Sunteți pe pagina 1din 8

SCOALA Gimnaziala “Gheorghe Banea” Macin

Disciplina: Limba modernă 1. Limba engleză


Clasa a V-a B / (2h/sapt)
PROGRAMĂ ŞCOLARĂ - LIMBA ENGLEZĂ
Prof. Gheorghe Liliana CLASELE A V-A – AVIII-A LIMBA MODERNĂ 1
Textbook: Limba modernă 1. Limba engleză. Clasa a V-a, Aprobat prin ordinul ministrului Nr. 3393/28/02/2017
autori: Clare Kennedy, Chiara Soldi, Cristina Rusu,
Diana Todoran, Editura Art, Bucuresti, 2017 Vizat Director,

Planificare calendaristică pe unități de învățare

An școlar 2021- 2022


Semestrul 1
Unitatea de Competențe Conținuturi Nr. Săptămâna Observații
învățare ore
Starter Unit Vocabulary: greetings, the alphabet, numbers 1 – 100,
1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje și
dialoguri uzuale, clar articulate colours, the time, days of the week, months and seasons,
1.2. Identificarea semnificaţiei unor schimburi 4 S 1-S 2 Initial
p. 10 verbale uzuale și clar articulate, în situaţia în care things for school, things in the classroom (13-24.09) Test
interlocutorul oferă ajutor pentru a facilita Grammar:
înţelegerea Plurals
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de unele elemente The verb to be (informally)
specifice spaţiului cultural al limbii studiate
2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza unor
Question words: What / How / Who / How old …?
formule conversaţionale simple (salut, bun rămas, Possessive adjectives: my / your
prezentare, mulţumire, instrucţiuni) Imperatives
2.3. Exprimarea preferinţelor Functions:
2.4. Manifestarea disponibilităţii pentru participarea Talking about the time
la dialog
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt, Talking about birthdays
însoţit de ilustraţii Talking about dates and time
3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje scrise Identifying objects
simple de la prieteni sau de la colegi Giving instructions
3.4. Manifestarea curiozităţii pentru lectura de
orientare
Speaking and Listening (S/L): greetings
4.1. Redactarea de mesaje simple și scurte Read Talk: What’s your name? Where are you from?
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene Asking for clarification
(oameni, locuri, școală, familie, hobby-uri),
folosind propoziţii scurte

1
Unit 1 6 S3- S5
1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje și Vocabulary: Countries and nationalities (p. 144)
dialoguri uzuale, clar articulate Grammar:
1.2. Identificarea semnificaţiei unor schimburi (27.09-15.10)
We are from verbale uzuale și clar articulate, în situaţia în care
interlocutorul oferă ajutor pentru a facilita
adjectives describing places
Subject pronouns,
the UK înţelegerea Present Simple of the vb. to be, Affirmative form
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de unele elemente Possessive adjectives
p. 20 specifice spaţiului cultural al limbii studiate
Articles
2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza unor
formule conversaţionale simple (salut, bun rămas, Listening and Vocabulary:
prezentare, mulţumire, instrucţiuni) describing people, learning words in pairs
2.3. Exprimarea preferinţelor Discover Culture – The united nation
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt, Speaking: Teenagers introducing themselves:
însoţit de ilustraţii
3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje scrise What’s your phone number? What’s your e-mail
simple de la prieteni sau de la colegi address?
3.4. Manifestarea curiozităţii pentru lectura de Writing: Giving personal information
orientare Useful language: Capital letters
4.1. Redactarea de mesaje simple și scurte
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene (oameni,
locuri, școală, familie, hobby-uri), folosind propoziţii
scurte

Unit 2 6 S 6-S 8
1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje și Vocabulary: Daily routines, family (p.146-147),
dialoguri uzuale, clar articulate occupations
1.2. Identificarea semnificaţiei unor schimburi (18.10-5.11)
Are they verbale uzuale și clar articulate, în situaţia în care
interlocutorul oferă ajutor pentru a facilita
Grammar:
Present simple of the vb. to be & negative form
S8:
Evaluation
twins? Present simple questions,
înţelegerea
2.1. Prezentarea simplă a unei persoane / a unui Test
Adverbs of frequency,
personaj Unit 1&2
p. 32 the possessive 's
2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza unor
Question words p.43-45
formule conversaţionale simple (salut, bun rămas,
prezentare, mulţumire, instrucţiuni) Listening and Vocabulary: After school activities, A
2.4. Manifestarea disponibilităţii pentru participarea conversation
la dialog Get it right! Activities ending in –ing, learning words in
3.1. Identificarea informaţiilor din panouri și semne
aflate în locuri publice pentru facilitarea orientării categories
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt, Listening: Understanding a conversation about a
însoţit de ilustraţii (fictitious) famous family
3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje scrise Speaking: Exchanging information about you and your
simple de la prieteni sau de la colegi
3.4. Manifestarea curiozităţii pentru lectura de
partner’s family What do you do after school?
orientare Asking for information about your family
4.1. Redactarea de mesaje simple și scurte Read: Understanding a text about famous British families
Famous brothers and sisters

