Sunteți pe pagina 1din 7

LICEUL TEORETIC

„CAROL I” FETEŞTI

Planificare calendaristică anuală


ISTORIE-Clasa a XI-a
Filiera teoretică, profil uman, specializarea-Ştiinţe sociale
Activitatea în anul şcolar 2015/2016
Clasa a XI-a, 3 ore/ săptămână

Nr. ore/
Nr. ore/
Activitate semestrul Total nr. ore
semestrul I
II
Predare-învăţare 45 39 84
Evaluare/Recapitulare 9 12 21
Total 54 51 105

Notă: Anul şcolar are 36 de săptămâni.


S28 este săptămâna dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare,
având un orar specific.
Planificare calendaristică
Instituţia de învăţământ: Liceul Teoretic ,,Carol I’’ Feteşti Anul şcolar: 2015-2016
Disciplina: Istorie Clasa: a XI-a
Profesor: DOBRE VIOREL Nr. ore/săptămână: 3 ore
Nr. Unitatea de învăţare C.S. Conţinuturi de învăţare Nr. ore Data/S Termeni- Obs.
alocate
crt. cheie
1 Recapitulare
2015
şi evaluare iniţială
Sem. I
3
S1
14-18 sept.
3 ore

Strada Călăraşi, nr.530, Judeţul IALOMIŢA


Telefon 0243 361531, Fax 0243 364831
E-mail : carolfetesti@yahoo.com
Site: http://ltcarolfetesti.licee.edu.ro

1
LICEUL TEORETIC
„CAROL I” FETEŞTI

2 Noţiuni
S2
Introductive 3
21-25 sept.
3 ore
3 POPOARE ŞI SPAŢII S3 Lectură
Europa şi lumea în secolul XX
ISTORICE 28 sept.-2 oct. Studii
Probleme de atins: Europa contemporană 6
S4 de
(unitate, diversitate, integrare)
5-9 oct. caz
S5
Cultura română-cultură europeană 3
12-16 oct.
1.1.
S6
România şi Europa în secolul 19-23 oct.
6
al XX-lea S7
26-30 oct.
Evaluare/ S8
18 ore 3
Recapitulare 2-6 nov.
4 OAMENII, SOCIETATEA ŞI Economie şi societate în lumea postbelică Lectură
S9
LUMEA IDEILOR Probleme de atins: Ocupaţii şi statute 3 Studii
9-13 nov.
profesionale de
1.3. S10 caz
Migraţii în 16-20 nov.
6
2.1. lumea contemporană S11
23-27 nov.
3.1. S12
Viaţa privată şi viaţa publică 3
30 nov.-4 dec.
Economie rurală-economie urbană în S13
3
România 7-11 dec.

Strada Călăraşi, nr.530, Judeţul IALOMIŢA


Telefon 0243 361531, Fax 0243 364831
E-mail : carolfetesti@yahoo.com
Site: http://ltcarolfetesti.licee.edu.ro

2
LICEUL TEORETIC
„CAROL I” FETEŞTI

S14
14-18 dec.
Vacanţa de
iarnă-
Ştiinţa şi societatea sâmbătă, 19
Probleme de atins: Impactul tehnologiei 3 decembrie
asupra vieţii cotidiene şi a mediului 2015-
duminică, 10
ianuarie 2016

2016
Noile tehnologii şi timpul liber 3 S15
11-15 ian.
Contribuţii româneşti la dezvoltarea ştiinţei şi S16
3
tehnicii-(studii de caz) 18-22 ian.

Evaluare/ S17
3
Recapitulare 25-29 ian.

27 ore

Strada Călăraşi, nr.530, Judeţul IALOMIŢA


Telefon 0243 361531, Fax 0243 364831
E-mail : carolfetesti@yahoo.com
Site: http://ltcarolfetesti.licee.edu.ro

3
LICEUL TEORETIC
„CAROL I” FETEŞTI

5 STATUL ŞI POLITICA S18 Lectură


1-5 febr. Studii
Vacanţa de
intersem.- caz
sâmbătă,
6 februarie
Statele în perioada contemporană
2016-
Probleme de atins: Forme de organizare 6
duminică, 14
statală
februarie 2016
2.2. 
Sem. II
2.3. S19
15-19 febr.
3.3. S20
22-26 febr.
1.3. Idei şi regimuri
6 S21
politice
29 febr.-5
martie
S22
7-11 martie
România-de la statul totalitar 6
S23
la statul de drept
14-18 martie

Evaluare/ S24
3
Recapitulare 21-25 martie
21 ore

Strada Călăraşi, nr.530, Judeţul IALOMIŢA


Telefon 0243 361531, Fax 0243 364831
E-mail : carolfetesti@yahoo.com
Site: http://ltcarolfetesti.licee.edu.ro

