h
Grammar: To Be - review - exerciii de confirmare a nelegerii (pag 11) sistematica
globale a unui text audiat, prin Fise de Evaluare S4
ndeplinirea unei sarcini simple (de ex. lucru frontala
Bifeaz, ncercuiete, mimeaz, Ilustratii Around the
deseneaz etc.); CD World
- exerciii de repetare dup model; (pag 15)
- exerciii de corectare a pronuniei i
intonaiei;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;

Unitatea de nvare: 2. This Is My House


Numr de ore alocate: 4h

Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Nr Obs.


materiale ore
Lesson 1: 1.1. - rspunsuri la ntrebri de control; Manual Observare 1h
Tema: Copilul si lumea inconjuratoare 1.3. - exerciii de confirmare a nelegerii (pag 16) sistematica
2.2.
(My House) 3.2.
globale a unui text audiat, prin Fise de S4
3.3. ndeplinirea unei sarcini simple (de ex. lucru Evaluare
Vocabular: Rooms / Furniture / bifeaz, ncercuiete, mimeaz, Ilustratii frontala
Objects in the house deseneaz etc.); CD
- exerciii de repetare dup model;
Functii comunicative: a identifica - exerciii de corectare a pronuniei i
elemente din mediul inconjurator intonaiei;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson 2: 1.1. - rspunsuri la ntrebri de control; Manual Observare 1h
Tema: Copilul si lumea inconjuratoare 1.3. - exerciii de confirmare a nelegerii (pag 18) sistematica
2.2.
(My House) globale a unui text audiat, prin Fise de S5
3.2. ndeplinirea unei sarcini simple (de ex. lucru Evaluare
Grammar: Demonstrative Pronouns: 3.3. Bifeaz, ncercuiete, mimeaz, Ilustratii frontala
this / that / these / those deseneaz etc.); CD
- exerciii de repetare dup model;
- exerciii de corectare a pronuniei i
Functii comunicative: a identifica intonaiei;
elemente din mediul inconjurator - dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson 3: 1.1. - rspunsuri la ntrebri de control; Manual Observare 1h
Tema: Copilul si lumea inconjuratoare 1.3. - exerciii de confirmare a nelegerii (pag 20) sistematica
2.2.
3.2.
globale a unui text audiat, prin Fise de S5
Grammar: There is / There are 3.3. ndeplinirea unei sarcini simple (de ex. lucru Evaluare
Bifeaz, ncercuiete, mimeaz, Ilustratii frontala
Functii comunicative: a identifica deseneaz etc.); CD Project
elemente din mediul inconjurator - exerciii de repetare dup model; (pag 23)
- exerciii de corectare a pronuniei i
intonaiei;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson 4: 1.1. - rspunsuri la ntrebri de control; Manual Observare 1h
Tema: Copilul si lumea inconjuratoare 1.3. - exerciii de confirmare a nelegerii (pag 21) sistematica
2.2.
3.2.
globale a unui text audiat, prin Fise de S6
Vocabulary: Prepositions of place: on, 3.3. ndeplinirea unei sarcini simple (de ex. lucru Evaluare
under, in, next to, in front of, behind Bifeaz, ncercuiete, mimeaz, Ilustratii frontala
deseneaz etc.); CD Project
Functii comunicative: a localiza - exerciii de repetare dup model; (pag 23)
elemente din mediul inconjurator - exerciii de corectare a pronuniei i
intonaiei;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Revision -diverse exercitii de aprofundare a Fise Observare 1h
notiunilor invatate individuale sistematica
si pe grupe Evaluare S6
(pag 13 si frontala
pag 22)
Evaluation - exercitii de verificare a notiunilor si Fisa Evaluare 1h
competentelor acumulate individuala scrisa S7

PLANIFICARE PE UNITATI SEMESTRUL II


Unitatea de nvare: 8. On the Farm
Numr de ore alocate: 3h

Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Nr Obs.


