Sunteți pe pagina 1din 26

Testele pentru examen, Departamentul de Radiologie și radioprotecție

Anul universitar 2017-2018, sesiunea de iarnă


Anul 3, Medicină generală

1. "Desenul pulmonar" este o noțiune:


2. "Fracturi intraarticulare" se numesc fracturile care implică obligatoriu:
3. "Fracturi simultane" se numesc:
4. Absorbția razelor X depinde de:
5. Accentuarea desenului pulmonar are loc in următoarele stări patologice:
6. Activitatea unei surse radioactive se măsoară în:
7. Actualmente radioscopia se foloseşte cel mai frecvent pentru:
8. Administrarea orală a lichidelor calde:
9. Administrarea orală a lichidelor reci:
10. Alegeți tipurile de radioprotecție:
11. Anatomic numărul zonelor intr-un plamân este:
12. Anchiloza este:
13. Angiografia include:
14. Angiografia renală va fi indicată în cazul suspecției la:
15. Angiografia vaselor craniocerebrale este cea mai informativă în:
16. Angiorgafia este efectuată utilizând substanța de contrast:
17. Anomalii de orientare ale pliurilor organelor tubului digestiv sunt:
18. Anomalii de orientare ale pliurilor organelor tubului digestiv sunt:
Ansele apar radiologic in replețiune, contururile prezintă falduri de mucoasa rare și
19.
reduse ca înăltime, tranzitul este lent. Tabloul radiologic este caracteristic pentru:
20. Arterele bronhiale care alimentează țesutul pulmonar incep din:
21. Artrografia este:
22. Aspectul radiologic al mucoasei gastrice depinde de:
23. Atenuarea semnalului ultrasonor include:
24. Atrofia pliurilor gastrice ne indică prezența:
25. Avantajele principale ale tomografiei computerizate față de cea lineara constă în:
Avantajele principale ale tomografiei computerizate față de tomografia prin rezonanța
26.
magnetică constă în:
Avantajele principale ale tomografiei prin rezonanța magnetică față de tomografia
27.
computerizată constă în:
28. Axele mari ale rinichilor în normă sunt:
29. Baza structurii segmentare pulmonare este ramificaţia:
30. Bifurcația traheii este localizată la nivelul vertebrei toracice:
31. Bronhografia permite investigația stării:
32. Bula cu aer gastrică la pacienții cu achalazia cardiei de gradul III-IV:
33. Ca particularităţi ale fracturilor la persoane în vârstă sunt tipurile de fracturi:
34. Calculul renal poate fi detectat folosind:
35. Calusul osos, în normă, apare vizibil în imagine radiologică:
36. Cancerul esofagian se localizează mai frecvent în porțiunea:
37. Cancerul pulmonar periferic fără necrotizare poate să apară pe radiografie ca:
38. Cancerul pulmonar periferic în faza de necrotizare apare pe radiografie ca:
Cantitatea minimală de gaz liber din cavitatea abdominală care poate fi depistată
39.
radiologic este de:
40. Capacitatea de a crește în lungime a oaselor la copii este determinată prin studierea:
41. Capacitatea de penetrare a razelor X depinde de:
42. Capul pancreasului contactează cu:
43. Caracteristica opacității renale în norma la urografia intravenoasă:
Care afirmaţii sunt caracteristice pentru simptomul de opacitate totală sau subtotală din
44.
pleurezia exudativă:
Care afirmații sunt caracteristice pentru simptomul de opacitate totală sau subtotală din
45.
atelectazia pulmonara:
Care afirmații sunt caracteristice pentru simptomul de opacitate totală sau subtotală din
46.
hernia diafragmatică cu conţinut de anse intestinale:
Care afirmații sunt caracteristice pentru simptomul de opacitate totală sau subtotală din
47.
ciroza pulmonară:
Care compartiment al cordului formează arcul inferior al umbrei cordului pe stânga la
48.
radiografie în incidenta postero-anterioară:
Care compartiment al cordului formează arcul inferior al umbrei cordului pe dreapta la
49.
radiografie în incidenta postero-anterioară:
Care compartiment al cordului formează arcul superior al umbrei cordului pe stânga la
50.
radiografie în incidenta postero-anterioară:
Care compartiment al cordului nu totdeauna formează un arc evident pe bordul umbrei
51.
cordului la radiografia cutiei toracice postero-anterioară:
Care configurație a cordului este caracteristică pentru pericardita exudativă cu exudat
52.
voluminos:
53. Care din afirmații caracterizează desenul pulmonar normal:
54. Care din afirmații despre atom sunt corecte:
55. Care din afirmații despre dozimetre sunt corecte:
56. Care din afirmații sunt corecte pentru noțiunea de opacitate:
57. Care din afirmații sunt corecte pentru noțiunea de transparență:
58. Care din cele enumerate sunt patologii renale congenitale:
59. Care din cele enumerate sunt patologii renale dobândite:
60. Care din cele indicate fac parte din metode de radioprotecție fizică:
Care din compartimentele cordului nu formează arcuri pe bordul umbrei cordului la
61.
radiografia cutiei toracice postero-anterioară:
62. Care din criterii enumerate reflectă starea morfologică a tubului digestiv:
Care din elementele de bază caracterizează opacitatea renală, vizibilă pe clișeul
63.
radiologic:
Care din elementele de evacuare renale se determină în normă la urografie
64.
intravenoasă:
Care din măsurile indicate se aplică pentru protecția de efectele nocive ale surselor
65.
radioactive:
Care din metode imagistice este cea mai informativă în depistarea traumatismului
66.
renal:
67. Care din metode imagistice vor fi informative în cazul trombozei arterelor pulmonare:
Care din metode ultrasonografice permite evaluarea fluxului sanguin la nivelul valvelor
68.
atrio-ventriculare:
69. Care din metodele enumerate ne permit să examinăm starea reliefului mucoasei:
Care din metodele enumerate ne permit să obținem informație despre microrelieful
70.
mucoasei gastrice (areae gastrica):
Care din metodele radiologice poate fi utilizată cu scopul aprecierii stării bazinetului și
71.
calicelor în cazul unui rinichi mut în hidronefroza:
72. Care din modificări ale structurii osoase vor apărea opace pe radiografie:
73. Care din modificări ale structurii osoase vor apărea transparente pe radiografie:
2
Care din proprietăţi ale razelor X ne permite să obţinem imaginea pe ecranul
74.
radioscopului:
75. Care din proprietăţi ale razelor X ne permite să obţinem imaginea pe filmul radiografic:
Care din simptome ne vorbesc despre localizarea intrapulmonară a procesului patologic
76.
în cazul în care opacitatea se determină în regiunea parietală a plamânului:
77. Care din simptome sunt caracteristice pentru cancerul renal la urografia intravenoasă:
78. Care din simptomele enumerate reflectă funcția organelor tubului digestiv:
Care din simptomele radiologice enumerate se întâlnesc în caz de ulcerație în peretele
79.
organului tubului digestiv:
Care din structurile osoase menționate sunt vizibile pe radiografia toracică
80.
dorsoventrală:
81. Care din următoarele afirmații caracterizează ultrasonografia Doppler:
Care din următoarele afirmații corespund unei imagini radiologice a cutiei toracice în
82.
normă:
83. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate:
84. Care din următoarele afirmații sunt adevărate:
85. Care din următoarele afirmații sunt adevărate:
86. Care din următoarele afirmații sunt caracteristice pentru ileon, spre deosebire de jejun:
87. Care din următoarele afirmații sunt caracteristice pentru jejun, spre deosebire de ileon:
Care din următoarele afirmații sunt caracteristice pentru stenoza benignă a tubului
88.
digestiv, spre deosebire de cea malignă:
Care din următoarele afirmații sunt caracteristice pentru stenoza malignă a tubului
89.
digestiv, spre deosebire de cea benignă:
90. Care din următoarele afirmații sunt corecte:
91. Care din următoarele metode este mai eficientă în depistarea hipoplaziei renale:
92. Care din următoarele metode imagistice utilizează razele Gamma:
93. Care din următoarele metode imagistice utilizează razele X:
94. Care din următoarele metode imagistice utilizează ultrasunet:
