Sunteți pe pagina 1din 179

PLANUL ANUAL DE ACTIVITATE AL DE

NO PERİOADA

OBIECTIVELE STRATEGICE ALE RESURSELOR UMANE ȘI STUDIUL DE PLANIFICARE pe 5


ANI

Crearea de strategii și obiective de resurse umane/ Revizuire, implementare/realizare O dată pe an

Specificarea/ revizuirea misiunii și viziunii departamentului de resurse umane. O dată pe an

Întocmirea /revizuirea procedurilor/instrucțiilor departamentului de resurse umane


O dată pe an

Întocmirea și pregătirea , gata de utilizare a formularelor de resurse umane Tot timpul

Executarea proceselor HR prin intermediul software-ului și asigurarea îmbunătățirii continue. Tot timpul

1 STRATEGIA NUMĂRULUI DE ANGAJAȚI AI ORGANIZAȚIEI

Activitatea/munca referitoare la personalul permanent al companiei, analiza forței de muncă, Finalul anului 2018, începutul anului
planificarea forței de muncă va fi externalizată (se va efectua de o firmă din exterior) 2019

2 STRATEGIA DE SELECȚIE -PLASARE


Luând în calcul fluctuația forței de muncă (demisii), în recrutarea de personal se vor recruta cu 10%
S-a aprobat
mai mult personal la nivel de inginer

Toți candidații pentru funcții de conducere și management superior vor fi evaluați cu inventarul de
S-a aprobat
personalitate DISC

Evaluarea cu testul de integritate(precizie) DISC pentru candidații care vor gestiona procesele
financiare (Finanțe, Afaceri Financiare, Achiziții, Responsabili cu Securitatea,cu Logistica, Scule, etc.).
S-a aprobat
(Măsoară credibilitatea, responsabilitatea, respectarea normelor, furtul, mita, consumul de alcool,
utilizarea de substanțelor interzise, atitudinea față de afacere).
Nu poate fi realizat-dacă
Pentru evaluarea nivelului de cunoaștere a limbii engleze candidații pentru funcții executive și postul/poziția necesită cunoașterea
management superior vor fi testați de către instituții private limbii engleze, se va verifica în
cadrul unui interviu.

Pentru Linkedin se va solicita studii


Obținerea calitatea de membru la Linkedin și Cariernet, în calitate de YDMÇ
de cost separate.

Începerea recrutării stagiarilor, ținând evidențe periodice. Angajarea stagiarilor agreeați după O dată pe an-în anul 2019-Stagiari
finalizarea stagiului miltar. -liceu-licență

Decontarea cheltuielilor de transport pentru candidații pentru funcții executive medii și superioare Se va deconta celor care vor fi
invitați la interviu, din afara provinciei. angajați, la începerea lucrului

Trecereala aplicația Buddy și asigurarea unei actualizări continue. Nu s-a aprobat

3 STRATEGIA DE MANAGEMENT AL PERFORMANȚEI

Introducerea unui sistem de performanță bazat pe competențe. În anul 2020


4 STRATEGIA PENTRU LOIALITATE ȘI SATISFACȚIE A ANGAJAȚILOR

Aplicarea anuală a chestionarului pentru loialitatea și gradul de satisfacție al angajaților și luarea O dată pe an-La începutul anului
măsurilor corespunzătoare rezultatelor. 2019

În funcție de rapoartele privitoare la interviurile pentru încetarea activității (disponibilizare) se vor


efectua investigații în departamentele din care face parte angajatul disponibilizat datorită nr. ridicat de S-a aprobat
angajați împreună cu managerii aferenți și se vor lua măsurile corespunzătoare.

STRATEGIA DE MANAGEMENT A APTITUDINILOR, INSTRUIRE, DEZVOLTARE


5
ORGANIZAȚIONALĂ

Dat fiind faptul că sistemul de performanță va fi în funcțiune în 2020, se va realiza evaluarea anuală a Să luăm secțiunile care vor fi incluse
angajaților cu guler alb cu inventarului de personalitate DISC și în funcție de rezultate se vor întocmi și vom acționa în funcție de acestea.
planurile pentru formare/instruire. Cine este în vânzările de eșantioane?

În funcție de situație, vor fi evaluați


Furnizarea unui suport extern de formare/instruire pentru deținătorii de funcții executive medii pentru
de Academia Yildiz
ca nivelul de limba engleză să fie cel puțin de nivel mediu

Managerul unității și superiorul acestuia pot beneficia instruire În funcție de situație, vor fi evaluați
coaching și îndrumare (mentoring) de la angajații cu potențial ridicat. de Academia Yildiz

6 STRATEGIA DE MANAGEMENT A SALARIILOR

Efectuarea cercetării sectoriale a salariilor și beneficiilor sectoriale pentru angajații cu gulere albe,în
funcție de rezultate se va trecere la remunerarea corespunzătoare , trecerea la modelul salarial HAY
Nu s-a aprobat
care are la bază Criterii obiective durabile acceptate de piață.

Descoperirea structurii nivelare/clase prin efectuarea analizei muncii pentru angajații cu guler albastru.
O dată pe an - La începutul anului
(Motivația angajaților noștri va crește datorită tranziției dintre niveluri/clase. Scopul angajatului din
2018
etapa inferioară va fi trecerea la niveluri mai înalte/valoroase.)
7 STRATEGIA PRIVIND TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Efectuarea trecerii, în interiorul instituției, la aplicațiile "intranet" .( 1. Cereri de autorizare (Permisiunea


trebuie luată și aprobată complet pe internet 2. Cartele de contact (informații despre persoanele din
Să facem o analiză a costurilor. Se
instituție, ziua de naștere care se apropie,sunt sau nu în concediu și alte informații etc.) 3. Activități
va acționa în funcție de costuri.Se va
(Rezultatele vânzărilor, activități în afara serviciului, anunțarea și partajarea activităților de genul
întocmi o listă cu plusuri (atuuri) și
grupurilor sociale ) 4. Informații despre companie (Numai informațiile pe care personalul companiei
se va acționa în consecință ( în
trebuie să le cunoască ,partajări în cadrul puterii sau autorității legale)vizualizarea propriului fluturaș
funcție de rezultate)
de salariu de către angajat, corectarea adresei si a altor modificări similare SAP SuccessFactors, I-
Bimsa HR Web)

Utilizarea mai eficientă a programului SAP.

8 STRATEGIA DE MOTIVARE

Identificarea reprezentanților departamentului de gulere albastre La fiecare 3 luni, este organizată o


Se va analiza după un timp
întâlnire/ședință și fiecăruia i se dă dreptul de a vorbi.

La fiecare 3 luni se va organiza o ședință cu maiștri (șefi de echipă) și fiecăruia i se dă dreptul de a


o dată la 3 luni
vorbi( i se dă cuvântul).

La fiecare 3 luni se va organiza o ședință cu inginerii și fiecăruia i se dă dreptul de a vorbi (i se dă


o dată la 3 luni
cuvântul).

Se organizează o întâlnire cu inginerii la fiecare 3 luni și dreptul de a vorbi separat. o dată la 3 luni

Lunar se va organiza o ședință cu managerii de unitate și fiecăruia i se dă dreptul de a vorbi (i se dă


o dată la 3 luni
cuvântul).
Vă sugerăm să înființați sistemul de propuneri EU PROPUN, recompensa fiind în raport de propunere.
(Recompensarea persoanei se va face în funcție de suma economisită sau se vor oferi mici cadouri în o dată la 3 luni
funcție de situația propunerii).

Atunci când există o plângere cu privire la mobbing, indiferent de titlul/funcție ,se va lua în considerare
Tot timpul
și se va investiga.

Constituirea unui comitet de etică prin determinarea regulilor de etică ale companiei și evaluarea
Tot timpul
tuturor solicitărilor primite.

9
DESIGNULUI ORGANIZAȚIONAL ȘI STANDARDIZAREA TILURILOR/POZIȚIILOR

Determinarea structurii organizatorice generale a companiei și revizuirea acesteia în fiecare an. O dată pe an

Pregătirea diagramelor organizaționale(organigrame) bazate pe departamente. În caz de nevoie

Sa fie revizuite în funcție de dezvoltarea și schimbarea structurii organizaționale În caz de nevoie

Stabilirea standardelor pentru titluri/poziții (alb-albastru) O dată pe an

Întocmirea/pregătirea și anunțarea catalogului de titluri/poziții O dată pe an

10 În caz de nevoie
PLANIFICAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI LUCRUL CU PERSONALUL PERMANENT

Determinarea numărului de personal necesar pentru ca firma să ofere servicii de calitate maximă În caz de nevoie
Determinarea pozițiilor deschise pe departamente. În caz de nevoie

Dizolvarea excesului de forță de muncă (cum ar fi rotația, transferul, disponibilizare etc.) Situational

10
ANALIZA MUNCII ȘI DEFINIREA LOCURILOR DE MUNCĂ

Identificarea / revizuirea responsabilităților pe bază de titluri în departamente O dată pe an

Efectuarea analizei muncii pentru posturile recent deschise. Situational

Întocmire/ revizuirea fiișa locului de muncă pentru fiecare pozitie. O dată pe an

Determinarea cerințelor postului (calificările persoanei de muncă) și competențele pentru fiecare poziție O dată pe an

11 MANAGEMENTUL SALARIILOR ȘI BENEFICIILOR

Cercetarea salarială sectorială a gulerelor albastre, eliminarea ierarhizarea (conturarea structurii


O dată pe an
nivelare/pe clase) în funcție de rezultatele analizelor postului (analiza muncii).

O dată pe an
Cercetări salariale sectoriale privind salariile Gulerelor Albe pe grupe HAY.