materiale ore
Lesson 1: 1.1. - rspunsuri la ntrebri de control; Manual Observare 1h
Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciii de confirmare a nelegerii (pag 6) sistematica S1
2.2.
(animals) 3.2.
globale a unui text audiat, prin Fise de
3.3. ndeplinirea unei sarcini simple (de ex. lucru Evaluare
Vocabulary:Domestic animals: cow, bifeaz, ncercuiete, mimeaz, Ilustratii frontala
sheep, goat, pig, duck, chicken, goose deseneaz etc.); CD
- exerciii de repetare dup model;
Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciii de corectare a pronuniei i
informatii despre animale intonaiei;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson2: 1.1. - rspunsuri la ntrebri de control; Manual Observare 1h
Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciii de confirmare a nelegerii (pag 8) sistematica S1
2.2.
(animals) 3.2.
globale a unui text audiat, prin Fise de
3.3. ndeplinirea unei sarcini simple (de ex. lucru Evaluare
Grammar: plurals (regular bifeaz, ncercuiete, mimeaz, Ilustratii frontala
andirregular) deseneaz etc.); CD
- exerciii de repetare dup model;
- exerciii de corectare a pronuniei i
intonaiei;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson3: 1.1. - rspunsuri la ntrebri de control; Manual Observare 1h
Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciii de confirmare a nelegerii (pag 9) sistematica S2
2.2.
(pets) 3.2.
globale a unui text audiat, prin Fise de
3.3. ndeplinirea unei sarcini simple (de ex. lucru Evaluare
Vocabulary: Pets: cat, dog, fish, bifeaz, ncercuiete, mimeaz, Ilustratii frontala
parrot, hamster, turtle deseneaz etc.); CD
- exerciii de repetare dup model;
Grammar: Can - exerciii de corectare a pronuniei i
intonaiei;
Functii comunicative: a exprima - dialoguri, conversaii;
posibilitatea - joc de rol;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;

Unitatea de nvare: 9. What'sYourFavouriteFood?


Numr de ore alocate: 3h
Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Nr Obs.
materiale ore
Lesson 1: 1.1. - rspunsuri la ntrebri de control; Manual Observare 1h
Tema: Copilul despre sine (Food) 1.3. - exerciii de confirmare a nelegerii (pag 14) sistematica S2
2.2.
3.2.
globale a unui text audiat, prin Fise de
Vocabulary:slice, flour, sugar, spoon, 3.3. ndeplinirea unei sarcini simple (de ex. lucru Evaluare
sweets, dessert bifeaz, ncercuiete, mimeaz, Ilustratii frontala
deseneaz etc.); CD
Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciii de repetare dup model;
informatii de ordin personal - exerciii de corectare a pronuniei i
intonaiei;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson2: 1.1. - rspunsuri la ntrebri de control; Manual Observare 1h
Tema: Copilul despre sine (Food) 1.3. - exerciii de confirmare a nelegerii (pag 16- sistematica S3
2.2.
3.2.
globale a unui text audiat, prin 17)
Vocabulary: Containers: bowl, cup, 3.3. ndeplinirea unei sarcini simple (de ex. Fise de Evaluare
glass bifeaz, ncercuiete, mimeaz, lucru frontala
deseneaz etc.); Ilustratii
Grammar: howmuch / howmany - exerciii de repetare dup model; CD
- exerciii de corectare a pronuniei i
Functii comunicative: a cere si a oferi intonaiei;
informatii despre ingrediente - dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson3: 1.1. - rspunsuri la ntrebri de control; Manual Observare 1h
Tema: Copilul despre sine (Food) 1.3. - exerciii de confirmare a nelegerii (pag 18- sistematica S3
2.2.
globale a unui text audiat, prin 19)
Grammar: Some / any 3.2. ndeplinirea unei sarcini simple (de ex. Fise de Evaluare
3.3. bifeaz, ncercuiete, mimeaz, lucru frontala
Functii comunicative: a exprima deseneaz etc.); Ilustratii
posibilitatea - exerciii de repetare dup model; CD
- exerciii de corectare a pronuniei i
intonaiei;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Revision -diverseexercitii de aprofundare a Fise Observare 1h
notiunilorinvatate individuale sistematica
si pe grupe Evaluare S4
(pag 12 si frontala
pag 21)
Evaluation - exercitii de verificare a notiunilor si Fisa Evaluare 1h
competentelor acumulate individuala scrisa S4

Unitatea de nvare: 10. How Do YouFeel?


