Sunteți pe pagina 1din 6

Curs „Intervenția sistemică în educație pentru sănătate- Abordare medicală, psiho-

sociologică și pedagogică”
Tema 1
Sarcina de lucru: Realizarea unui poster, conform baremului stabilit, în care să se reprezinte:
a) alegerea unei tematici din capitolul I
b) selectarea unei imagini din care să reiasă comportamentul de risc ales spre obordare (
imaginea poate fi realizată de un copil/ elev, grupa de copii/ clasa de elevi, decupaj din reviste
etc);
b) utilizarea unor mesaje relevante, în funcție de grupul țintă ales ( mesajele pot fi alese de
copii/elevi după predarea unui conținut, furnizate de către cadrul didactic în scopul informării
și invitării la reflecție;
c) propunerea unor obiective pe termen lung, mediu şi scurt în cadrul planului de intervenţie;
Indicatorii baremului vizează: actualitatea și acuratețea informației, echilibrul dintre imagine și
text, profunzimea mesajului
TEMA 1: Întocmirea unui poster care să reprezinte abordarea unui comportament cu rol
patogenic
Nr. Indicatori Punctaj
Crt. maxim
posibil
de
acordat
1 Identificarea și denumirea corectă, din punct de vedere științific, a unui 10
comportament cu rol în patogeneză
2 Ilustrarea sugestivă a consecințelor comportamentului patogen 20
identificat
3 Ilustrarea sugestivă a cauzelor comportamentului patogen identificat 20
4 Ilustrarea sugestivă a unei soluții pentru ameliorarea ale 30
comportamentului patogen identificat
5 Originalitatea posterului 10
Echivalarea punctelor în calificative:

Interval punctaje Calificativ


0 – 45 INSUFICIENT
46 – 65 SUFICIENT
66 – 85 BINE
86 – 95 FOARTE BINE
95 – 100 EXCELENT
Se acordă 10 puncte din oficiu

Tema 2

Sarcina: Conceperea și aplicarea unui chestionar care să cuprindă 10 itemi specifici


problematicilor identificate în regiunea țării în care locuiesc. Chestionarul poate să cuprindă
întrebări referitoare la preferințe, comportamente, fapte, trăsături, atitudini etc., iar forma
acestuia să fie dihotomică ( cu răspuns DA/ NU; NICIODATĂ/ ÎNTOTDEAUNA). Se acceptă
două modalități de administrare, pe suport de hârtie și creion sau computerizată. Indicatorii
baremului vizează: utilizarea formulărilor clare și ușor de înțeles a itemilor, numirea
corespunzătoare a termenilor de specialitate, precum și scrierea corectă din punct de vedere
ortografic, gramatical și respectarea semnelor de punctuație. Nu vor fi luați în considerare itemii
care conțin mai mult de o întrebare.
Tema 2: Conceperea și aplicarea unui chestionar prin care să identifice problematici
specifice privind sănătatea regiunii în care locuiesc

Nr. Indicatori Punctaj


Crt. maxim
posibil
de
acordat
1 Conceperea a cel puțin 7 itemi relevanți pentru identificarea 40
problematicii privind sănătatea
2 Prezentarea de rezultate constatative pentru fiecare item al chestionarului 30
3 Realizarea de analize și interpretări prin coroborarea rezultatelor obținute 10
4 Relaționare rezultatelor obținute cu alte rezultate ale unor studii relevante 10
din domeniu
Echivalarea punctelor în calificative:

Interval punctaje Calificativ


0 – 45 INSUFICIENT
46 – 65 SUFICIENT
66 – 85 BINE
86 – 95 FOARTE BINE
95 – 100 EXCELENT
Se acordă 10 puncte din oficiu

