Sunteți pe pagina 1din 8

SAGETATOR

Sãgetãtor
22 noiembrie - 21 decembrie

SÃGETÃTORUL, SAGITTARIUS - Semn de fac, mutabil (transformare), masculin


(extrovertit), dominat de planeta Jupiter.
Acest semn se raporteazã din punct de vedere fizic la coapsele si soldurile Marelui
Om.
Piatra pretioasã: turcoazul (peruzeaua).
Zi norocoasã: joi.
Numere norocoase: 2 si 7.
Culoare: purpura.
Metal: cositorul.
Locuri prielnice: spatiile deschise, exterioare.
Verb reprezentativ: “a vedea”.
Aspectul fizic: staturã mare, impunãtoare, figurã ovalã, ten curat, frunte înaltã, ochi
adesea cenusii, nas mare; frumusete rece (atunci când existã).
Zone erogene: îndeosebi soldurile si coapsele; pãrul.

Simbolul acestui semn îl reprezintã pe nativ ca fiind jumãtate om, jumãtate cal (un
centaur), ceea ce spune cã existã douã tendinte fundamentale în cadrul personalitãtii
sale, una umanã si alta animalã, al cãror dezichilibru îl poate îndruma spre
misionarism în slujba oamenilor, respectiv primitivism în gândire si comportament.
Aceste trãsãturi se pot regãsi într-o singurã persoanã, ca medie între calitãti si scãderi
omenesti, dar în functie de ele se poate de asemenea structura si împãrti aceastã zodie
în douã tipuri de nativi. Cei negativi care sunt definiti de: ipocrizie, infatuare, lipsã de
stãpânire, spirit risipitor, fanatism, impulsivitate, suspiciune, infidelitate. Cei pozitivi
îsi vor atenua pânã la desfiintare aceste defecte si îsi vor dezvolta virtutile ce se opun
lor: sinceritate, loialitate etc. Acestia vor deveni emblematici pentru spiritul zodiei,
acela de îmblânzire si supunere a naturii brute din fiecare si se vor realiza ca:
magistrati, educatori, colonizatori, sportivi si filosofi predestinati ai acestei lumii. Ei
au o inteligentã limpede si stiu exact ce trebuie sã urmãreascã pentru a trage
concluziile corecte dintr-o lecturã, expunere sau discutie. Nu se vor împiedica în
amãnunte în obtinerea unei viziuni globale asupra unui subiect, cu alte cuvinte nu ei
vor fi aceia care, într-o împrejurare complicatã si încâlcitã, nu vor vedea pãdurea din
cauza copacilor. Dacã doriti sã-i enervati, lungiti o povestire la nesfârsit cu detalii
lipsite de importantã si ignorati constant esentialul. E posibil chiar ca în multe cazuri
ei sã schematizeze simplist anumite fapte de viatã, amputând unele aspecte, din
ambitia de a obtine o maximã concizie. Pe lângã inteligentã, sãgetãtorii mai dispun si
de o finã intuitie care e în concordantã de multe ori cu un remarcabil simt al anticipãrii
unor situatii ori a finalitãtii discursurilor. Se întâmplã ca aceastã calitate sã atingã
performante uimitoare (se stie de pildã cã Nostradamus era un sãgetãtor). Posedã, de
asemenea, arta de a conduce strãlucit o discutie (atunci când evolueazã pozitiv),
argumentatia lor fiind clarã si foarte convingãtoare. Dacã ei au o mare putere de a
influenta pe ceilalti, nu acelasi lucru se poate spune însã si despre reciproca acestui
raport, sãgetãtorii fiind greu de urnit într-o directie sugeratã sau aleasã ca bunã de altii.
Aceastã trãsãturã din urmã îi face uneori sã parã putin egoisti si trebuie luat în
consideratie întreg ansamblul actelor lor de comportament pentru a ne da seama dacã
lucrurile stau sau nu asa. Una dintre cele mai distinctive note ale nativilor acestei zodii
este nerãbdarea care la ei atinge granita unor stãri deosebit de tensionate, iar atunci
când nu îsi pot gãsi finalitatea corespunzãtoare acestor stãri, ele devin si frustrante.
Energia de care dispun din plin îi împinge în permanentã cãtre noi actiuni si proiecte,
ceea ce dã celorlalti impresia unei agitatii neîntrerupte care pare de multe ori complet
inutilã. Motorul acestui du-te-vino perpetuu îl constituie dorinta lor profundã de
miscare si de schimbare, fãrã ea ei nemafiind ceea ce sunt în mod esential: anume
individualitãti puternice, bine definite ca oameni de actiune, întreprinzãtori si nu în
putine cazuri aventurieri. Sãgetãtorii sunt fãcuti pentru viata în societate, cãci sunt
simpatici, comunicã si se exprimã foarte usor în raporturile cu ceilalti si au în general
multã bunãvointã. Nu trebuie uitat însã cã sunt si foarte irascibili si furia lor devine
oarbã atunci când sunt foarte iritati de cãtre o persoanã. Ei au un fond orgolios pe care
se articuleazã calitãtiile lor de sociabilitate si nu vor respinge niciodatã elogiile la
adresa realizãrilor cu care se mândresc. Orice criticã îndreptatã împotriva lor îi va rãci
în relatiile cu dumneavoastrã. Ceea ce pretuiesc mai mult este afirmarea pe plan
profesional, care este obiectivul numãrul unu în activitãtilor lor extra-sentimentale.
Dinamici, entuziasti, veseli, îndrãzneti, directi, mari iubitori de naturã si de animale,
superficiali, ambitiosi si impetuosi, sãgetãtorii ilustreazã pe deplin caracterul
extrovertit al semnului lor si par sã tindã ca temperament îndeosebi cãtre tipul
colericului.

