Sunteți pe pagina 1din 17

Sala I11

ORAR SEMESTRUL II
ZI

ORĂ
LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI
MĂRFURI
ALIMENTARE ȘI
Economia INFORMATICĂ
SECURITATEA
Întreprinderii (S) MANAGERIALĂ (C)
8 Gestiunea
Lect. dr. Chiriță M. Conf. dr. Nistor R.
CONSUMATORULUI
financiară a firmei (P) (C)
II ECTS II MG
Prof.dr Bărbuță N. Prof. dr. Stanciu S.
II FB I ECTS + I EA

SIST. INF. ȘI
GESTIUNEA MANAGEMENTUL
APLICAȚII INF. ÎN Statistică (S)
FINANCIARĂ A RESURSELOR
ADM. AFAC. (C) Lect. dr.
10 FIRMEI (C)
Conf. dr. Mazilescu
UMANE (C) Ecologie și protecția
Ștefănescu R.
Prof.dr Bărbuță N. Conf. dr. Lukacs E. mediului (S)
V. I MG
II FB II MG Lect. dr. Șorcaru I.
II ECTS II ECTS

MANAGEMENTUL
Managementul ECONOMIE
APROVIZIONĂRII ȘI FISCALITATE (C)
resurselor umane (S) EUROPEANĂ (C)
12 DESFACERII (C) Lect. dr. Iacob D.
Conf. dr. Lukacs E. Prof.dr Neculiță M.
Conf. dr. Bleoju G. III FB
II MG I CIG + I FB
II MG

TEHNICA
SISTEME
OPERAȚIUNILOR DE
INFORMATICE DE Fiscalitate (S)
COMERȚ EXTERIOR
14 MARKETING (C) Lect. dr. Iacob D.
(C) Finanțe (S)
Conf. dr. Nistor R. III FB
II MK Conf. dr. Nistor C. Conf. dr. Lăzărescu I.
II AI I CIG

MANAGEMENTUL EVALUAREA,
FINANȚĂRII AUDITUL ȘI
FISCALITATE Finanțe (S)
INTERNAȚIONALE CERTIFICAREA
16 (C) CALITĂȚII (C)
EUROPEANĂ (C) Lect. dr. Iacob D.
Conf. dr. Antohi V. I ECTS
Conf. dr. Moisescu F. Conf. dr. Totolici S. II AI
I MFB I MCA + I SPM

EVALUAREA,
AUDITUL ȘI
CERTIFICAREA
CALITĂȚII (C)
Managementul Conf. dr. Totolici S.
Finanțării I SPM Fiscalitate
18 Internaționale (S) europeană (S)
Conf. dr. Moisescu F. EVALUAREA, Conf. dr. Antohi V.
I MFB AUDITUL ȘI II AI
CERTIFICAREA
CALITĂȚII (C)
Conf. dr. Totolici S.
I SPM

săpt. impară săpt. pară curs seminar


Sala I12

ORAR SEMESTRUL II
ZI

ORĂ
LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI

Evaluarea Economie
întreprinderii (S) europeană (S)
Lect. dr. Chiriță M. Asist. dr. Sava V.
Economie II I CIG
III CIG
(macroeconomie) (S)
8 Lect. dr. Chiriță M. Tehnici
I ECTS comerciale (S) Contabilitate Management
Conf. dr. Nechita D. financiară (S) instituțional (S)
II ECTS Conf. dr. Radu R. Conf. dr. David S.
II AI III MG

ECONOMIA Economie II PIEȚE DE CONTABILITATE MANAGEMENT


TURISMULUI (C) (macroeconomie) (S) CAPITAL (C) FINANCIARĂ (C) INSTITUȚIONAL (C)
10 Conf. dr. Muntean M. Lect. dr. Chiriță M. Lect. dr. Iacob D. Conf. dr. Radu R. Conf. dr. David S.
II ECTS I FB II FB II AI III MG