Tema 3

Sarcina de lucru: Identificați o situație reală sau imaginați-vă una în care un copil/ elev/ adult, în
context școlar sau familial, prezintă semne și simptome dintr-o anumită tulburarea de alimentație sau
stil de alimentație deficitar. Întocmiți structura unui plan de intervenţie care să cuprindă:
a) alegerea și definirea unei problematici expusă în capitolul 3;
b) prezentarea problemei identificate într-un mod operaţionalizat, clar şi din perspectivă neutră
( cine, cum , când , de ce face);
b) identificarea factorilor predispozanți și facilitatori care stau la baza simptomatologiei;
c) propunerea unor obiective pe termen lung, mediu şi scurt în cadrul planului de intervenţie;
Indicatorii baremului vizează: capacitatea cursantului de a recunoaște simptomatologia
specifică, înțelegerea naturii complexe a factorilor implicați.
Tema 3: Realizarea unui plan de intervenţie care vizează abordarea unei tulburări de
nutriție, a unei tulburări de comportament alimentar sau a unui stil alimentar deficitar

Nr. Indicatori Punctaj


Crt. maxim
posibil
de
acordat
1 Structurarea coerentă a planului de intervenție 30
2 Respectarea tuturor etapelor relevante pentru un plan de intervenție 10
3 Prezentarea și argumentarea coerentă a cauzelor tulburării identificate 30
4 Identificarea posibilelor riscuri care pot îngreuna intervenția și 20
identificarea de oportunități fezabile pentru depășirea posibilelor riscuri
Echivalarea punctelor în calificative:

Interval punctaje Calificativ


0 – 45 INSUFICIENT
46 – 65 SUFICIENT
66 – 85 BINE
86 – 95 FOARTE BINE
95 – 100 EXCELENT
Se acordă 10 puncte din oficiu

Tema 4

Sarcina de lucru: Realizarea calculelor necesare unui meniu alimentar personalizat (copil/
adolescent/ adult/ vârstnic). Baremul de notare vizează: acuratețea calculului nutrițional.

Tema 4: Realizarea calculelor unui meniu personalizat, în scopul îmbunătățirii stilului


alimentar

Nr. Indicatori Punctaj


Crt. maxim
posibil
de
acordat
1 Prezentarea argumentului alegerii subiectului meniului alimentar 20
2 Respectarea structurii meniului personalizat 10
3 Acuratețea calculului nutrițional 20
4 Corectitudinea combinațiilor alimentare 30
5 Integrarea macro și micronutrienților ( vitamine, minerale) 10
Echivalarea punctelor în calificative:

Interval punctaje Calificativ


0 – 45 INSUFICIENT
46 – 65 SUFICIENT
66 – 85 BINE
86 – 95 FOARTE BINE
95 – 100 EXCELENT
Se acordă 10 puncte din oficiu

Tema 5

Sarcina de lucru: Întocmirea unui proiect-programă de timp opțional ( curriculum la decizia


școlii). Baremul de notare vizează: adaptabilitatea informației la ciclul de învățământ
preuniversitar în care cadrul didactic își desfășoară activitatea profesională și introducerea
elementelor de originalitate.
Tema 5: Realizarea unui proiect - programă de timp opțional (curriculum la decizia
școlii), în domeniul educației pentru sănătate

Nr. Indicatori Punctaj


Crt. maxim
posibil
de
acordat
1 Structurarea proiectului de disciplină opțională respectând toate 10
elementele unui programe școlare (argument/ notă de prezentare,
finalități, conținuturi, sugestii metodologice)
2 Structurarea proiectului de disciplină opțională asigurând relația coerentă 20
între componentele curriculare fundamentale
3 Formularea finalităților disciplinei opționale într-un număr optim și 20
adecvate pentru nivelul de vârstă ale copiilor/ elevilor pentru care a fost
propusă
4 Dimensionarea optimă a conținuturilor disciplinei opționale propuse 20
5 Adecvarea conținuturilor disciplinei la nivelul de vârstă al copiilor/ 20
elevilor pentru care a fost propusă
Echivalarea punctelor în calificative:

Interval punctaje Calificativ


0 – 45 INSUFICIENT
46 – 65 SUFICIENT
66 – 85 BINE
86 – 95 FOARTE BINE
95 – 100 EXCELENT
Se acordă 10 puncte din oficiu

S-ar putea să vă placă și