2
Writing: Writing a profile of family members
CLIL: Geography
Culture: London
Unit 3 Vocabulary: Pets 6 S 9-S 11
1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje și
dialoguri uzuale, clar articulate Grammar:
1.2. Identificarea semnificaţiei unor schimburi (8-26.11)
Have you got verbale uzuale și clar articulate, în situaţia în care
interlocutorul oferă ajutor pentru a facilita
Present simple of the verb have got – Affirmative form
Present simple of the verb have got – Negative form
a pet? înţelegerea
2.1. Prezentarea simplă a unei persoane / a unui
Present simple of the verb have got –
Interrogative form and short answers
p. 46 personaj
2.3. Exprimarea preferinţelor
Demonstrative adjectives and pronouns – this, that,
2.4. Manifestarea disponibilităţii pentru participarea these, those
la dialog Read: We have got a cat - Understanding a description of
3.1. Identificarea informaţiilor din panouri și semne pets
aflate în locuri publice pentru facilitarea orientării Explore: Present Simple of the vb. have got,
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt,
însoţit de ilustraţii demonstrative adjectives and pronouns
3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje Listening: Understanding a description of favourite
scrise simple de la prieteni sau de la colegi possessions
4.1. Redactarea de mesaje simple și scurte Speaking: My pet - Making a class survey on favourite
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene (oameni,
locuri, școală, familie, hobby-uri), folosind propoziţii
possessions
scurte CAN for ability and permission: can/can’t
4.3. Manifestarea disponibilităţii pentru schimbul Writing: Describing favourite possessions: (don’t)
de mesaje scrise simple like, don’t mind, love, hate + -ing
Culture: The Royal grandchildren
Informal language
CLIL: Science (p. 128-129)
Unit 4 Vocabulary: rooms in a house, furniture 6 S 12-S 14 S14:
1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje și
dialoguri uzuale, clar articulate Grammar:
1.2. Identificarea semnificaţiei unor schimburi (29.11-17/22.12) 21-22.12
There is a huge verbale uzuale și clar articulate, în situaţia în care There is / There are – Affirmative form
There isn’t / There aren’t – Negative form
Christmas
interlocutorul oferă ajutor pentru a facilita Activities
garden! înţelegerea
2.1. Prezentarea simplă a unei persoane / a unui
Is there …? / Are there …? – Interrogative form and
short answers
p. 58 personaj
the articles a/an;
2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza unor
formule conversaţionale simple (salut, bun rămas, Some / any
prezentare, mulţumire, instrucţiuni) Prepositions of place
2.3. Exprimarea preferinţelor Read: What is your flat/ house like ? Understanding a
2.4. Manifestarea disponibilităţii pentru participarea description of favourite places at home
la dialog
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt, Listening: Understanding a description of favourite

3
însoţit de ilustraţii places at home. Describing your bedroom
3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje Speaking: Asking / answering about your favourite
scrise simple de la prieteni sau de la colegi
3.4. Manifestarea curiozităţii pentru lectura de room / place What do you usually do when you are
orientare home?
4.1. Redactarea de mesaje simple și scurte Writing: Describe your favourite part of the house
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene (oameni,
Time connectors
locuri, școală, familie, hobby-uri), folosind propoziţii
scurte
Culture: Autumn Festivals & Christmas
4.3. Manifestarea disponibilităţii pentru schimbul de CLIL: Science
mesaje scrise simple
Vacanță de iarnă – 23.12.2020 - 10.01.2022
Semestrul 2
Round up! Evaluation
1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje și
dialoguri uzuale, clar articulate
1.2. Identificarea semnificaţiei unor schimburi Grammar/Vocabulary: Recycling previous notions6 S 15-S17 Test Unit
verbale uzuale și clar articulate, în situaţia în care Reading/Writing Activities: Describe your (10-28.01.2022) 3 and 4:
interlocutorul oferă ajutor pentru a facilita holidays p. 69-71
înţelegerea
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de unele elemente  A World of Magic: food, presents, family
specifice spaţiului cultural al limbii studiate  Story time (p. 124-125)
2.1. Prezentarea simplă a unei persoane / a unui
personaj
 Culture: The Royal grandchildren (p. 136)
2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza unor
formule conversaţionale simple (salut, bun rămas,
prezentare, mulţumire, instrucţiuni)
2.3. Exprimarea preferinţelor
2.4. Manifestarea disponibilităţii pentru participarea
la dialog
3.1. Identificarea informaţiilor din panouri și semne
aflate în locuri publice pentru facilitarea orientării
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt,
însoţit de ilustraţii
3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje
scrise simple de la prieteni sau de la colegi
3.4. Manifestarea curiozităţii pentru lectura de
orientare
4.1. Redactarea de mesaje simple și scurte
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene (oameni,
locuri, școală, familie, hobby-uri), folosind propoziţii
scurte
4.3. Manifestarea disponibilităţii pentru schimbul de
mesaje scrise simple