MARKETINGUL
Contabilitate Contabilitate Comunicare în
MICILOR AFACERI
financiară (S) financiară (S) afaceri (S)
12 Conf. dr. Isai V. Conf. dr. Isai V.
Finanțe (S)
Asist. dr. Sava V.
(Facultativa)
I FB I FB Lect. dr. Iacob D. I ECTS Lect. dr. Chivu M.
I AAAP III MG

Managementul
Economie II Marketingul
aprovizionării și Finanțe (S)
(macroeconomie) (S)
14 desfacerii (S)
Asist. dr. Sava V.
Conf. dr. Lăzărescu I. micilor afaceri
Asist. dr. Drăgan G. I MK
I FB (facultativa)
II MG Lect. dr. Chivu M.
III MG

Economie
europeană (S)
Asist. dr. Sava V. DEZVOLTARE
CONTROL
I ECTS REGIONALĂ ŞI
FINANCIAR (C)
16 Conf. dr. Ibinceanu O.
RURALĂ (C)
III CIG
Statistică (S) Prof.dr Moga L.
Conf. dr. Opaiț G. III ECTS
I FB
I ECTS

Statistică (S)
18 Conf. dr. Opaiț G. Dezvoltare
I CIG regională şi
rurală (S)
Prof.dr Moga L.
III ECTS

săpt. impară săpt. pară curs seminar


Sala I13

ORAR SEMESTRUL II
ZI

ORĂ
LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI
Corespondenţă
comercială în a II-a
limbă străină (S)
Conf. dr. Vâlcu A. Economie II
III AI (macroeconomie)
8 (S)
Organizații Lect. dr. Chiriță M.
Audit financiar (S) economice I FB
Conf. dr. Mihai I. internaționale (S)
III CIG Conf. dr. Mazilescu V.
III AI
SISTEME INF.
ORGANIZAȚII
INTELIGENTE DE MANAGEMENT AUDIT
ECONOMICE Limba Engleză (S)
ASIGURARE A DECIZIEI OPERAȚIONAL (C) FINANCIAR (C)
10 ÎN ECONOMIE (C) Conf. dr. David S. Conf. dr. Mihai I.
INTERNAȚIONALE (C) Lect. dr. Chiriță M.
Conf. dr. Mazilescu V. I FB
Conf. dr. Mazilescu V. III MG III CIG
III AI
II AI

ECOLOGIE ȘI
Gestiunea COMPORTAMENT TEHNICI
PROTECȚIA
financiară a firmei (S) ORGANIZAŢIONAL (C) COMERCIALE (C)
12 Prof.dr Bărbuță N. Conf. dr. Lukacs E. Conf. dr. Nechita D.
MEDIULUI (C)
Lect. dr. Șorcaru I.
II FB III MG II ECTS
II ECTS

Control
financiar (S)
Conf. dr. Ibinceanu O. Operaţiunile
III CIG instituţiilor
14 de credit (S)
Comportament Lect. dr. Dumitriu R.
Finanțe (S) II FB
organizaţional (S)
Conf. dr. Lăzărescu I.
Conf. dr. Lukacs E.
I IE
III MG
EVALUAREA ȘI
CONTABILITATE CONTABILITATE SISTEME CONTABILE
DIAGNOSTICUL
MANAGERIALĂ (C) CREATIVĂ (C) COMPARATE (C)
16 Conf. dr. Isai V. Conf. dr. Moisescu F.
ORGANIZAȚIILOR (C)
Conf. dr. Moisescu F.
Conf. dr. Ibinceanu O.
I CA I CA I CA
I CA
Evaluarea și
diagnosticul
organizațiilor (S)
Contabilitate Contabilitate Conf. dr. Ibinceanu O.
managerială (S) creativă (S) I CA
18 Conf. dr. Isai V. Conf. dr. Moisescu F.
I CA I CA Sisteme contabile
comparate (S)
Conf. dr. Moisescu F.
I CA

săpt. impară săpt. pară curs seminar


Sala I14

ORAR SEMESTRUL II
ZI

ORĂ
LUNI MARȚI MIERCU JOI VINERI
Proiecte Economie II
Piețe de capital (S)
economice (P) (macroeconomie) (S)
8 Asist. dr. Sava V.
Lect. dr. Iacob D.
Lect. dr. Chiriță M.
II FB
III AI I IE

