Sunteți pe pagina 1din 4

Nume: Salavastru Adriana Raluca

Profesor: prof.univ.drd.Florin Frumos

Disciplina: Didactica specializarii

Specializare: Litere

Nivelul II-Modulul psihopedagogic

Portofoliu la Didactica specializarii

1) Alegeti/Extrageti dintr-o programa de liceu la o disciplina pe care o vei preda doua


competente specifice pe care le considerati mai usor de dezvoltat la elevi.

Argumentati-va alegerea (obligatorie).

Competentele generale specifice pe care le consider, mai usor de dezvoltat la elevi


dupa parerea mea ar putea fi cu siguranta : interesul pentru studiul literaturii engleze
si gandirea critica.

Am ales aceste doua competente deoarece, ar fi printre cele mai importante chiar si
pentru viitorul carierei elevului. Dobandind aceste abilitati ar determina pe elev sa
gandeasca mult mai rational si ar duce la cat / sau mai multe sanse de reusita pe plan
profesional si la mai multe oportunitati.

2. Formulați două obiective operaţionale conform algoritmului lui R. Mager pentru domeniul
cognitiv (modelul lui Bloom). Nivelul cognitiv poate fi egal și superior nivelului ”Înțelegere”
din taxonomia obiectivelor a lui B. Bloom (exemplu  : ”înțelegere” și ”evaluare”). Veți
utiliza verbe de acțiune și veți aplica algoritmul de operaționalizare al lui R. Mager.

a) La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să incadreze opera Great Expectations de Charles
Dickens in curentul literar corespunzator pe baza studiilor literare analizate şi a definiţiilor
oferite de către profesor. Obiectivul va fi atins dacă elevii vor putea să numească corect
caracteristicile de bază ale curentului literar numit Victorian Period.

comportamentul final: „La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să definească caracteristicile
operei literare…”
condiţia de realizare: “…pe baza studiilor literare şi a definiţiilor oferite de către profesor…”
criteriul de reuşită: “… Obiectivul va fi atins dacă elevii vor putea să numească corect
caracteristicile de bază ale curentului literar numit Victorian Period.”

b) La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să enumere cele patru teme principale ale operei
literare prin completarea spațiilor libere din fișa de lucru. Obiectivul va fi atins dacă elevii
vor putea să atribuie fiecărei teme caracteristicile specifice conceptelor cheie care o definesc .

comportamentul final: „La sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili să enumere cele patru teme
principale ale operei literare…”
condiţia de realizare: “…prin completarea spațiilor libere din fișa de lucru …”
criteriul de reuşită: “…Obiectivul va fi atins dacă elevii vor putea să atribuie fiecărei teme
caracteristicile specifice conceptelor cheie care o definesc”

3 .Propuneti 2 exercitii/sarcini/aplicatii didactice ce vizeaza dezvoltarea abilitatilor

metacognitive ale elevilor de liceu la o tema la o disciplina pe care o veti preda

(optionala).

Tema: Treatment of children in the Victorian Period

Aplicatii: 1 Analizati felul in care sunt tratati copiii in perioada

Victoriana analizand opera Great Expectations de Charles Dickens

2. Cum se pot regasi trasaturile acestui curent literar numit

Victorian Period in opera lui Dickens ,,Great Expectations,, ?

5. Având în vedere disciplina pe care o veți preda la liceu, propuneți 3-5 exemple de
cunoștințe declarative, 3-5 exemple de cunoștințe procedurale și 3-5 exemple de cunoștințe
condiționale (conform teoriei tipurilor de cunoştinţe).

Exemple de cunoștințe declarative, procedurale și strategice specifice limbii engleze :

Nr. Cunoștințe condiţionale/


Cunoștințe declarative Cunoștințe procedurale
crt. strategice
(ce este?) (cum....?)
(de ce? pentru ce?)
De ce este nevoie sa
Cum incadram curentele
1 Ce este curentul literar ? realizam clasificarea
literare ?
curentelor literare ?
Cum analizam o opera De ce e nevoie să analizam
2 Ce este opera literara ?
literara? operele literare ?
De ce este necesara
Ce este o competenta Cum clasificam selectarea unei competente
3
specifica? competentele specifice ? specifice in elaborarea unui
plan de lectie?
Pentru ce este nevoie sa
Ce sunt timpurile Cum diferentiem timpuri analizam formarea
4 trecute ? trecute ? timpurilor trecute in
elaborarea unui eseu?
Cum incadram temele De ce este necesara
Ce reprezintă temele
5 propuse in operele literare analizarea temelor unei
unei opere literare ?
? opere literare ?