Unit 5 Vocabulary: Daily routines (p. 73 & 152), school subjects


1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje și
dialoguri uzuale, clar articulate (p. 153)

4
I usually get up verbale uzuale și clar articulate, în situaţia în care
1.2. Identificarea semnificaţiei unor schimburi Grammar:
interlocutorul oferă ajutor pentru a facilita
Present simple – Affirmative form
early înţelegerea Present simple – Spelling rules
Prepositions of time (p. 77)
p. 72
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de unele elemente 6 S 18-S 20
specifice spaţiului cultural al limbii studiate Present simple vs. Present continuous (p. 76)
2.1. Prezentarea simplă a unei persoane / a unui (7-18.02.2022)
personaj Get it Right! verbs that don’t take present Continuous
2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza unor Adverbs of frequency (p. 78)
formule conversaţionale simple (salut, bun rămas, Read: I usually play computer games,
prezentare, mulţumire, instrucţiuni) Understanding a text about the daily routine of a teen
2.3. Exprimarea preferinţelor
2.4. Manifestarea disponibilităţii pentru participarea age swimming champion
la dialog Explore-Adverbs of movement
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt, Listening: Understanding interviews with two teenagers
însoţit de ilustraţii
3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje describing their daily routines during the A conversation,
scrise simple de la prieteni sau de la colegi action Verbs
3.4. Manifestarea curiozităţii pentru lectura de Speaking: Describing your own daily routine in the
orientare
4.1. Redactarea de mesaje simple și scurte
school holidays; Talking about school
Read: A description of a future champion
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene (oameni,
locuri, școală, familie, hobby-uri), folosind propoziţii Writing: Describing your partner’s daily routine
scurte in the school holidays - Your best friend’s daily routine
4.3. Manifestarea disponibilităţii pentru schimbul de
mesaje scrise simple Culture: Schools in the UK (p. 138)
CLIL: Music
Unit 6 Vocabulary: Free-time activities, places in town
1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje și
dialoguri uzuale, clar articulate (p. 154-155)
1.2. Identificarea semnificaţiei unor schimburi
What do you do verbale uzuale și clar articulate, în situaţia în care Grammar:
Present simple– Negative form
6 S 21-S 23
interlocutorul oferă ajutor pentru a facilita (21.02-11.03.2022)
on Saturdays? înţelegerea
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de unele elemente
Present simple – Interrogative form and short
p. 84 specifice spaţiului cultural al limbii studiate answers
2.1. Prezentarea simplă a unei persoane / a unui Question words with the present simple
personaj Personal pronouns
2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza unor
formule conversaţionale simple (salut, bun rămas, Articles: definite, indefinite & zero; question words,
prezentare, mulţumire, instrucţiuni) Using verb & noun collocations (p. 94)
2.3. Exprimarea preferinţelor Read: An information text - Understanding the
2.4. Manifestarea disponibilităţii pentru participarea
la dialog
description of a day out in London
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt, Explore: extreme adjectives
însoţit de ilustraţii Listening: Understanding a radio interview
3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje DCV/R: Crossing cities

5
scrise simple de la prieteni sau de la colegi Speaking: Talking about what teenagers do during
3.4. Manifestarea curiozităţii pentru lectura de
orientare the summer holidays; adding information
4.1. Redactarea de mesaje simple și scurte Read/ Talk: Where do you usually go with your friends?
Sequencing/frequency (p. 91)
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene (oameni,
locuri, școală, familie, hobby-uri), folosind propoziţii Writing: Writing about what teenagers do during
scurte
4.3. Manifestarea disponibilităţii pentru schimbul de the summer holidays /A description of a place
mesaje scrise simple Culture: Schools in the UK (p. 138)
CLIL: A day out in London (p. 92-93; 134-135);
music (p. 130-131 & 140)
Review Units Integrated skills Vocabulary & Grammar exercises
2 S24
(14.03-
5&6 Communication 18.03.2022)
p. 95-97 Writing skills

