Sunteți pe pagina 1din 11

School decision curriculum

ŞCOALA GIMNAZIALĂ PETRU MIHEŞ


MEZIAD

My world in English
OPTIONAL COURSE

TEACHER ŞANDOR DIANA SILVIA

SCHOOL YEAR: 2017-2018


ARGUMENT

Este dovedit faptul că limba engleză are un rol


foarte important în lumea în care trăim.
Prin acest opţional vreau să îmbunătaţesc
competenţele lingvistice ale elevilor, în ceea ce priveşte
limba engleză, dar şi îmbogăţirea cunoştinţelor generale
ale acestora.
Este un opţional care promovează diversitatea
datorită faptului că aduce în prim plan lecţii din diferite
arii curriculare, de exemplu: biologie, istorie,
matematică, geografie, literatură, educaţie civică şi
educaţie pentru sănătate.
Acest opţional se adresează elevilor de clasa a
V-a şi este un suport pentru programa şcolară.
De-a lungul lecţiilor elevii pot folosi
cunoştinţele deja dobândite în exerciţii noi, proiecte, etc.
Competenţe generale
1. Prezentarea limbii engleze într-un mod atractiv
2. Expunerea elevilor la limba engleză, prezentată cu ajutorul unor lecţii din diferite domenii
3. Prezentarea unui context real pentru utilizarea limbii engleze
4. Dezvoltarea capacităţii de exprimare scrisă
5. Dezvoltarea deprinderilor de utilizare a gramaticii limbii engleze in propoziţii corecte
6. Dezvoltarea creativităţii elevilor
7. Familiarizarea elevilor cu gramatica limbii engleze, pronunţia specifica
8. Crearea unei atmosfere relaxante
9. Stimularea interesului pentru învățarea limbii engleze precum şi a altor discipline
10. Încurajarea elevilor de a avea o atitudine deschisă pentru învățarea unei limbi străine
11. Promovarea unui stil de viaţă sănătos
12. Îmbogăţirea cunoştinţelor generale ale elevilor

COMPETENŢE SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE


Elevii vor fi capabili să: - activităţi de prezicere pe baza unor
- să acumuleze informaţii din diferite imagini
domenii - dictare
- extragă informaţii dintr-un text dat - brainstorming
- extragă ideea generala a unui text dat - joc de rol, jocuri, mima, cântece,
- utilizeze limba engleza corect din punct rebus
de vedere gramatical atât in scris cat si oral - exerciţii de căutare a cuvintelor
- sa asculte o înregistrare si sa răspundă la - fise de lucru
întrebări - exerciţii de ordonare a
- exerseze limba engleza in diferite situaţii imaginilor/informaţiilor
- exprime opinia - exerciţii de completare a spatiilor
- utilizeze cunoştinţele deja acumulate libere
- exerciţii de potrivire, de sortare
- exerciţii pe baza unor înregistrări
video
- exerciţii de tip adevărat sau fals
- descrierea unor imagini
- chestionare
- exerciţii cu alegere multipla
- compararea unor imagini/povesti
Tipuri de activităţi
- munca individuala
- munca pe perechi
- munca pe grupe
- dezbateri
Modalităţi de evaluare:
- evaluare continuă
- probe orale
- teme de lucru în clasă / proiecte
- portofolii
- teste
Conţinuturi:

ORGANIZARE TEMATICĂ
- animalele
- plante
- copaci
- numerele
- natura
- fapte istorice
- sănătatea
- mâncarea
- spaţiul
- cultura si civilizaţie: oraşe, personalităţi istorice
STRUCTURI GRAMATICALE

- verbul: TO BE ( a fi)
- verbul: TO HAVE (a avea)
- exprimarea abilitaţii: CAN
- Prezentul simplu
- Prezentul continuu
- Numerele ordinale: 1-1000
- Trecutul simplu
- Prepoziţiile de loc
- Viitorul simple
- Gradele de comparative: comparativul si superlativul
Planificarea activităţilor de limba engleză
CLASA A V-A

FIRST SEMESTER

Nr. Month/W Lesson/Story Theme School Activities


crt. eek subject
1. Lectie introductiva - familiarizarea - crearea copertei agendei
September elevilor cu English
S1 optionalul