Determinarea salariilor, a competențelor și a responsabilităților, treptelor de salarizare în funcție de O dată pe an


competențe.
JUSTIFICAREA(STABILIREA) CU ANALIZA MUNCII

Stabilirea treptelor de salarizare ca urmare a analizei muncii O dată pe an

Identificarea pașilor în funcție de familiile de lucru. O dată pe an

CERCETARE ȘI DECIZIE

Sistem Hay de efectuarea studiilor de piață comparative pentru salarii. O dată pe an

Metoda de creștere a salariilor trebuie să fie transparentă O dată pe an

SALARIUL DE BAZĂ ( salariu de bază)

Determinarea salariilor de bază în funcție de titlu/poziție O dată pe an

BENEFICII (FACILITĂȚI) SUPLIMENTARE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Stabilirea perioadei de revizuire a beneficiilor suplimentare. O dată pe an

12 SELECȚIA ȘI PLASAREA LA LOCUL DE MUNCĂ


Redactarea politicii și procedurii de recrutare O dată pe an

Procesul de aprobare

Procedura de transmitere către departamentul de resurse umane a cererii de angajare și desemnarea


Situațional
(abilitarea)scrisă a persoanelor care aprobă angajarea.

Cererea de angajare este pentru personal permanent?Este pentru înlocuirea unui angajat care a părăsit
Situațional
locul de muncă? Se asigură verificare persoanei ce urmează a fi angajate

Procesul de operare a recrutării/angajării

Determinarea profilului, a funcției (descrierea postului) și a competențelor, cu contribuția managerului


Situațional
de unitate relevant.

În funcție de posturile din procesul de recrutare, se va stabili la ce nivel și de către cine va fi ținut
Situațional
interviul?

Stabilirea de standarde și responsabilități pentru investigarea/verificarea referințelor candidatului de


către managerul de unitate și de managerul superior și asigurarea păstrării rezultatelor în dosarele de Tot timpul
personal.

Evaluarea candidatului și procesul negociere

Stabilirea/determinarea salariulului și poziției candidatului ce urmează a fi angajat va fi realizată în


Tot timpul
conformitate cu procedurile relevante ale societății (clarificarea politicii salariale).

Propunerile de angajare trebuie prezentate în scris candidaților care urmează a fi angajați și păstrate în
Tot timpul
dosarul de personal.
Întocmirea listei cu adeverința medicală și a celorlalte documente necesare la prezentarea la locul de
Tot timpul
muncă (Stabilirea zilei de vineri pentru primirea documentelor )

Comunicarea rezultatului către candidații care au obținut rezultate negative ca urmare a procesului de
Tot timpul
aplicare la job.Toate interviurile și rezultatele acestora, trebuie înregistrate sistematic.

Pregătirea procesului de începere a lucrului

Împărtășirea regulată a informațiilor cu departamentele relevante în legătură cu istoricul locurilor de


muncă al noului angajat Tot timpul

Debitare angajaților cu gulere albe cu articole de papetărie (Achiziționarea prealabila începerii lucrului a
Tot timpul
obiectelor de inventar precum calculator,telefon mobil, automobil/dispozitive, telefon fix, etc)

Lansare solicitare de deschidere conturi adrese de e-mail pentru angajații cu guler alb către
departamentul de Tehnologie Informatice Tot timpul

Noii angajații cu guler alb vor fi informați în grupul de mail demirçelik. Tot timpul

13 ORIENTARE

Pregătirea și actualizarea prezentării de orientare O dată pe an

ORIENTĂRI GENERALE GULERE ALBE-ALBASTRE

Realizarea prezentării de orientare Tot timpul


Explicarea istoricului companiei în prezentare. Tot timpul

Explicarea viziunii, misiunii și a valorilor de bază ale companiei. Tot timpul

Explicarea structurii organizatorice a Companiei. Tot timpul

Explicarea programului de lucru. Tot timpul

Descrierea sistemului de control al prezenței personalului. Tot timpul

Prezentarea zonelor comune de utilizare și explicarea regulilor de utilizare. Tot timpul

Descrierea/ regulilor de utilizare a echipamentului individual de protecție (echipament individual de


Tot timpul
protecție) și a sancțiunilor în caz de nerespectare.

Explicarea regulamentului privind îmbrăcămintea/Codul vestimentar).

Explicarea/prezentarea regulilor pentru călătoriilor de afaceri (interes de serviciu). Tot timpul

Explicarea/prezentarea drepturilor la instruire/educație. Tot timpul

Prezentarea sistemului evaluare și recompensare a performanței. În anul 2020


Efectuarea informărilor despre companiile concurente. Tot timpul

Prezentarea drepturilor salariale și a beneficiilor suplimentare. Tot timpul

Explicarea celorlalte drepturi legale (prezentarea drepturilor sociale și a bonificațiilor/recunoașterilor) Tot timpul

Informarea privitoare la efectuarea plății avansului din salariu la fiecare 20 ale lunii, dacă se solicită
Tot timpul
acest lucru.

Prezentarea zonelor de utilizare comună și explicarea regulilor de utilizare. Tot timpul

Prezentarea normelor de disciplină și înmânarea contra semnătură a broșurii cu regulile de disciplină. Tot timpul

Organizare întâlnire între managerii de departament relevanți și angajați ( introducere/prezentare). Tot timpul

ORIENTARE TEHNICĂ A GULERELOR ALBE

Prezentarea fizică a instituției. Tot timpul

Prezentarea amplasării cabinelor de duș, vestiarelor și dulapurilor personale. Tot timpul

Prezentarea amplasării spațiilor pentru întâlniri de urgență, a dulapurilor de prim ajutor,echipamentelor


Tot timpul
de stingere a incendiilor.
Instruire de bază privind sănătatea și securitatea în muncă/ocupațională. Tot timpul

Predarea contra semnătură a echipamentelor de protecție individuală și depunerea/păstrarea


Tot timpul
formularului în dosarul de personal.

Explicarea procedurii pentru accidentele de muncă. Tot timpul

Explicarea/prezentarea procesului de producție. Tot timpul

Prezentarea echipamentelor și mașinilor utilizate. Tot timpul

Semnarea și atașarea la dosarul de personal a formularului de participare la instruirea de orientare. Tot timpul

Completarea formularului de evaluare a orientării. Tot timpul

ORIENTĂRI TEHNICE A GULERELOR ALBE

Realizarea prezentării fizice a instituției. Tot timpul

Prezentarea și explicarea caracteristicilor tehnice a echipamentelor și mașinilor utilizate. Tot timpul


Prezentarea/arătarea amplasării spațiilor pentru întâlniri de urgență, a dulapurilor de prim
Tot timpul
ajutor,echipamentelor de stingere a incendiilor.

Explicarea proceselor de lucru ale companiei.


Tot timpul

Furnizarea instruirii de bază. Tot timpul

Descrierea mediului de lucru și predarea /furnizarea echipamentelor. Tot timpul

Semnarea și atașarea la dosarul de personal a formularului de participare la instruirea de orientare. Tot timpul

Completarea formularului de evaluare a orientării. Tot timpul

14 LUCRĂRI DE PERSONAL

ANGAJAREA Tot timpul

Formularele de aplicare/solicitare la locul de muncă și formularele de ofertă/propunere trebuie trebuie


Tot timpul
să fie complete (fără lipsuri) și semnate înainte de a fi predate.

Documentele care vor fi primite de la persoana ce urmează a fi angajată vor fi verificate cu lista de
Tot timpul
verificare după ce vor fi semnate de acesta, și apoi vor fi depuse la dosarul de personal.
Procesarea cumulativă în sistem a bazei de impozitare pentru persoanele transferate din grupul de Tot timpul
firme

Persoana ce urmează să înceapă lucrul trebuie să semneze documentul de lucru Tot timpul

Se va semna fișa postului. Tot timpul

Predarea pe semnătură a Codului vestimentar. Tot timpul

Imprimarea de carduri cu foto pentru angajați

Prezentarea normelor de disciplină și înmânarea contra semnătură a broșurii cu regulile de disciplină. Tot timpul

Primirea Rapoartelor medicale de la Instituția pentru sănătate și securitate în muncă cât și avizul
Tot timpul
medicului de la locul de muncă precum că angajații sunt eligibili pentru munca pe care o vor face.

Declarația de angajare la Instituția de securitate socială se va efectua cu o zi înainte, exceptând ziua de


Tot timpul
luni.

Informarea departamentelor aferente cu privire la începere activității. Tot timpul

Emiterea cardului pentru Sistemul de control al prezenței angajaților Tot timpul

Declarațiile de identitate trebuie efectuate într-o manieră regulată și corectă a legii. Tot timpul
Introducere în sistemul SAP în conformitate cu formularul de propunere și contract. Tot timpul

În cazul concedierii se va încheia un proces verbal;


se va solicita apărarea în raport cu procesul verbal încheiat; Tot timpul
documentele vor fi trimise în mod regulat și în timp util la consiliul disciplinar.

Situațiile în care se plătesc compensații vor fi determinate (stabilite) în conformitate cu prevederile


Tot timpul
legale.

Calcularea compensațiilor în conformitate cu prevederile legale. Tot timpul

La încetarea activității la cererea angajatului, se va efectua interviul de ieșire( de încetare a activității). Tot timpul

Semnarea documentului de încetare a activității și punerea la dosarul de personal. Tot timpul

Înmânarea certificatului de muncă (adeverință cu tipul muncii și perioada), la părăsirea locului de


Tot timpul
muncă.

În termen de 10 zile de la data declarării disponibilizării trebuie să fie raportată cu precizie. Tot timpul

MONITORIZAREA ABSENTEISMULUI

Examinarea concediilor medicale. Tot timpul


în caz de accidente de muncă vor fi anunțați Expertul în probleme de sănătate și securitate în muncă și
Tot timpul
medicul de la locul de muncă.

