Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala Gimnaziala Prof.

Salavastru Adriana Raluca


Com.Bahna
Județul Neamt

PROGRAMUL ACTIVITĂTILOR EDUCATIVE EXTRACURRICULARE SI EXTRASCOLARE

„SCOALA ALTFEL”

22-26 Mai 2017

Nr Modalitațile
Ziua Durata și
. de Partici
Denumirea activității Obiective și intervalul Responsabili Evaluare
crt organizare panți
data orar
. și locația

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Prof. Salavastru

Luni, 2 2
mai 2017
Selectarea unor informaţii Sala de clasa Adriana Raluca Elevii
Regatul Unit al Marii 8 – 10
privind aşezarea geografică, -prezentare, Prof.Romano Maria claselor Panou
1 Britanii şi Irlandei de nord
org. politică, simboluri etc. vizionare PROF. Bercu III-VIII
Andreea
Raportarea la elementele de

Marți, 23
cultură şi civilizaţie Sala de clasa
mai 2017
Elevii Quiz
Viata si obiceiurile in descoperite prin studiul -vizionarea Prof. Salavastru
2 claselor Proiect
Marea Britanie limbii engleze, sesizând 8 -12 unui PPT Adriana Raluca
CP-VIII Diplome
asemănări şi deosebiri faţă
de cultura autohtonă
Demonstrarea interesului
24 Mai
Miercuri,

Sala de clasa Prof. Salavastru


Bine ati venit in Londra pentru cunoaşterea unor Elevii
-vizionarea Adriana Raluca
3 Turnul Londrei aspect semnificative ale 8 – 12 claselor Panou
unui PPT Prof .Paduraru
Codul bunelor maniere spaţiului cultural anglo- CP-III
Alexandru
saxon

„ȘCOALA ALTFEL” Pagina 1


Şcoala Gimnaziala Prof. Salavastru Adriana Raluca
Com.Bahna
Județul Neamt

Sala de clasa
Prof. Salavastru

Joi, 25 Mai
-Cantece Quiz
Povestea si semnificatiile Dezvoltarea interesului Adriana Raluca Elevii
-Poezii Lucrare

2017
4 pentru cunoaşterea 8 – 12 Prof .Idicianu claselor
zilei de 1 Iunie -Cartonase practica
tradiţiilor Loreana III-VIII
ilustrate

Dezvoltarea unor Activitati in


Quiz

26 aprilie
reprezentări culturale şi a aer liber Elevii

Vineri,
Diferente intre obiceiurile Prof. Salavastru Proiect
5 interesului pentru studiul lb. 8 – 10 -creatii claselor
britanice si cele americane Adriana Raluca Lucrare
engleze şi al civilizaţiei proprii III-II
practica
anglo-saxone

DIRECTOR,

„ȘCOALA ALTFEL” Pagina 2

S-ar putea să vă placă și