Profesii:
Profesiile si le aleg în functie de trãsãturile lor esentiale. Astfel, o meserie staticã îi
poate face nefericiti si de aceea îsi doresc sã fie în functii în care sã cãlãtoreascã mult
si sã ducã o viatã aventuroasã. Pot fi vânãtori, misionari, colonizatori, dar si medici,
pedagogi, magistrati, sau functionari superiori. Dragoste pentru animale îi determinã
sã devinã dresori, veterinari, crescãtori de vite s.a. Sunt atrasi de functiile bisericesti
si, de asemenea, de sfera muzicii.
Boli:
Pot suferi de afectiunile legate de sistemul muscular si de cel arterial. Sã se pãzeascã
de fracturi, îndeosebi la picioare si în zona coapselor. Sunt predispusi la crampe
musculare si crize de sciaticã. Multe accidente si frecvente tulburãri nervoase.

Bãrbatul sãgetãtor:
Este atletic, genul sportiv, viril si sigur pe el în tot ceea ce face. În dragoste e subtil si
amuzant, dar sentimentele sale sunt foarte instabile si din aceastã cauzã nu i se poate
pretinde prea multã loialitatea si nici statornicie. Îi place sã fie independent, liber de
orice constrângere si ca urmare cãsãtoriile sale sunt adesea nefericite. Cu toate acestea
nu se resemneazã la burlãcie, ci nutreste constant dorinta de a-si întemeia o familie.
Odatã atins acest scop va avea grijã ca membrii ei sã aibã tot confortul si toate
conditiile pentru a trãi decent, rareori neglijându-si aceste îndatoriri. E bine ca sotia sa
sã nu fie prea exigentã în ceea ce priveste anumite reguli de conduitã, centrifuge, ale
sale, si sã încerce sã-i tolereze aceste tendinte. Mai trist este însã atunci când ele se
transformã în acte de infidelitate conjugalã, pe care el însã cel mai adesea nu le
considerã astfel, cãci fac parte în mod firesc din dorinta sa de permanentã schimbare.
Îl intereseazã afacerile profitabile si se orienteazã bine în sfera relatiilor comerciale.
Uneori, dacã e un tip neevoluat, poate aluneca lesne în speculatiile ieftine de bisnitã
care îi vor crea o proastã reputatie. Bãrbatul sãgetãtor e un tip înzestrat adesea cu un
farmec indiscutabil si în ipostazele sale optime poate îmbina în mod fericit
preocupãrile intelectuale cu gustul pentru aventurã, rezultând în final o personalitate
captivantã, cultivatã si dinamicã.

