Sunteți pe pagina 1din 3

LICEUL TEORETIC “MITROPOLIT IOAN MEŢIANU”

ZĂRNEŞTI

Elev: ..........................................................
Clasa a V-a ....

Concursul de ortografie şi punctuaţie “Vreau să scriu corect”


clasa a V-a ○ ○ 13.11.2017

1. Alegeţi, prin subliniere, varianta corectă:

var/v-ar face; la adus/l-a adus


iar vine/i-ar vine; neam bun/ne-am bun
pentru a-i da/pentru ai da; mai scriu/m-ai scriu
va scrie/v-a scrie, sar zice/s-ar zice

b. obişnuit/obijnuit, pretenie/prietenie, umpic/un pic, copii săi/copiii săi, a veni/a venii,


fică/fiică, a îngenuncheat/a îngenunchiat

2.Completaţi cu ortogramele potrivite din următoarea listă:


ceai/ce-ai, mai/m-ai, sar/s-ar, nea/ne-a, neam/ne-am, ai/a-i, săi/să-i, sau/s-au

Ai vrut să prepari un ........ şi ........ invitat pe la tine. ........ putea să vin, însă ştii că ........
chemat şi colega mea să scriem o temă. Dacă ........ întâlni toate trei la tine, ........ fi de
acord? Ce zici: ........ scriu un mesaj despre asta? ........ îi scrii, mai bine, tu?

3. Construiţi enunţuri cu următoarele ortograme:


sa/s-a, iau/i-au, cei/ce-i, ia/i-a, nul/nu-l

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
4. Corectaţi greşelile de ortografie din textul de mai jos:

Văzînd cine vine, cainele a fost surprins. Iel a început să latre şi sa oprit nu mai când
stăpânul lui, care eşea din super market la strigat. Ca să-l calmeze pe rex, omul a renunţat la
provizile cumpărate.

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

5. Rescrieţi corect textul următor:

Copilul a citit lista de lecturi dar nu a găsit acolo cartea pe care tocmai o citea Deci i-
a zis mamei sale oare de ce nu nea dat şi lectura acea aş scrie o fişă bună despre ia mama ia
cerut băiatului lista şi a citito apoi a spus cred ca nu se potrivea cu celelante pentrucă are
autor străin

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

NOTĂ: Timpul de lucru este de 50 de minute.


LICEUL TEORETIC “MITROPOLIT IOAN MEŢIANU”
ZĂRNEŞTI

Concursul de ortografie şi punctuaţie “Vreau să scriu corect” – clasa a V-a ○ ○ 13.11.2018

BAREM DE CORECTARE

1. Se acordă câte 0,10 puncte pentru fiecare cuvânt subliniat corect. 15x0,10=1,50 puncte
2. Se acordă câte 0,25 puncte pentru fiecare ortogramă completată corect:
Ai vrut să prepari un ceai şi m-ai invitat pe la tine. S-ar putea să vin, însă ştii că ne-a
chemat şi colega mea să scriem o temă. Dacă ne-am întâlni toate trei la tine, ai fi de acord?
Ce zici: săi scriu un mesaj despre asta? Sau îi scrii, mai bine, tu? 8x0,25=2 puncte

3. Câte 0,20 puncte acordate pentru fiecare enunţ corect. Se va scădea 0,05 pentru fiecare
greşeală reperată, alta decât utilizarea ortogramei: 10x0,20=2 puncte

4. Se va acorda câte 0,10 puncte pentru fiecare greşeală corectată.

Văzând cine vine, câinele a fost surprins. El a început să latre şi s-a oprit numai când
stăpânul lui, care ieşea din supermarket l-a strigat. Ca să-l calmeze pe Rex, omul a renunţat
la proviziile cumpărate. 10x0,10=1 punct

5. Se acordă 0.10 puncte pentru fiecare greşeală corectată şi modificare făcută, inclusiv
utilizarea fiecărui alineat:

Variantă de răspuns:

Copilul a citit lista de lecturi, dar nu a găsit acolo cartea pe care tocmai o citea. Deci
i-a zis mamei sale:
– Oare de ce nu ne-a dat şi lectura aceea? Aş scrie o fişă bună despre ea.
Mama i-a cerut băiatului lista şi a citit-o, apoi a spus:
– Cred că nu se potrivea cu celelalte pentru că are autor străin. 25x0,10=2,50 puncte

Se acordă 1 punct din oficiu.