Sunteți pe pagina 1din 6

Verificat, Avizat,

Resp. Program ”A Doua Şansă” Director

Unitatea de învăţământ : Scoala Gimnaziala Nr. 4 Turnu Magurele


“ A doua sansa “ , Nivel Secundar Inferior , Anul I
Profesor : Stoica Mirela Elena
An şcolar 2018 – 2019
Modulul 1: I understand

„A DOUA ŞANSĂ”
-alfabetizarea adulţilor-
PLANIFICAREA MATERIEI LA
LIMBA ENGLEZĂ

“Learning is a treasure that will follow its owner everywhere”.


Chinese Proverb

1
MODULUL 1: I understand

PLANIFICARE ANUALĂ

Nr.crt. Unitatea de învăţare Competențe specifice Nr.ore Obs.

1.1. Identificarea unor cuvinte şi expresii


uzuale, frecvent întâlnite, dintr-un mesaj oral sau
scris;
1.2. Extragerea unor informaţii esenţiale din scurte
1. PASSPORT TO ENGLISH mesaje orale sau scrise din domeniul personal,
public, profesional; 1
1.3. Executarea unor instrucţiuni verbale
sau scrise simple;
1.4. Desprinderea sensului global al unui mesaj
simplu, oral sau scris.
2.1. Utilizarea de expresii şi fraze simple
pentru a descrie oameni şi locuri din
universul apropiat;
2.2. Formularea de întrebǎri şi rǎspunsuri foarte
simple, care răspund unor nevoi concrete imediate.

1.1. Identificarea unor cuvinte şi expresii


uzuale, frecvent întâlnite, dintr-un mesaj oral sau
2. IDENTITIES scris;
1.2. Extragerea unor informaţii esenţiale din scurte
mesaje orale sau scrise din domeniul personal, 10
public, profesional;
2.2. Formularea de întrebǎri şi rǎspunsuri foarte
simple, care răspund unor nevoi concrete imediate.
3.1. Emiterea de răspunsuri verbale sau
non-verbale la un mesaj emis clar şi rar,
demonstrând înţelegerea mesajului receptat.

2
3. HOMES 1.1. Identificarea unor cuvinte şi expresii
uzuale, frecvent întâlnite, dintr-un mesaj oral sau
scris;
2.1. Utilizarea de expresii şi fraze simple 10
pentru a descrie oameni şi locuri din
universul apropiat;
3.1. Emiterea de răspunsuri verbale sau
non-verbale la un mesaj emis clar şi rar,
demonstrând înţelegerea mesajului receptat.

2.2. Formularea de întrebǎri şi rǎspunsuri foarte


simple, care răspund unor nevoi concrete imediate.
4. TRAVELLING 3.1. Emiterea de răspunsuri verbale sau 10
non-verbale la un mesaj emis clar şi rar,
demonstrând înţelegerea mesajului receptat.

5. FINAL EVALUATION - VERIFICAREA CUNOȘTINȚELOR 3

3
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ A CONŢINUTURILOR ÎNVĂŢĂRII

Nr. Unitatea de învăţare Conţinuturi Nr.ore Săptămâna Resurse materiale


crt.
1. PASSPORT TO -a cere/ oferi un obiect în mod politicos; 1 S1 - Cărte de engleză
ENGLISH -a planifica o acţiune; - Dicționar
-a saluta; - CD-player
-a situa în timp;
- a solicita şi a oferi informaţii generale, - Fișe de lucru
personale, practice, legate de completarea - Planșe
unui formular.
domeniul personal: viaţa personală
2. (informaţii despre sine şi familie); - Cărte de engleză
IDENTITIES a face prezentări; - Dicționar
pronumele: personal; - CD-player
verbul – timpuri: present simple, future
simple; - Fișe de lucru
- Planșe
Hello! 2 S2 , S3
- English names
- the English alphabet

Can I call you? 2 S4 , S5


- numbers (0-10)
- addresses

Family matters 2 S6 , S7
- family members
- numbers (10-100)

Describing people 3 S8 , S9 ,S10


- adjectives to describe physical
appearance
- body parts
- the verbs be and have (got)
4
- nationalities
- like + -ing verbs
EVALUATION Test 1 S11
viaţa cotidiană (casa şi mediul apropiat,
3. programul zilnic); - Calculator
substantivul; - Videoproiector
HOMES prepoziţii: de loc, de timp. - Cărte de engleză
- Dicționar
Welcome to our home 3 S12 , S13 , S14
- rooms in a house - CD-player
- prepositions of place - Fișe de lucru
- there is/there are - Planșe
- how many

This is my room 2 S15 , S16


- furniture
- adjectives
- prepositions of place

Who does what?


-house chores (activity verbs) 2 S17 , S18
- simple present

What time do you…?


- telling the time 2 S19 , S20
- daily programmes

EVALUATION Test 1 S21

5
domeniul public: viaţa cotidiană (pe
stradă, la telefon, la magazin); călătorii. - Calculator
4. a descrie persoane, locuri, evenimente; - Videoproiector
a formula/ a accepta şi a refuza o invitaţie/ - Cărte de engleză
TRAVELLING ofertă;
a solicita şi a da instrucţiuni; - Dicționar
a solicita şi a oferi informaţii de orientare - CD-player
în spaţiu; - Fișe de lucru
numeralul: cardinal/ ordinal; - Planșe

Journey planner 2 S22 , S23


- how much
- how long
- simple future (will)

Means of transport 3 S24 , S25 , S26


- means of transport
- adjectives to describe means of transport
(comparisons)

Out and about


- asking for directions 2 S27, S28
- giving directions

Shopping
- asking for things in a shop 2 S29 , S30
- prices

EVALUATION Test 1 S31


5. Final Evaluation Written test 3 S32 , S33 , S34
Oral test

S-ar putea să vă placă și