Finanțe (S)
MODELAREA
POLITICI
ECONOMIA Conf. dr. Lăzărescu I. MANAGEMENTUL
DECIZIEI MONETAR- ÎNTREPRINDERII I MG
MACROECONOMICE (C) PROIECTELOR (C)
10 FINANCIARE (C)
Prof.dr Șarpe D.
(C)
Prof.dr Căpățînă A.
Conf. dr. Lăzărescu I. Prof.dr Șarpe D. Finanțe (S)
III AI II MG
III FB II ECTS
Conf. dr. Lăzărescu I.
I MK

Modelarea deciziei
monetar-financiare (S)
Conf. dr. Lăzărescu I.
III FB COMERŢ Gestiune POLITICI ȘI OPȚIUNI
INTERNAŢIONAL (C) bancară (S) CONTABILE (C)
12 Conf. dr. Muntean M. Conf. dr. Ioan V. Conf. dr. Moisescu F
Modelarea deciziei II AI + II ECTS III FB III CIG
monetar-financiare (S)
Conf. dr. Lăzărescu I.
III FB

Evaluarea
întreprinderii (S)
Conf. dr. Ibinceanu O. GESTIUNE Politici și opțiuni
III FB BANCARĂ (C) contabile (S)
14 Conf. dr. Ioan V. Conf. dr. Moisescu F
Evaluarea
întreprinderii (S) III FB III CIG
Conf. dr. Ibinceanu O.
III FB

ABORDĂRI
MODERNE ÎN
ASIGURĂRI ÎN Gestiune
MANAGEMENTUL
AGRICULTURĂ (C) bancară (S)
16 Conf. dr. Vîrlănuță F. Conf. dr. Ioan V.
RESURSELOR
UMANE (C)
III EA III FB
Conf. dr. Lukacs E.
I SPM

Asigurări în
agricultură (S) Abordări moderne în
Conf. dr. Vîrlănuță F. managementul
18 resurselor umane (S)
Conf. dr. Lukacs E.
I SPM

săpt. impară săpt. pară curs seminar


Sala I15

ORAR SEMESTRUL II
ZI

ORĂ
LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI
Tehnica
operațiunilor
de comerț (S)
MANAGEMENTUL Conf. dr. Nechita D.
CALITĂȚII (C)
8 Conf. dr. Totolici S. Gestiunea riscului în
III MG Politici
afacerile economice
macroeconomice (S) internaționale (S)
Lect. dr. Chiriță M. Conf. dr. Nistor C.
III AI III AI

Economie II TEHNICA GESTIUNEA RISCULUI


Managementul calității ÎN AFACERILE
(macroeconomie) OPERAȚIUNILOR DE Economie
(S) ECONOMICE
10 Conf. dr. Totolici S. (S) COMERȚ (C) Europeană (S) INTERNAȚIONALE (C)
Asist. dr. Sava V. Conf. dr. Nechita D. Asist. dr. Sava V. Conf. dr. Nistor C.
III MG
I MG III AI I MG III AI

Statistică (S) Politica agricolă


comună (S)
Lect. dr. Ștefănescu R. Economie II Prof.dr Buhociu F. Corespondenţă
I AAAP Statistică (S) III EA comercială în limba
(macroeconomie)
12 (S) Lect. dr. Ștefănescu R. PSIHOLOGIA
englez (S)
Statistică (S) Asist. dr. Sava V. I AI OPŢIUNILOR Lect. dr. Maftei C.
Lect. dr. Ștefănescu R. I AAAP ALIMENTARE (C) III AI
I ECTS Conf. dr. Iordăchescu G.
I AAAP

Comerţ
internaţional (S)
Asist. dr. Sava V. POLITICA
II ECTS AGRICOLĂ
14 COMUNĂ (C)
Economia Prof.dr Buhociu F.
turismului (S) III EA
Asist. dr. Sava V.
II ECTS