În cazul unui accident de muncă vor fi înștiințate forțele de securitate și Instituția de securitate socială
Tot timpul

Aprobarea în sistem a rapoartelor medicale(concedii medicale). Tot timpul

Acordarea învoirilor și concediului anual așa cum sunt definite în legislație. Tot timpul

Procesarea/prelucrarea corectă în Sistemul de control al prezenței angajaților a Rapoartelor medicale


(concedii medicale),a absenteismului, concediului fără plată, concediului anual și învoirilor (pentru Tot timpul
motive personale).

Sistemul de control al prezenței personalului va fi monitorizat zilnic. Tot timpul

Introducerea corectă a programelor de lucru săptămânale în sistemul de control al prezenței


Tot timpul
personalului.

AVANS

Plata avansului are loc în fiecare 20 ale lunii către angajații care au solicita acest lucru Lunar

Transferul avansurilor către SAP într-o manieră promptă și exactă. Lunar

EXECUTARE
Scrisorile de execuție sunt trimise instituției competente în termen de 6 zile lucrătoare. Situațional

În ceea ce privește punerea în aplicare (executarea) se va acționa în conformitate cu politica de


Tot timpul
confidențialitate.

ARHIVĂ

Identificarea a ceea ce urmează să fie arhivat (prin consultare cu consilierul juridic) Tot timpul

Definirea timpului de arhivare al materialelor de arhivat. Tot timpul

Determinarea codului de confidențialitate al fișierului care urmează să fie arhivat. Tot timpul

Pregătirea formularelor pentru dosarele ce urmează a fi depuse în arhivă și pentru cele care urmează a
Tot timpul
fi scoase din arhivă.

Documente oficiale vor fi încărcate zilnic în arhiva digitală. Tot timpul

Efectuarea de backup în mod periodic pentru arhiva digitală. Tot timpul

PERIOADA DE PROBA

Se va respecta perioada de probă specificată în contract și în lege Tot timpul


Toate formularele aferente perioadei de probă vor fi luate și depuse în dosarul de personal. Tot timpul

Oferirea de informații despre angajații care au trecut cu succes de perioada de probă. Tot timpul

CORESPONDENȚĂ ȘI INFORMĂRI

Monitorizarea realizării corespunzătoare a corespondenței cu Instituția de securitate socială,privitoare


la deschiderea/închiderea locului de muncă,modificarea adresei, operațiuni de transfer. Tot timpul

Notificarea instituțiilor relevante privitor la corespondența referitoare la permisul de muncă în schimburi Tot timpul

Realizarea sesizărilor/notificărilor către medicul de la locul de muncă și către instituția sănătății și


Tot timpul
securității în muncă.

Sub - angajatorul (subcontractorul) va asigura lucrul în conformitate cu Instituție de securitate


Tot timpul
socială,Agenția de ocupare a forței de muncă și cu legislația în vigoare.

SALARIZARE

Compararea pontajelor cu informațiile sosite în cursul lunii. Lunar

Informațiile de monitorizare a prezenței, plățile suplimentare și deducerile (tăieri) sunt procesate corect
Lunar
în programul SAP?Asigurarea controlului.
Încărcarea evidențelor pensiilor private în sistem. Lunar

Actualizarea sistemului SAP prin identificarea celor care părăsesc pensia privată și compararea cu
evidențele aferente din SAP. Lunar

Încărcarea/procesarea în sistem a fișierului cu încasările pentru pensia privată și raportarea ordinului de


Lunar
plată către departamentul financiar.

Furnizarea unei declarații corecte cu privire la stimulentele de care beneficiază compania. Lunar

Verificarea raportului de salarizare. Lunar

Transmiterea către bancă în mod corespunzător a dosarelor/fișierelor de salarii . Lunar

Întocmirea statelor de plată în conformitate cu legislația în vigoare. Lunar

Asigurarea distribuirii fluturașilor de salarii respectându-se confidențialitatea.Vor fi distribuiți prin


Lunar
intermediul e-mail.

Prime lunare și documentele de serviciu vor fi încărcate/procesate în sistem cu informații exacte și în


Lunar
timp util.

Se va bifa căsuța "nu a lucrat în perioada de repaus" de pe documentele aferente primelor lunare și
Lunar
documentelor de lucru/de activitate ale angajaților aflați în concediu medical.

Sumele realizate se comunica la departamentele contabil si financiar Lunar


Informările referitoare la zilele lipsă sunt efectuate la timp? Lunar

GRAFICUL FORȚEI DE MUNCĂ

Raportarea la timp, în sistemul ISKUR (agenție de ocupare a forței de muncă ) a graficului forței de muncă. Lunar

EFECTUAREA DE MODIFICĂRI AFERENTE AVANSĂRILOR(PROMOVĂRILOR)

Modificările referitoare la angajații promovați în cursul lunii vor fi actualizate în SAP și formularul de
modificarea sarcinii/funcției va fi păstrat în dosarul de personal. Lunar

DECLARAȚIA DE ANGAJARE PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

În fiecare an, în luna ianuarie sunt transmise la Agenția de ocupare a forței de muncă solicitările
O dată pe an
angajaților cu handicap.

ÎNTOCMIREA BUGETULUI ANGAJAȚILOR

Determinarea numărului de angajați permanenți în conformitate cu analiza postului.

Bugetul de lucru al angajaților se calculează luând în considerare toate costurile posibile ale angajaților.

PROMOVARE, DESEMNARE (NUMIRE), DESEMNARE TEMPORARĂ


Arhivarea în dosarele de personal a formularelor create în acest scop( suport electronic sau pe suport
Tot timpul
de hârtie).

Determinarea cu parametri predefiniți în mod periodic a personalului permanent. Tot timpul

Determinarea pozițiile de începere și de finalizare a procesului mecanismului de aprobare pentru


Tot timpul
fiecare grup de titluri (Specificat în procedură).

Specificarea procesului de desemnare (numire) și desemnare temporară ( înclusiv costuri, salarii și plăți
Tot timpul
suplimentare).

DREPTUL MUNCII

Este lucrarea principală executată atât de angajații angajatorului principal cât și de angajații
Tot timpul
subcontractorului? Există vreo diferență de salariu într-un astfel de caz? Determinați.

Specificarea în statul de plată a salariului și timpului de muncă dacă se lucrează într-o zi de sărbătoare
Tot timpul
legală sau religioasă.

Crearea unui sistem independent prin intermediul căruia se pot transmite plângeri/reclamații
referitoare la locul de muncă sau la activitatea altor angajați.( Se vor amplasa dulapuri de sugestii și
reclamații în anumite puncte din sectorul de producție și clădirea administrativă) .Înființarea Tot timpul
Comitetului de etică.

Dacă activitatea angajatului îi pune în pericol viața și munca și dacă există un raport medical în acest
Tot timpul
sens, acesta este repartizat într-o funcție adecvată pentru starea de sănătate a angajatului.
În cazul revocării/rezilierii contractului de muncă care are ca bază comportamentul și performanțele, în
Tot timpul
primul rând se va lua declarația scrisă de apărare angajatului.

Concediu de maternitate, concediu pentru alăptare, concediu fără plată după naștere trebuie să fie în
Tot timpul
conformitate cu legea.

Numărul de ore lucrate peste program (ore suplimentare) vor fi arătate în statul de plată. Tot timpul

Trebuie prezentate documente justificative, informații, procese verbale etc referitoare la cauza rezilierii
Tot timpul
contractului de muncă.

Revocările/rezilierile se vor realiza în scris(pe suport de hârtie) Tot timpul

În cazul rezilierilor din motive întemeiate/valide, acestea vor fi tratate în conformitate cu principiul de
Tot timpul
ultimă instanță.

În cazul rezilierilor morale (cazuri de încălcare a moralității și bunelor intenții) se vor lua
Tot timpul
minute,declarații martorilor.

Acordarea permisiunii necesare pentru efectuarea controalelor periodice de sănătate, angajatelor


Tot timpul
gravide.

Gravidele și angajatele aflate în concediu de alăptare (concediu de maternitate) nu vor lucra noaptea. Tot timpul

Gravidele și angajatele care alăptează, nu vor lucra mai mult de 7,5 ore/zi. Tot timpul

În caz de accidente de muncă și boli profesionale se va notifica/înștiința la timp instituția. Tot timpul
Luarea măsurilor prevăzute în legislația privind sănătatea și securitatea la locul de muncă. Tot timpul

Păstrarea în ordine a dosarului de personal a angajatului Tot timpul

Pentru acțiuni și atitudini negative, angajatul va fi mustrat/avertizat. Înainte de mustrare angajatului i se


Tot timpul
solicită argumente în apărarea sa.

Angajații au dreptul la concediu anual în fiecare an. Monitorizarea perioadelor acumulate șicalculul
Tot timpul
indemnizației de concediu anual pentru perioadele de concediu acumulate și neutilizate ale angajatului.

Angajarea va fi declarată la Instituția de securitate socială cu cel puțin o zi înainte de începerea efectivă
Tot timpul
a lucrului .

Disponibilizarea (încetarea activității angajatului) va fi declarată Instituției de securitate socială, în


Tot timpul
termen de 10 zile de la data încetării propriu-zise a activității.

Angajatorul cu peste 50 de angajați trebuie să aibă conform prevederilor legale, 3% angajați cu


Tot timpul
dizabilități.

În procesul de încetare a raporturilor de muncă de la la locul de muncă se vor aplica reglementările


Tot timpul
disciplinare scrise din afara domeniului de aplicare.

Pontajul la locul de muncă sau controlul de intrare / ieșire va fi asigurat prin sistemul de contorizare
Tot timpul
prezența Mikado .Timpul real de lucru va fi determinat conform datelor sistemului Mikado.
Locul de muncă este prevăzut și cu angajați străini?Se va obține permisul de muncă pentru angajații
Tot timpul
străini, în cazul în care există, înainte de a începe lucrul.

Se va solicita angajatului să prezinte evidențele probelor/scutirile pentru absențele nemotivate și


pentru absențele pe motive personale înainte de încetarea raporturilor de muncă datorate Tot timpul
absenteismului.

