Sunteți pe pagina 1din 10

Analizati efectul de interactiune al variabilelor X si Y asupra variabilei Z.

X , Y – variabile independente
Z – variabila dependenta

Exercitiu: Analizati efectul de interactiune al variabilelor genul subiectilor si nivel


emotivitate asupra rezultatelor la variabila nivel activism.
VI – genul subiectilor (sex), nivel emotivitate
VD – nivel activism

Stabilim cate niveluri are fiecare variabila independenta: ne uitam in baza de date,
variable view, values. Observam ca:
- sex : 2 niveluri (masculin si feminin)
- nivel emotivitate: 3 niveluri (scazuta, medie si ridicata)

Analyze – General linear model – Univariate


Dependent variable – ducem VD
Fixed Factor(s) – ducem VI

Contrasts – bifam variabila care are 2 niveluri; de la contrast alegem difference, si


apasam change, apoi Continue.
Atentie: se foloseste aceasta optiune doar pentru variabile cu 2 niveluri, in cazul acestui
exercitiu “sexul subiectilor”.

Plots – Horizontal axis: sex


Separate lines : nivel emotivitate
Add
Continue
Post Hoc – ducem in partea dreapta variabila independenta care are cel putin 3 niveluri si
bifam bonferroni, apoi continue. In cazul nostru variabila cu 3 niveluri este “nivel
emotivitate”.

Options – ducem in partea dreapta toate variabilele din partea stanga.


- bifam descriptive statistics si homogeneity tests
- Continue
Ok

Interpretarea outputului
Avem de analizat efectul principal al fiecarei variabile independente luate separat
si efectul de interactiune al celor 2 variabile independente, adica:
- efectul principal al variabilei gen
- efectul principal al variabilei nivel emotivitate
- efectul de interactiune al variabilelor gen si nivel emotivitate.

1. Efectul principal al variabilei sex


H1: exista un efect principal al varibilei “sex” asupra nivelului de activism.
Ho: nu exista un efect principal al varibilei “sex” asupra nivelului de activism.
Tabelul Test of between-subjects effects
- ne uitam pe linia “sex” si extragem valorile lui F si p, cu gradele de libertate
de la df
Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: nivelul de activism


Type III Sum
Source of Squares df Mean Square F Sig.
Corrected Model 2406.855a 5 481.371 2.482 .038
Intercept 253648.570 1 253648.570 1307.600 .000
sex 61.419 1 61.419 .317 .575
emot_gr 1420.891 2 710.446 3.662 .030
sex * emot_gr 372.893 2 186.447 .961 .386
Error 17070.262 88 193.980
Total 352975.000 94
Corrected Total 19477.117 93
a. R Squared = .124 (Adjusted R Squared = .074)

Atentie: a doua valoare de la gradele de libertate o luam de la corrected total, nu de


la total.
F (1;93) = 0,317
p = 0,575 > 0, 05  acceptam Ho  nu exista un efect principal al varibilei
“sex” asupra nivelului de activism

Tabelul Custom Hypothesis Tests

Contrast Results (K Matrix)

Depende
nt
Variable
nivelul de
sex Difference Contrast activism
Level 2 vs. Level 1 Contrast Estimate 1.876
Hypothesized Value 0
Difference (Estimate - Hypothesized)
1.876

Std. Error 3.335


Sig. .575
95% Confidence Interval Lower Bound -4.751
for Difference Upper Bound 8.504

Mdif = 1,87
p = 0,575 > 0,050  nu apar diferente semnificative intre rezultatele baietilor si
rezultatele fetelor la variabila nivel activism.
Estimated marginal means, tabelul 1. sex
1. sex

Dependent Variable: nivelul de activism


95% Confidence Interval
sex Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound
MASCULIN 59.355 1.928 55.524 63.187
FEMINI 61.232 2.721 55.825 66.639

- extragem valorile mediilor pentru baieti si fete ( coloana mean ).