Unit 7
1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje și
Vocabulary: Abilities, sports (p. 156) and activities
dialoguri uzuale, clar articulate Get it right! play/do
1.2. Identificarea semnificaţiei unor schimburi 6 S 25-S27
I can cook Explore: Adverbs
verbale uzuale și clar articulate, în situaţia în care
Grammar:
(21.03-
interlocutorul oferă ajutor pentru a facilita 08.04.2022)
very well! înţelegerea
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de unele elemente
Can– Affirmative and negative form
p. 98 specifice spaţiului cultural al limbii studiate Expressing ability
2.1. Prezentarea simplă a unei persoane / a unui Can – Interrogative form and short answers
personaj Imperative
2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza unor
formule conversaţionale simple (salut, bun rămas,
asking for and giving/refusing permission
prezentare, mulţumire, instrucţiuni) Get it right! Questions in the present simple
2.3. Exprimarea preferinţelor Read: Understanding a text about typical British sports
2.4. Manifestarea disponibilităţii pentru participarea He cannot cook at all!
la dialog Explore: irregular plurals
3.1. Identificarea informaţiilor din panouri și semne
aflate în locuri publice pentru facilitarea orientării Listening: Understanding an interview with a sports
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt, star Speaking: Talking about sports teenagers like / don’t
însoţit de ilustraţii like playing: What’s your favorite sport and why?
3.4. Manifestarea curiozităţii pentru lectura de
orientare
Expressing interest.
4.1. Redactarea de mesaje simple și scurte Writing: Writing about sports teenagers like / don’t
like playing /A biography of a sports star
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene (oameni,
locuri, școală, familie, hobby-uri), folosind propoziţii Prepositions of time and place
scurte
4.3. Manifestarea disponibilităţii pentru schimbul de Culture: Britain’s top sports venues
mesaje scrise simple CLIL: PE/outdoor sports and activities
(p. 132-133 & 140)

6
S 28 – Šcoala Altfel
Vacanță de primăvară
Unit 8
1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje și Vocabulary: Clothes; seasons and weather, food and
dialoguri uzuale, clar articulate drinks
1.2. Identificarea semnificaţiei unor schimburi 6 S 29-S 31 Evaluation
They are verbale uzuale și clar articulate, în situaţia în care Grammar:
Present continuous – Affirmative form
(02-20.05.2022) Test Unit
interlocutorul oferă ajutor pentru a facilita 7 and 8
looking as înţelegerea
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de unele elemente
Present continuous– Spelling rules pp.121-123
Present continuous – Negative form
trainers! specifice spaţiului cultural al limbii studiate
2.1. Prezentarea simplă a unei persoane / a unui Present continuous – Interrogative form and short
p. 110 personaj answers
2.2. Stabilirea de contacte sociale pe baza unor
formule conversaţionale simple (salut, bun rămas, Possessive pronouns
prezentare, mulţumire, instrucţiuni) Whose? (p. 116)
2.3. Exprimarea preferinţelor Future with will/won’t,
2.4. Manifestarea disponibilităţii pentru participarea
la dialog Read: Understanding a text about dressing up for
3.1. Identificarea informaţiilor din panouri și semne special occasions in the UK :We are getting a birthday
aflate în locuri publice pentru facilitarea orientării present…/ A conversation (shopping for clothes)
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt, Explore: adjectives, dressing up for special occasions
însoţit de ilustraţii
3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje (p. 118-119)
scrise simple de la prieteni sau de la colegi Listening: Understanding descriptions of school
3.4. Manifestarea curiozităţii pentru lectura de uniforms
orientare
4.1. Redactarea de mesaje simple și scurte Speaking: Describing what a classmate is wearing
and guessing who he or she is :Where do you like
4.2. Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene (oameni,
locuri, școală, familie, hobby-uri), folosind propoziţii going on holidays? Making suggestions, starting and
scurte finishing an email
4.3. Manifestarea disponibilităţii pentru schimbul de
mesaje scrise simple Writing: Writing a description of appearance and
clothes
Culture: Britain’s top sports venues
CLIL: Geography (p. 126-127)
Review Units Integrated skills
Vocabulary & Grammar exercises
Communication
2 S32
23-27.05.2022)
7&8 Writing skills

Final Revision Final Evaluation, p. 144-158 4 S33-S34 Evaluation


(30.05-10.06.2022) test
Portfolios

7
8

S-ar putea să vă placă și