95. Care din următoarele metode imagistice utilizează unde infraroșii:
96. Care din următoarele metode imagistice utilizează unde radio:
97. Care din următoarele metode permite o mai bună vizualizare a structurilor osoase:
98. Care din următoarele metode ultrasonografice se utilizează pentru explorarea cordului:
99. Care din următoarele sunt afecțiuni hepatice difuze:
100. Care din următoarele sunt afecţiuni hepatice în focar:
101. Care din următoarele sunt modificări funcționale ale tubului digestiv:
102. Care din următoarele sunt modificări morfologice ale tubului digestiv:
103. Care din următoarele sunt radiații ionizante:
104. Care din următoarele sunt substanțe de contrast radionegative:
105. Care din următoarele sunt substanțe de contrast radiopozitive:
106. Care din următoarele sunt unde electromagnetice:
107. Care din următorii parametri trebuie să fie indicați în analiza opacității pulmonare:
108. Care elemente anatomice reflectă hilul pulmonar:
109. Care este direcția axului cordului la astenic:
110. Care este directia axului cordului la hiperstenic:
111. Care este direcția axului cordului la normostenic:
112. Care este metoda cea mai simplă de obținere a contrastării duble a esofagului:
113. Care este poziţia pacientului pentru efectuarea laterografiei:
Care este tonusul unui esofag alungit, cu timpul de tranzit mărit, pliurile aplatizate și
114.
dilatate:
115. Care metoda imagistică este mai eficientă în determinarea unei cantități minime de
3
lichid in cavitatea pleurală:
Care metoda radiologică este mai eficientă în determinarea unei cantități mici de lichid
116.
în cavitatea pleurala:
Care metoda radiologică este mai eficientă pentru diagnosticul formațiunilor „mici"
117.
(până la 2 cm) rotunde din plamân:
Care metode radiologice din cele enumerate sunt mai efective pentru depistarea
118.
formatiunilor vegetante:
119. Care nivel de poziție a bazinetului poate fi considerat ca nefroptoza:
Care sarcini auxiliare poate rezolva explorarea radiologică a tubului digestiv fără a
120.
folosi substanțe de contrastare artificială:
Care sarcini de bază poate rezolva explorarea radiologică a tubului digestiv fară a folosi
121.
substanțe de contrastare artificiale:
Care structuri anatomice pot fi vizualizate pa radiografia abdominală pe gol a unei
122.
persoane sănătoase:
123. Care sunt măsuri de protecţie a pacienţilor în investigaţii radiologice:
124. Care sunt prioritățile radiografiei digitale față de radiografia tradițională:
125. Care sunt simptomele radiologice de bază ale fracturii:
126. Câte niveluri de contrastare naturală se evidențiează în radiografia simplă:
127. Câte segmente are lobul inferior al plămânului stâng:
128. Câte segmente are plamânul drept:
129. Câte segmente are plaminul stâng:
130. Câte segmente cuprinde curba renală (renografia cu izotopi):
131. Câte trepte include scara Haunsfield:
132. Cauzele care aduc la apariția varicelor esofagiene sunt:
133. Cauzele care aduc la modificarea poziției organelor tubului digestiv pot fi:
134. Ce elemente de bază se studiază la urografia intravenoasă:
135. Ce este caracteistic pentru opacitate lobară sau segmentară cauzată de atelectazie:
136. Ce poate servi drept punct de reper pentru determinarea localizării rinichilor:
137. Ce substanțe de contrast sunt utilizate pentru investigarea radiologica a rinichilor:
138. Cea mai frecventă complicație a ulcerului esofagian este:
139. Cea mai mică unitate pulmonară autonomă este:
140. Chistul hidatic pulmonar apare pe radiografie ca:
Cine este responsabil de securitatea radiațională a tuturor participanților la investigația
141.
radiologică:
142. Claritatea radiografiei cutiei toracice se apreciază după conturul:
143. Colangiocolecistografia retrogradă endoscopică poate da complicații, și anume:
144. Colangiografia intraoperatorie și postoperatorie este indicată în caz de:
145. Colangiografia transhepatică percutană este indicată în caz de:
146. Colecistocolangiografia intravenoasă:
147. Colecistografia perorală:
148. Complicațiile diverticulului sunt:
149. Complicațiile ulcerului esofagian pot fi:
150. Componentele tetralogiei Fallot sunt:
151. Concluzia de "lipsa a funcției" renale poate fi facută în caz de:
152. Configurația aortală este caracteristică pentru:
153. Configurația mitrală este caracteristică pentru:
154. Configuratia tricuspidală a cordului este caracteristică pentru:
155. Configurația triunghiulară este caracteristică pentru:
156. Consecința majorării presiunii în bazinet este:
157. Contraindicație pentru investigația CT (computer-tomografia) este:
4
158. Contraindicație pentru investigația radiologică este:
159. Contraindicație pentru investigația ultrasonografică este:
160. Contraindicațiile pentru investigația IRM (imagistica prin rezonanța magnetică) sunt:
161. Contrastarea dublă a organelor tubului digestiv se utilizează pentru evaluarea:
162. Contrastarea organelor tubului digestiv în repleție totală se utilizează pentru evaluarea:
163. Contrastarea organelor tubului digestiv în strat subțire se utilizează pentru evaluarea:
164. Contrastarea tubului digestiv în faza de repleție totală permite:
165. Contrastarea tubului digestiv în strat subțire permite:
Conturul inferior al lobului mediu al plamânului drept pe o radiografie în incidența
166.
postero-anterioară se află la nivelul:
167. Conturul renal în norma este:
168. Convergența pliurilor gastrice este caracteristică pentru:
169. Criteriile calității imaginii radiografice sunt:
170. Criteriile poziţiei corecte a pacientului pe radiografia standard a cutiei toracice sunt:
Cu cât mai jos este situat în norma polul superior al rinichiului drept în comparație cu
171.
cel stâng:
172. Cu majorarea frecvenței lungimea de undă:
173. Culoarea albastră a jetului sanguin în investigația Doppler color înseamnă:
174. Culoarea roşie a jetului sanguin în investigaţia Doppler color înseamnă
Cum se contrastează ureterele cu substanța de contrast la urografia intravenoasă în
175.
normă:
176. Deformarea desenului pulmonar are loc în următoarele stări patologice:
177. Deformarea desenului pulmonar are loc în:
Deplasarea opacității şi schimbarea formei acesteia la schimbarea poziției pacientului
178.
este caracteristică pentru:
Deplasarea porțiunii cardiace și corpului stomacului posterior și spre stânga, iar
179.
porțiunii antrale caudal se întilnește în caz de:
Despre care modificări ne vorbește lipsa contrastării unui rinichi la urografia
180.
intravenoasă:
181. Devierea pliurilor gastrice este caracteristică pentru:
182. Devierea pliurilor gastrice ne indica existența:
183. Dezavantajele investigaţiei ultrasonografice:
Dilatarea bazinetului și a calicelor, atrofia parenchimului renal, diminuare pronunțată a
184.
funcției renale sunt caracteristice mai mult pentru:
185. Dilatarea opacității mediastinale cauzată de patologia esofagului se întâlnește în caz de:
Dilatarea suprastenotică a esofagului mai frecvent se întâlnește la cancerul esofagian cu
186.
forma de creștere:
187. Dimensiunile minime ale unui concrement care poate fi depistat ecografic sunt:
188. Din care moment necesită eliberare de la lucru la aparatul radiologic o femeie gravidă:
189. Din metode imagistice fac parte următoarele:
190. Direcția de deplasare a opacității în momentul inspirului depinde de:
191. Dislocarea fragmentelor osoase în caz de fractură poate fi:
192. Dislocări longitudinale ale fragmentelor pot fi prin:
193. Dispariția haustrelor și îndreptarea peretelui intestinului gros sunt caracteristice pentru:
194. Dozimetria este:
După examinarea esofagului cu substanţă de contrast este depistat defect de contur prin
195.
minus de umplere, lumenul îngustat, pliurile lipsesc. Concluzii diagnostice posibile:
196. Duritatea razelor X este mai mare când:
197. Efectele acțiunii razelor X sunt:

