Sunteți pe pagina 1din 1

CRIZE ECONOMICE

- în perioada interbelică a avut loc prima mare criză economică mondială (1929-
1933); - aceasta s-a declanşat la 24 octombrie 1929, la New York, prin prăbuşirea
acţiunilor la bursă; - principalele cauze ale crizei au fost speculaţiile bursiere şi
supraproducţia (= producţie mai mare decât consumul populaţiei); - căderea bursei a
determinat falimente în lanţ a întreprinderilor, iar angajaţii au intrat în şomaj (ex: în
1929 numărul şomerilor era de 3,5 milioane, iar în 1933 de 15 milioane); - veniturile
populaţiei au scăzut iar statul nu a mai putut menţine serviciile de sănătate, de
educaţie şi de ordine publică la acelaşi nivel; - a crescut infracţionalitatea şi a apărut
foametea;
- criza s-a răspândit pe tot globul, în statele dezvoltate şomajul ajungând la 30%; -
situaţia economică dificilă a contribuit la apariţia mişcărilor extremiste, precum
nazismul în Germania; - în S.U.A., criza a fost oprită prin programul New Deal, lansat
de preşedintele Franklin Delano Roosevelt; - acesta propunea intervenţia statului în
economie, precum şi măsuri de protecţie socială.

Transcrieți ideile de mai sus și indicați în 5 rânduri ce măsuri ați lua pentru a se evita
o criză economică.