Numr de ore alocate: 3h

Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Nr Obs.


materiale ore
Lesson 1: 1.1. - rspunsuri la ntrebri de control; Manual Observare 1h
Tema: Copilul despre sine (Illnesses) 1.3. - exerciii de confirmare a nelegerii (pag 25) sistematica S5
2.2.
3.2.
globale a unui text audiat, prin Fise de
Vocabulary:hurt, temperature, 3.3. ndeplinirea unei sarcini simple (de ex. lucru Evaluare
stomachache, sore throat, ill bifeaz, ncercuiete, mimeaz, Ilustratii frontala
deseneaz etc.); CD
Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciii de repetare dup model;
informatii de ordin personal - exerciii de corectare a pronuniei i
intonaiei;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson2: 1.1. - rspunsuri la ntrebri de control; Manual Observare 1h
Tema: Copilul despre sine (Illnesses) 1.3. - exerciii de confirmare a nelegerii (pag 26) sistematica S5
2.2.
3.2.
globale a unui text audiat, prin Fise de
Grammar: Should / Shouldn't 3.3. ndeplinirea unei sarcini simple (de ex. lucru Evaluare
bifeaz, ncercuiete, mimeaz, Ilustratii frontala
Functii comunicative: a oferi sfaturi deseneaz etc.); CD
privind sanatatea - exerciii de repetare dup model;
- exerciii de corectare a pronuniei i
intonaiei;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson3: 1.1. - rspunsuri la ntrebri de control; Manual Observare 1h
Tema: Copilul despre sine (Ilnesses) 1.3. - exerciii de confirmare a nelegerii (pag 28) sistematica S6
2.2.
3.2.
globale a unui text audiat, prin Fise de
Grammar: Must / Mustn't 3.3. ndeplinirea unei sarcini simple (de ex. lucru Evaluare
bifeaz, ncercuiete, mimeaz, Ilustratii frontala
Functii comunicative: a vorbi despre deseneaz etc.); CD
regulile casei - exerciii de repetare dup model;
- exerciii de corectare a pronuniei i
intonaiei;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Unitatea de nvare: 11. MyFavouriteT-shirt
Numr de ore alocate: 3h
Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Nr Obs.
materiale ore
Lesson 1: 1.1. - rspunsuri la ntrebri de control; Manual Observare 1h
Tema: Copilul despre sine (Clothes) 1.3. - exerciii de confirmare a nelegerii (pag 32) sistematica S6
2.2.
3.2.
globale a unui text audiat, prin Fise de
Vocabular:shirt, sweater, 3.3. ndeplinirea unei sarcini simple (de ex. lucru Evaluare
swimsuit,scarf,gloves, trousers bifeaz, ncercuiete, mimeaz, Ilustratii frontala
deseneaz etc.); CD
Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciii de repetare dup model;
informatii de ordin personal - exerciii de corectare a pronuniei i
intonaiei;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson2: 1.1. - rspunsuri la ntrebri de control; Manual Observare 1h
Tema: Copilul despre sine (Food) 1.3. - exerciii de confirmare a nelegerii (pag 34) sistematica S7
2.2.
3.2.
globale a unui text audiat, prin Fise de
Vocabulary: Size: it'stooshort /long / 3.3. ndeplinirea unei sarcini simple (de ex. lucru Evaluare
big / small / bifeaz, ncercuiete, mimeaz, Ilustratii frontala
deseneaz etc.); CD
- exerciii de repetare dup model;
Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciii de corectare a pronuniei i
informatii despre sine intonaiei;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson3: 1.1. - rspunsuri la ntrebri de control; Manual Observare 1h
Tema: Copilul despre sine (Jobs) 1.3. - exerciii de confirmare a nelegerii (pag 36- sistematica S7
2.2.
globale a unui text audiat, prin 38)
Vocabulary: postman, ballerina, 3.2. ndeplinirea unei sarcini simple (de ex. Fise de Evaluare
firefighter, singer, mechanic, pilot 3.3. bifeaz, ncercuiete, mimeaz, lucru frontala
deseneaz etc.); Ilustratii
Grammar:Present Simple - exerciii de repetare dup model; CD
vsPresentContinuous - exerciii de corectare a pronuniei i
Adverbs of frequency: always, usually, intonaiei;
sometimes - dialoguri, conversaii;
Adverbs of time: today, now, at the - joc de rol;
moment - exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Functii comunicative: a vorbi despre
actiuni zilnice si care au loc in momentul
vorbirii
Revision -diverseexercitii de aprofundare a Fise Observare 1h
notiunilorinvatate individuale sistematica
si pe grupe Evaluare S8
(pag 30 si frontala
pag 39)
Evaluation - exercitii de verificare a notiunilor si Fisa Evaluare 1h
competentelor acumulate individuala scrisa S8