Femeia sãgetãtor:
Este înaltã, zveltã, cu picioare lungi si având ceva de felinã în gesturi si în mers. Pare
întotdeauna mândrã si retinutã, degajând o anume afectare si fiind foarte hotãrâtã în
ceea ce face. Ca sotie e foarte agreabilã, fãrã a fi însã o femeie de interior. Uneori
poate deranja un sot mai posesiv prin preocupãrile sale exterioare, nu neapãrat foarte
multe, dar constant mentinute. Dacã nu se simte apreciatã la justa ei valoare îsi va
revendica fãrã întârziere dreptul la relatiile conjugale mai bune si mai echilibrate. Cu
timpul, nefericirea îi poate accentua unele trãsãturi negative. Va fi întotdeauna o bunã
prietenã, sociabilã, veselã, având însã si frecvente cãderi în melancolie si usoarã
izolare. Îi plac complimentele si aprecierile pe linie profesionalã si îsi va directiona o
mare parte din forte pentru obtinerea unui loc bun în ierarhia socialã si la serviciu.
Este indicat sã nu i se încalce libertatea si spiritul de independentã, cãci nu poate
suporta acest lucru si va deveni foarte combativã. Într-un anume sens, dincolo de
planul ratiunii ei limpezi, este naivã si poate face greseli grave în probleme mai
serioase. Îsi pãstreazã tineretea fizicã si spiritualã pânã la vârste foarte înaintate, si din
acest punct de vedere are un aer inocent de femeie-copil. Spiritul camaraderesc îl
transferã si în relatiile materne, fiind o adevãratã prietenã pentru copiii sãi (ca si tatãl-
sãgetãtor, dealtfel). Uneori are tendinta de a-i rãsfãta si în acest caz va fi plinã de
surprize plãcute. Este, fãrã a strãluci, o bunã bucãtãreasã, cu un meniu destul de variat.
Bãrbatul care îi trebuie este unul suficient de cult si de dinamic, ea detestând
închistarea si inactivitatea si având nevoie de cineva cu care sã opereze în permanentã
schimbãri în modul ei de viatã, în ansamblul mobilierului cãminului si în alte
activitãti. Se cãsãtoreste ori foarte devreme, ori foarte târziu (sau rãmâne singurã) si
acestea din cauza nesigurantei si vulnerabilitãtii sale în problemele serioase de care
era vorba mai sus.

Copiii sãgetãtor:
Sunt zburdalnici, veseli, schimbãtori si nu suportã constrângerile impuse de educatie,
dacã nu le sunt explicate foarte clar motivele ce determinã atari mãsuri. Pãrintii, desi
nu au o misiune usoarã, trebuie sã fie flexibil si sã nu le impunã un program rigid si
reguli de conduitã prea aspre, cãci acestea vor dãuna evolutiei spirituale si morale
ulterioare ale micilor sãgetãtori. Ceea ce trebuie supravegheat îndeosebi la ei este
tendinta constantã de a pleca prea des de acasã si o alunecare posibilã spre
vagabondaj. Sunt inteligenti, buni elevi, iar performantele lor evolueazã în raport
direct cu gradul de satisfacere a gustului lor de aventurã si de libertate. Sunt foarte
curiosi si preferã lecturile exotice si S.F. Ei au încã de mici gustul pentru replici
directe, tãioase si ironice si ar fi foarte bine dacã ar cãpãta cu timpul, printr-o
îndrumare aleasã si corectã, o micã dozã de discernãmânt asupra situatiilor în care pot
deveni sau nu sarcastici.

Seful sãgetãtor:
Aceastã functie nu pare nici sã i se potriveascã, nici sã-i displacã mai mult ca altele.
Seful sãgetãtor posedã un cumul satisfãcãtor de calitãti necesare unei atari pozitii,
calitãti ce au legãturã mai mult cu felul sãu de a se comporta decât cu vreo aptitudine
deosebitã pentru rolul de conducãtor al unei institutii, întreprinderi sau fabrici. În
fruntea unui colectiv el va rãmâne acelasi tip entuziast, dinamic, plin de bunã-
dispozitie si spunându-si foarte franc opinia asupra vreunei probleme. Uneori
sinceritatea sa poate deveni brutalã, dar niciodatã rãu intentionatã. În caracterul sãu
ambitia si generozitatea nu se exclud reciproc si el gãseste întotdeauna mijloacele de a
împãca ambele laturi ale felului sãu de a fi. Este în general prietenos, amabil (dar si
irascibil, adeseori), foarte curajos si va lupta din toate puterile pentru a-si atinge
obiectivele stabilite. De aceea el de regulã si câstigã. Desi pare superficial (si de multe
ori chiar este) se organizeazã foarte bine în preajma unei bãtãlii si e foarte sistematic,
atât în evaluarea situatiei, cât si în planificarea atacului ori a defensivei.