4
LICEUL TEORETIC
„CAROL I” FETEŞTI

6 RELAŢIILE S25 Lectură


Cooperare şi conflict
INTERNAŢIONALE 28 martie-1 Studii
Probleme de atins:
6 apr. de
Instituţii, mecanisme şi politici de rezolvare a
S26 caz
conflictelor în lumea contemporană
4-8 apr.
S27
11-15 apr.
Vacanţa de
primăvară-
sâmbătă,
3.3. România şi conflictele regionale 23 aprilie
6
în secolul XX 2016-marți, 3
4.2. mai 2016

S29
4-6 mai
Evaluare/ 3 S30
Recapitulare 9-13 mai

15 ore
S28
Săptămâna 18 – 22 aprilie 2016
din semestrul al doilea este săptămână dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare,
în cadrul programului numit „Şcoala altfel!”, având un orar specific.

Strada Călăraşi, nr.530, Judeţul IALOMIŢA


Telefon 0243 361531, Fax 0243 364831
E-mail : carolfetesti@yahoo.com
Site: http://ltcarolfetesti.licee.edu.ro

5
LICEUL TEORETIC
„CAROL I” FETEŞTI

7 RELIGIA ŞI VIAŢA S31


Religia în lumea contemporană
RELIGIOASĂ 16-20 mai Lectură
Probleme de atins: Fundamentalismul 6
S32 Studii
Arhitectura religioasă
23-27 mai de
S33 caz
3.4.
Diversitatea religioasă în România- 30 mai-3 iunie
6
(studiu de caz) S34
6-10 iunie
Evaluare/ S35
15 ore 3
Recapitulare 13-17 iunie
8 Recapitulări finale S36
Evaluare finală 20-24 iunie
Vacanţa de
vară-sâmbătă,
25 iunie 2016-
3
duminică,
11 septembrie
2016

3 ore 
Competenţe specifice
1.1. Formularea, în scris şi oral, a unor opinii referitoare la o temă de istorie.
1.3. Compararea unor opinii şi argumente diferite referitoare la o temă de istorie.
2.1. Cunoaşterea şi asumarea valorilor cetăţeniei democratice.
2.2. Analizarea instituţiilor, normelor şi procedurilor de guvernare.
2.3. Folosirea strategiilor de negociere şi cooperare civică.
3.1. Selectarea şi comentarea surselor istorice pentru a susţine/combate un punct de vedere.
3.3. Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor diferite asupra evenimentelor şi proceselor istorice.

Strada Călăraşi, nr.530, Judeţul IALOMIŢA


Telefon 0243 361531, Fax 0243 364831
E-mail : carolfetesti@yahoo.com
Site: http://ltcarolfetesti.licee.edu.ro

6
LICEUL TEORETIC
„CAROL I” FETEŞTI

3.4. Analiza diversităţii sociale, culturale şi de civilizaţie în istorie pornind de la sursele istorice.
4.2. Folosirea mijloacelor şi a tehnologiilor de informare şi comunicare pentru investigarea unui eveniment sau a unui proces istoric.

ORDIN nr. 5.079 din 31 august 2015


pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 4.496/2015 privind structura anului şcolar 2015-2016
"Art. 2. - Anul şcolar 2015-2016 începe la data de 1 septembrie 2015, se încheie la data de 31 august 2016 şi se structurează pe două semestre,
după cum urmează:

Semestrul I
Cursuri - luni, 14 septembrie 2015 - vineri, 18 decembrie 2015
În perioada 31 octombrie-8 noiembrie 2015, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă.
Vacanţa de iarnă - sâmbătă, 19 decembrie 2015 - duminică, 10 ianuarie 2016
Cursuri - luni, 11 ianuarie 2016 - vineri, 5 februarie 2016
Vacanţa intersemestrială - sâmbătă, 6 februarie 2016 - duminică, 14 februarie 2016

Semestrul al II-lea
Cursuri - luni, 15 februarie 2016 - vineri, 22 aprilie 2016
Vacanţa de primăvară - sâmbătă, 23 aprilie 2016 - marţi, 3 mai 2016
Cursuri - miercuri, 4 mai 2016 - vineri, 24 iunie 2016
Vacanţa de vară - sâmbătă, 25 iunie 2016 - duminică, 11 septembrie 2016."

Strada Călăraşi, nr.530, Judeţul IALOMIŢA


Telefon 0243 361531, Fax 0243 364831
E-mail : carolfetesti@yahoo.com
Site: http://ltcarolfetesti.licee.edu.ro