Unitatea de nvare: 12. What'stheWeatherlike?


Numr de ore alocate: 3h + 1h

Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Nr Obs.


materiale ore
Lesson 1: 1.1. - rspunsuri la ntrebri de control; Manual Observare 1h
Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciii de confirmare a nelegerii (pag 42) sistematica S9
2.2.
(seasons, months) 3.2.
globale a unui text audiat, prin Fise de
3.3. ndeplinirea unei sarcini simple (de ex. lucru Evaluare
Vocabular:sweeptheleaves, etc bifeaz, ncercuiete, mimeaz, Ilustratii frontala
deseneaz etc.); CD
Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciii de repetare dup model;
informatiidespre anotimpuri, lunile anului - exerciii de corectare a pronuniei i
intonaiei;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Project 1.1 - ex de completare de enunturi lacunare Manual Observare 1h
Happy Ester! 1.3 - ex de identificare (pag 70) sistematica
Detalieri tematice: - ex de alcatuire de scurte enunturi Fise de S9
-Crearea de colaje cu tema Dear Easter - dialoguri, scurte conversatii lucru Evaluare
Bunny; Ilustratii frontala
-S asculte i s pronune corect cuvintele noi: CD
Easter Bunny, eggs, basket, Jesus Christ, cross,
lamb;
-S interpreteze linia melodic a cntecelului;
-S prezinte ce vor Pate:For Easter I want
Acte de vorbire: Exprimarea a ceea ce ii place i
a ceea ce nu i place
Lesson 2: 1.1. - rspunsuri la ntrebri de control; Manual Observare 1h Luni
Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciii de confirmare a nelegerii (pag 44) sistematica S10 1.05
2.2.
(seasons, months) 3.2.
globale a unui text audiat, prin Fise de Sapt 10
3.3. ndeplinirea unei sarcini simple (de ex. lucru Evaluare zi libera
Vocabular:Weatherconditions bifeaz, ncercuiete, mimeaz, Ilustratii frontala nationala
deseneaz etc.); CD
Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciii de repetare dup model;
informatii despre vreme - exerciii de corectare a pronuniei i
intonaiei;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson 3: 1.1. - rspunsuri la ntrebri de control; Manual Observare 1h
Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciii de confirmare a nelegerii (pag 46) sistematica S11
2.2.
(seasons, months) 3.2.
globale a unui text audiat, prin Fise de
3.3. ndeplinirea unei sarcini simple (de ex. lucru Evaluare
Vocabular:seasonalactivities bifeaz, ncercuiete, mimeaz, Ilustratii frontala
deseneaz etc.); CD
Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciii de repetare dup model;
informatii despre activitati sezoniere - exerciii de corectare a pronuniei i
intonaiei;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;

Unitatea de nvare: 13. On theRoad


Numr de ore alocate: 3h

Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Nr Obs.


