Sunteți pe pagina 1din 8

Profesor: Avizat sef catedra:

Nr. De ore: 2 h/sapt. Avizat director


Clasa: a VI a L2
Manualul: .............. (Student’s Book)

PLANIFICARE ANUALĂ LIMBA ENGLEZĂ 2018-2019


SEM.I SI II

Nr. UNITATEA DE NR.


Crt ÎNVĂŢARE CONŢINUTURI COMPETENŢE DE SĂPT. OBSERVAŢII
(MODULES) ORE
STARTER  The Alphabet & Spelling  Identificarea
 Subject personal pronuns semnificaţiei globale a
 Numbers 1-20 unui mesaj oral clar
 Numbers 21 – 100 articulat în contexte
 Colours familiare
 Greetings 2.1. Formularea unui mesaj
 Classroom language simplu în situații uzuale, cu
 Asking about/ Telling the time sprijin din partea
interlocutorului
1. HELLO! 1.1 Identificarea
 Vocabulary: Countries and semnificaţiei globale a unui
Nationalities mesaj oral clar articulat în
 All around the world contexte familiare
 Possessive adjectives (singular and 1.2. Identificarea orei şi a
plural) cantităţii exprimate numeric
 Asking and giving personal (preţuri, numere) în cadrul
information unui mesaj audiat articulat
 The verb to be ( negative, clar şi rar
interrogative and short answers) 2.1. Formularea unui mesaj
 The verb have got simplu în situații uzuale, cu
 Possessive case (’ s/of the) sprijin din partea
 Family members interlocutorului
 CLIL (Geography): The United
2.3. Descrierea simplă a
Kingdom
unei persoane/ unui
 Project Time: A family tree
personaj
 Progress Check
3.4. Manifestarea
deschiderii pentru
receptarea de mesaje scrise
simple în limba străină
4.1. Completarea de date
personale (nume, prenume,
adresă, vârstă, pasiuni etc.)
4.2. Redactarea de mesaje
simple despre sine / despre
alţii
4.3. Manifestarea
disponibilității pentru
schimbul de mesaje scrise
simple
2. HOME  Rooms/Places of a house  Identificarea
 Furniture and Appliances semnificaţiei globale a
 Vocabulary: House Features unui mesaj oral clar
 Plurals articulat în contexte
 this/these- that/those familiare
 Places in a town 1.3. Explorarea unor
 a/an-some-any aspecte culturale simple
 Preposition of place 2.1. Formularea unui mesaj
 British homes simplu în situații uzuale, cu
 Cardinal Numbers sprijin din partea
 CLIL – Your dream home interlocutorului
 Project Time: Map of Romania 2.3. Descrierea simplă a
(poster) unei persoane/ unui
 Progress Check
personaj
3.4. Manifestarea
deschiderii pentru
receptarea de mesaje scrise
simple în limba străină
4.1. Completarea de date
personale (nume, prenume,
adresă, vârstă, pasiuni etc.)
4.3. Manifestarea
disponibilității pentru
schimbul de mesaje scrise
simple
3. EVERY DAY  Daily routine/ Free Time  Identificarea
activities semnificaţiei globale a
 School Days in the UK unui mesaj oral clar
 Vocabulary: The Time/ School/ articulat în contexte
School subjects familiare
 Present Simple  Identificarea orei şi a
 Prepositions of Time (at, on, in) cantităţii exprimate
 Adverbs of frequency numeric (preţuri,
 Vocabulary: Sports numere) în cadrul unui
 Project Time: Across Cultures mesaj audiat articulat
(National Sport) clar şi rar
 CLIL (Citizenship: School Rules)  Explorarea unor aspecte
 Progress Check culturale simple
2.1. Formularea unui mesaj
simplu în situații uzuale, cu
sprijin din partea
interlocutorului
2.4. Manifestarea
deschiderii pentru a
participa la scurte
interacțiuni sociale
3.2. Identificarea unor
elemente importante de
reperare a unui eveniment
pe un afiș (inclusiv afiș
digital) sau pe un alt suport
3.4. Manifestarea
deschiderii pentru
receptarea de mesaje scrise
simple în limba străină
4.1. Completarea de date
personale (nume, prenume,
adresă, vârstă, pasiuni etc.)
4.2. Redactarea de mesaje
simple despre sine / despre
alţii
4. ALL ABOUT FOOD  Vocabulary: Food and Drinks  Identificarea
 What’s your favourite food? semnificaţiei globale a
 Countable/Uncountable nouns unui mesaj oral clar
 Partitives articulat în contexte
 Quantifiers familiare
 Food preparations 1.3. Explorarea unor
 Cooking tools aspecte culturale simple
 Street Food around the World 2.1. Formularea unui mesaj
 CLIL – (Food Technology): The simplu în situații uzuale, cu
Eat-well Guide sprijin din partea
 Project time: Healthy Eating interlocutorului
(poster) 2.2. Cererea şi oferirea de
 Progress Check informaţii referitoare la
numere, la preţuri, la
exprimarea orei
3.4. Manifestarea
deschiderii pentru
receptarea de mesaje scrise
simple în limba străină
4.2. Redactarea de mesaje
simple despre sine / despre
alţii
4.3. Manifestarea
disponibilității pentru
schimbul de mesaje scrise
simple
5. IT’S FUN  Holiday Fun  Identificarea
 Vocabulary: Seasons and Months semnificaţiei globale a
 Holiday Fun unui mesaj oral clar
 The weather articulat în contexte
 Grammar: Present Continuous familiare
 Preposition of movement 2.1. Formularea unui mesaj
 Clothes/Accessorise/Footwear simplu în situații uzuale, cu
 Object personal pronouns sprijin din partea
-possessive pronouns interlocutorului
 Activities 2.3. Descrierea simplă a
 Festive Activities unei persoane/ unui
 Geographical features personaj
 CLIL- (PSHE)-Safe Camping 2.4. Manifestarea
 Project Time: Winter Holiday deschiderii pentru a
 Progress Check participa la scurte
interacțiuni sociale
3.4. Manifestarea
deschiderii pentru
receptarea de mesaje scrise
simple în limba străină
4.2. Redactarea de mesaje
simple despre sine / despre
alţii
6. LONDON WAS  Famous people and Jobs  Identificarea
GREAT!  The London Transpot Museum semnificaţiei globale a
 Means of transport unui mesaj oral clar
 Vocabulary: Animals articulat în contexte
 Past Simpe (regular-irregular familiare
verbs) 2.1. Formularea unui mesaj
 CLIL- (Literature): Oliver Twist simplu în situații uzuale, cu
 Project Time – Historical Figures sprijin din partea
 Progress Check interlocutorului
2.3. Descrierea simplă a
unei persoane/ unui
personaj
2.4. Manifestarea
deschiderii pentru a
participa la scurte
interacțiuni sociale
4.1. Completarea de date
personale (nume, prenume,
adresă, vârstă, pasiuni etc.)
4.2. Redactarea de mesaje
simple despre sine / despre
alţii

EVALUATION  Modules 1-2


 Modules 3-4
 Modules 5-6