Sunteți pe pagina 1din 1

Centralizator CMN Parohie

Înregistrarea chitanţelor şi a sumelor colectate în Parohie

COLECTA NAŢIONALĂ – „CATEDRALA MÂNTUIRII NEAMULUI”


CENTRALIZATOR 2021

PAROHIA ___________________________, com. ________________________, judeţul Caraş-Severin

Nr. Seria Numărul Suma


Data chitanţei Numele şi prenumele donatorului
crt. chitanţei chitanţei donată
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Întocmit,
Preot paroh ___________________________________ Ştampila,
Semnătura_______________________
Date de contact __________________