materiale ore
Lesson 1: 1.1. - rspunsuri la ntrebri de control; Manual Observare 1h
Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciii de confirmare a nelegerii (pag 50) sistematica S11
2.2.
(Countries / Means of transport) 3.2.
globale a unui text audiat, prin Fise de
3.3. ndeplinirea unei sarcini simple (de ex. lucru Evaluare
Vocabular:map, country, desert, field, bifeaz, ncercuiete, mimeaz, Ilustratii frontala
travel, island deseneaz etc.); CD
- exerciii de repetare dup model;
Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciii de corectare a pronuniei i
informatii despre tari intonaiei;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson2: 1.1. - rspunsuri la ntrebri de control; Manual Observare 1h
Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciii de confirmare a nelegerii (pag 52) sistematica S12
2.2.
(Means of transport) 3.2.
globale a unui text audiat, prin Fise de
3.3. ndeplinirea unei sarcini simple (de ex. lucru Evaluare
Grammar: By + means of transport / bifeaz, ncercuiete, mimeaz, Ilustratii frontala
on foot deseneaz etc.); CD
- exerciii de repetare dup model;
Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciii de corectare a pronuniei i
informatii despre mijloace de transport intonaiei;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson3: 1.1. - rspunsuri la ntrebri de control; Manual Observare 1h
Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciii de confirmare a nelegerii (pag 54) sistematica S12
2.2.
(Countriesandnationalities) 3.2.
globale a unui text audiat, prin Fise de
3.3. ndeplinirea unei sarcini simple (de ex. lucru Evaluare
Vocabular:Nationalities bifeaz, ncercuiete, mimeaz, Ilustratii frontala
deseneaz etc.); CD
Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciii de repetare dup model;
informatii despre tari si nationalitati - exerciii de corectare a pronuniei i
intonaiei;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;

Unitatea de nvare: 14. Summeris Here!


Numr de ore alocate: 3h

Coninuturi CP Activiti de nvare Resurse Evaluare Nr Obs.


materiale ore
Lesson 1: 1.1. - rspunsuri la ntrebri de control; Manual Observare 1h
Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciii de confirmare a nelegerii sistematica
2.2. (pag 60) S13
(Freetimeactivities) 3.2.
globale a unui text audiat, prin
3.3. ndeplinirea unei sarcini simple (de ex. Fise de
Vocabular:hiking, tent, climbing, bifeaz, ncercuiete, mimeaz, lucru Evaluare
gochamping, sunbathing deseneaz etc.); frontala
- exerciii de repetare dup model; Ilustratii
Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciii de corectare a pronuniei i
intonaiei; CD
informatii despre activitati
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson2: 1.1. - rspunsuri la ntrebri de control; Manual Observare 1h
Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciii de confirmare a nelegerii sistematica
2.2. (pag 62) S13
(likesanddislikes) 3.2.
globale a unui text audiat, prin
3.3. ndeplinirea unei sarcini simple (de ex. Fise de
Grammar: love/hate/like/don'tlike + bifeaz, ncercuiete, mimeaz, lucru Evaluare
ING deseneaz etc.); frontala
- exerciii de repetare dup model; Ilustratii
Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciii de corectare a pronuniei i
intonaiei; CD
informatii despre activitatiplacute si
neplacute - dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson3: 1.1. - rspunsuri la ntrebri de control; Manual Observare 1h
Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciii de confirmare a nelegerii sistematica
2.2. (pag 64) S15
(Our Planet) 3.2.
globale a unui text audiat, prin
3.3. ndeplinirea unei sarcini simple (de ex. Fise de
Vocabular:hill, lake, jungle, bay, deep bifeaz, ncercuiete, mimeaz, lucru Evaluare
deseneaz etc.); frontala
- exerciii de repetare dup model; Ilustratii
Functii comunicative: a cere si a oferi
informatii despre planeta noastra - exerciii de corectare a pronuniei i CD
intonaiei;
- dialoguri, conversaii;
- joc de rol;
- exerciii de copiere;
-completare de text lacunar;
Revision -diverseexercitii de aprofundare a Fise Observare 1h
notiunilorinvatate individuale sistematica
si pe grupe
(pag 48, 56 Evaluare S15
si pag 66) frontala
Evaluation - exercitii de verificare a notiunilor si Fisa Evaluare 1h
competentelor acumulate individuala scrisa
S16
Final revision -diverseexercitii de aprofundare a Fise Observare 1h
notiunilorinvatate individuale sistematica
si pe grupe S16
(pag 72- Evaluare
73) frontala

S-ar putea să vă placă și