Mm = 59,35
Mf = 61,23

2. Efectul principal al variabilei nivel emotivitate.


H1: exista un efect principal al varibilei “nivel emotivitate” asupra nivelului de
activism.
Ho: nu exista un efect principal al varibilei “nivel emotivitate” asupra nivelului
de activism
Tabelul Test of between-subjects effects
- ne uitam pe linia “nivel emotivitate” si extragem valorile lui F si p, cu gradele
de libertate de la df
Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: nivelul de activism


Type III Sum
Source of Squares df Mean Square F Sig.
Corrected Model 2406.855a 5 481.371 2.482 .038
Intercept 253648.570 1 253648.570 1307.600 .000
sex 61.419 1 61.419 .317 .575
emot_gr 1420.891 2 710.446 3.662 .030
sex * emot_gr 372.893 2 186.447 .961 .386
Error 17070.262 88 193.980
Total 352975.000 94
Corrected Total 19477.117 93
a. R Squared = .124 (Adjusted R Squared = .074)

F (2, 93) = 3,66


p = 0,030 < 0,050  exista un efect principal al varibilei “nivel emotivitate”
asupra nivelului de activism.
Estimated marginal means, tabelul 2. ( nivel emotivitate)
- extragem valorile mediilor
2. nivel emotivitate

Dependent Variable: nivelul de activism


95% Confidence Interval
nivel emotivitate Mean Std. Error Lower Bound Upper Bound
emotivatate scazuta 64.840 3.412 58.060 71.620
nivel mediu 61.578 2.747 56.120 67.036
ridicata 54.463 2.416 49.661 59.265

Mes = 64,84 es – emotivitate scazuta


Mem = 61,57 em – emotivitate medie
Mer = 54,46 er – emotivitate ridicata

Post Hoc Test


Tabelul Multiple Comparisons
Multiple Comparisons

Dependent Variable: nivelul de activism


Bonferroni

Mean
Difference 95% Confidence Interval
(I) nivel emotivitate (J) nivel emotivitate (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound
emotivatate scazuta nivel mediu 4.7048 3.65976 .606 -4.2273 13.6368
ridicata 10.8833* 3.44301 .006 2.4803 19.2864
nivel mediu emotivatate scazuta -4.7048 3.65976 .606 -13.6368 4.2273
ridicata 6.1786 3.50945 .245 -2.3866 14.7437
ridicata emotivatate scazuta -10.8833* 3.44301 .006 -19.2864 -2.4803
nivel mediu -6.1786 3.50945 .245 -14.7437 2.3866
Based on observed means.
*. The mean difference is significant at the .05 level.

Mes – Mem = 4,70 p = 0,606 > 0,050 - nesemnificativ


Mes – Mer = 10,88 p = 0,006 < 0,050 - semnificativ
Mem – Mer = 6,17 p = 0,245 > 0,050 - nesemnificativ

Concluzie :
Ni exista diferente semnificative intre rezultatele la activism a subiectilor cu emotivitate
scazuta si cei cu emotivitate medie, precum nici intre subiectii cu emotivitate medie si cei
cu emotivitate ridicata. Rezultatele la activism a subiectilor cu emotivitate scazuta sunt
semnificativ mai mari decat a celor cu emotivitate ridicata.
3. Efectul de interactiune al variabilelor sex si
nivel emotivitate
H1: exista un efect de interactiune al variabilelor sex si nivel emotivitate asupra variabilei
nivel activism.
Ho: nu exista un efect de interactiune al variabilelor sex si nivel emotivitate asupra
variabilei nivel activism.

Tabelul Test of between-subjects effects


- ne uitam pe linia “sex*nivel emotivitate” si extragem valorile lui F si p, cu
gradele de libertate de la df
Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: nivelul de activism


Type III Sum
Source of Squares df Mean Square F Sig.
Corrected Model 2406.855a 5 481.371 2.482 .038
Intercept 253648.570 1 253648.570 1307.600 .000
sex 61.419 1 61.419 .317 .575
emot_gr 1420.891 2 710.446 3.662 .030
sex * emot_gr 372.893 2 186.447 .961 .386
Error 17070.262 88 193.980
Total 352975.000 94
Corrected Total 19477.117 93
a. R Squared = .124 (Adjusted R Squared = .074)

F (2, 93) = 0,96


p = 0,386
p>0,05  acceptam Ho, respingem H1  nu exista un efect de interactiune al
variabilelor sex si nivel emotivitate asupra variabilei nivel activism.

V1 nivel emotivitate
1 ES 2 EM 3 ER
V2 sex 1 masculin 1) 65,28 2) 57,55 3) 55,23
2 feminin 4) 64,40 5) 65,60 6) 53,69

Comparam subiectii pe orizontala, adica grupurile 1-2-3, respectiv 4-5-6.


Impartim baza de date in functie de variabila constanta, adica “sex” (pentru
comparatiile pe orizontala, variabila constanta este cea din partea stanga).
Data - Splite file – organize output by groups – ducem variabila “sex” in partea
dreapta - Ok
Vi 2 “sex” – variabila constanta
Vi 1 “nivel emotivitate” are 3 niveluri  folosim Anova one way.

