Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ

GRUPA: combinată
TEMA: Când, cum şi de ce se întâmplă? Primăvara
SUBTEMA: „ În lumea insectelor”
DOMENIUL EXPERIENŢIAL: Domeniul ştiinţă
MIJLOC DE REALIZARE: observare
SUBIECTUL: „Albina”
SCOPUL ACTIVITĂŢII: - educarea capacităţii de a observa şi descrie
caracteristici ale lumii vii

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
- să enumere/denumească părţile componente ale unei insecte;
- să enumere caracteristicile părţilor corpului albinei ( culoare,
formă,mărime,etc.)
- să colaboreze cu coechipierii pentru realizarea sarcinilor;
- să răspundă corect la întrebările adresate.

STRATEGII DIDACTICE:
1. Metode şi procedee: observarea, descrierea, conversaţia, Cubul,
lucrul în echipă.
2. Mijloace didactice: imagini cu albine, imgini cu familii de albine,
miere de albine, cubul, albină din insectar din mărime naturală
3. Forma de organizare a activităţii: frontal şi pe grupuri mici.
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

ETAPELE CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII STRATEG EVA-


ACTIVITĂ- II LUA-RE
ŢII DID.
1.Moment Instruc-taj
organizatoric - amenajarea sălii de grupă verbal
2.Captarea - se intonează cântecul „Albiniţa”
atenţiei - se prezintă copiilor imagini cu mai
3.introducere multe insecte , iar copiii vor trebui să Observarea
a în activitate recunoască albina frontal Răspund
4.Anunţarea - Astăzi vom observa împreună albina prin
temei şi a ob. şi vom încerca să aflăm cât mai multe deducţie
5.Dirijarea despre ea. Conversaţia
învăţării Se împarte efectivul de copii în 6
a)Organiza- grupuri folosind o numărătoare. Fiecare
rea pe grup îşi alege un lider care va da cu
grupuri zarul ( cubul).
Fiecare grup va trebui să analizeze
tema „albina” , din perspectiva cerinţei Metoda
b)Comunica- ce corespunde cifrei de pe una din Cubul”
rea sarcinii feţele cubului.Astfel cifra 1: descrie ,
didactice copiii având sarcina să spună forma,
culoarea,mărimea insectei,mod de
viaţă,etc.Cifra 2: compară, asemănări
şi deosebiri faţă de alte insecte; cifra 3: Conversaţia
asociază, la ce te gândeşti când vezi o Explicaţia
albină, ce simţi? Cifra 4: analizează ,
caracteristicile observate la albină,
părţile sale componente; cifra 5:
aplică, ce foloase avem de la albină,
cum ne ajută?; cifra 6 : argumentează
pro sau contra în ceea ce priveşte
importanţa albinelor pentru om cu
argumente.
- asigurându-mă că toţi copiii au înţeles
c)Activitatea sarcinile trasate , am acordat timp
în grupuri pentru rezolvarea acestora. Lucrul în
Liderii fiecărei echipe au prezentat echipă
rezultatul muncii lor:
1.Albina are culoarea negru cu
galben,este de mărimea unui bob de Analiza
fasole,trăieşte în grupuri conduse de o răspunsurilo Orală pe
regină mai mare decât celelalte albine. r grupuri
2. Se aseamănă cu muştele,viespii
pentru că au aripile transparente, 6
picioare , dar se deosebesc ca mărime,
etc.
3.Se poate asocia cu un om harnic care-
şi adună hrana,etc. Comunica
4.Albina are un cap,trunchi, 6 picioare, rea ideilor
două aripi transparente,ac pentru de către
apărare în partea din spate.corpul parcă lideri
este acoperit cu puf.
5.Albina culege polenul din flori, îl
depune în stup în faguri transformându-
l în miere. Mierea este foarte sănătoasă,
la fel şi propolisul.de asemenea albina
este utilă pentru că polenizează florile
florile pentru a face fructe. Din ceara
de la faguri se fac lumânări.
6.Mierea de la albine ne ajută să fim
sănătoşi.Oamenii pot obţine bani din
vânzarea mierii de albine şi a fagurilor
de ceară.fără albine nu ar mai fi atâtea conversaţia
fructe, de aceea este bine să îngrijim
stupurile de albine.
- se evidenţiază cele mai interesante
expuneri
6.Obţinerea -copiii vor primi fişe pe grupe cu
performanţel diferite sarcini pentru fiecare grupă
or şi realiza- - aprecierea comportamentelor şi a Analiza
rea feed- modului de realizare a sarcinilor de lucrărilor
back-ului lucru.
7.Încheierea
activităţii