AMENAJAREA ANTREPRENORIAT ÎN Psihologia


TURISTICĂ A INDUSTRIA TURISM DE AFACERI
opţiunilor ȘI EVENIMENT (C)
16 TERITORIULUI (C) OSPITALITĂȚII (C) alimentare (S) Lect. dr. Man O.
Lect. dr. Soare I. Prof.dr Neculiță M. Conf. dr. Iordăchescu G. I ADAT
I ADAT I ADAT I AAAP

Turism de afaceri și
Antreprenoriat în eveniment (S)
18 Amenajarea turistică a
industria Lect. dr. Man O.
teritoriului (P)
ospitalității (S) I ADAT
Lect. dr. Soare I.
Prof.dr Neculiță M.
I ADAT
I ADAT

săpt. impară săpt. pară curs seminar


Sala I16

ORAR SEMESTRUL II
ZI

ORĂ
LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI

DREPTUL
AFACERILOR (C)
Conf. dr. Gavrilă S.
Fiscalitate (S) II FB
8 Prof.dr Bărbuță N.
Economie
III FB
Europeană (S)
Asist. dr. Sava V.
I FB
DREPTUL
FISCALITATE (C) AFACERILOR (C)
Prof.dr Bărbuță N. Conf. dr. Gavrilă S.
II CIG II FB
CERCETĂRI DE
Statistică (S)
MARKETING (C)
10 Lect. dr. Ștefănescu R.
Conf. dr. Nistor R.
Comportamentul I MK Logistica și distribuția
II MK
consumatorului (S) mărfurilor (S)
Prof.dr Cristache N. Lect. dr. Man O.
II MK III ECTS

Sisteme informaționale
financiar monetare (S)
Prof.dr Moga L.
COMPORTAMENTUL Economie II III FB
Fiscalitate (S)
CONSUMATORULUI (C) (macroeconomie) (S)
12 Prof.dr Cristache N. Lect. dr. Chiriță M.
Prof.dr Bărbuță N.
Sisteme informaționale
II CIG
II MK I CIG financiar monetare (S)
Prof.dr Moga L.
III FB

ADMINISTRAREA SISTEME
ANTREPRENORIAT ÎN Contabilitate financiară ÎNTREPRINDERILOR DE INFORMAȚIONALE
MEDIUL RURAL (C) (S) COMERŢ, TURISM ŞI FINANCIAR MONETARE
14 Lect. dr. Man O. Conf. dr. Isai V. SERVICIILOR (C) (C)
III EA I CIG Lect. dr. Man O. Prof.dr Moga L.
III ECTS III FB

Administrarea
întreprinderilor de comerţ,
turism şi serviciilor (S)
Lect. dr. Man O. EVALUAREA ȘI
III ECTS FINANȚAREA
16 PROIECTELOR
Prof.dr Buhociu F.
Economie
I MFB
Europeană (S)
Asist. dr. Sava V.
I AAAP

Evaluarea și finanțarea
18 proiectelor (S)
Prof.dr Buhociu F.
I MFB

săpt. impară săpt. pară curs seminar


Sala I17

ORAR SEMESTRUL II
ZI

ORĂ
LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI

MANAGEMENTUL BUSINESS TO
RELAȚIILOR CU BUSINESS
8 CLIENȚII (C) MARKETING (C)
Prof. dr Căpățînă A. Conf. dr. Bleoju G.
III MG III MK

Managementul RELAȚII
MARKETING POLITICI
relațiilor PUBLICE (C) AGROBUSINES (C)
BANCAR (C) DE PREȚ (C)
10 Conf. dr. Bleoju G. Prof. dr Micu A.
cu clienții (S) Prof. dr Cristache Conf. dr. Bleoju G.
Prof. dr Căpățînă A. N. III EA
III MK II MK
III MG III MK

Relații
MARKETING MANAGEMENTUL
Limba engleză (S) publice (S)
INTERNAȚIONAL (C) SERVICIILOR (C)
12 Prof. dr Micu A. Prof. dr Micu A.
Lect. dr. Maftei C. Prof. dr Cristache
I MG + I MK N.
III MK II MG
III MK