6. Având în vedere disciplina pe care o veți preda la liceu, propuneți 3-5 exemple de
concepte şi prototipuri care le corespund (conform teoriei prototipurilor)

Concepte și prototipuri corespunzătoare


Nr. crt. Concepte Prototipuri
1 Scriitor englez Charles Dickens
2 Metodă de invatare Brainstormingul
3 Proces cognitiv Metacognitia
4 Tehnici de evaluare Test
5 Text literar Eseu Argumentative

7. Descrieți un caz de problemă/criză școlară, real sau ipotetic (dar plauzibil), în care să
apară diferite tipuri de atribuiri (conform teoriei atribuirii) ale personajelor implicate (elevi,
profesori, părinți). Subliniați atribuirile diferitelor personaje și precizați ce fel de atribuiri
sunt (interne/externe, stabile/instabile, modificabile/nemodificabile).

Alexandru este elev în clasa a IX-a la un liceu cu profil real. În primul semestru a avut
o situație bună la învățătură (a încheiat cu media 7,25). Debutul în semestrul al II-lea a fost
foarte slab – după primele 3 săptămâni nu a luat nici o notă mai mare de 6. În această situație
părinții s-au îngrijorat, au vorbit cu diriginta și au ajuns și la cabinetul de asistență
psihopedagogică. Părinții au relatat că nu se așteptau la așa ceva. Și-au dat seama că liceul
este mai dificil și nu s-au îngrijorat de notele copilului în primul semestru care erau mult mai
mici decât situația lui din școala gimnazială (a terminat gimnaziul cu media 9,05 iar la
capacitate a luat 8,85). Situația a devenit dramatică chiar în semestrul al II-lea.
Din spusele acestora, copilul nu mai are frați, are propria lui cameră, are condiții
optime de studiu. Îi place să cânte la chitară, a mers la un club de profil până la liceu.
( atribuire externa, stabila, modificabila ) , însă l-au oprit să mai meargă căci meseria lui va fi
cea de medic și nu mai poate să-și „piardă timpul” cu cântatul.
Programul zilnic îi este organizat de către părinți, cea mai mare parte a timpului fiind
dedicată studiului și meditațiilor. Ei consideră că situația în care s-a ajuns se datorează
profesorilor care îl nedreptățesc prin depunctare, colegilor care deranjează unele ore și toți
sunt pedepsiți cu note mici.( atribuire externa, stabila, modificabila )
Elevul a fost invitat la cabinet (cu acordul părinților) fiind rugat să-și exprime propria
părere cu privire la situația lui școlară. Iată versiunea lui: „Mereu am făcut ce mi s-a spus. Am
optat pentru acest liceu și acest profil căci aici a învățat tata. Am fost obligat să renunț la
clubul de muzică și chiar să cânt. ( atribuire interna , stabila, nemodificabila) . Din când în
când pe furiș mai cânt. Am compus chiar și 2 melodii pe care le cântă foștii mei colegi de
trupă. Am compus atunci când toți credeau că eu lucrez la matematică. . ( atribuire interna ,
stabila, nemodificabila) Mi-aș fi dorit să dau la liceul de artă. N-am avut voie. Sunt lucruri pe
care nu le înțeleg la lecții – nu mă regăsesc aici. Uneori mă trezesc visând că sunt pe scenă și
cânt. ( atribuire interna , instabila, nemodificabila) Am încercat de mai multe ori să le spun
părinților că nu fac ce-mi doresc, măcar să mă lase la club. Nici nu voiau să audă. Poate așa
mă lasă și pe mine să fac ceva ce-mi place. Vreau să fac muzică, să compun, nu vreau să fiu
doctor. Sunt prea mulți în familia mea – mama, tata, fratele tatei, bunicul. Eu nu vreau să fiu
medic.” ( atribuire interna, stabila, modificabila )

S-ar putea să vă placă și