Sunteți pe pagina 1din 6

Optional integrat ”On the wings of knowledge”

Clasa a V-a
An scolar 2018/2019
Prof.

Argument
In conditiile transformarilor pe care le cunoaste lumea contemporana, in perioada
globalizarii, a interferentelor si interdependentelor de tot felul, invatarea, cunoasterea si folosirea
limbilor straine reprezinta o conditie a progresului, a unei integrari reusite, atat la nivelul
individual, cat si la scara sociala, in structurile de succes ale mileniului III.
Cunoasterea unei limbi straine, inseamna pentru viitor o capacitate sporita de a
comunica, inseamna un acces mai larg la sursele de documentare si e incarcata, in plus, de o
pregnanta valenta educativa. Se deschid porti catre istoria, geografia, cultura si spiritul altor
natiuni. Muzica este cea mai bună modalitate de a recepta noi informații, iar gramatica limbii
engleze este partea cea mai problematică în învățarea limbii engleze. Prin urmare, combinarea
acestor două elemente pare firească pentru o mai bună aprofundare a studiului limbii engleze.
Acesta este și elementul inovativ al proiectului- corelarea gramaticii cu cântece ale artiștilor
actuali și folosirea acestor cântece ca suport educativ.
Este astfel facilitata cunoasterea reciproca, intelegerea, toleranta, pretuirea diversitatii. Cu cat
primii pasi in aceasta directie sunt facuti mai devreme, cu atat sansele de succes sunt mai mari.
De fapt, limba straina nu „ se invata ” intr-un an, iar noi ne propunem ca elevii sa vorbeasca
cursiv in limba engleza; ne dorim sa-si dezvolte un mod specific de articulare a sunetelor si sa
cunoasca cateva elemente de baza ale exprimarii in aceasta limba.
Acest curs se adreeaza elevilor declasa a V-a care studiaza limba engleza ca limba I avand
ca scop sensibilizarea elevilor fata de invatarea si aprofundarea cunostintelor de limba engleza prin
intermediul altor arii curriculare.
Sub acest aspect, tema acestui curs opțional de limba engleză urmăreşte:
- stimularea interesului pentru studiul limbii engleze și în special aprofundarea elementelor
gramaticale;
- dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă;
-dezvoltarea capacității de înțelegere a mesajului oral prin familiarizarea cu limbajul vorbitorilor
nativi de limba engleză.

1
COMPETENTE SPECIFICE SI ACTIVITATI DE INVATARE

1. RECEPTAREA MESAJELOR ORALE ACTIVITATI


1.1Desprinderea sensului global al unui mesaj  Folosirea povestirilor pentru a extrage cateva
articulat clar, emis cu o viteză normală idei;
1.2Identificarea unor informații specifice dintr-  Texte autentice scurte( broșuri de informare,
un scurt mesaj audiat, articulat clar şi rar fragmente de text care descriu persoane și
1.3Sesizarea ordinii evenimentelor relatate într- evenimente) ;
un text scurt  Utilizarea dictionarelor pentru a imbogatii
*1.4Identificarea informaţiilor esenţiale dintr-un vocabularul lectiei;
discurs standard pe subiecte familiare  Reordonarea paragrafelor .
2. PRODUCEREA MESAJELOR ORALE
2.1 Descrierea persoanelor si a unor evenimente
2.2 Cerereași oferirea unor informații despre
sine, despre persoane, despre activități din
universul imediat  exerciţii de discriminare şi completare ;
*2.3 Comunicarea interactivă într-un schimb  sustinerea unei conversatii ;
simplu de informații
 Texte după un plan dat, folosind conectori
*2.4 Relatarea, pe scurt si fluent, a unui simpli, despre evenimente și persoane din
Eveniment mediul familiar;
3. RECEPTAREA MESAJELOR SCRISE
3.1 Identificarea mesajului global al unui text
3.2 Recunoașterea informaţiilor esenţiale dintr-
 exerciţii de completare ;
un text citit în gând
3.3 Asocierea informaţiilor factuale dintr-un text  exerciţii de răspuns la întrebări ;
citit cu o imagine/ un set de imagini  compararea unor texte ;
*3.4 *Selectarea unor informaţii dintr-un text  reordonarea paragrafelor;
citit pentru a le insera într-o schemă
4. PRODUCEREA MESAJELOR SCRISE
4.1 Solicitarea și oferirea unor informații despre
sine
4.2 Redactarea unor paragrafe despre  exercitii de redactare a scrisorii informale ;
Evenimente și persoane, după un plan dat  exercitii de identificare a elementelor unei
*4.3Redactarea unor texte scurte pe teme scrisori informale.
familiare