Dacă s-a încheiat un contract part-time se va asigura ca acești angajați să nu lucreze mai mult de 30 de
Tot timpul
ore pe săptămână.

În conformitate cu Legea identificării identității , în termen de 72 de ore de la încetarea raporturilor de


muncă este necesară comunicarea cazurilor către Direcția Jandarmeriei / Securității. (Lunar, Tot timpul
Jandarmeriei i se va da o listă)

În conformitate cu Legea identificării identității , în termen de 72 de ore de la începerea activității este


Tot timpul
necesară comunicarea cazurilor către Direcției de Securitate. (Lunar, Jandarmeriei i se va da o listă)

Atunci când există o plângere cu privire la mobbing, indiferent de titlul/funcție ,se va lua în considerare
Tot timpul
și se va investiga.

În timpul interviului nu se vor adresa întrebări referitoare la sarcină, care interferează cu viața privată,
Tot timpul
discriminatoare

Nu se vor încheia contracte pe durată determinată dacă nu există un motiv obiectiv. Tot timpul

Există angajați proveniți de la agenții private de recrutare și plasare personal? Există diferențe în ceea ce
privește salariile acestor angajați față de cei care lucrează în aceeași poziție ca și angajații angajatorului Tot timpul
principal?
Există un sistem scris și înregistrat pentru evaluarea performanței?

Contractele trebuie să includă articole referitoare la perioade de probă, ore suplimentare, atribuirea
Tot timpul
jurisdicției, elemente de evaluare a performanței.

Pregătirea unei cereri scrise cu privire la procesul de promovare Tot timpul

Semnarea/încheierea contractului cu toți angajații. Tot timpul

Pregătirea unei proceduri scrise pentru majorarea salariilor. Tot timpul

Asigurați-vă că nu există o practică diferită referitoare la majorările salariale pentru persoanele care se
Tot timpul
află în aceeași poziție.

Aplicarea sancțiunii de tăiere/diminuare salarială și a altor sancțiuni disciplinare vor fi efectuate conform
condițiilor prevăzute de lege Tot timpul

Asigurați-vă că salariile și alte drepturi sociale sunt plătite prin intermediul Băncii. Tot timpul

Acordarea exercitării dreptului de a folosi Concediul de maternitate plătit sau fără plată angajatelor care
Tot timpul
doresc acest lucru

Verificarea efectuării plății tuturor drepturilor sociale (salariilor, asigurări sociale etc.) ale angajaților
Tot timpul
subcontractorilor în locurile de muncă auxiliare (securitate, curățenie, hrană, transport).
Obținerea de la angajat pentru concediul anual a formularului de aprobare în scris. Tot timpul

15 REGLEMENTĂRI PENTRU CĂLĂTORIILE DE SERVICIU

Realizarea în format scris a procedurii de reglementare a călătoriilor de serviciu


O dată pe an

Introducerea regulii de clasă hotelieră când călătoresc împreună angajați din poziții de muncă diferite
O dată pe an
(diferite titluri de sarcini)

Asocierea excepțiilor cu norme prevăzute și clare O dată pe an

Determinarea clasei de rezervare a locurilor din avion (locul în avion) pentru diferite categorii / grupuri
O dată pe an
de titluri (funcții).

Specificarea valorii diurnei pentru fiecare categorii de activitate și grupe de titluri (alimente, închirieri de
O dată pe an
mașini etc.)

Actualizarea periodică a procedurii diurnei de deplasare O dată pe an

16 DEMISIA SAU CONCEDIEREA

DEMISIA

INTERVIU LA PĂRĂSIREA LOCULUI DE MUNCĂ


Stabilirea unei proceduri pentru modul de efectuare a procedurilor de demisie. O dată pe an

Trebuie precizate în mod clar sarcinile, competențele și responsabilitățile persoanelor responsabile de


O dată pe an
procesul de demisie (încetare a activității) a angajatului .

Realizarea interviului de părăsire a locului de muncă (demisie) cu persoanele care demisionează. Tot timpul

Concretizarea interviurilor cu persoanele care demisionează sau aplicarea chestionarelor de ieșire (de
O dată pe lună
încetare a raporturilor de muncă) și raportarea rezultatelor interviului sau a chestionarului.

OPERAȚIUNI LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII

Stabilirea unei liste de verificare pentru a fi utilizată la operațiunile de încetare a activității. Trebuie
Tot timpul
completată pentru fiecare persoană care încetează activitatea și păstrată în dosarul de personal.

Depunerea cererii de demisie semnat de către angajat însuși dacă contractul angajatului urmează să fie
Tot timpul
reziliat de el însuși.

În cazul în care contractul angajatului este reziliat de către angajator, persoana disponibilizată va trebui
Tot timpul
să semneze de primire notificarea de reziliere a contractului de muncă.

Semnarea statului de plată al ultimii luni lucrate de către persoana (disponibilizată) care va înceta
Tot timpul
activitatea.

Pregătirea fișei de lichidare pentru angajatul care încetează activitatea și semnarea lui de către angajat. Tot timpul
Dacă va beneficia de de salarii compensatorii în loc de preaviz sau sau compensații pentru vechime,
Tot timpul
persoana care încetează activitatea, va semna statul de plată detaliat.

Primirea documentului care atestă predarea mașinii de serviciu, calculator, telefon, documente și altele
Tot timpul
de la persoana care încetează activitatea și predarea fișei de lichidare.

Coordonarea cu departamentul contabilitate pentru a verificara dacă persoana care încetează


Tot timpul
activitatea a beneficiat de avans din salariu sau avans la lucrări,

Se verifică soldul concediului anual și rezultatul se va reflecta în statul de plată Tot timpul

Dacă persoana care încetează activitatea părăsește compania din cauza serviciului militar, acesta va
Tot timpul
preda o fotocopie a ordinului de convocare.

Dacă persoana care încetează activitatea este o femeie și părăsește compania datorită căsătoriei ,
Tot timpul
aceasta va preda o fotocopie a certificatului de căsătorie.

În cazul în care angajatul părăsește locul de muncă din cauza pensionării. acesta va preda o copie a
Tot timpul
documentelor de pensionare.

Se va acorda persoanei care încetează activitatea certificatul de muncă. Tot timpul

OPERAȚIUNILE INSTITUȚIILOR OFICIALE

Încetarea activității angajatului va fi declarată Instituției de securitate socială, în termen legal de 10 zile
Tot timpul
de la data încetării activității.
Dacă persoana care încetează activitatea este membru sindical, declarația de încetare a activității către
Tot timpul
Ministerul Muncii și Securității Sociale se va efectua în termenul legal.

Dacă persoana care încetează activitatea este membru sindical, notificarea sindicatului respectiv despre
Tot timpul
încetare a activității se va realiza în termenul legal.

Dacă angajatul care părăsește locul de muncă este un cetățean străin, înștiințarea Ministerului Muncii
și Securității Sociale referitoare la încetarea activității trebuie să fie efectuată în scris, în perioada Tot timpul
legală.

Dacă angajatul care încetează activitatea este o persoană cu handicap,în perioada legală, se va înștiința
Tot timpul
Agenția de ocupare a forței de muncă despre încheierea raporturilor de muncă.

Dacă angajatul care încetează activitatea are popriri executorii și de subzistență, Direcția de execuții
Tot timpul
relevantă va fi notificată în perioada legală.

OPERAȚIUNI DE DREPTUL MUNCII

În cazurile în care contractul este reziliat de către companie pentru obținerea documentelor care pot
face obiectul unui proces de reangajare precum notificarea de reziliere, etc, angajatul disponibilizat Tot timpul
trebuie să obțină aprobarea legală din partea departamentului juridic.

În cazul în care contractul este reziliat de societate, se face o analiză specială a riscului, iar decizia este
Tot timpul
luată în consecință.

OPERAȚIUNI DE GESTIONARE/MANAGEMENT A INFORMAȚIEI

Înregistrarea în sistemul de management al informațiilor privind resursele umane a informațiilor cu


Tot timpul
privire la angajatul care și-a încetat colaborarea.
Informațiile cu privire la angajatul care și-a încetat activitatea se împărtățesc cu departamentul pentru
Tehnologia Informației și celelalte departamente conexe în vederea restricționării accesului, închiderii Tot timpul
conturilor de mai și a celorlalte conturi de utilizator aferente acestuia?

Arhivarea sistematică a dosarului personal aferente angajatului care și-a încetat activitatea. Tot timpul

17 SISTEME DE MANAGEMENT

Efectuarea documentației departamentului de Resurse Umane în cadrul sistemului integrat ISO. Tot timpul

Păstrarea întregii documentații în intranet în stare actualizată și disponibilă. Tot timpul

Participarea la auditurile interne intermediae ale societății. O dată pe an

Participarea la audituri ca departament în cadrul procesului de audit. O dată pe an

18 ACTIVITĂȚI ADMINISTRATIVE

Închirierea autovehiculelor societății, monitorizarea contractelor. Tot timpul

Întocmirea în scris a procedurii de utilizare a autovehiculelor societății. Tot timpul


Ținerea evidenței privind numărul de km rulați cu autovehiculele societății. Tot timpul

Urmărirea/monitorizarea mentenanței și a nevoilor autovehiculelor societății Tot timpul

Părtrarea evidenței bunurilor atribuite/alocate angajaților. Tot timpul

Pregătirea produselor de papetărie, biroului, telefonului etc și a bunurilor ce se vor aloca noilor
Tot timpul
angajați.

Achiziționarea serviciilor de masă acționarea conform contractului. Tot timpul

Înființarea unui comitet pentru inspecția alimentelor. Tot timpul

Urmărirea serviciilor de masă (igienă, control general) Tot timpul

Urmărirea regulată a numărului de porții, asigurarea emiterii facturii la sfârșitul lunii pe baza punctării
Tot timpul
cu firma respectivă.