Analyze – compare means – one way anova.


Dependent list: nivel activism
Factor: nivel emotivitate
Post hoc: bonferroni
Options: descriptive, means plot
Ok

● Comparam grupurile 1- 2 - 3 (conditia Masculin)


Tabelul Anova
ANOVAa

nivelul de activism
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Between Groups 1088.136 2 544.068 3.076 .054
Within Groups 9373.792 53 176.864
Total 10461.929 55
a. sex = MASCULIN

F (2,53) = 3,07
p = 0,054

Din tabelul Descriptives (primul tabel), extragem valorile mediilor:


Mes = 65,28
Mem = 57,55
Mer = 55,23

Post Hoc Test Multiple comparisons


Mes-Mem = 7,72 p = 0,197 > 0,05 nesemnificativ
Mes-Mer = 10,04 p = 0,094 > 0,05 nesemnificativ
Mem-Mer = 2,32 p = 1,00 > 0,05 nesemnificativ
Concluzie : In cazul baietilor, nu apar diferente semnificative intre rezultatele la
nivel activism a subiectilor cu emotivitate scazuta, media si ridicata.

● Comparam grupurile 4- 5 - 6 (conditia Feminin)


ANOVAa

nivelul de activism
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Between Groups 1206.399 2 603.199 2.743 .078
Within Groups 7696.470 35 219.899
Total 8902.868 37
a. sex = FEMINI

F(2,35) = 2,74
p = 0,078
Tabelul Descriptives:
Mes = 64,40
Mem = 65,60
Mer = 53,69

Post Hoc Test Multiple comparisons


Mes-Mem = -1,20 p = 1,000 > 0,05 nesemnificativ
Mes-Mer = 10,70 p = 0,457 > 0,05 nesemnificativ
Mem-Mer = 11,90 p = 0,124 > 0,05 nesemnificativ
Concluzie : Nu apar diferente semnificative intre rezultatele la activism a fetelor
cu emotivitate scazuta, medie si ridicata.

Comparam subiectii pe verticala, adica grupurile 1-4, 2-5, 3-6.


Pentru comparatiile pe verticala, variabila constanta este cea de sus, adica nivel
emotivitate.
Impartim baza de date in functie de variabila constanta. Mai intai, deselectam
comanda de mai inainte : Data – Splite file – reset –ok.
Apoi Data – splite file – organize output by groups – ducem in dreapta “nivel
emotivitate” – ok
Vi 1 – nivel emotivitate – constanta
Vi 2 – sex – variabila cu 2 niveluri  folosim testul t pentru esantioane
independente.
Analyze – Compare means – Independent samples t test
Test variable: nivel activism
Grouping variable: sex , define groups: 1,2
Ok

● Comparam grupurile 1 cu 4 (emotivitate scazuta)


F=2,03
p=0,165 > 0,05  citim randul 1 din tabel
t(28) = 0,13 , p = 0,892 > 0,05 - nesemnificativ
Nu exista diferente semnificative intre rezultatele la activism a subiectilor din
grupurile 1 si 4, adica intre fetele si baietii cu emotivitate scazuta.

● Comparam grupurile 2 cu 5 (emotivitate medie)


F= 0,602
p = 0,445 > 0,05  citim randul 1 din tabel
t (26) = -1,44 , p =0,161 >0,05 - nesemnificativ
Nu exista diferente semnificative intre rezultatele la activism a subiectilor din
grupurile 2 si 5, adica intre fetele si baietii cu emotivitate medie.

● Comparam grupurile 3 cu 6 (emotivitate ridicata)


F= 2,325
p = 0,137 > 0,05  citim randul 1 din tabel
t (34) = 0,308 , p =0,760 >0,05 - nesemnificativ
Nu exista diferente semnificative intre rezultatele la activism a subiectilor din
grupurile 3 si 6, adica intre fetele si baietii cu emotivitate ridicata.

Concluzie finala: Subiectii au acelasi nivel al activismului indiferent de gen si


nivel de emotivitate.

Atentie: daca am fi avut vreo diferenta semnificativa, o mentionam in concluzia


finala. In cazul nostru nu apare nici o diferenta semnificativa.

Pe foaia de examen trebuie sa apara doar informatiile pe fond albastru. Celelalte


informatii le-am notat pentru facilita intelegerea rezolvarii exercitiului.