III. CONŢINUTURI:
VOCABULAR: - persoane
- scoala, clasa
- familia
- viata de zi cu zi
2
- imbracaminte
- zile festive
- culori
- comunitatea locala
- camere, locuinta
- animale, insecte
- mesele zilei si mancaruri
- cautarea unor obiecte
- animale salbatice
- partile corpului
- orase
- sanatate
- mijloace de transport
- sentimente
- ecologizare
- fotografii
- vremea
STRUCTURI: - prezentul simplu al verbului "a fi" la afirmativ şi interogativ
- imperativul
- adjectivele demonstrative: this, that, these, those
- pluralul substantivelor
- adjectivele posesive my, your, his, her, our
- genitivul cu 's
- adjectivele
- "there is "/ "there are"
- "have got"/"has got" la afirmativ şi interogativ
- prezentul simplu – afirmativ, interogativ şi negativ
- prezentul continuu (afirmativ si interogativ)
- trecutul simpli-afirmativ,negativ, interogativ
- prepoziţiile ( in, under, on)
- wh-questions: where, who,what,when si how

FUNCŢII DE COMUNICARE: - a saluta şi a răspunde la salut


- a se prezenta şi a prezenta pe cineva
- a identifica elemente din universul familiar
- a descrie persoane, animale, locuri
- a localiza persoane, obiecte, acţiuni
- a cere şi a da informaţii (de ordin personal, despre mediul
înconjurător)
- a mulţumişi a răspunde la mulţumiri
- a exprima ceea ce îţi place şi ceea ce nu îţi place
- a da instrucţiuni
- a exprima posesia
- a descrie actiuni

IV. MODALITĂŢI DE EVALUARE:


- răspunsuri la întrebările profesorului
- dialoguri simple, pe perechi
- descriere de imagini, prezentare de mini-proiecte pe teme date
- concursuri

3
- jocuri didactice

V. VALORI ŞI ATITUDINI:
- atitudinea deschisă faţă de ceilalţi
- interesul faţă de ideile şi rezultatele muncii celorlalţi
- respectul faţă de ceilalţi
- promovarea creativităţii
- cooperare
- competitivitate

VI. ELEVII VOR RECEPTA: - mesaje originale orale si scrise


- filmuleţe
- cantece
VII. ELEVII VOR REALIZA:
- acţiuni nonverbale
- desene
- descrieri orale şi în scris
- scurte dialoguri orale şi în scris
- postere, proiecte

VIII. BIBLIOGRAFIE:
1. D. Seymour, M. Popova – “700 Classroom Activities”, Macmillan, 2003
2. G. Lewis, G. Bedson- “Games for Children”, Oxford University Press
3. J. A. Gordon – “Vocabulary building with antonyms, synonyms, homophones
and homographs”, Super Duper Publications, 1998
4. M. Stephens – “Pictures for Writing”, Longman
5. C. Paidos, C. D. Paidos – “Grammar is Fun”, Polirom
6. B. Apsley – “English made Easy”, Dorling Kindersley Limited, 2005
7. J. Harker, G. Taylor – “Practise English Reading”, Ladybird Books
8. J. Harker, G. Taylor – “Practise English Phonic Spelling”, Ladybird Books
9. https://www.teachingenglish.org.uk/article/a-content-language-integrated-learning-
lesson

4
Planificarea optionalului
An scolar 2018/2019

Nr.
crt. Unități de Competențe Conținuturi Nr.de Săptămâna Observații
învățare Specifice ore