Achiziționarea serviciilor de transport, acționarea conform contractului. Tot timpul

Umrărirea pontajelor cu privire la serviciile de transport și asigurarea emiterii facturii la sfârșitul lunii pe
Tot timpul
baza punctării cu firma respectivă.

Asigurarea efectuării la intervale regulate a activităților de curățenie. Tot timpul


Furnizarea la timp a materialelor de curățenie, menținerea unui stoc de materiale eficient. Tot timpul

Asigurarea desfășurării serviciilor de servire a ceaiului în mod adecvat (igienă, asigurarea celor
Tot timpul
necesare etc)

Redactarea procedurii de distribuire a echipamentelor de lucru.(de vară, de iarnă, 1 pantalon, 2 tricouri,


Tot timpul
1 vestă, 1 jachetă)

Asigurarea controlului stocului de echipamente de lucru. Tot timpul

Imprimarea la timp a cărților de vizită. Tot timpul

Menținerea telefoanelorl interioare actualizate. Tot timpul

Monitorizarea societății de pază conform contractului încheiat cu aceasta. Tot timpul

Controlul personalului de pază din prisma prezenței, a raportării zilnice a articolelor de patrulare,
Tot timpul
adoptarea de măsuri în cazul deficiențelor.

Efectuarea calculului pe baza pontajului personalului de pază și confirmarea cifrelor împreună cu firma. Tot timpul

Monitorizarea operațiilor de întreținere și reparații interne din cadrul societății. Tot timpul

Monitorizarea regulată a firmelor subcontractante din prisma SSM. Tot timpul


19 INSTRUIRE ȘI DEZVOLTARE

DETERMINAREA NEVOILOR DE INSTRUIRE

Întocmirea politicii de instruire și dezvoltare a organizației și actualizarea acesteia în fiecare an. O dată pe an

Organizarea de ședințe anuale cu departamentele de lucru și determinarea nevoilor de instruire. O dată pe an

Întocmirea și anunțarea planului anual de instruire. O dată pe an

Înregistrarea/ținerea evidenței tuturor instruirilor, utilizarea în mod eficient a acestor date în cadrul
Tot timpul
raportărilor.

Luarea în considerare a subiectelor specificate în procesele verbale de control/inspecție la determinarea


Tot timpul
nevoilor de instruire.

Luarea în considerare a datelor din constatările departamentului de control intern la determinarea


Tot timpul
nevoilor de instruire. .

Luarea în considerare a obiectivelor strategice ale companiei de creștere, micșorare etc la determinarea
Tot timpul
nevoilor de instruire.

MANAGEMENTUL FURNIZORILOR & FORMATORILOR INTERNI

Crearea unui bazin intern de formatori. O dată pe an


Determinarea unui proces specific pentru selectarea formatorilor interni. O dată pe an

Participarea tuturor candidaților selectați pentru funcția de instructor intern la cursul de formator. Situațional

Evaluarea performanțelor formatorilor interni. O dată pe an

Evaluarea performanțelor formatorilor externi. O dată pe an

MĂSURĂTORI ȘI MONITORIZARE

Măsurarea eficienței programelor de instruire. Tot timpul

INSTRUIREA

Distribuirea invitațiilor pentru toate trainigurile către participanți cu cel puțin 15 zile înainte de data
Situațional
începerii acestora.

GESTIONAREA BUGETULUI

Determinarea bugetului anual pentru instruire. O dată pe an

Distribuirea bugetului pe departamente. O dată pe an


20 GESTIONAREA/MANAGEMENTUL APTITUDINILOR/ABILITĂȚI

IDENTIFICAREA ANGAJAȚILOR CU APTITUDINI/ABILITĂȚI

Determinarea politicii organizației cu privire la managementul aptitudinilor. O dată pe an

Redactarea definiției/descrierii angajatului cu aptitudini/talentat. O dată pe an

Identificarea angajaților talentați de la toate nivelurile. O dată pe an

Întocmirea în mod transparent a criteriilor și proceselor de selecție pentru bazinul de aptitudini/talente


O dată pe an
și distribuirea/partajarea acestora către angajați.

Întocmirea planului de rezervă/backup intern. O dată pe an

Actualizarea o dată pe an a listelor de rezervă. O dată pe an

MENȚINEREA ȘI DEZVOLTAREA TALENTULUI/ABILITĂȚII

Pregătirea unor pachete de salarizare speciale pentru angajații talentați. Situațional

Întocmirea programului de dezvoltare orientat pe nevoile de dezvoltare ale angajaților talentați. O dată pe an
Asigurarea participării la trainingurile de coach sau mentori. O dată pe an

Implementarea programului de rotație. O dată pe an

MĂSURARE ȘI MONITORIZARE

Măsurarea eficienței programelor de instruire și dezvoltare. Tot timpul

21 RAPORTĂRI

RAPORT PRIVIND NUMĂRUL ANGAJAȚILOR ȘI INFORMAȚII DEMOGRAFICE

Defalcarea numărului de angajați ai societății pe gulere albe, gulere albastre lună de lună, an de an. O dată pe lună

Păstrarea evidenței numărului total de angajați ai societății cu defalcarea potrivită structurii companiei
O dată pe lună
(Defalcare pe zone, departamente, familii de lucru, unități de servicii, centre de afaceri etc)

Întocmirea raportărilor cu privire la datele demografice ale angajaților societății (media de vârstă, sex,
O dată pe lună
stare civilă, număr de copii etc)

Întocmirea rapoartelor cu privire la documentele, licențele, certificatele etc care dovedesc calificarea
O dată pe lună
profesională și tehnică a angajaților societății.

Întocmirea rapoartelor cu privire la nivelul de educație al angajaților societății (studii primare, liceale,
O dată pe lună
universitare, masterat, doctorat etc).
Întocmirea rapoartelor cu privire la perioada de activitate în cadrul societății a angajaților (vechime). O dată pe lună

RAPORT PRIVIND SELECȚIA ȘI PLASAREA

Planificarea forței de muncă anuale și înctomirea raportului cu privire la această planificare .(Plan de
O dată pe lună
angajări)

Întocmirea anuală a unui raport privind numărul de cereri de angajare aprobate (cu defalcare pe
O dată pe lună
regiuni, departamente, familii de lucru, unități de servicii, gulere albe, gulere albastre etc)

Întocmirea raportărilor cu privire la cele mai importante 5-10 întrebări adresate în cadrul interviurilor,
O dată pe lună
procentual.

RAPORT PRIVIND FIDELITATEA ȘI SATISFACȚIA ANGAJAȚILOR

Întocmirea raportărilor privind motivele încetării activității angajaților . O dată pe lună

Întocmirea rapoartelor cu privire la fluctuațiile de personal (turnover) . O dată pe lună

Întocmirea rapoartelor detaliate cu privire la angajații care și-au încetat activitatea în primul an de la
O dată pe lună
încadrarea în societate.

Întocmirea de rapoarte cu privire la angajații care urmează să se pensioneze în 5-10 ani.(dosar de


O dată pe lună
pensionare)

RAPORT PRIVIND INSTRUIRILE, DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ, MANAGEMENTUL


APTITUDINILOR/ABILITĂȚILOR
Întocmirea rapoartelor cu privire la instrurile planificate și realizate (defalcate pe persoane, ore,
Tot timpul
departamente etc).

Întocmirea rapoartelor cu privire la costurile instruirilor realizate. O dată pe lună

Raportarea rezultatelor măsurătorilor și evaluărilor privind instruirile către departamentele implicate. O dată pe lună

Întocmirea raportărilor cu privire la procentul de participare la instruiri(cu defalcare pe persoane, ore,


O dată pe lună
departamente etc)

RAPORTUL FINANCIAR AL DEPARTAMENTULUI DE RESURSE UMANE

Calculul costurilor pentru angajator (defalcate pe persoane, secții etc și comparativ pe diverse intervale
O dată pe lună
de timp)

Întocmirea rapoartelor cu privire la potențiale compensații pentru vechime. O dată pe lună

Întocmirea rapoartelor cu privire la zilele de concediu anual acumulate și remunerațiile aferente. O dată pe lună

Întocmirea raportărilor cu privire la plățile cu orele suplimentare, prime, bonusuri și alte plăți
O dată pe lună
suplimentare.

Raportarea costurilor pentru companie a amenzilor și sumelor plățite către instituții cum ar fi Casa de
asigurări sociale, Casa de Pensii, Inspectoratul de MUncă etc. (defalcate și comparativ pe diverse O dată pe lună
intervale de timp)

Ponderea costurilor cu angajații în cheltuielile totale. O dată pe lună


Se întocmesc rapoarte cu privire la salariile fixe și salariile variabile din companie? O dată pe lună

RAPORT PRIVIND DREPTUL MUNCII

Raportarea proceselor de reîncadrare în post, intentate după încetarea activității și soluțiile acestora. O dată pe lună

Raportarea costurilor pentru angajator a proceselor de reîncadrare în post pierdute. O dată pe lună

Întocmirea raportărilor cu privire la raportul număr persoane care și-au încetat activitatea/număr de
La 3 luni o dată
procese intentate.

Întocmirea raportărilor cu privire la procesele de reîncadrare în post câștigate/pierdute. O dată pe lună

Raportul dintre numărul de angajați ca urmare a deciziei de punere în executare/numărul total de


O dată pe lună
angajați.

RAPORTUL DE ACTIVITATE

Întocmirea anuală a raportului de activitate de către departamentul de Resurse Umane. O dată pe an

22 COMUNICARE INTERNĂ

Întocmirea și publicarea/distribuirea procedurii de comunicare internă O dată pe an


23 MOTIVAREA ANGAJAȚILOR

Întocmirea planului anual pentru creșterea motivației și satisfacției angajaților.