2. Vocabulary:
Lesson 1 flowers - brainstorming: flowers
September Plants - the parts of a - gap fill exercises
S2 flower - exercises based on
- types of Biology pictures
flowers - matching exercises
- names of - project
flowers - videos
- flowers in - craft (flower pots)
Romania and
around the
world
3. Lesson 2 Vocabulary: Biology - worksheets
Lesson 3 trees - true/false sentences
Trees - the parts of a - reading for specific
September tree information
S3-S4 - types of trees - project: Leaves
- names of - project: My garden
trees
- the
importance of
trees
- trees in
Romania and
around the
world

4. Lesson 4 Numbers 1- Maths - brainstorming: numbers


October Numbers 1000 - worksheets
S5-S6 - sums - craft
- subtractions
- shapes

5. Lesoon 5 Facts and History - listening for specific


Ancient Greece legends, information
October famous - gap fill exercises
S7 monuments - matching exercises
- videos

6. Lesson 6 Culture and History - order the pictures


Famous people civilization: - unscramble the
Elizabeth I sentences
November - word search
S8 - skim a text
- worksheets
- questionnaire

7. Lesson 7 Basic Geography - worksheet: ability


Caves information - exercises based on
about caves, pictures
famous caves - discover the question
November - project
S9

8. Lesson 8 Legends Literature - gap fill exercises


The Iliad and the - scanning the text
Odyssey - worksheets
- ‘my opinion of the
November story’
S10
9. Lesson 9 Healthy vs. Biology - brainstorming: food
Be healthy Unhealthy food - worksheets
Healthy - matching exercises
November lifestyle - project
S11

10. November Lesson 10


S12 Evaluation

11. Lesson 11 Traditional Literature - reading for specific


Story time stories information
Good deeds - expressing opinion
December - worksheets
S13 - re-ordering exercises
- comparing stories

12. December Lesson 12 Traditions and English - matching exercises


14 Christmas in the legends - reading for specific
world information
- videos
- multiple choice
exercises
- expressing opinion
- carols
- role play

S15- SCOALA ALTFEL


13. Lesson 13 Learning about History - worksheets
Famous cities the big cities of Geography - watching videos
the world, - question- answer match
famous - comparing pictures
January monuments - describing pictures
S16 - project

14. Lesson 14 Children rights Civic - worksheets


Children rights education - matching exercises
- song

January
S17

15. Lesson 15 The importance Civic - song: Kids United


The Peace Day of world peace education - worksheet
- drawing exposition
January
S18

SECOND SEMESTER

Nr. Month/ Lesson/Story Theme Activities


crt. Week
1. Lesson 1 Animals in the Biology - brainstorming:
Animals world, habitat, animals
food, extinct - describing pictures
animals - gap fill exercises
February - ordering pictures
S19 - project

2. Lesson 2 Animals rights - reading for specific


We love animals information
- true/false exercises
February - sentence scramble
S20

3. Lesson 3 Species, Biology - worksheets


February Dinosaurs habitat, facts - gap fill exercises
S21 - compare animals
- videos
- describing animals

4. Lesson 4 Planets and Geography - brainstorming


Our world continents - gap fill exercises
- reading for specific
March information
S22 - project

5. March Lesson 5
S23 Evaluation
6. Lesson 6 Protecting the Civic - word search
The Earth Day environment education - matching exercises
- worksheets
March - project
S24 - drawing exposition

7. Lesson 7 America now History - reading for specific


The discovery of and then, information
March America Christopher - brainstorming
S25 Columbus - question-answer
match
- worksheets

8. Lesson 8 A different History - reading for specific


April Lesson 9 lifestyle, information
S27-S28 The Romans historical facts, - worksheets
monuments - ordering sentences
- describing pictures

9. Lesson 10
May Evaluation
S30

10. Lesson 11 Managing the Civic - brainstorming


Lesson 12 conflicts education - comparing pictures
No to violence - worksheets
- videos
May - expressing opinion
S31-S32
11. Lesson 13 Learning to Civic - reading for specific
Lesson 14 accept the education information
The Friendship Day others, - brainstorming
May learning that - worksheets
S33-S34 people are - song
different - craft

12. June Lesson 15


S35
REVISION

S-ar putea să vă placă și