1. Good life 1.1; 1.2; 2.1 ; 2.2;-Health and Fitness 2 S1 11-15.09


Plan 2.3; 3.2 -Illness and Treatment S2 18-22.09
2. Earth,sea and sky 1.1; 1.2; 2.1 ; 2.2;-Geography 2 S3 25-29.09
2.3; 3.2; 4.1; 4.2;-Climate S4 2-6.10
5.1 -Weather
3. Sound waves -Music 1 S5 9-13.10
- Sounds
4. Highs and lows 1.1; 1.2; 2.1 ; 2.2;-Feelings 2 S6 16-20.10
2.3; 3.2; 4.1; 4.2 -Adverbs S7 23-27.20
-Adjectives
5. Looking back 1.1; 1.2; 2.1 ; 2.2;-The past 1 S8 30.10-3.11
2.3; 3.2; 4.1; 4.2 -Time
6. Getting the message 1.1; 1.2; 2.1 ; 2.2;-Advertising 2 S9 6-10.11
across 2.3; 3.2; 4.1; 4.2, -Computers S10 13-17.11
5.1 -Telephoning
-Social media
7. The world of work 1.1; 1.2; 2.1 ; 2.2;-Jobs, 2 S11 20-24.11
2.3; 3.2; 4.1; 4.2 -Personal qualities S12 27.11-1.12
-Employment and
Unemployment
8. Everyone’s 1.1; 1.2; 2.1 ; 2.2;-Physical appearance 2 S13 4-8.12
different 2.3;3.1; 3.2; -Personality S14 11-15.12
4.1; 4.2 -Hobbies
-Clothes
9. Get active 1.1; 1.2; 2.1 ; 2.2;-Movement 1 S15 18-22.12
2.3; 3.2; 4.1; 4.2, -Sport
5.1
10. My world 1.1; 1.2; 2.1 ; 2.2;-Family 2 S16 15.19.01
2.3; 3.2; 4.1; 4.2, -Relationships S17 22-26.01
5.1 -Celebrations
-Friends

11. Moving around 1.1; 1.2; 2.1 ; 2.2;-Transport 2 S18 29.01-2.02


VACANTA
2.3;2.1; 3.2; -Travel
4.1; 4.2, 5.1 -Holidays S1 12-16.02

12. Time off 1.1; 1.2; 2.1 ; 2.2;-Leisure time And Hobbies
2 S2 19-23.02
2.3; 3.2; 4.1; 4.2, -Games S3 26.02-2.03
5.1 -Cinema
-Theatre

5
13. Around town 1.1; 1.2; 2.1 ; 2.2;-Cities and Towns 1 S4 5-9.03
2.3; 3.2; 4.1; 4.2, -Facilities
5.1 -Traffic
14. Shared tastes 1.1; 1.2; 2.1 ; 2.2;-Food 2 S5 12-16.03
2.3;3.1; 3.2; -Drink S6 19-23.03
4.1; 4.2, -Meals
5.1 -Art
15. Media mania 1.1; 1.2; 2.1 ; 2.2;-Television and Radio 2 S7 26-30.03
2.3; 3.2; 4.1; 4.2, -Newspapers S8 9-13.04
5.1 -Magazines
-Books
16. Stages of life 1.1; 1.2; 2.1 ; 2.2;-Different ages 1 S9 16-20.04
2.3; 3.2; 4.1; 4.2, -University and School
5.1
17. Shopping in style 1.1; 1.2; 1.3; -Clothes 2 S10 23-27.04
2.1 ; 2.2; -Shopping S11 30.04-4.05
2.3; 3.2; 4.1; 4.2, -Money
5.1
18. Home territory 1.1; 1.2; 2.1 ; 2.2;-Houses 2 S12 7-11.05
2.3; 3.2; 4.1; 4.2, -Homes S13 14-18.05
5.1 -Household chores
-Household problems
19. Green planet 1.1; 1.2; 2.1 ; 2.2;-Science 2 S14 21-25.05
2.3; 3.2; 4.1; 4.2, -The environment S15 28.05-1.06
5.1 -Quiz:How green
you are?
20. My judgement 1.1; 1.2; 2.1 ; 2.2;-Crime and Punishment 2 S16 4-8.06
2.3; 3.2; 4.1; 4.2, -Opinions S17 11-15.06
5.1 -Laws