Sunteți pe pagina 1din 6

Profesor: Avizat sef catedra:

Nr. De ore: 2 h/sapt. Avizat director


Clasa: a V a L1
Manualul: .............. (Student’s Book)

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ LIMBA ENGLEZĂ 2017-2018


SEM.I SI II

Nr. UNITATEA DE
Crt. ÎNVĂŢARE CONŢINUTURI COMPETENŢE NR. SĂPT. OBSERVAŢII
(MODULES) DE
ORE
WELCOME - Greetings
BACK! - Classroom language
- The Alphabet & Spelling 2.2 Stabilirea de contacte sociale pe baza 8 1-4
- Subject personal pronuns unor formule conversaţionale simple;
- Numbers 1-20
- Numbers 21 – 100
- Asking about/ Telling the time
- School subjects
- A/an
- Colours
1. HELLO!
- All around the world 1.1 Identificarea sensului global al unor 8 5-8
- Places in a country mesaje şi dialoguri uzuale, clar articulate;
- Possessive adjectives (singular 1.2 Identificarea semnificaţiei unor
and plural) schimburi verbale uzuale şi clar articulate,
- Seasons&Months
în situaţia în care interlocutorul oferă ajutor
- Asking and giving personal
pentru a facilita înţelegerea;
information
- The verb to be ( negative, 2.1 Prezentarea simplă a unei persoane/a
interrogative and short answers) unui personaj;
- Across cultures (Landmarks) 2.2 Stabilirea de contacte sociale pe baza
- CLIL (Geography): The United unor formule conversaţionale simple;
Kingdom 2.4 Manifestarea disponibilităţii pentru
- Project Time: Map of Romania participarea la dialog;
(poster) 3.2 Extragerea informaţiilor dintr-un text
- Progress Check scurt, însoţit de ilustraţii;
3.4 Manifestarea curiozităţii pentru lectura
de orientare;
4.1 Redactarea de mesaje simple şi scurte;
2. FAMILY TIES
- The British Royal Family 1.1 Identificarea sensului global al unor 8 9-12
- Vocabulary mesaje şi dialoguri uzuale, clar articulate;
- Have got ( affirmative and 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de unele
negative) elemente specifice spaţiului cultural al
- Physical Appearance/Personality (
limbii studiate;
Adjectives)
2.1 Prezentarea simplă a unei persoane/a
- Describing a family member
- Have got (interrogative and short unui personaj;
answers) 2.2 Stabilirea de contacte sociale pe baza
- Plurals (regular) unor formule conversaţionale simple;
- Across Cultures (Super 2.4 Manifestarea disponibilităţii pentru
Family/Superheroes) participarea la dialog;
- Activities and hobbies 3.2 Extragerea informaţiilor dintr-un text
- CLIL (Science): Animals scurt, însoţit de ilustraţii;
- Project Time: A family tree 3.4 Manifestarea curiozităţii pentru lectura
- Progress Check
de orientare;
4.2 Descrierea unor aspecte ale vieţii
cotidiene (oameni, locuri, şcoală, familie,
hobby-uri), folosind propoziţii scurte;
4.3 Manifestarea disponibilităţii pentru
schimbul de mesaje scrise simple;
3. HOME,
...SWEET - Parts of a house 1.1 Identificarea sensului global al unor 8 13-16
HOME - There is – there are (affirmative mesaje şi dialoguri uzuale, clar articulate;
and negative) 2.2 Stabilirea de contacte sociale pe baza
- Prepositions of place unor formule conversaţionale simple;
- Public places near my house 2.4 Manifestarea disponibilităţii pentru
- Describing your home participarea la dialog;
- A/an – Some – Any 3.1 Identificarea informaţiilor din panouri
- There is – There are
şi semne aflate în locuri publice pentru
( interrogative and short answers)
facilitarea orientării;
- Across Cultures (Official
3.2 Extragerea informaţiilor dintr-un text
residence)
- CLIL (Maths: Draw a map to scurt, însoţit de ilustraţii;
scale) 3.3 Identificarea informaţiilor din mesaje