Managementul
serviciilor (S) TEHNOLOGIE
Prof. dr Micu A. COMUNICARE HOTELIERĂ ȘI
Marketing Managementul
II MG INTEGRATĂ DE DE
internațional (S) proiectelor (S)
14 Prof. dr Micu A.
MARKETING (C) RESTAURANT
Asist. drd. Vasilache R.
Politici Prof. dr Cristache N. (C)
III MK II MG
de preț (S) I MCA Lect. dr. Man O.
Prof. dr Micu A. II ECTS
II MK

STRATEGII DE Comunicare Tehnologie


MARKETING integrată de hotelieră și de
16 INTERNAȚIONAL (C) marketing (S) restaurant (S)
Prof. dr Micu A. Prof. dr Cristache N. Lect. dr. Man O.
I MCA + I SPM I MCA II ECTS

Strategii de
marketing Strategii de
18 internațional (S) marketing
Prof. dr Micu A. internațional (S)
I MCA
Prof. dr Micu A.
I SPM

săpt. impară săpt. pară curs seminar


Sala I18

ORAR SEMESTRUL II
ZI

ORĂ
LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI
Comunicare în Management
afaceri (S) operațional (S)
Asist. dr. Sava V. MANAGEMENTUL Contabilitate Lect. dr. Susac F.
I AI III MG
PRODUCȚIEI (C) financiară (S)
8 Conf. dr. David S. Conf. dr. Radu R.
Economie Management
II MG I MK
Europeană (S) inovării (S)
Asist. dr. Sava V. Conf. dr. Totolici S.
I AI III MG

Contabilitate Managementul MANAGEMENT PIEŢE


Finanțe (S)
financiară (S) producției (S) INOVĂRII (C) FINANCIARE (C)
10 Conf. dr. Radu R. Conf. dr. David S.
Conf. dr. Lăzărescu I.
Conf. dr. Totolici S. Lect. dr. Iacob D.
I FB
I MG II MG III MG II CIG

Antreprenoriat în Pieţe
mediul rural (S) financiare (S)
Lect. dr. Man O. LOGISTICA ȘI Lect. dr. Iacob D.
COMUNICARE ÎN MARKETINGUL
III EA DISTRIBUȚIA II CIG
AFACERI (C) SERVICIILOR (C)
12 Conf. dr. Nistor C.
MĂRFURILOR (C)
Conf. dr. Totolici S.
Asigurări și Lect. dr. Man O.
I AI + I ECTS II MK
reasigurări (S) III ECTS
Conf. dr. Vîrlănuță F.
III ECTS

Economie
Europeană (S)
ASIGURĂRI ȘI Asist. dr. Sava V. Marketingul
REASIGURĂRI (C) serviciilor (S)
14
I FB
Conf. dr. Vîrlănuță F. Prof. dr. Susanu I.
III ECTS Statistică (S) II MK
Conf. dr. Opaiț G.
I FB

CREAȚIE ȘI
PRODUCȚIE
DIAGNOSTIC PUBLICITARĂ (C)
MANAGEMENT Prof. dr. Susanu I.
ECONOMICO-
FINANCIAR (C)
16 Prof.dr Bărbuță N.
FINANCIAR (C)
I MCA

I MFB Prof.dr Moga L. Creație și producție


I MFB
publicitară (S)
Prof. dr. Susanu I.
I MCA

Management Diagnostic
financiar (S) economico- Creație și producție
18 Prof.dr Bărbuță N. financiar (S) publicitară (S)
I MFB Prof.dr Moga L. Prof. dr. Susanu I.
I MCA
I MFB

săpt. impară săpt. pară curs seminar


Sala I21

ORAR SEMESTRUL II
ZI

ORĂ
LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI

CONTABILITATEA GESTIUNEA CONTABILITATE


CONTABILITATE
INSTITUŢIILOR FORŢELOR DE CONSOLIDATĂ
APROFUNDATĂ (C)
8 Conf. dr. Mihai I.
PUBLICE (C) VÂNZARE (C) (C)
II CIG Conf. dr. Radu R. Conf. dr. David S. Conf. dr. Mihai I.
II CIG II MK III CIG