Pregătirea unui regulament de sprijin din partea societății în cazul evenimentelor speciale din viața
angajaților (zile de naștere, căsătorie, nașterea copiilor etc).

Pregătirea unui regulament de sprijin din partea societății pentru angajații care se confurntă cu
probleme (deces, boală etc)

Înființarea unui sistem de propuneri - EU PROPUN - în care se colectează toate opiniile și propunerile
angajaților, înregistrarea fiecărei solicitări, evaluarea acestora și acționarea în consecință(cine îl va
constitui, cum se vor colecta etc.)

Întocmirea măsurătorilor și raportărilor cu privire la eficiența sistemului EU PROPUN la anumite


intervale de timp.(raportarea propunerilor, implementare sau concluzii)

Efectuarea unui sondaj cu privire la serviciul de masă (catering) o dată pe an.

Efectuarea unui sondaj cu privire la servire și servicii o dată pe an.

Transmiterea unui mesaj de felicitare din sistem cu ocazia zilei de naștere a angajaților cu gulere albe. OK

Se va hotărî dacă data de 10 Noiembrie de comemorare a lui Ataturk se va sărbători în mod oficial sau
NU
nu.

Distribuirea de bomboane de ciocolată la sărbătorile religioase. NU


Distribuirea de prime la sărbătorile religioase. NU

Încheierea de asigurări de sănătate private pentru angajații societății (full sau de completare) NU

Se va permite o dată pe an vizitarea fabricii de către rudele de gradul 1 al angajaților (la sfârșitul vizitei
OK
fabricii de către mama tatăl soții a 50 de angajați se va oferi acestora masa de prânz)

Organizarea o dată pe an a unor excursii la munte/în natură. 2019

Organizarea unor spații comune de fumat și de odihnă pentru angajați. Organizarea unor spații verzi în
NU
anumite zone cu bănci.

Creșterea numărului de toalete în cadrul fabricii, prioritizarea acestora în cadrul noilor investiții. SE VA REALIZA ÎN VIITOR

Amplasarea unor automate de ceai-cafea în puncte comune. OK

Amplasarea unor automate de biscuiți-ciocolată în puncte comune. OK

Stabilirea de activități de teatru / concert / cinematograf în anumite perioade cu angajații. 2019

Organizarea de activități specifice pentru copiii tuturor angajaților și oferirea de cadouri cu ocazia zilei
2019
de 23 aprilie, ziua copiilor și a suveranității naționale ( excursii la zoo, cinematografe, în special teatru)

Organizarea unui picnic în luna septembrie în fiecare an. Ok


Trimiterea de flori și cadouri la nunta angajaților. 2019

Alocarea de mijloace de transport la punctul de participare în cazul decesului unei rude de gradul 1 al
În provincie okey
angajaților (părinți, soți, copii).

Oferirea unei cine în perioada de post religios (ramadan). Ok

Participarea în numele angajatorului la nunțile, botezurile și evenimentele angajaților și oferirea unui


NU
bănuț de aur (nt.standard, de 22 carate și aprox 3,5 gr).

Declararea zilei de vineri ca zi de ținută liberă. NU

În cazul angajaților din sectorul Gulerelor Albe noi angajați, în dimineața primei zile de lucru pe biroul
acestora se vor pune flori cu mesajul „Bine ați venit între noi/în familia noastră/în compania noastră” NU
precum și toate bunurile atribuite acestuia cum ar fi calculator, telefon, papetărie.

Atribuirea unui buget de servire a mesei în afara societății managerilor de departamente (O dată pe an
OK
maxim 10 persoane)

Distribuirea unor bănuți de aur cu sigla companiei în funcție de vechime


• 5 ani un bănuț de 3,5 gr
• 10 ani un bănuț de gr
Ok
• 15 ani 2 bănuți de 7 gr
• 20 ani 3 bănuți de 7 gr

Plata unei compensații pentru limbi străini în valoare de 300 TL brut lunar celor care obțin minim 0 de
Recomandăm Academia
puncte la examenul TOEFL IBT .

Achitarea unei sume de 1000 TL brut anual, timp de 2 ani celor ce urmează cursuri de masterat. Akademiye tavsiye edelim.
Înființarea unor cluburi sportive (ciclism, pescuit, tenis, fotbal, bowling etc.) 2019

Construcția unei zone de recreere în cadrul fabricii. NU

Construirea unui teren de fotbal și unui teren de baschet . NU

Suportarea chiriei pentru angajați începând cu poziția de Manager de unitate în sus. NU

Achiziționarea de autovehicule ieftine en gross pentru angajați. NU

Acordarea unor salarii de nivel superior poziției ocupate angajaților cu potențial ridicat care nu pot fi
Posibil în viitor
promovați.

Participarea la târgurile de Resurse Umane Ok

Vânzarea de către firma de asigurare a mesei contractată a produselor pentru micul dejun în fiecare
NU
dimineață.

Concurs de pictura și premii pentru copiii angajaților. Ok

O dată pe an activitatea de plantare a copacilor În Holding

Proiecte de responsabilitate socială 2019


AL DE ACTIVITATE AL DEPARTAMENTULUI DE RESURSE UMANE PENTRU ANUL 2018

IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE

Depunem

Depunem

Depunem

Depunem x x x x x x x x x

Un subiect de
prelucrare a x x x x x x x x x
informațiilor
x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x
S-a aprobat

S-a aprobat

S-a aprobat

S-a aprobat x x x x x x x x x
2019

S-a aprobat x x x x x x x x x

S-a aprobat x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

Titluri modeste

Nu este necesar
x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x
x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x
x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x
x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x
x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x
x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x
x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x
x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x
x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x
x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x
x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x
x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x
x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x
x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x
x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x
x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x
x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x
x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x
x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x
x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x
x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x
x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x
x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x
x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x
x x x x x x x x x
x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x
x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x
x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x
x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x
2019 2020 2021 2022 EXPLICAȚIE

OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE

x x x

x x x

x
x x x

x x x

x x x

x x x

x
x x x
x x x

x x x

x x x

x
x x x

x x x

x x x
x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x
x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x
x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x
x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x
x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x
x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x
x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x
x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x
x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x
x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x
x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x
x x x

x x x

x x x

x
x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x
x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x
x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x
x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x
x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x
x x x
x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x
x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x
x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x
x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x
x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x
x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x
x x x

x x x

x x x

x x x
x x x

x
x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x
x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x
x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x
x x x

x x x

x x x

x x x

x x x
https://tr.surveymonkey.com/pricing/upgrade/?ut_source=header_upgrade&ut_source2=wide_menu

Companie de sondaj (anchetă)


RAPORTAREA (KPI)
NUMĂRUL ANGAJAȚILOR ȘI RAPORTUL DE INFORMAȚII DEMOGRAFICE
Distribuire /defalcare angajaților pe gulere albe albastre trebuie efectuată lună lună, an an în raport cu nr. angajaților compa
Întocmirea unui raport privitor la perioadele de lucru ale angajaților (perioada de vechime) în companie.
RAPORTUL DE SELECȚIE ȘI AMPLASARE
Raportarea ratei de bază privind cele mai importante 5-10 întrebări din interviuri.
RAPORT PRIVIND SATISFACȚIA ȘI LOIALITATEA ANGAJAȚILOR
Întocmire raportului referitor la motivele părăsirii(demisiei) locului de muncă
Întocmirea raportului privind fluctuația forței de muncă.
Raportare detaliată a studiului legat de angajații care au părăsit locul de muncă în primul an de la angajare în cadrul compa
RAPORT DE MANAGEMENT A APTITUDINILOR, INSTRUIRE, DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ
Efectuarea raportării referitoare la instruirile planificate și realizate (concretizate) (persoană, oră, departament și alte catego
RAPORTUL FINANCIAR AL RESURSELOR UMANE
Întocmirea situației costurilor/cheltuielilor de angajator(defalcate și comparative pe persoane, departamente, etc)
Efectuarea de rapoarte referitoare la potențiale plăți compensatorii.
Întocmirea /pregătirea raportului privind nr. total de zile de concediu și indemnizația de concediu acumulate într-un an
Întocmirea raportului privind indemnizații pentru orele suplimentare, prime, bonusuri și alte remunerații suplimentare
Întocmire raport cu contravaloarea cheltuielilor companiei cu amenzile/penalitățile plătite către Instituția pentru siguranța so
(CNAS), Direcția Teritorială de Muncă, Agenția de recrutare și plasare a forței de muncă .(Defalcat și comparativ pe perioade
RAPORT DE DREPT COMERCIAL
Rapoarte privind acțiunile în instanță pentru reangajare ( contestarea deciziei de concediere) ca urmare a disponibilizărilor ș
rezultatele acestora.
Raport privind costurile suportate de angajator ca urmare a pierderii proceselor de reangajare .
Întocmirea raportului privind rata de inițiere acțiuni în instanță pentru reangajare ca urmare a disponibilizării
Întocmire raport cu privire la cazurile pierdute/câștigate în acțiunile inițiate pentru reangajare (reîntoarcere la locul de munc
PLANUL ANUAL DE ACTIVITAT

NO

RELAȚII INDUSTRIALE

ACTIVITĂȚI SINDICALE

Dacă aveți o uniune sindicală la locul de muncă,s-a efectuat selecția unui reprezentant
al sindicatului?

Sunt obligați reprezentanții sindicatelor de la locul de muncă să utilizeze permisele ?

Se efectuează către sindicatul în cauză plata reținerilor din salariu a cotizațiilor de


membru și de solidaritate efectuate ca urmare a solicitării scrise a sindicatului autorizat
către angajator?

Angajații întâmpină greutăți pentru a rămâne membrii ai sindicatului sau să se retragă


din calitatea de membru?

PROCESE CONTRACTE COLECTIVE DE MUNCĂ

Este monitorizat sindicatul daca a aplicat sau nu la Ministerului Muncii și Securității


Sociale pentru contractul colectiv de muncă ?

