Sunteți pe pagina 1din 4

CURS OPIONAL LIMBA ENGLEZ

- ENGLISH THROUGH Grammar and translations-

Scoala Gimnazial Nr.1 Buturugeni

Arie curiculara: Limb i comunicare

Nivel de predare: clasa a VIII-a

Tema: ENGLISH THROUGH Grammar and translations

Nr. Ore: 35

Ritmicitate: sptamnal

Durata: 1 an

Profesor: Elena Enache

I. Argument

Realizarea de dialoguri i propoziii, prin intermediul exerciiilor de gramatic cu toate


timpurile predate la Limba englez, nivelul clasei a VIII-a.

Opionalul este util i pentru dezvoltarea vocabularului i a structurilor specifice limbii engleze.

Nu n ultimul rnd dezvoltarea interesului pentru traducere al elevului.

II. Competene specifice

Dezvoltarea capacitii de receptare a mesajului scris


Dezvoltarea capacitii de receptare a mesajului oral

Dezvoltarea capacitii de exprimare orala

Dezvoltarea capacitii interpretative si imaginative

Dezvoltarea unor reprezentri culturale i a interesului pentru studiul limbii engleze

1
III. Activiti de nvare

- s neleag semnificaia globala a mesajului scris


- s neleag informaii cheie dintr-un text
- s citeasc fluent texte cu diferite structuri gramaticale

IV. Coninuturi

1. Present simple
2. Present continuous
3. Past simple
4. Past continuous
5. Present perfect simple
6. Present perfect continuous
7. Future with will
8. Future with going to
9. Future continuous
10. Future perfect
11. Past perfect
12. Revision

V. Evaluare :

- exerciii de confirmare a receptrii prin rspunsuri la ntrebri


- concursuri cu ntrebri
- propoziii de tipul adevarat/fals
- exerciii de citire (pe roluri,n grup, individual)

VI. Competente specifice i exemple de activiti de nvare

1. Dezvoltarea capacitii de receptare a mesajului scris

Competente specifice Activitati de nvatare


- s nteleaga semnificatia - exerciii de confirmare a
globala a mesajului scris receptarii prin rspunsuri la ntrebari
- s nteleag informatii cheie dintr- - concursuri cu ntrebari
un text - propoziii de tipul adevrat/fals
- s citeasca fluent un text scurt - exercitii de citire (pe roluri,n grup, individual)
2. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului oral
Competente specifice Activitati de nvatare
- s desprinda sensul global - exercitii de ncercuire,bifare, mimare
al unui scurt mesaj audiat - reactii verbale-nonverbale la
- s reactioneze adecvat la scurte mesaje audiate
2
diferite tipuri de mesaje - joc de rol

3. Dezvoltarea capacitii de exprimare oral


Competente specifice Activitati de nvatare
- s reproduca scurtemesaje, parti ale unui mesaj - exercitii de repetare dupa model
- s integreze cuvinte siexpresii noi n enunturi proprii - joc-concurs pentrualcatuirea de enunt
- s emita enunturi scurte nsituatii de interactiun uri corecte cu cuvinte noi
e - joc de rol

4. Dezvoltarea capacitatii interpretative si imaginative


Competente specifice Activitati de nvatare
- s exteriorizeze tririle
- joc - mima
interioare ale personajelor
- joc de rol, interpretarea unor
prin gestica, mimica, timbrul
roluri scurte n maniera proprie
vocii, miscare scenic
discutii n grup pe marginea
- s se manifeste spontan,
unor mesaje audiate
dezinvolt n interpretarea personajelor

5. Dezvoltarea unor reprezentari culturale si a interesului pentru studiul limbii engleze si


a civilizatiei anglo-saxone
Competente specifice Activitati de nvatare
- sa demonstreze interes pentru
- realizarea planului unui oras
cunoasterea unor zone si realitati
- concurs cu ntrebari
din spatiul anglo-saxon

VII. Bibliografie

1. http://learnenglish.britishcouncil.org/en/quick-grammar/future-continuous-future-
perfect
2. http://www.englishpage.com/
3. http://www.academia.edu/

3
ANNUAL PLANNING

School: Sc.Gimnazial Nr.1 Buturugeni

School year: 2016-2017

Teacher: Elena Enache

Grade: 7th, 1h/week

Optional Course: English through grammar and translations

Nr. Continuturi Nr. ore Sapt. Obs.


Crt.

1. Present simple 3h S1 S3
2. Present continuous 3h S4-S6

3. Past simple 3h S7 S10

4. Past continuous 3h S11 S13

5. Present perfect simple 3h S14-S16

6. Present perfect continuous 3h S17-S19

7. Future with will 3h S20S22

8. Future with going to 3h S23-S25

9. Future continuous 3h S26-S28

10. Future perfect 3h S29-31

11. Past perfect 3h S32-S34

12. Revision 1h S35

S-ar putea să vă placă și