Contabilitate Contabilitatea CIBERNETICĂ Contabilitate


aprofundată (S) instituţiilor publice (S) ECONOMICĂ (C) consolidată (S)
10 Conf. dr. Mihai I. Conf. dr. Radu R. Conf. dr. Sbughea C. Conf. dr. Mihai I.
II CIG II CIG III IE III CIG

SISTEME
CONTROL BAZELE OPERAŢIUNILE
INFORMATICE DE
FINANCIAR (C) CERCETĂRILOR INSTITUŢIILOR DE
ASISTARE A
12 Conf. dr. Ibinceanu OPERAŢIONALE (C)
DECIZIILOR (C)
CREDIT (C)
O. Conf. dr. Sbughea C. Lect. dr. Dumitriu R.
II CIG II IE Prof.dr Novac-U. II FB
III CIG

Statistică (S)
PRODUSE ȘI SERVICII
Conf. dr. Opaiț G. Limba engleză (S)
BANCARE (C)
14 I IE
Conf. dr. Ioan V.
Lect. dr. Maftei C.
I ICIG
II FB

ASIGURĂRI ŞI
Produse și servicii BUSINESS
PROTECŢIE
bancare (S) INTELLIGENCE (C)
16 Conf. dr. Ioan V. Conf. dr. Cristea D.
SOCIALĂ (C)
II FB I SPM Conf. dr. Antohi V.
III FB

Asigurări şi
protecţie socială
(S)
SIMULĂRI DE Conf. dr. Antohi V.
III FB
MARKETING (C)
18 Conf. dr. Cristea D.
III MK Asigurări şi
protecţie socială
(S)
Conf. dr. Antohi V.
III FB

săpt. impară săpt. pară curs seminar


Sala I22

ORAR SEMESTRUL II
ZI

ORĂ
LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI

Simulări de Proiecte
marketing (L) informatice (P)
8 Asist. dr. Bibicu D. Asist. dr. Bibicu D. Reţele
I IE III IE de caculatoare (P)
Conf. dr. Cristea D
II IE

Sisteme informatice Reţele


de gestiune (L) de caculatoare (L)
10 Conf. dr. Georgescu C. Conf. dr. Cristea D
II CIG II IE

Sist. informaț. și
aplicații informatice
12 în adm. afac. (S)
Conf. dr. Enache C.
II ECTS

Sisteme informatice
de gestiune (L)
14 Conf. dr. Georgescu C.
II CIG

Informatică Simulări de Reţele


managerială (L) marketing (L) de caculatoare (L)
16 Conf. dr. Cristea D Conf. dr. Cristea D Conf. dr. Cristea D
II MG III MK II IE

Simulări de Business
marketing (L) intelligence (L)
18 Asist. dr. Bibicu D. Conf. dr. Cristea D
Reţele
I IE I SPM
de caculatoare (P)
Conf. dr. Cristea D
II IE

săpt. impară săpt. pară curs seminar


Sala I23

ORAR SEMESTRUL II
ZI

ORĂ
LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI
MODELARE
Tehnologii
ECONOMETRICĂ
multimedia (L)
8 Conf. dr. Zamfir C.
(C)
III IE Conf. dr. Zamfir C.
III IE

TEHNOLOGII
MULTIMEDIA (C)
Pachete PROGRAMAREA Proiecte Conf. dr. Zamfir C.
CALCULATOARELOR (C) III IE
software (L) informatice (P)
10 Conf. dr. Enache C. Prof.dr Novac-U. Asist. dr. Bibicu D.
I IE Modelare
III IE III IE
econometrică (S)
Conf. dr. Zamfir C.
III IE

Sisteme de gestiune SISTEME


PACHETE a bazelor de date INFORMATICE DE Tehnologii
SOFTWARE (C) (Oracle) (P) GESTIUNE (C) multimedia (L)
12 Conf. dr. Enache C. Conf. dr. Georgescu Conf. dr. Conf. dr. Zamfir C.
III IE C. Georgescu C. III IE
II IE II CIG