Se urmărește dacă a fost trimis sau nu către companie documentul de constatare că


Sindicatul deține majoritatea, totalul la data aplicației cât și nr. total al membrilor ?

În cazul litigiilor de muncă, efectuează compania apel /contestație în instanțele


competente și responsabile Direcției Județeană a Muncii și ocupare a forței de muncă
corespunzătoare, în situația în care sindicatul nu deține majoritatea absolută?

În situația în care este necesară efectuarea contestației/apelului, se așteptată


soluționarea?(hotărârea finală a Instanței)

Dacă nu există nici o obiecție față de dosarul de autorizare , este monitorizat procesul de
eliberare a documentului de autorizare/licență/împuternicire aferent sindicatului
relevant, de către Ministerului Muncii ?

Este informată Direcția Teritorială de Muncă în cauză despre convocarea angajatorului la


întâlnirea colectivă, și despre data convocării, de către Sindicatul care a obținut
documentul de autorizare/împuternicire?

Este informată în scris Direcția Teritorială de Muncă în cauză, despre locul, ziua și ora
negocierii colective, stabilite de comun acord de sindicat și de angajator?
În situația în care părțile nu pot ajunge la un acord privitor la locul, ziua și ora întâlnirii
(negocierii colective),se monitorizează dacă una din părți, de obicei sindicatul se
adresează sau nu la Direcția teritorială de Muncă?

În situația în care Direcția Teritorială de Muncă și Agenția de ocupare a Forței de muncă


înformează/notifică părțile referitor la locul, ziua și ora stabilite pentru întâlnire
(negocierii colective), sunt informate departamentele aferente din cadrul societății?
În situația în care nu este contestată negocierea colectivă se asigură începerea și
desfășurarea acesteia?

Este raportat imediat către vârful conducerii progresul/evoluția din cadrul negocierilor
colective ?

Se redactează și semnează în 4 exemplare Contractul Colectiv de Muncă încheiat ca


urmare a negocierii colective?

Se informează Direcția Teritorială de muncă corespunzătoare,în termen de 6 zile


lucrătoare, de către una din părți , de obicei Sindicatul, despre situația în care una din
părți nu vine la întâlnirea stabilită pentru negocierea colectivă, sau se prezintă la
întrunire dar nu participă la negociere, dacă participă la negocierea colectivă și nu
continuă (o întrerupe), sau se menționează într-un proces-verbal că părțile nu ajung la
un acord în timpul negocierilor colective . dacă nu se ajunge la un acord în termen de 60
de zile?

Este monitorizat procesul de numire a unui mediator aflat pe lista oficială? Numirea se
poate efectua de către Direcția Teritorială de Muncă corespunzătoare, care primește
notificarea privitoare la dezacord (referitor la negocierile colective) cu participarea cel
puțin a uneia din părți sau dacă nu participă nici una din părți, din oficiu.

Datoria mediatorului va dura 15 zile de la data la care a fost notificat. Această perioadă
poate fi prelungită cu până la 6 zile lucrătoare, cu acordul părților și trebuie notificată
Direcției Teritoriale de Muncă corespunzătoare. Este monitorizat acest proces și este
efectuată notificarea necesară?

Dacă la finalul perioadei de mediere nu se poate rezolva disputa, mediatorul va întocmi


un proces verbal de consemnare a situației la care anexează propunerile pe care le
consideră necesare pentru finalizarea procedurii de soluționare a litigiilor. Se
monitorizează procesul de predare a procesului verbal către Direcția Teritorială de
Muncă corespunzătoare?

Începe faza de grevă sau se aplică la Consiliul Suprem de arbitraj în funcţie de situaţie?

EVALUAREA PERFORMANȚEI

SISTEMUL DE PERFORMANȚĂ

Deține Compania un sistem de stabilire în detaliu al procesului de evaluare a


performanței?

Este asociată/coordonată metoda cu atingerea obiectivelor corporative?

Se stabilesc obiectivele corporative la începutul fiecărui an?


Obiectivele comportament/competențe se actualizează la începutul noului an de lucru?

Se efectuează întâlniri feedback între manageri și angajați, bazate pe rezultatele evaluării


performanței?

Se efectuează planuri de dezvoltare personală împreună cu angajații, la finalul


întâlnirilor?

OBIECTIVE PERSONALE

Sunt clare și ușor de înțeles obiectivele personale?

Sunt măsurabile obiectivele personale?

Sunt realizabile obiectivele personale?

Obiectivele personale sunt delimitate în timp?

SİSTEM

 Poate evaluatorul să vizualizeze în sistem toate evaluările anterioare ale persoanei


evaluate?

Pot angajații să vizualizeze scorurile finale de evaluare a performanței prin intermediul


sistemului?

La finalul întâlnirii de feedback pot angajații și managerii să introducă în sistem


comentarile referitoare la întâlnirea?

INFORMAREA ANGAJAȚILOR

Sunt angajații înformați în cadrul instruirii/formării de orientare, cu privire la sistemul de


performanță ?

Sunt efectuate informări și recapitulări/memento-uri pentru angajați în perioadele de


evaluare?

Beneficiază angajații de instruiri referitoare la subiectele de obținere și oferire de


feedback?

RAPORTUL DE MANAGEMENT AL PERFORMANȚEI

Sunt raportate rezultatele obținute din sistemul de evaluare a performanței?

Se întocmește raportul comparativ de evaluare a performanței?( an, departament,


persoană defalcate)

Se raportează defalcat despre angajații cu performanță ridicată și cu performanță


scăzută și managerii cu care lucrează, unitățile de care sunt responsabili?
Se efectuează raportarea comparativă referitoare la performanța recrutorilor și a
lucrătorilor noi angajați?

Se efectuează raportarea cu privire la cele mai frecvente probleme întâlnite la evaluările


de performanță?

REGLEMENTĂRI CONTRIBUȚII

Definirea clară a condițiilor contribuției la asigurările sociale

Asocierea contribuțiilor/primelor cu sistemul de performanță

Motivele plății sau neplății primelor/contribuțiilor trebuie explicate angajaților.

BRANDUL ANGAJATORULUI

GENERALITĂȚI

Există în cadrul firmei persoană/persoane responsabile de brand-ul companiei?

Există buget alocat de angajator pentru brand-ul companiei?

Există în cadrul firmei un ghid pe probleme de brand ale companiei?

Este Ghidul de brand al angajatorului o referință la misiunea și viziunea companiei?

Este definit grupul țintă în ghidul de brand al angajatorului ?( Vârstă, sex, nivel de
educație, locul de reședință)

Este definit în Ghidul de brand al companiei canalul de comunicare pentru abordarea


grupului țintă?

Sunt definite punctele de contact ale brandului companiei (orientare,


stagiu,aplicare,dezvoltarea cariereietc) ?

S-au stabilit obiectivele de Brand ale angajatorului, urmărite a fi concretizate în paralel


cu obiectivele de afaceri ale companiei?

Obiectivele companiei sunt împărtășite în scris cu angajații?

Angajații departamentului de Resurse Umane au fost instruiți cu privire la strategia și


obiectivele departamentului/
Există un Indicator de performanță cheie anual pentru brandul de angajator (indicator
cheie de performanță)?

CREAREA BRANDULUI COMPANIEI

S-a realizat evaluarea Bradului angajatorului (Evaluarea brand de angajator ?

Imaginea Brandului de Angajator a fost măsurată în raport cu angajații și potențialii


angajați?

Se cunosc proprietăți diferite față de competitori ale imaginii brandului de angajator?

Au fost definite componentele identității bradului angajatorului?

Au fost definite caracteristicile funcționale ale identității bradului angajatorului? (salarii,


condiții de muncă fizică, componente de dezvoltare a carierei)

Sunt definite proprietățile corporative ale identității brandului angajatorului (latura


competitivă a companiei, valorile etice,responsabilitatea socială, conștientizarea
problemelor de mediu) ?

A fost creat tabelul Propunerii de valoare pentru angajați ( Employee Value Proposition
EVP) ?

Au fost instruiți angajații în legătură cu Propunere de valoare pentru angajați?

Există un chestionar privitor la percepția de către angajați a propunerii de valoare


pentru angajați?

Depune Angajatorul eforturi pentru poziționarea brand-ului?

S-a stabilit partea care urmează a fi transmisă în mod activ din Propunere de valoare
pentru angajați pentru poziționarea de brand?

S-a conceput vreun slogan sau motto pentru Brand-ul angajatorului?

Sunt monitorizați indicatorii de recrutare pentru Brand-ul Angajatorului?

Cheltuielile aferente publicității efectuate de către Departamentul de Resurse Umane


sunt mai scăzute în raport cu anul precedent?

Sunt criteriile cheie care vor atrage potențialii candidați incluși în propunerea de valoare
pentru angajați (Employee Value Proposition)?

Este cunoscută rata de succes a resurselor utilizate pentru recrutare ?


Există un departament sau o poziție critică acordată cu prioritate în procesul de
recrutare?

Au fost identificate/definite liniile de produse și servicii critice din cadrul companiei?

Au fost identificate canalele( intranet, poșta electronică, anunțurile scrise) ce vor fi


utilizate în timpul recrutării interne a companiei?

Se măsoară eficiența resurselor utilizate în recrutarea internă a companiei?

BRANDUL ANGAJATORULUI ȘI SOCIAL MEDIA/RESURSE UMANE DIGITALE

Are compania o strategie scrisă de social media ?

Există o Politică / procedură de utilizare a social media în cadrul companiei ?

Au fost identificate care dintre canale (Facebook, Twitter, Linkedin, blog etc) vor fi
utilizate pentru studiile de brand ale companiei?

S-a specificat faptul că responsabilitatea cu privire la publicarea de conținut șui utilizarea


conturilor de pe canalele social-media utilizate pentru studiile de marcă ale angajatorului
este Evaluarea mărcii angajatorului?