- Project Time: Your dream house scrise de la prieteni sau de la colegi;
- Progress Check 3.4 Manifestarea curiozităţii pentru lectura
de orientare;
4.1 Redactarea de mesaje simple şi scurte;
4. EVERY DAY
- School days in the UK 1.2 Identificarea semnificaţiei unor 8 17-20
- Vocabulary: School schimburi verbale uzuale şi clar articulate,
- Present Simple ( Affirmative and în situaţia în care interlocutorul oferă ajutor
negative) pentru a facilita înţelegerea;
- Free-time activities 2.1 Prezentarea simplă a unei persoane/a
- Asking for/giving directions unui personaj;
- Adverbs of frequency 2.2 Stabilirea de contacte sociale pe baza
- Present simple ( interrogative and unor formule conversaţionale simple;
short answers) 2.3 Exprimarea preferinţelor
- Across Cultures (National Sport) 3.2 Extragerea informaţiilor dintr-un text
- Vocabulary: Sports
scurt, însoţit de ilustraţii;
- CLIL (Citizenship: School Rules)
4.1 Redactarea de mesaje simple şi scurte;
- Project Time: A famous
sportsperson
- Progress Check
5. ALL ABOUT
FOOD - Vocabulary: Food and drinks
1.1 Identificarea sensului global al unor 8 21-24
mesaje şi dialoguri uzuale, clar articulate;
- Speaking: Expressing likes and
2.2 Stabilirea de contacte sociale pe baza
dislikes – preferences
unor formule conversaţionale simple;
- Sweet Food
2.3 Exprimarea preferinţelor
- Reading: Celebrations
2.4 Manifestarea disponibilităţii pentru
- Grammar: A/An – Some/Any
participarea la dialog;
- Partitives
- Food Preparation 3.1 Identificarea informaţiilor din panouri
- Giving instructions şi semne aflate în locuri publice pentru
- Quantifiers facilitarea orientării;
- Can/Can't – May/May not 3.2 Extragerea informaţiilor dintr-un text
- Across Cultures: Street Food scurt, însoţit de ilustraţii;
Around the World 3.4 Manifestarea curiozităţii pentru lectura
- Vocabulary: Food de orientare;
- CLIL ( Food Tehnology: The 4.1 Redactarea de mesaje simple şi scurte;
Eatwell Guide)
- Project Time: Healty/Unhealty 4.3 Manifestarea disponibilităţii pentru
eating habits schimbul de mesaje scrise simple;
- Progress Check
6. LET'S HAVE
FUN! - Vocabulary: Free-time outdoor
1.1 Identificarea sensului global al unor 8 25-28
activities mesaje şi dialoguri uzuale, clar articulate;
- Reading: Holiday Fun 2.2 Stabilirea de contacte sociale pe baza
- Vocabulary/Speaking: The unor formule conversaţionale simple;
Weather 2.3 Exprimarea preferinţelor
- Grammar: Present Continuos 2.4 Manifestarea disponibilităţii pentru
(Affirmative) participarea la dialog;
- Present Continuos (Negative) 3.1 Identificarea informaţiilor din panouri
- Clothes/Accessories/Footwear şi semne aflate în locuri publice pentru
- Vocabulary: Shopping
facilitarea orientării;
- Present Continuous (interrogative
3.2 Extragerea informaţiilor dintr-un text
and short answers)
- Object personal
scurt, însoţit de ilustraţii;
pronouns/Possessive pronouns 3.4 Manifestarea curiozităţii pentru lectura
- Across Cultures: Famous writer de orientare;
(Escape to Narnia) 4.1 Redactarea de mesaje simple şi scurte;
- Vocabulary: Types of books
- CLIL (ICT: How to print a lot of 4.3 Manifestarea disponibilităţii pentru
photos from an email at once) schimbul de mesaje scrise simple;
- Project Time: Celebrations in
Romania (poster)
- Progress Check

WORLD TALES
- The Fisherman and the Fish 2.4 Manifestarea disponibilităţii pentru 8 29-32
- Lord of the Greenwood participarea la dialog;
3.2 Extragerea informaţiilor dintr-un text
scurt, însoţit de ilustraţii;

EVALUATION - Modules 1-2


- Modules 3-4 8 33-36
- Modules 5-6