Sunteți pe pagina 1din 3

CHESTIONARUL INSTITUŢIEI FINANCIARE

Vă rugam sa răspundeţi la întrebările de mai jos:

Informaţii generale
1. Denumirea completă a băncii
Oficială
prescurtată
2. Codul fiscal
3. Numărul şi data eliberării licenţei BNM
4. Structura acţionarilor băncii, cota deţinută în capitalul acţionar al băncii
(>5%)
5. Informaţie privind organele de conducere a băncii
6. Numărul de filiale/reprezentanţe
7. Băncile corespondente
8. Denumirea companiei de audit care efectuează auditarea băncii
Programul de prevenire a spălării banilor şi finanţării terorismului
9. Dispuneţi de documente interne care reglementează procedurile de efectuare a
controlului intern orientat spre prevenirea legalizării (spălării) veniturilor obţinute in mod
ilegal şi finanţării terorismului, precum si informarea despre astfel de operaţiuni a
organului abilitat?

Da Nu

Daca dispuneţi, Vă rugăm să indicaţi care sunt aceste documente?

9. Filialele băncii Dvstra aplică proceduri de control intern in scopul prevenirii spălării
veniturilor obţinute in mod ilegal şi finanţării terorismului?

Da Nu

10. Banca Dvstra efectuează controlul organizării in filialele sale a activităţilor orientate spre
combaterea legalizării (spălării) veniturilor obţinute in mod ilegal şi finanţării
terorismului?

Da Nu

Programul “cunoaşte-ti clientul”


11. In Banca Dvstra se respecta regula “cunoaşte-ţi clientul”?

Da Nu

12. In Banca Dvstra sunt elaborate şi aprobate politici şi proceduri care reglementează
identificarea clienţilor si prevenirea legalizării (spălării) veniturilor obţinute in mod ilegal
şi finanţarea terorismului?

Da Nu

13. Politicile si regulamentele interne a băncii Dvstra prevăd identificarea tuturor


persoanelor fizice si juridice in momentul acceptării acestora in calitate de clienţi?
Da Nu

Indicaţi, Vă rog in care cazuri banca solicită identificarea obligatorie a clienţilor.

14. In Banca Dvstra se păstrează informaţia privind identificarea clienţilor?

Da Nu

Indicaţi, Vă rog termenul de păstrare a informaţiei in cauza.


Monitorizarea operaţiunilor financiare şi raportarea
15. Banca Dvstra dispune de un sistem de depistare si fixare a plăţilor sau tranzacţiilor
suspecte, precum şi de identificare a originii mijloacelor băneşti utilizate de către client
in cadrul acestei operaţiuni?

Da Nu

16. Banca Dvstra dispune de sisteme administrative adecvate pentru prezentarea


informaţiei privind identificarea, analiza si monitorizarea eficientă a conturilor clienţilor cu
risc sporit către persoanele responsabile şi Conducerea băncii?

Da Nu

17. Este stabilită informaţia obligatorie pentru păstrare in dosarul de identificare a clientului
şi datele despre tranzacţiile efectuate?

Da Nu

Indicaţi, Vă rog termenul de păstrare a informaţiei in cauză.

18. Este stabilită procedura de prezentare instituţiilor abilitate a informaţiei despre


operaţiunile suspecte privind spălarea mijloacelor băneşti?

Da Nu

Informaţii suplimentare
19. Banca Dvstra realizează instruirea personalului in domeniul acţiunilor de prevenire a
spălării banilor şi finanţării terorismului?

Da Nu

20. Banca Dvstra dispune de un serviciu specializat şi independent, responsabil pentru


efectuarea activităţilor orientate spre prevenirea legalizării (spălării) mijloacelor băneşti
obţinute in mod ilegal şi finanţării terorismului?

Da Nu

21. In Banca Dvstra este numită o persoană responsabilă pentru activităţile privind
prevenirea legalizării (spălării) veniturilor obţinute in mod ilegal şi finanţării terorismului?

Da Nu

Va rugam sa indicaţi coordonatele colaboratorului responsabil de activităţile privind


prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului: nume, prenume, funcţia, telefon, fax,
e-mail.
22. Banca Dvstra a fost sancţionată sau amendata pentru încălcarea normelor legislaţiei in
domeniul prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului?
Da Nu

23. Banca Dvstra întreţine relaţii cu bănci, înregistrate in ţări care nu cooperează cu FATF in
lupta împotriva spălării banilor sau care reprezintă un pericol sporit din punct de vedere
al nivelului criminalităţii si corupţiei ?

Da Nu

Confirmăm că informaţia prezentată este veridică si reflectă cu exactitate politica


Băncii orientată spre prevenirea spălării mijloacelor băneşti obţinute in mod ilegal şi finanţării
terorismului.

Preşedintele Băncii

Nume

Data