Se măsoară eficiența canalelor de social media utilizate în studiile/activitățile


corespunzătoare pentru Brandul companiei ?

Este compatibilă/aliniată strategia social media cu propunerea de valoare pentru


angajați?

Paginile de social media includ planuri de conținut lunare și anuale ?

Au fost identificate zilele importante de comunicare incluse în planul de conținut ?

Activitățile ce urmează a fi efectuate în timpul anului în interiorul companiei au fost


procesate în planul de conținut?

Are compania un plan de criză social media?

Au beneficiat angajații de instruiri cu privire la politica firmei și utilizarea social media?

Se cunoaște dacă directorul executiv al firmei are conturi de social media?


Este cunoscut dacă directorii companiei au conturi social media?

Se efectuează monitorizări în social media pentru brandul angajatorului unei firme ?

Este măsurată rata de urmărire a conturilor de social media ale companiei de către
angajați?

S-a stabilit rețeaua socială media a Companiei în care se vor publica anunțurile?

Se măsoară rata de succes a anunțurile postate pe social media?

S-au stabilit rețelele sociale pentru care se va rezerva buget pentru publicitate?

Este cunoscută rata de angajare a angajaților noștri prin intermediul rețelelor media
sociale?

Are compania Pagină de Linkedin ?

Pentru recrutare se utilizează Linkedin Recruiter ?

Dețin angajații departamentului de resurse umane cont de Linlkedin ?

Au fost instruiți angajații departamentului de Resurse Umane cu privire la utilizarea


Linkedin și Pagina firmei de Linkedin ?

Se știe dacă există angajat sau manager care utilizează Linkedin Pulse?

Are compania Pagină de Facebook Cariere?

Dețin angajații departamentului de resurse umane cont de Facebook ?

Au fost instruiți angajații departamentului de Resurse Umane cu privire la utilizarea


Facebook și Pagina de Facebook cariere ?

Deține compania cont de Twitter carieră?

Dețin angajații departamentului de resurse umane cont de twitter?

Au fost instruiți angajații departamentului de Resurse Umane cu privire la utilizarea


Twitter și Pagina deTwitter cariere ?
Deține compania un blog corporatist?

Există pe blog postări de ale angajaților și de ale managerilor?

A efectuat compania cercetări referitoare la existența și rularea de bloguri personale de


către angajați ai firmei?

Au beneficiat de instruire referitoare la blogging angajații care doresc să scrie un blog și


angajații departamentului de resurse umane ?

Este prevăzută pagina de internet a companiei cu o secțiune referitoare la carieră,


recrutare și resurse umane?

Este structurată pagina de carieră în conformitate cu propunerea de valoare pentru


angajați?

Este armonizat/aliniat conținutul anunțurilor de locuri de muncă cu propunerea de


valoare pentru angajați?

Se măsoară impactul de pe site-ul web al departamentului de Resurse umane asupra


recrutării?

PROCEDURALIZARE (PRINCIPIUL OPERAȚIONALIZĂRII)

CONȚINUTUL/DOMENIUL DE APLICARE PROCESULUI

S-a definit domeniul de aplicare al procesului?

S-au stabilit obiectivele procesului?

Au fost identificate părțile interesate ale procesului?

Domeniul de aplicare al procesului este comunicat părților interesate?

ELEMENTELE PROCESULUI

A fost identificat deținătorul procesului?

A fost identificat responsabilul de proces?

Au fost determinate persoanele care vor implementa procesul?


Au fost identificatele sursele procesulu?

Au fost determinate intrările procesului?

Au fost stabilite punctele de pornire/ de începere ale procesului?

Au fost determinate rezultatele procesului?

Au fost determinate punctele finale ale procesului?

Au fost stabilite etapele procesului?

Au fost identificați clienții procesului?

A fost procesul documentat?

CONTROLUL PROCESULUI

Au fost identificați indicatorii cheie de performanță ai procesului?

S-au determinat modalitățile de control ale indicatorilor cheie de performanță ai


procesului?

S-a stabilit intervalul de timp la care vor fi controlați indicatorii cheie de performanță?

S-a efectuat analiza situației curente?

S-a specificat metoda de raportare a Indicatorului cheie de performanță?

S-a specificat metoda de feedback ce se creează după Rapoartele indicatorilor cheie de


performanță?

ÎMBUNĂTĂȚIREA ȘI DEZVOLTAREA PROCESULUI

A fost creat un plan de îmbunătățire conform rapoartelor privind indicatorii cheie de


performanță?

S-au identificat nevoile de îmbunătățire?


Au fost stabilite metodele de îmbunătățire/ameliorare?

A fost trimis părților interesate planul de îmbunătățire/ameliorare?

S-au verificat rezultatele planului de îmbunătățire/ameliorare?

SIGURANȚA LA LOCUL DE MUNCĂ

În funcție de clasa de pericol a companiei, aceasta trebuie să aibă angajat un Expert în


domeniul securității ocupaționale .

În funcție de clasa de pericol a companiei, aceasta trebuie să aibă angajat un medic la


locul de muncă în domeniul securității ocupaționale .

Pentru locurile de muncă foarte periculoase, cu mai mult de 10 angajați, pentru


Sănătatea și securitatea la locul de muncă trebuie angajați și de către alt personal
medical
Evaluarea riscurilor, controlul, măsurătorile și cercetarea ar trebui să fie pe deplin puse
în aplicare.

Trebuie pregătit un Plan de urgență

Pentru fiecare din acțiunile de combatere a incendiilor precum căutare, salvare și


evacuare, ar trebui să fie desemnat personal special instruit cu echipament adecvat cel
puțin un angajat în calitate de personal de sprijin.

Aveți angajați numiți responsabil de prim ajutor?

Etapele de implementare ale planurile din situațiile de urgență sunt efectuate în mod
regulat?

Efectuarea declarației/notificării pentru accidente de muncă și boli profesionale.

Efectuarea examinărilor medicale în cazurile de angajare, schimbarea locului de muncă ,


accidente de muncă și boli profesionale.

Certificatele aferente instruirilor asigurate angajaților vor fi atașate la dosarele de


personal.

Identificarea și alegerea reprezentanților angajaților de la locul de muncă.

Crearea/înființarea Consiliului pentru Sănătate și Siguranță la locul de muncă.

Pregătirea directivelor interne de către Consiliul pentru sănătate și siguranță la locul de


muncă.
Întocmirea/pregătirea rapoartelor anuale și a programelor anuale de instruire de către
Consiliul pentru Sănătate și Siguranță la locul de muncă.

Registrul de decizii al Consiliului pentru Sănătate și Siguranță la locul de muncă trebuie


ținut la zi (actualizat).

Inființarea unității/departamentului de sănătate și siguranță la locul de muncă.

Asigurați-vă că nu sunt angajați copii sau tineri lucrători.

Acordarea de importanță necesară sănătății și securității la locul de muncă femeilor


gravide sau care alăptează.

Se numără locul de muncă printre cele unde nr. maxim de ore de lucru pe zi este 7,5 ore
sau mai puțin?

Efectuarea de lucrări de mentenanță și verificări periodice aferente echipamentelor


electrice, de ventilație și de incendiu.

Există posibilitatea unui mediu exploziv la locul de muncă?Detectați

Verificați dacă există un releu de curent rezidual la panourile de alimentare principale și


secundare de la locul de muncă.

Asigurarea de echipamente de avertizare necesare și suficiente la locul de muncă în


scopuri de securitate.

Sunt echipamentele de lucru care trebuie utilizate la locul de muncă potrivite pentru
activitatea prestată și sunt luate măsurile de precauție necesare pentru ca acest
echipament să nu dăuneze angajaților în ceea ce privește sănătatea și siguranța?

Măsurarea, testarea și analiza igienei ocupaționale se poate face în funcție de evaluarea


riscului.

În evaluarea riscurilor realizate la locul de muncă se va ține seama de riscurile asociate


utilizării echipamentelor cu display , în special riscurile asociate cu vederea, problemele
fizice și stresul mental.

În evaluarea riscurilor efectuată la locul de munca se vor evalua riscurile care pot apărea
datorită zgomotelor.

În evaluarea riscurilor, trebuie evaluate riscurile care pot apărea în urma vibrațiilor
mecanice.

Efectele adverse datorate substanțelor chimice prezente la locul de muncă care pun în pericol
sănătatea și siguranța angajaților au fost incluse în evaluările de risc ?Au fost efectuate
măsurătorile?
Identificarea prezenței substanțelor chimice periculoase la locul de muncă și, în situația
existenței lor,efectele adverse asupra sănătății și siguranței angajaților să fie incluse în
evaluarea riscurilor.
LANUL ANUAL DE ACTIVITATE AL DEPARTAMENTULUI DE RESURSE UMANE PENTRU ANUL 2018

PERİOADA IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE


Tot timpul x x x x x x x

Tot timpul x x x x x x x

Tot timpul x x x x x x x

O dată pe an

O dată pe an

Tot timpul x x x x x x x

O dată pe an

Tot timpul x x x x x x x

Tot timpul x x x x x x x

Tot timpul x x x x x x x

Tot timpul x x x x x x x

O dată pe an

O dată pe an

O dată pe an
O dată pe an

Tot timpul x x x x x x x

O dată pe an

Tot timpul x x x x x x x

Her zaman x x x x x x x

Her zaman x x x x x x x

Her zaman x x x x x x x

Tot timpul x x x x x x x

Tot timpul x x x x x x x

Tot timpul x x x x x x x

Tot timpul x x x x x x x

Tot timpul x x x x x x x

Tot timpul x x x x x x x

Tot timpul x x x x x x x

Tot timpul x x x x x x x

Tot timpul x x x x x x x
Tot timpul x x x x x x x
TRU ANUL 2018
2019 2020

AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE


x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x
x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x
x x x x x
2021 2022 2023