Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU" ARAD

FACULTATEA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT


FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: MASTER
SPECIALIZAREA : Activităţi motrice curriculare şi
extracurriculare
AN I
SEMESTRUL I

Aplicaţii metodologice privind activitatea


fizică şcolară

TITULAR DISCIPLINĂ

Lect. Univ. Dr. Herlo Narcis

STUDENT

Bertel Ana Andreea

ARAD
2015
PORTOFOLIU

TITULAR DISCIPLINĂ

Lect. Univ. Dr. Herlo Narcis

STUDENT
Bertel Ana Andreea

ARAD
2015
Conţinut portofoliu:

1. Structura anului şcolar 2015 – 2016


2. Ghid de constituire asociaţie sportivă şcolară şi activitatea asociaţiei
sportive şcolare.
3. Prevederi metodologice la disciplinele sportive nominalizate în
calendarul competiţional naţional al O.N.S.Ş. pentru anul şcolar 2015 –
2016. Învăţământul primar ( fete şi băieţi ).
4. Prevederi metodologice la disciplinele sportive nominalizate în
calendarul competiţional naţional al O.N.S.Ş. pentru anul şcolar 2015 –
2016. Învăţământul gimnazial ( fete şi băieţi ).
5. Prevederi metodologice la disciplinele sportive nominalizate în
calendarul competiţional naţional al O.N.S.Ş. pentru anul şcolar 2015 –
2016. Învăţământul liceal ( fete şi băieţi ).
6. Olimpiada naţională a sportului şcolar, calendar competiţional, anul
şcolar 2015 – 2016.

ARAD
2015