Subalternul sãgetãtor:
Nu s-ar spune cã acest sãgetãtor dispune de mai mult tact decât ceilalti si cã gafeazã
mai putin. Chiar dacã nu e campion al cãlcatului în strãchini, poate furniza oricând
surprize, amuzante pentru cine stã pe margine si priveste cum superiorul sãu pe linie
ierarhicã primeste o dozã apreciabilã de adevãruri neplãcute. Cu toate aceste isprãvi si
cu toate cã ironiile sale nu crutã pe nimeni, subalternul sãgetãtor nu e nici pe departe
cârcotas în ceea ce priveste greutatea si volumul muncii sale, sau mãrimea salariului.
El va fi probabil printre ultimii pe lista grevistilor – dacã va fi. Nu trebuie
concluzionat însã de aici cã se poate abuza de el, cãci îsi cunoaste foarte bine
drepturile si valoarea proprie si se va revolta atunci când aceasta îi sunt în mod vãdit
desconsiderate. Feriti-vã atunci de sãgeata sa, cãci e un tintas de elitã! Vã poate totusi
deruta uneori printr-o lamentare continuã în legãturã cu rolul sãu ingrat si viata sa
distrusã. “Unde e sãgetãtorul acela constiincios, muncitor si necârcotas pe care-l
stiam?” vã veti întreba. Prin preajmã, fiti sigur; aceste vaiete nu sunt decât o eschivã, o
stratagemã de care el uzeazã câteodatã (sau mereu) pentru a-i deruta pe ceilalti asupra
adevãratelor sale intentii si a executa astfel o miscare de învãluire. Chiar dacã în
asemenea situatii este mai nesincer decât de obicei, vã puteti baza totusi pe spiritul sãu
de justitie si de camaraderie.

Personalitãti din zodia sãgetãtorului:


Liviu Rebreanu, Cezar Petrescu, Friedrich Engels, Frank Sinatra, Walt Disney, Kirk
Douglas, Gérard Philipe, Jean Marais, Woody Allen, Tina Turner, Maria Callas, Nadia
Comãneci, Nostradamus, Winston Churchill, I.V. Stalin, F. Graziani, C.L. Menotti.

Cum sã începi o relatie cu un nativ din sãgetãtor:


Pentru a întretine raporturi bune cu el e necesar sã fiti dinamic, franc, sã aveti simtul
umorului si sã nu deveniti prea conventional. Ascultati-l cu atentie, fiti în acelasi timp
vioi si nu uitati cã nu-i plac firile sobre sau mohorâte. Îl pasioneazã sportul, excursiile
si preferã spatiile deschise statului în casã. Iubeste animalele. Atentie! A nu se
confunda înclinatia lui permanentã pentru prietenie cu un sentiment real de dragoste.

Cum sã sfârsesti o relatie cu un nativ din sãgetãtor:


Nu e un lucru greu, cãci un sãgetãtor nu insistã niciodatã într-o relatie în care celãlalt
nu mai are ce-i spune. Pentru mai multã sigurantã, e mai bine de stiut cã-l
desconcentreazã si-l alungã de lângã dumnevoastrã câteva lucruri foarte clare; proasta
dispozitie permanentã, inactivitatea, criticile, pesimismul, amestecul în treburile sale
profesionale, contactele cu oameni dificili, gelozia excesivã, necomunicativitatea.

Raporturile sãgetãtorului cu alte semne:

Sãgetãtor – Berbec:
Legãturã fericitã între douã semne de foc, ambele impetuoase si energice. Berbecul îl
poate organiza foarte bine pe sãgetãtor, care e putin cam împrãstiat. Îsi admirã
reciproc curajul si simtul neprevãzutului. Berbecul are nevoie sã conducã si
sãgetãtorul va tine seama de asta.

Sãgetãtor – Taur:
Pe de o parte e prea multã dorintã de schimbare si de libertate, pe de cealaltã, prea
multã nevoie de stabilitate si posesivitate. Dragostea nu dureazã la nesfârsit si când se
stinge rãmân numai contradictiile. Afinitãti doar profesionale.

