Sunteți pe pagina 1din 2

EVITAREA INFLUIENŢĂRII ÎN REZOLVAREA PROBLEMELOR

Trebuie să rezistăm următoarelor tentaţii: Dorinţa de a influenţa.


Cine n-are tendinţa de a-şi exercita influenţa asupra celuilalt?
Formulele de tipul: „Nu crezi că...", „Nu ai impresia că..." sînt moduri de a-1 influenţa pe
celălalt, de a-1 face să adopte soluţia dumneavoastră.
Fiecare vede lucrurile din punctul lui de vedere şi caută să-şi impună părerea.
Cine încearcă să rezolve şi să găsească o soluţie în doi sau mai mulţi trebuie aşadar să-şi
supravegheze cu atenţie limbajul şi intonaţia.
Supoziţiile prezentate drept certitudini sau evidenţe.
Tendinţa de a fi negativ.
Avem atitudini de blocaj şi descurajăm bunăvoinţa mutuală cînd punem accentul pe
dificultăţi, cînd emitem critici şi proteste.
Ne îndepărtăm astfel de luarea deciziei, de soluţie şi de realizarea ei.

A rezolva a alege o problemă, a găsi şi a aplica soluţia împreună


Trebuie Nu trebuie
1. Să reformulaţi corect date sau soluţii a. Să reformulaţi incorect date sau soluţii
2. Să furnizaţi (sau să cereţi) date sau soluţii b. Să formulaţi incorect date sau soluţii
într-o exprimare corectă c. Să încercaţi să impuneţi date sau soluţii
3. Să triaţi datele şi soluţiile, să realizaţi o d. Să criticaţi date sau soluţii
sinteză e. Să transformaţi o supoziţie în realitate
4. Să stimulaţi bunăvoinţa mutuală f. Să descurajaţi bunăvoinţa mutuală
5. Să enunţaţi problema în termeni de acţiune g. Să speculaţi în jurul problemei fără a o
6. Să propuneţi sau să acceptaţi concluzia enunţa clar într-o exprimare corectă
a. Să reformulaţi incorect date sau soluţii h. Să împiedicaţi formularea concluziei
i. Să impuneţi o concluzie
j. Să treceţi la o altă problemă fără să
spuneţi
Observaţi cum sînt formulate şi culese informaţiile
Antrenaţi-vă!
Cînd au loc întîlniri sau discuţii (despre deciziile ce trebuie luate):

1
1. observaţi felul în care este enunţat scopul;
2. încercaţi să reperaţi pe parcursul dialogului care sînt datele şi care sînt
soluţiile;
3. observaţi felul în care datele şi soluţiile sînt acceptate sau ignorate;
4. observaţi manifestările afective şi efectele lor;
5. observaţi presiunile exercitate, supoziţiile, efectele pe care le au;
6. identificaţi procesul de luare a unei decizii;
7. furnizaţi sau cereţi nişte date sau o soluţie într-o exprimare corectă;
8. cînd aveţi de gînd să luaţi o hotărîre împreună cu cineva, antrenaţi-vă să
spuneţi la începutul dialogului: „Vreţi (sau vrei) să hotărîm împreună...”.

S-ar putea să vă placă și