Sunteți pe pagina 1din 1

Nr.

Denumire formular Frecvență depunere


crt.
0 1 2
1. Balanța de deschidere 1101 ?! Oricând (o singură dată la intrarea în sistem)
Lunar, înaintea depunerii formularului
2. Cont de execuție non-trezor 1115
balanță de verificare
Lunar, după depunerea formularului cont de
3. Balanța de verificare 1102
execuție non- trezor
Lunar, după depunerea formularului cont de
4. Plăți restante și situația numărului de posture 1118
execuție non- trezor și balanța de verificare
Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru Trimestrial, după depunerea formularului
5. cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN cont de execuție non-trezor și balanța de
postaderare verificare
Trimestrial, după depunerea formularului
Situația plăților efectuate din fonduri externe
6. cont de execuție non-trezor și balanța de
nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)
verificare
Trimestrial, după depunerea formularului
Situația plăților efectuate la titlul 65 "Cheltuieli aferente
7. cont de execuție non-trezor și balanța de
programelor cu finanțare rambursabilă"
verificare
Trimestrial, după depunerea formularului
8. Situația activelor și datoriilor financiare cont de execuție non-trezor și balanța de
verificare