Sisteme informatice
de asistare a
deciziilor (L) SISTEME DE
Conf. dr. Enache C. REŢELE
GESTIUNE A
III CIG Pachete DE
BAZELOR DE DATE
software (L) CACULATOARE
14 Sisteme informatice Conf. dr. Enache C.
(ORACLE) (C)
(C)
inteligente de III IE Conf. dr. Georgescu
Conf. dr. Cristea D
asigurare a deciziei C. II IE
II IE
în economie (S)
Conf. dr. Enache C.
II AI

Sisteme informatice Sisteme de gestiune


E-turism (L) a bazelor de date
de marketing (L)
16 Conf. dr. Nistor R.
Conf. dr. Enache C. (Oracle) (P)
I ADAT
II MK Conf. dr. Georgescu

E-TURISM (C)
18 Conf. dr. Mazilescu V.
I ADAT

săpt. impară săpt. pară curs seminar


Sala I24

ORAR SEMESTRUL II
ZI

ORĂ
LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI

ALGORITMI ȘI
Algoritmi și
STRUCTURI DE Sisteme ERP (L)
structuri de date (L)
10 Conf. dr. Lupașc A.
DATE (C) Conf. dr. Mihai G.
Conf. dr. Lupașc A. III IE
II IE
II IE

Sisteme de
Algoritmi și
Baze de date (L) gestiune a bazelor SISTEME ERP (C)
structuri de date (P)
12 Conf. dr. Lupașc A.
Conf. dr. Lupașc A. de date (oracle) (L) Conf. dr. Mihai G.
I IE Conf. dr. Mihai G. III IE
II IE
II IE

Algoritmi și
BAZE DE DATE (C) Birotică (L) Sisteme ERP (L)
structuri de date (L)
14 Conf. dr. Lupașc A.
Conf. dr. Lupașc A. Conf. dr. Mihai G. Conf. dr. Mihai G.
I IE II CIG III IE
II IE

Sisteme de
Baze de date (L) gestiune a bazelor Birotică (L)
16 Conf. dr. Lupașc A. de date (oracle) (L) Conf. dr. Mihai G.
I IE Conf. dr. Mihai G. II CIG
II IE

18

săpt. impară săpt. pară curs seminar


Sala I26

ORAR SEMESTRUL II
ZI

ORĂ
LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI

Dreptul
comerţului
8 internaţional (S)
Conf. dr. Udrescu
D.
II AI

DREPTUL
COMERŢULUI
Economie II
A doua INTERNAŢIONAL
(macroeconomie) (C)
limbă străină (S)
10 Economie Conf. dr. Drăgoi M.
(S) Conf. dr. Udrescu
European (S) I ECTS Lect. dr. Chiriță M. D.
I AI
Asist. dr. Sava V. II AI
I MK

Comunicare în afaceri
în limba engleză (S)
Lect. dr. Cocu I.
Comerţ Cibernetică II AI
Control financiar (S)
internaţional (S) economică (L)
12 Asist. dr. Sava V.
Conf. dr. Ibinceanu O.
Conf. dr. Sbughea C. Comunicare în afaceri
II CIG
II AI III IE în a II-a limba engleză
străină (S)
Conf. dr. Vâlcu A.
II AI

14 II AI

16

18

săpt. impară săpt. pară curs seminar


Sala I27

ORAR SEMESTRUL II
ZI

ORĂ
LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI

Bazele cercetărilor Bazele cercetărilor


operaţionale (L) operaţionale (L)
8 Conf. dr. Sbughea C. Conf. dr. Sbughea C.
II IE III IE

Tehnica operațiunilor Gestiunea forţelor


de comerț exterior (S) de vânzare (S)
10 Conf. dr. Nistor C. Conf. dr. David S.
II AI II MK

Corespondenţă
comercială în a II-a
limbă străină (S)
Conf. dr. Drăgan A. Limba Engleză (S)
III AI
12 Asist. drd. Soreanu A.
I IE