Sãgetãtor – Gemeni:
Mari sanse de apropiere si de raporturi armonice, mai ales dacã ele vor cãpãta o
constantã si consistentã prin interese comune. Îi uneste dorinta de schimbare,
dinamismul si o usoarã superficialitate în a considera viata în comun.

Sãgetãtor – Rac:
Lucrurile par sã meargã bine la început, când sunt buni prieteni si colegi de serviciu.
Totusi diferentele mari de mentalitate vor apare treptat si vor aduce relatia lor într-un
impas greu de depãsit (dacã nu chiar imposibil). Racului nu-i va plãcea, de pildã,
punctul de vedere al sãgetãtorului asupra rolului unui cãmin, cãci ceea ce la primul
constituie un fel de refugiu, de “vizuinã” unde sã se poatã simti în sigurantã, e adesea
pentru celãlalt o garã de tranzit sau un loc temporar de odihnã.

Sãgetãtor – Leu:
Atunci când se comportã potrivit trãsãturilor pozitive ale semnelor lor, adicã loial si
sincer, impetuos, au toate premisele unei excelente întelegeri. Cã leul trebuie “periat”
destul de des, asta nu constituie o problemã pentru sãgetãtor, desi nu e ceea ce s-ar
putea numi vocatia vietii sale. Comunicã foarte bine pe terenul comun al
dinamismului si entuziasmului de care dau dovadã în tot ce întreprind.

Sãgetãtor – Fecioarã:
Ar putea merge în cazul rar în care ambii ar fi foarte evoluati pe plan spiritual. Altfel,
lupta dintre criticismul infernal al fecioarei si replicile sarcastice bine tintite ale
sãgetãtorului va deveni în timp insuportabilã pentru amândoi. Sãgetãtorul admirã
meticulozitatea si mintea organizatã a fecioarei, dar devine foarte dornic de a se
“evapora” atunci când se simte amenintat în libertatea sa. Existã totusi o mare atractie
fizicã.

Sãgetãtor – Balantã:
Îsi pot cultiva în comun spiritul de justitie, dragostea pentru lux si pentru lucruri
frumoase. Uneori, sãgetãtorul poate enerva si supãra grav balanta prin superficialitatea
sa; sunt totusi sanse reale de reusitã în dragoste si în cãsnicie.

Sãgetãtor – Scorpion:
Respectul reciproc si atractia fizicã pe care le nutresc initial unul pentru celãlalt nu pot
dura prea mult. Deosebirile dintre ei sunt fundamentale, unul fiind dornic de libertate,
impetuos si superficial, celãlalt posesiv, calculat si profund. În plus, scorpionul e mai
grav si doreste sã cunoascã totul despre celãlalt, ceea ce si reuseste în proportie de
99%; sãgetãtorul e mai putin analitic, iar ingeniozitatea primului devine la el fantezie
neîngrãditã.

Sãgetãtor – Sãgetãtor:
Relatiile mediocre (sau deloc), ce sunt posibile mai ales în conditiile în care cei doi
provin din acelasi mediu social si au un nivel apropiat de culturã. Le displac certurile
prelungite si dacã vor sti sã previnã neîntelegerile, vor putea spera la fericire.

Sãgetãtor – Capricorn:
În principiu unirea lor e nerecomandabilã, cãci genereazã contradictii de genul:
optimism – pesimism, nepãsare – îngrijorare, superficialitate – gravitate, mobilitate –
stabilitate etc. Pe plan profesional se înteleg însã bine si dacã vor reusi extinderea
caracterului de respect reciproc al acestui raport si asupra celui familial, lucrurile pot
evolua satisfãcãtor.

Sãgetãtor – Vãrsãtor:
Au în comun dinamismul, gustul pentru distractii si pentru desele iesiri în societate,
dorinta de schimbãri, de cãlãtorii si multe altele. Întelegerea lor e spontanã si ei se
completeazã foarte bine în eforturile de autoperfectionare. Bune premise pentru o
legãturã durabilã si fericitã.

Sãgetãtor – Pesti:
Pestii sunt prea melancolici, restrictivi si dependenti pentru veselul, zburdalnicul si
mereu însetatul de libertate sãgetãtor. În teorie, o relatie între cei doi ar fi interesantã,
chiar dacã în cele din urmã ar esua; în practicã, lucrurile ar putea deveni dramatice sau
exasperante.