Bazele cercetărilor
operaţionale (L)
14 Conf. dr. Sbughea C.
II IE

16

18

săpt. impară săpt. pară curs seminar


Sala I28

ORAR SEMESTRUL II
ZI

ORĂ
LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI

A doua limbă Proiecte de


străină (S) marketing (P)
10 Conf. dr. Drăgoi M. Prof.dr Cristache N.
Agrobusiness (S) I AI III MK
Asist. dr. Drăgan G.
III EA

Cercetări de Proiecte
Finanțe (S)
marketing (S) economice (P)
12 Asist. dr. Drăgan G. Asist. dr. Sava V.
Lect. dr. Iacob D.
I AI
II MK III EA

Marketing bancar (S)


Asist. dr. Drăgan G.
III MK Proiecte
economice (P)
14 Asist. dr. Sava V.
Business to business III ECTS
marketing (S)
Asist. dr. Drăgan G.
III MK

16

18

săpt. impară săpt. pară curs seminar


Sală sport

ORAR SEMESTRUL II
ZI

ORĂ
LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI

Educație Fizică (S)


8 Asist. dr. Gheorghiu A.
I FB

Educație Fizică (S)


Asist. drd.
10 Postelnicu M.
I AAAP

Educație Fizică Educație Fizică


Educație Fizică (S) Educație Fizică (S)
(S) (S)
12 Asist. drd. Postelnicu M.
Asist. drd. Adam A.
Asist. dr. Gheorghiu A.
Asist. drd. Burlui R.
I CIG II IE
I ECTS I AI

Educație Fizică (S) Educație Fizică (S)


Asist. dr. Gheorghiu A. Asist. drd. Burlui R. Educație Fizică Educație Fizică
II AI II MK (S) Educație Fizică (S) (S)
14 Asist. dr. Gheorghiu Asist. drd. Burlui R. Asist. drd.
Educație Fizică (S) A. I MK Postelnicu M.
Asist. dr. Gheorghiu A. I IE I MG
II CIG

Educație Fizică (S)


Asist. drd. Burlui R.
II ECTS
16

Educație Fizică (S)


Educație Fizică (S)
Asist. dr. Gheorghiu
18 Asist. dr. Gheorghiu A.
A.
I FB
II CIG

săpt. impară săpt. pară curs seminar


AVM

ORAR SEMESTRUL II
ZI

ORĂ
LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI

ECONOMIE
EUROPEANĂ (C)
8 Conf. dr. Manea L.
MG + MK

ECONOMIE II
ECONOMIE II EVALUAREA CONTABILITATE ECONOMIE
(MACROECONOMIE)
(MACROECONOMIE) (C) ÎNTREPRINDERII (C) FINANCIARĂ (C) EUROPEANĂ (C)
10 Conf. dr. Manea L. Conf. dr. Ibinceanu O. Conf. dr. Radu R.
(C)
Prof.dr Neculiță M
Lect. dr. Chiriță M.
AAAP, AI, ECTS CIG + FB MG + MK AAAP + AI + ECTS
CIG + FB + IE

ECONOMIE II
DREPTUL
(MACROECONOMIE) FINANȚE (C) FINANȚE (C)
AFACERILOR (C)
12 (C) Conf. dr. Lăzărescu I. Conf. dr. Lăzărescu I.
Conf. dr. Udrescu D
Conf. dr. Nechita D. CIG + FB + IE MG + MK
IE + MG + MK
MG + MK

CONTABILITATE STATISTICĂ (C)


FINANȚE (C)
FINANCIARĂ (C) Lect. dr. Ștefănescu
14 Conf. dr. Isai V. R.
Lect. dr. Iacob D.
AAAP + AI + ECTS
CIG + FB AAAP + AI + ECTS

Limba Franceză (S)


STATISTICĂ (C)
Asist. drd. Mistrianu E.
16 Conf. dr. Opaiț G.
CIG + FB + IE + MG +
CIG + FB + IE
MK

18

săpt. impară săpt. pară curs seminar