5
198. Eroziunea suprafeţelor articulare este caracteristică pentru:
Esofagul este scurtat, lumenul îngustat, tranzitul micșorat, pliurile se evidentiază bine,
199.
sunt înguste și înalte. Tabloul este caracteristic pentru un esofag cu tonusul:
Esofagul prezintă 3-5 dilatări localizate și simetrice, separate de incizuri stenozate cu
200.
localizare în treimea medie și inferioară. Se poate presupune:
201. Esofagul prezintă îngustări fiziologice în număr de:
202. Esofagul terminal formează cu stomacul un unghi (unghiul Hiss) care în normă este:
203. Evacuarea conținutului gastric este favorizată mai mult de:
204. Evacuarea gastrică depinde de:
205. Evacuarea încetinită a stomacului se întâlnește în caz de
206. Examinarea radiologică a stomacului trebuie să fie efectuată:
Examinarea structurilor cardiace în mișcare în Ecocardiografie este efectuată prin
207.
aplicarea modului:
208. Explorare hepatică ecografică este o metodă:
209. Explorarea multiproiecțională a tubului digestiv este:
Explorarea radiologică a tubului digestiv fără substanța de contrast poate depista
210.
urmatoarele:
211. Explorarea radiologică în traumatisme se efectuează obligatoriu în incidențele:
212. Extremitățile osului tubular se numesc:
213. Fața posterioară gastrică are raporturi cu următoarele structuri în afară de:
214. Ficatul prezintă:
Folosirea șorțurilor din plumb în timpul investigației radiologice reprezintă măsura de
215.
radioprotecție:
216. Formarea unui sechestru osos este rezultat al:
217. Fornixul are raporturi anatomice cu:
218. Fractura „în lemn verde" este:
219. Fracturile coloanei vertebrale de regulă sunt:
220. Fracturile craniului, de regulă, sunt:
221. Fracturile în "lemn verde" sunt caracteristice pentru:
222. Fracturile în "lemn verde" sunt:
223. Funcția principala a ileonului este:
224. Funcția valvulei ileo-cecale este:
225. Golful cordului este format de:
226. Gray-ul este unitatea de măsură în Sistemul Internaţional pentru:
227. Grosimea peretelui organelor tubului digestiv poate fi determinată cu ajutorul:
228. Hipertensiune arterială pulmonară se determină în caz de:
Hipertransparența câmpurilor pulmonare, dilatarea spațiilor intercostale, aplatizarea
229.
diafragmei, limitarea excursiei respiratorii a diafragmei sunt caracteristice pentru:
Hipertransparența câmpurilor pulmonare, largirea spațiilor intercostale, aplatizarea
230.
diafragmei, limitarea excursiei respiratorii a diafragmei sunt caracteristice pentru:
231. Hipertransparența în câmpul pulmonar apare în:
Hipertransparența paracostală pe fondul căreia lipsește desenul pulmonar este
232.
caracteristică pentru:
233. Hipotransparența în câmpul pulmonar apare în:
234. Imaginea ecografică a ficatului la subiecții normali este:
235. Importanța majoră în diferencierea distopiei și nefroptozei o are:
6
236. In boala bronșectatică are loc:
237. În bronșita cronică are loc:
238. În bulbul duodenal pliurile sunt:
239. În care caz este accelerată evacuarea gastrică:
In care configurație a cordului se observă bombarea arcului arterei pulmonare, unghiul
240.
atriovasal drept deplasat cranial:
In care configurație a cordului se observă dilatarea bilaterală a umbrei cordului, arcurile
241.
șterse, cordul este "culcat" pe diafragm:
In care configurație a cordului se observă golful cardiac pronunțat, unghiul atriovasal
242.
drept deplasat caudal, butonul aortei proeminent:
In care direcții din cele enumerate se pot modifica dimensiunile organului tubului
243.
digestiv:
In care faza a examenului radiologic se vizualizează mai bine relieful mucoasei
244.
esofagiene:
245. In care porțiune a intestinului gros se observă mai bine haustrele:
246. În care situație patologică unghiul atrio-vasal drept este deplasat caudal:
247. In care situație unghiul atriovasal drept este deplasat cranial:
In care țesut (organ) din cele enumerate razele roentgen se absorb în cantitate mai
248.
mare:
249. In care țesut (organ) din cele enumerate razele roentgen se absorb în cantitate mai mică:
250. In caz de opacitate totală cu micşorare în volum al plămânului, în primul rând are loc:
251. În caz de osteonecroză, pe radiografie vom depista:
In caz de suspecție a perforației ulcerului gastric sau duodenal, pacientul este investigat
252.
prin:
In caz de suspecție de perforație a ulcerului gastric sau duodenal, în primul rând este
253.
necesar de efectuat :
In caz de suspecție de perforație a unui organ cavitar cu cantitatea de gaz liber prea
254.
mică pentru a fi depistată la radiografie abdominală pe gol, metoda de elecție va fi:
255. În cazul căror malformaţii cardiace congenitale are loc hipovolemia pulmonară:
In cazul procesului inflamator acut al parenchimului pulmonar opacitatea mărginită în
256.
câmpul pulmonar are următoarele caracteristici:
In cazul unei fracturi, raportul examenului radiografic trebuie să includă informația
257.
despre:
În cazurile în care au loc modificări de volum ale organelor din vecinătatea stomacului,
258.
ultimul se deplasează:
259. In ce poziție se efectuează urografia intravenoasă în cazul suspecției de nefroptoză:
În ce situație cauza abdomenului acut poate fi depistată cu ajutorul radiografiei
260.
abdominale pe gol:
261. In combustiile esofagiene ingustarea esofagului se întilneste mai frecvent la nivelul:
262. In combustiile esofagiene stenoza esofagului mai frecvent se formează la nvelul:
263. In condiții normale tranzitul substanței opace prin intestinul subțire este în limitele de:
În conformitate cu legea proiecției conice, structuri anatomice vor apărea pe imaginea
264.
radiografică:
265. În duoden, cu excepția bulbului duodenal, pliurile sunt:
În efectuarea investigațiilor imagistice folosind razele Gamma, pentru ecranare se
266.
recomandă:
267. În esofag pliurile sunt:
7
268. In hipovolemia arterială pulmonară are loc:
269. În imaginea ultrasonografică un calcul biliar apare:
270. În imaginea ultrasonografică un chist hepatic cu conținut lichidian apare:
271. În investigația articulațiilor, radiografia permite vizualizarea:
272. În majoritatea cazurilor intensitatea opacităţii depinde de:
În medicina nucleară regiunile, care acumulează o cantitate excesivă de substanța
273.
radioactivă, se numesc:
În medicina nucleară regiunile, care acumulează o cantitate scăzută de substanța
274.
radioactivă, se numesc:
275. În mod normal, substanța de contrast, administrată peroral, apare în stomac:
276. În osteodistrucție, fragmentul osos afectat apare pe radiografie:
277. În osteoliză, fragmentul osos afectat apare pe radiografie:
278. In osteoporoză apar modificări ale:
279. În osteoporoză, fragmentul osos afectat apare pe radiografie:
280. În osteoscleroză, fragmentul osos afectat apare pe radiografie:
În patologia aparatului osteoarticular, ultrasonografia va fi informativă pentru
281.
evaluarea:
282. În pneumotorax plamânul colabat se deplasează:
283. În scara Haunsfield, nivelul 0 (zero) coincide densității:
284. In staza venoasă în circuitul mic are loc:
285. În tomografia computerizată un calcul biliar apare:
286. În tomografia computerizată:
287. În tomografia lineară:
288. În urografia intravenoasă, prima investigație radiografică se efectuează:
289. Indicați avantajele investigaţiei imagistice prin rezonanța magnetică:
290. Indicați avantajele investigaţiei prin tomografia computerizată:
291. Indicați dezavantajele investigaţiei imagistice prin rezonanța magnetică:
292. Indicați dezavantajele investigaţiei prin tomografia computerizată:
293. Indicați planuri reale de secțiune în tomografia computerizată:
294. Indicați proprietățile razelor X:
295. Indicați semnele caracteristice hidronefrozei:
296. Indicați semnele caracteristice nefroptozei:
297. Indicați, dacă mărirea rinichiului în dimensiuni explică:
298. Indicele cardio-toracic reprezintă:
299. Informatie veridică despre o aplazie renală ne oferă:
300. Îngustarea lumenului esofagului este caracteristică pentru:
301. Îngustarea spațiului radiologic articular este cauzată de distrucția:
302. Insuficiența mitrală se caracterizează prin mărirea în dimensiuni a:
303. Intensitatea opacității depinde de următoarele criterii ale substratului morfologic:
304. Intensitatea semnalului Doppler este proporțională cu:
305. Intreruperea pliurilor gastrice este caracteristică pentru:
306. Investigația de prima intenție a cordului este:
307. Investigația de prima intenție a ficatului este:
308. Investigația de prima intenție a plămânilor este:
309. Investigația de prima intenție a rinichilor este:

8
310. Investigația radiografică a esofagului este efectuată utilizând substanța de contrast:
311. Investigația radiologică a intestinului gros cu sulfat de bariu este:
Investigație imagistică prin rezonanța magnetică nu va fi cea mai informativă în
312.
diagnosticul patologiei osoase cu excepția cazurilor de:
Investigație imagistică prin rezonanța magnetică va fi cea mai utilă pentru diagnostic în
313.
caz de:
314. Irigoscopia este:
315. La ce nivel sunt situați rinichii în normă:
316. La fracturi incomplete se referă fracturile:
La introducerea perorala a substanței de contrast în condiții normale de tranzit
317.
intestinul gros este contrastat complet inclusiv și rectul în limitele de:
318. La modificările de evacuare a tubului digestiv pot să aducă:
319. La oameni în vârstă, localizarea mai frecventă a fracturilor este:
320. La pacienții cu "stomac toracal" esofagul de regulă este:
La pacientul cu tabloul clinic de abdomen acut s-a determinat gaz liber în cavitatea
321.
abdominală. Medicul radiolog trebuie să:
322. La radiografia abdominală pe gol pot fi evidențiate contururile:
323. La tip longilin-astenic poziția gastrică se caracterizează prin următoarele:
324. La tip picnic și atletic poziția gastrică se caracterizează prin următoarele:
325. Lățimea medie a esofagului normal în faza de umplere nu depășeste:
326. Legile formării imaginii radiografice sunt:
327. Lichidul din scizura oblică se evidențiază mai bine în incidența:
328. Linia de fractură poate fi:
329. Lipsa spaţiului intraarticular este caracteristică pentru:
330. Localizarea procesului patologic în plămân este preferabil de făcut după:
331. Locul de amplasare a apendicelui este:
332. Mai frecvent dintre tumorile benigne ale esofagului se întîlnește:
333. Majorarea tonusului căilor urinare poate fi cauzată de:
334. Mărirea în dimensiuni a splinei aduce in primul rând la deplasarea:
335. Metoda cea mai informativă în depistarea modificărilor splinei este:
Metoda de examinare de prima intenție a sistemului biliar la pacienții cu concremente
336.
ale sistemului biliar este:
337. Metoda ecografiei Doppler este bazată pe:
338. Metoda imagistică cea mai informativă în investigaţia coloanei vertebrale este:
339. Metoda imagistică cea mai informativă pentru vizualizarea fracturilor craniului este:
340. Metoda imagistică de bază în explorarea oaselor și articulațiilor este:
341. Metoda radiologică de bază în explorarea oaselor este:
342. Metoda radiologică, care permite evidențierea peristaltismului tubului digestiv este:
343. Metode radiologice de bază sunt:
344. Metode radiologice speciale sunt:
Metode radiologice, care concretizează modificările duodenului cauzate de procesele
345.
patologice a organelor din vecinătate sunt:
346. Metodele de bază de examinare a tubului digestiv sunt:
347. Metodele imagistice de bază de examinare a tubului digestiv sunt:
Metodele mai informative pentru depistarea formațiunilor de volum a pancreasului
348.
sunt:
9
349. Metodele radiologice de bază în investigația aparatului respirator sunt:
350. Metodele radiologice speciale în investigația aparatului respirator sunt:
351. Metodele speciale de examinare a tubului digestiv sunt:
Micșorarea rinichiului în dimensiuni, deformarea bazinetului și calicelor, contururile
352. neclare ale calicelor mici, obliterarea vaselor mici în stratul cortical sunt caracteristice
mai mult pentru:
353. Modificarea funcțională prin tulburări la nivelul mucoasei stomacului este:
354. Modificări ale dimensiunilor pliurilor organelor tubului digestiv sunt:
355. Modificările constructive de structura osoasă sunt:
356. Modificările de poziție ale stomacului sunt:
357. Modificările de tranzit ale tubului digestiv sunt:
358. Modificările distructive de structura osoasă sunt:
359. Modificările patologice de secreție ale tubului digestiv sunt:
360. Modificările patologice dimensionale osoase sunt:
Modificările radiologice ale dimensiunilor compartimentelor tubului digestiv se
361.
numesc:
Modificările radiologice de contur ale organelor tubului digestiv prin minus de umplere
362.
se numesc:
Modificările radiologice de contur ale organelor tubului digestiv prin minus de umplere
363.
se numesc:
Modificările radiologice de contur ale organelor tubului digestiv prin minus de umplere
364.
se numesc:
Modificările radiologice de contur ale organelor tubului digestiv prin plus de umplere
365.
se numesc:
Modificările radiologice de contur ale organelor tubului digestiv prin plus de umplere
366.
se numesc:
Modificările radiologice de contur ale organelor tubului digestiv prin minus de umplere
367.
se numesc:
368. Modificările radiologice de lățime ale compartimentelor tubului digestiv se numesc:
369. Modificările radiologice de lungime ale compartimentelor tubului digestiv se numesc:
370. Modificările radiologice de peristaltism ale tubului digestiv sunt:
371. Modificările radiologice de poziție ale tubului digestiv sunt:
372. Modificările radiologice de poziție ale tubului digestiv sunt:
373. Modificările radiologice de relief ale organelor tubului digestiv se manifestă prin:
374. Modificările radiologice de tonus ale tubului digestiv sunt:
375. Modificările radiologice de tonus ale tubului digestiv sunt:
Modificările radiologice elementare de ordin funcțional prin tulburări la nivelul
376.
straturilor superficiale ale stomacului sunt:
377. Modificările radiologice funcționale ale tubului digestiv sunt:
378. Modificările radiologice funcționale ale tubului digestiv sunt:
379. Modificările radiologice funcționale ale tubului digestiv sunt:
380. Modificările radiologice morfologice ale tubului digestiv sunt:
381. Modificările radiologice morfologice ale tubului digestiv sunt:
382. Modificările radiologice morfologice ale tubului digestiv sunt:
383. Modificările radiologice morfologice ale tubului digestiv sunt:
384. Modificările radiologice morfologice ale tubului digestiv sunt:
10
Nivel orizontal de lichid pe fondul mediastinului se poate întâlni în următoarele
385.
afecțiuni ale esofagului:
386. Nivelul hidroaeric pe radiografia cutiei toracice apare în caz de:
387. Numărul segmentelor esofagiene după Blombard este de:
388. Numiți metodele mai sensibile în diagnosticul timpuriu al osteomielitei acute:
O opacitate totală sau subtotală ce nu deplaseaza organele mediastinale este
389.
caracteristică pentru:
O opacitate totală sau subtotală neomogenă care deplasează organele mediastinale în
390.
partea opusă este caracteristică pentru:
O opacitate totală sau subtotală neomogenă ce deplasează organele mediastinale spre
391.
opacitate este caracteristică pentru:
O opacitate totală sau subtotală omogenă care deplasează organele mediastinale în
392.
partea opusă este caracteristică pentru:
O opacitate totală sau subtotală omogenă ce deplasează organele mediastinale spre
393.
opacitate este caracteristică pentru:
394. Oasele tubulare la copii cresc în lungime prin intermediul:
395. Opacitate în câmpul pulmonar apare în:
Opacitate limitată în regiunea medie a câmpului pulmonar cu contur șters, forma
396.
poligonală (triunghiulară), intensitate costală este caracteristică pentru:
Opacitate mărginită în câmpul pulmonar inferior, omogenă, cu contur superior net
397.
orizontal pledează pentru:
Opacitate totală sau subtotală care deplasează organele mediastinale în partea opusă
398.
este caracteristică pentru:
399. Opacități nodulare difuz diseminate sunt caracteristice pentru:
400. Opacităţile pulmonare nodulare pot avea dimensiuni de:
401. Ordinea corectă a arcurilor cordului pe dreapta în incidența postero-anterioară este:
402. Ordinea corectă a arcurilor cordului pe stânga în incidența postero-anterioară este:
403. Osteodistrucția este un fenomen de:
404. Osteodistrucția este:
405. Osteoliza este fenomenul de:
406. Osteoliza este:
407. Osteoliza poate fi cauzată de:
Osteonecroza epifizelor oaselor tubulare poate fi determinată efectiv în faze timpurii
408.
aplicând:
409. Osteonecroza este:
410. Osteonecroza poate fi cauzată de:
411. Osteonecroza radiologic se manifestă prin:
412. Osteoporoza este:
413. Osteoscleroza este:
414. Pe radiografia standard a cutiei toracice efectuată corect:
Pe radiografie: rinichiul mărit în dimensiuni, opacitatea renală neomogenă, cu contururi
415. neregulate, cu defect de umplere; dilatarea sau "amputarea" calicelor la pielografia
retrogradă, sunt caracteristice mai mult pentru:
Pentru a confirma că radiografia standard a cutiei toracice a fost efectuată în inspir,
416.
trebuie să apreciem:
417. Pentru achalazie sunt caracteristice următoarele:

11
418. Pentru acumulare de lichid liber în cavitatea pleurală este caracteristic:
Pentru aprecierea contractilităţii miocardului (fracţia de ejecţie) mai frecvent se
419.
foloseşte:
Pentru aprecierea permeabilităţii arterelor coronariene, metoda imagistică de elecție
420.
este:
421. Pentru care patologie este caracteristic simptom de „ciot de măr":
422. Pentru cistografie substanța de contrast se introduce:
Pentru colangiocolecistografia retrogradă endoscopică, substanța de contrast se
423.
introduce:
Pentru colangiografia intraoperatorie și postoperatorie, substanța de contrast se
424.
introduce:
425. Pentru colangiografia transhepatică percutană, substanța de contrast se introduce:
426. Pentru configuraţia aortală a cordului este caracteristic:
427. Pentru configuraţia mitrală a cordului este caracteristic:
428. Pentru configurația normală a cordului este caracteristic:
429. Pentru configuraţia triunghiulară a cordului este caracteristic:
430. Pentru contrastarea primară dublă a organelor tubului digestiv se folosește:
431. Pentru copii sunt caracteristice fracturile:
432. Pentru copii sunt caracteristice fracturile:
433. Pentru copii sunt caracteristice fracturile:
Pentru depistarea concrementelor radionegative în căile urinare superioare mai
434.
informativă este metoda:
435. Pentru depistarea corpurilor străine metalice în cavitatea abdominală se indică:
436. Pentru depistarea metastazelor osoase metoda imagistică de elecție va fi:
437. Pentru depistarea nefroptozei metoda principală de radiodiagnostic este:
438. Pentru determinarea naturii ulcerației (benignă sau malignă) are importanță:
Pentru determinarea stării bazinetului și calicelor în caz de "rinichi mut" se recomandă
439.
de folosit metoda:
Pentru diagnosticul diferențial în cazul hipertransparenţei pulmonare în primul rând
440.
este necesar să evaluăm:
Pentru diagnosticul diferențial în cazul opacităţii pulmonare totale şi subtotale este
441.
necesar să apreciem:
Pentru diagnosticul diferențial în cazul opacităţii pulmonare totale şi subtotale este
442.
necesar să apreciem:
Pentru diferențierea modificărilor funcționale de cele morfologice în porțiunea gastro-
443.
duodenală se folosește:
Pentru efectuarea angiopulmonografiei generale prin tomografia computerizată
444.
substanța de contrast se injectează:
445. Pentru efectuarea angiopulmonografiei selective substanța de contrast se injectează:
446. Pentru efectuarea bronhografiei substanța de contrast se introduce:
447. Pentru emfizem pulmonar sunt caracteristice următoarele:
448. Pentru emfizem pulmonar sunt caracteristice următoarele:
Pentru examinarea reliefului mucoasei în cavitatea organului examinat se introduce
449.
substanța de contrast în cantitate:
450. Pentru fracturile patologice este caracteristic, că ele pot fi produse în caz de:
451. Pentru fracturile „de oboseală" este caracteristic, că ele pot fi produse în caz de:

12
452. Pentru infiltrarea inflamatorie a hilului pulmonar pe radiografie este caracteristic:
453. Pentru investigarea radiologică a rinichilor se folosesc următoarele metode:
454. Pentru investigarea radiologică a ureterelor se folosesc următoarele metode:
455. Pentru investigarea radiologică a vezicii urinare se utilizează următoarele metode:
456. Pentru investigația căror structuri veți alege radioscopia:
457. Pentru investigația imagistică prin rezonanța magnetică:
458. Pentru mărirea limfonodulilor hilului pulmonar pe radiografie este caracteristic:
459. Pentru mărirea nodulilor limfatici ale hilului pulmonar pe radiografie este caracteristic:
460. Pentru metastaze în hilul pulmonar este caracteristic:
461. Pentru scintigrafia hepatică:
462. Pentru scintigrafia pulmonară de perfuzie:
463. Pentru scintigrafia pulmonară de ventilație:
Pentru simptom de opacitate în caz de acumulare de lichid liber în cavitatea pleurală
464.
este caracteristic:
465. Pentru tabloul radiologic al luxaţiei este caracteristic:
466. Pentru tabloul radiologic al subluxaţiei este caracteristic:
467. Polichistoza renală se caracterizează prin:
Porțiunea abdominală a esofagului descrisă sub forma simptomului "coada de șoarece"
468.
este caracteristică pentru:
Poziția imaginabilă a pacientului, reieșind din care este plasată și privită imaginea
469.
radiografică este:
Poziția imaginabilă a pacientului, reieșind din care este plasată și privită imaginea
470.
tomografică (tomografie computerizată, imagistica prin rezonanța magnetică) este:
471. Poziția optimală pentru examinarea porțiunii cervicale a esofagului este incidența:
Pregătirea pacientului pentru examinarea radiologică a intestinului gros constă în
472.
următoarele:
473. Pregătirea pacientului pentru examinarea radiologică a stomacului constă în:
474. Pregătirea pacientului pentru examinarea radiologică a stomacului include:
475. Pregătirea pacientului pentru irigoscopie constă în:
476. Preparatul radiofarmaceutic este:
Principalele criterii ale modificărilor periulceroase ale ulcerațiilor gastrice maligne
477.
sunt:
478. Principalele criterii ale modificărilor periulceroase ale ulcerațiilor benigne sunt:
479. Procesul care stă la baza utilizării metodei de investigație ultrasonografică este:
480. Radiografia cutiei toracice standard se efectuează în poziția pacientului:
Radiografia faringelui și a porțiunii cervicale a esofagului în poziția laterală fără
481.
contrastare artificială mai frecvent se folosește în caz de:
482. Radiografia standard a cutiei toracice efetuată calitativ trebuie să includă:
Radiografia standard a cutiei toracice se efectuează în poziția verticală a pacientului cu
483.
scopul:
484. Radiografia standard a cutiei toracice se efectuează în poziția pacientului:
485. Radiografia standard a cutiei toracice se efectuează:
486. Radiologic osteoscleroza oaselor tubulare se manifestă prin:
487. Radionuclidul este:
488. Radioprotecția este:
489. Radioprotecția pacientului se realizează prin:
13
490. Reacția periostală aciculară prezintă un simptom patognomonic pentru:
491. Reacția periostală, forma "cozoroc", este patognomonică pentru:
492. Reflux-esofagita este rezultatul:
493. Relieful mucoasei este mai bine pronunțat în:
494. Restabilirea completă a structurii osului tubular după fractură se produce în timp de:
Reținerea de la fumat în ziua examenului radiologic al stomacului este recomandată
495.
pentru:
496. Rinichii sunt situați:
Rinichiul de dimensiuni normale, cu opacitate omogenă, bazinetul moderat mărit în
497. dimensiuni, contururile rinichiului clar delimitate, calicele de dimensiuni normale.
Tabloul radiologic caracteristic mai mult pentru:
498. Scintigrafia ficatului este metoda care permite a evalua:
499. Scintigrafia hepatică este o metodă, în care sunt folosite substanțe:
500. Scintigrafia perfuziei miocardului este informativă în caz de:
501. Scintigrafia perfuziei pulmonare permite diagnosticarea:
502. Scintigrafia scheletului este indicată cel mai frecvent pentru depistarea:
503. Scintigrafia scheletului pentru depistarea tumorilor primare și secundare se face cu:
504. Scintigrafia ventilației pulmonare permite diagnosticarea:
505. Scoliostoza este:
506. Scolioza este:
507. Segmentele tubului digestiv cu lățimea mai mare de normă se numesc:
508. Segmentele tubului digestiv cu lungimea mai mare de normă se numesc:
509. Segmentele tubului digestiv cu lungimea mai mică de normă se numesc:
510. Segmentul fix al stomacului este:
511. Semnele caracteristice pentru distopia pelvică renală sunt:
512. Semnele imagistice în afecțiunile hepatice difuze sunt:
513. Semnele radiologice ale cancerului de colon sunt:
514. Semnele radiologice morfologice ale ulcerului gastric sunt:
515. Semnul radiologic al polipului gastric este:
516. Semnul radiologic de "gura de șarpe" se întâlnește în caz de:
Semnul radiologic de nivele hidroaerice dispuse central în regiunea abdominală este
517.
caracteristic pentru:
Semnul radiologic de nivele hidroaerice dispuse în cadru, periferic, în regiunea
518.
abdominală este caracteristic pentru:
519. Sievert-ul este unitatea de măsură in Sistemul Internaţional pentru:
520. Simptoamele de bază ale fracturii mecanice în imaginea radiologică sunt:
521. Simptoamele morfologice ale ulcerului gastric sunt:
522. Simptoamele radiologice ale anchilozei sunt:
523. Simptomul de hipertransparență în câmpul pulmonar apare datorită:
524. Simptomul de hipertransparenţă pe imaginea radiografică apare în caz de:
525. Simptomul de opacitate în câmpul pulmonar apare datorită:
Simptomul de opacitate inelară cu pereții groși, contur intern neregulat, rupt, cu
526. prezența „traseului vascular" spre hil şi limfonoduli hilari măriți, este caracteristic
pentru:
Simptomul de opacitate inelară cu prezența bronhiei de drenaj și opacități nodulare în
527.
teritoriile adiacente este caracteristic pentru:
14
Simptomul de opacitate inelară cu prezența nivelului hidroaeric și bronhiei de drenaj
528.
este caracteristic pentru:
Simptomul de opacitate nodulară spiculară unică în câmpul pulmonar este caracteristic
529.
pentru:
530. Simptomul de opacitate nodulară unică în câmpul pulmonar este caracteristic pentru:
531. Simptomul de opacitate pe imaginea radiografică apare în caz de:
Simptomul de opacitate rotundă în câmpul pulmonar cu contur net, bine delimitat,
532.
poate fi dat de:
Simptomul de opacități inelare multiple, de dimensiuni variabile, forma rotundă sau
533. ovalară, cu pereți subțiri, cu contur net, regulat, fără conținut lichidian, este
caracteristic pentru:
534. Simptomul direct al abcesului în cavitatea abdominală este:
535. Simptomul radiologic al perforatiei ulcerului gastric este:
536. Simptomul radiologic de bază al atreziei esofagiene este:
537. Simptomul radiologic determinant în obstrucția mecanică a intestinului gros este:
538. Simptomul radiologic determinant la pacientul cu ocluzie a intestinului subțire este:
539. Simptomul radiologic determinant la pacientul cu ocluzie a intestinului gros este:
540. Simptomul radiologic direct al calculului biliar colesterolic este:
541. Sindromul inflamator al țesutului osos în faza acută, radiologic se manifestă prin:
542. Sindromul inflamator al țesutului osos în faza de remisie se caracterizează prin:
543. Sindromul inflamator al țesutului osos în faze cronice se caracterizază prin:
544. Spațiul radiologic articular în normă este prezentat de:
545. Spațiul radiologic articular se poate studia efectiv folosind incidența:
546. Standardul investigației primare a unui pacient cu patologie cardiovasculară include:
Starea pacientului este satisfăcătoare. Pe fondul mediastinului se determină opacitate cu
547.
nivel orizontal. În primul rând este necesar:
548. Stenoza mitrală se caracterizează prin mărirea în dimensiuni a:
549. Stomacul hiperton se caracterizează prin următoarele:
550. Stomacul hiperton se întîlnește în caz de:
551. Stomacul hipoton radiologic se caracterizează prin următoarele:
552. Stomacul hipoton se întâlnește în caz de:
553. Stomacul ortoton radiologic se caracterizează prin următoarele:
554. Structurile cu densitate mare în imaginea radiologică se numesc:
555. Structurile cu densitate mare în tomografia computerizată se numesc:
556. Structurile cu densitate mare în ultrasonografie se numesc:
557. Structurile cu densitate mică în imaginea radiologică se numesc:
558. Structurile cu densitate mică în tomografia computerizată se numesc:
559. Structurile cu densitate mică în ultrasonografie se numesc:
Structurile de culoare albă în imaginea obținută prin metoda imagisticii prin rezonanța
560.
magnetică se numesc:
Structurile de culoare întunecată în imaginea obținută prin metoda imagisticii prin
561.
rezonanța magnetică se numesc:
562. Substratul anatomic al desenului pulmonar în normă este alcătuit de:
563. Substratul anatomic al umbrei hilului pulmonar în normă sunt trunchiurile:
564. Sulfatul de bariu este:
565. Sulfatul de bariu practic nu dă reacții adverse din cauza că el:
15
566. Sunetul este:
567. Sursa razelor Gamma este:
568. Sursa razelor X este:
569. Sursa ultrasunetului este:
570. Sursa undelor infraroșii este:
571. Sursa undelor radio este:
572. Tendința spre confluență a opacităților nodulare poate fi observată în:
573. Tipurile de radiație nucleară sunt:
574. Tomografia computerizată a ficatului este o metodă care permite a evalua:
575. Tomografia computerizată este folosită cu preferinţă în investigaţia afecţiunilor:
576. Tomografia este:
577. Tomografia lineară este necesară mai degrabă în diagnosticul:
578. Transparența pulmonară la pacienții cu staza venoasă pulmonară:
579. Tumorile intestinului gros mai frecvent se localizează la nivelul:
580. Ulcerul esofagian mai frecvent se întâlnește la nivelul:
581. Ulcerul gastric penetrant situat în partea superioară a micii curburi penetrează în:
582. Ulcerul gastric penetrant, situat în partea inferioară a micii curburi, penetrează în:
583. Ulcerul gastric penetrant, situat pe fața posterioară a stomacului, penetrează în:
584. Ultrasonografia hepatică este o metodă care permite a evalua:
585. Ultrasonografia în explorarea aparatului respirator este informativă în cazul:
Ultrasonografic se determină o zonă rotundă anecogenă și defect în parenchimul renal
586.
cu contururi clar delimitate. Modificările depistate sunt mai mult caracteristice pentru:
Ultrasonografic, pentru a diferenția un vas sanguin hepatic de un duct biliar, utilizăm
587.
metoda:
588. Ultrasunetul se caracterizează prin frecvența mai mare de:
589. Ultrasunetul se reflectă la interfață dintre medii care se deosebesc prin:
590. Umbra coastei XII intersectează rinichiul drept la nivelul:
591. Un ecran de plumb pus în fața unei surse de raze gamma:
592. Unghiul atrio-vasal drept în mod normal este situat:
593. Unghiul lui Treitz se află la trecerea:
Unitatea de măsură a activităţii sursei de radiaţie ionizantă în Sistemul Internațional
594.
este:
595. Unitatea de măsură a dozei absorbite este:
596. Unitatea de măsură a dozei echivalente este:
597. Unitatea de măsură a intensității curentului electric este:
598. Unitatea de masură a puterii curentului electric este:
599. Unitățile de măsură a dozei absorbite sunt:
600. Unităţile Sistemului Internaţional pentru radiaţii ionizante sunt următoarele:
601. Viteza de propagare a ultrasunetului este maximă în:
602. Viteza de propagare a ultrasunetului este maximă în:

16
603. Indicați metoda de investigație:
604. Indicați metoda de investigație:
605. Indicați denumirea investigației:
606. Indicați metoda și modalitatea de investigație:
607. Indicați metoda și modalitatea de investigație:
608. Ce investigație imagistică va fi efectuată cu acest aparataj:
609. Indicați denumirea investigației:
610. Cum veți numi structurile rotunde de culoare neagră de pe imagine:
611. Indicați metoda de investigație:
612. Indicați denumirea investigației:
613. Ce structura anatomică indică săgeata?
614. Care investigație imagistică va fi efectuată cu ajutorul acestui utilaj:
615. Indicați denumirea investigației:
616. Indicați denumirea investigației:
617. Care simptom patologic arată săgețile:
618. Care metoda imagistică utilizează acest utilaj:
619. Indicați metoda și modalitatea de investigație:
620. Indicați metoda de investigație:
621. Indicați denumirea investigației:
622. Care investigație imagistică va fi efectuată cu ajutorul acestui utilaj:
623. Principiul cărei metode de investigație imagistică este prezentat pe imagine:

624. Indicați metoda de investigație:


625. Indicați metoda de investigație:
626. Indicați metoda de investigație:
627. Indicați metoda de investigație:
628. Indicați metoda de investigație:
629. Indicați metoda și modalitate de investigație:
630. Ce simptom patologic depistați pe radiografie:
631. Ce simptom patologic depistați pe radiografie:
632. Ce simptom patologic depistați pe radiografie:
633. Care din caracteristici se referă la opacitatea de pe radiografie:
634. Care din caracteristici se referă la opacitatea de pe radiografie:
635. Ce modificări pe radiografie vă permit a face concluzia despre poziția mediastinului:
636. Ce depistați pe radiografie:
637. Caracterizați opacitatea de pe radiografie:
638. Opacitatea vizualizată pe radiografie cel mai probabil este caracteristică pentru:
639. Configurația cordului pe radiografie este:
640. Configurația cordului pe radiografie este:
641. Ce depistați pe radiografie:
642. Ce depistați pe radiografie:
643. Indicați metoda de investigație:
644. Ce depistați pe radiografie:
645. Configurația cordului pe radiografie este:
646. Ce substanță de contrast se utilizează pentru investigația prezentată:
647. Ce substanță de contrast se utilizează pentru investigația prezentată:
648. Ce substanță de contrast se utilizează pentru investigația prezentată:
17
649. Care din următoarele modificări se determină pe radiografie:
650. Ce concluzie poate fi formulată după studierea radiografiei prezentate:
651. Indicați metoda de investigație:
652. Radiografia prezentată este:
653. Care din afirmații este corectă pentru desenele prezentate:
654. Ce modificări patologice reprezintă desenul "b":
655. Ce modificări patologice arată săgețile:
656. Indicați metoda de investigație:
657. Configurația cordului pe radiografie este:
658. Ce modificări ale configurației cordului sunt prezente pe radiografie:
659. Ce modificări ale configurației cordului sunt prezente pe radiografie:
660. Configurația cordului pe radiografie este:
661. Configurația cordului pe radiografie este:
662. Configurația cordului pe radiografie este:
663. Configurația cordului reprezentată pe radiografie este caracteristică pentru:
664. Configurația cordului reprezentată pe radiografie este caracteristică pentru:
665. Configurația cordului reprezentată pe radiografie este caracteristică pentru:
666. Indicați denumirea investigației:
667. Indicați denumirea investigației:
668. Ce simptom patologic depistați pe radiografie:
669. Indicați denumirea investigației:
670. Opacitatea vizualizată pe radiografie cel mai probabil este caracteristică pentru:
671. Ce simptom patologic depistați pe radiografie:
672. Care din caracteristici se referă la opacitatea de pe radiografie:
673. Pe radiografia reprezentată se depistează:
674. Pe radiografia prezentată se depistează:
675. Opacitățile, vizualizate pe radiografie, mai probabil sunt caracteristice pentru:
676. Ce depistați pe radiografie:
677. Ce modificări patologice depistați pe radiografie:
678. Ce concluzie poate fi formulată după studierea radiografiei prezentate:
679. Ce simptom patologic depistați pe radiografie:
680. Ce simptom patologic vedeți pe radiografie:
681. Care din următoarele afirmații caracterizează opacitatea din radiografie:
682. Ce modificări pe radiografie vă permit a face concluzia despre poziția mediastinului:
683. Ce concluzie poate fi formulată după studierea radiografiei prezentate:
684. Indicați denumirea investigației:
685. Ce investigație imagistică va fi efectuată cu acest aparataj:
686. Indicați metoda de investigație:
687. Ce vedeți pe radiografie:
688. Ce vedeți pe radiografie:
689. Care din următoarele afirmații caracterizează opacitatea din radiografie:
690. Care din următoarele afirmații caracterizează opacitatea din radiografie:
691. Ce modificări pe radiografie vă permit a face concluzia despre poziția mediastinului:
692. Ce concluzie poate fi formulată după studierea radiografiei prezentate:
693. Marginea superioară oblică a opacității este un semn în favoarea:
694. Ce concluzie poate fi formulată după studierea radiografiei prezentate:
695. Ce vedeți pe radiografie:
696. Ce vedeți pe radiografie:
697. Care din următoarele afirmații caracterizează opacitatea din radiografie:

18
698. Ce modificări pe radiografie vă permit a face concluzia despre poziția mediastinului:
699. Care din următoarele afirmații corespunde radiografiei prezentate:
700. Ce vedeți pe radiografie:
701. Opacitatea care se depistează pe radiografie este:
702. Caracterizați opacitatea din radiografie:
703. Modificările la radiografia prezentată sunt caracteristice pentru:
704. Hemidiafragmul drept se află la nivelul arcului anterior al coastei:
705. Ce modificări pe radiografie pot fi în favoarea emfizemului pulmonar:
706. Forma umbrei cordului pe radiografie este caracteristică pentru:
707. Opacitatea ce se depistează pe radiografie este:
708. Caracterizați opacitatea din radiografie:
709. Caracterizați opacitatea din radiografie:
710. Simptomul patologic, vizualizat pe radiografie, cel mai probabil este caracteristic pentru:
711. Indicați metoda de investigație:
712. Ce depistați pe radiografie:
713. Ce concluzie poate fi formulată după studierea radiografiei prezentate:
714. Ce modificări pe radiografie vă permit a face concluzia despre poziția mediastinului
715. Caracterizați opacitatea din radiografie:
716. Ce simptom patologic depistați pe radiografie:
717. Modificările patologice pe radiografie cel mai probabil sunt caracteristice pentru:
718. Ce concluzie poate fi formulată după studierea radiografiei prezentate:
719. Ce vedeți pe radiografie:
720. Care din următoarele afirmații caracterizează sindromul patologic din radiografie:
721. Care din următoarele afirmații caracterizează opacitatea din radiografie:
722. Care erori au fost comise în efectuarea radiografiei:
723. Ce depistați pe radioigrafie:
724. Ce concluzie poate fi formulată după studierea radiografiei prezentate:
725. Ce modificări patologice depistați pe radiografie:
726. Ce modificări depistați pe radiografie:
727. Ce depistați pe radiografie:
728. Caracterizați opacitățile din radiografie:
729. Ce depistați pe radiografie:
730. Ce concluzie poate fi formulată după studierea radiografiei prezentate:
731. Ce depistați pe radiografie:
732. Ce concluzie poate fi formulată după studierea radiografiei prezentate:
733. Care din următoarele afirmații caracterizează opacitatea din radiografie:
734. Care din următoarele afirmații caracterizează opacitatea din radiografie:
735. Ce modificări pe radiografie vă permit a face concluzia despre poziția mediastinului:
736. Marginea superioară orizontală a opacității este un semn în favoarea:
737. Modificările desenului pulmonar pe radiografie sunt caracteristice pentru:
738. Modificările desenului pulmonar pe radiografie sunt caracteristice pentru:
739. Indicați metoda de investigație:
740. Indicați denumirea investigației:
741. Indicați metoda de investigație:
742. Indicați metoda de investigație:
743. Care din structurile vasculare indicate se vizualizează:

19
744. Care din structurile vasculare indicate se vizualizează:
745. Care din modificări patologice sunt prezente pe radiografie:
746. Ce investigație imagistică va fi efectuată cu acest aparataj:
747. Ce structuri anatomice sunt indicate cu liniile roșii:
748. Ce structuri anatomice sunt indicate cu liniile galbene:
749. Ce erori sunt comise în efectuarea radiografiei:
750. Ce structuri anatomice vizualizați pe tomograma:
751. Ce structuri anatomice vizualizați pe tomograma:
752. Care organ este vizualizat pe radiografie:
753. Care metoda de contrastare a fost efectuată:
754. Indicați denumirea investigației:
755. Care organ din cele vizualizate pe tomogramă reprezintă modificări patologice:
756. Indicați denumirea investigației:
757. Care din cifre sunt indicate corect:
758. Care din cifre sunt indicate corect:
759. Care din cifre sunt indicate corect:
760. Care din cifre sunt indicate corect:
761. Cifra 1 indică:
762. Cifra 2 indică:
763. Cifra 9 indică:
764. Cifra 4 indică:
765. Cifra 7 indică:
766. Cifra 1 indică:
767. Cifra 2 indică:
768. Cifra 8 indică:
769. Cifra 16 indică:
770. Cifra 17 indică:
771. Indicați metoda de investigație:
772. Care structura anatomică este vizualizată pe tomograma:
773. Ce modificări patologice indică săgețile:
774. Care simptom patologic este prezentat pe radiografie:
775. Care simptom patologic este prezentat pe radiografie:
776. Ce simptom patologic este prezentat pe radiografie:
777. Simptomul patologic, prezent pe radiografie, este caracteristic pentru:
778. Radiografia a fost efectuată în poziția pacientului:
779. Procesul patologic, indicat de săgeată, este localizat la nivel de:
780. Simptomul patologic, indicat de săgeată, se mai numește simptomul:
781. Ce concluzie poate fi formulată după studierea radiografiei prezentate:
782. Ce simptom patologic se vizualizează pe radiografie:
783. Simptomul patologic, prezent pe radiografie, este caracteristic pentru:
784. Umbra a cărui organ este indicată cu steluța:
785. Ce indică săgeata?
786. Unde, mai degrabă, se află concrementul, indicat de săgeata:
787. Care este scopul principal al utilizării metodei de contrastare prezentate pe radiografie:
788. Care simptom patologic este prezent pe radiografie:
789. Simptomul patologic, prezent pe radiografie, este caracteristic pentru:

20
790. Ce simptom patologic este prezentat pe radiografie:
791. Simptomul patologic, prezent pe radiografie, este caracteristic pentru:
792. Care structuri anatomice sunt contrastate:
793. Care substanța de contrast a fost utilizată pentru efectuarea investigației:
794. Care modificări patologice depistați pe radiografie:
795. Ce structura anatomică indică săgețile:
796. Modificările patologice, indicate cu săgeți, sunt caracteristice pentru:
797. Indicați metoda de investigație:
798. Care din compartimentele ale tubului digestiv se vizualizează pe radiografie:
799. Care metodă de contrastare a fost utilizată:
800. Simptomul patologic, prezent pe radiografie, este caracteristic pentru:
801. Simptomul patologic, prezent pe radiografie, se mai numește simptomul:
802. Care structuri anatomice se vizualizează pe radiografie:
803. Investigația radiografică a fost efectuată cu scopul de a evalua:
804. Pe imaginea radiografică esofagul este:
805. Modificările patologice, prezente pe radiografie, sunt mai degrabă caracteristice pentru:
806. Modificările patologice, prezente pe radiografie, sunt caracteristice pentru:
807. Care din compartimentele ale tubului digestiv este prezent pe radiografie:
808. Care structuri anatomice se vizualizează pe radiografie:
809. Indicați metoda de investigație:
810. Pe radiografie se depistează:
811. Ce simptom patologic este prezent pe radiografie:
812. Simptomul patologic, care se depistează pe radiografie, se poate întâlni în caz de:
813. Care din compartimentele ale tubului digestiv este vizualizat pe radiografie:
814. Care din simptoamele patologice se vizualizează pe radiografie:
815. Simptomul patologic, prezent pe radiografie, este caracteristic pentru:
816. Investigația radiografică prezentă poate fi efectuată cu scop de:
817. Investigația radiografică prezentă poate fi efectuată cu scop de:
818. Indicați denumirea investigației:
819. Care din compartimentele ale tubului digestiv se vizualizează pe radiografie:
820. Ce modificări se depistează pe radiografie:
821. Care din compartimentele ale tubului digestiv se vizualizează pe radiografie:
822. Care modalitate de contrastare a fost utilizată:
823. Ce modificări depistați pe radiografie:
824. Indicați metoda de investigație:
825. Care din compartimentele ale tubului digestiv se vizualizează pe radiografie:
826. Care din compartimentele ale tubului digestiv se vizualizează pe radiografie:
827. Indicați denumirea investigației:
828. Care din compartimentele ale tubului digestiv se vizualizează pe radiografie:
829. Care substanța de contrast a fost utilizată pentru efectuarea investigației:
830. Care din compartimentele ale tubului digestiv sunt vizualizate pe radiografie:
831. Substanța de contrast a fost introdusă în intestinul gros:
832. Care structuri anatomice se vizualizează pe radiografie:
833. Care simptom patologic se depistează pe radiografie:
834. La pacient se depistează:
835. Care din compartimentele ale tubului digestiv se vizualizează pe radiografie:

21
836. Care semne patologice sunt vizualizate pe radiografie:
837. Semnele patologice, vizualizate pe radiografie, sunt caracteristice pentru:
838. Pe radiografie se vizualizează:
839. Simptomul patologic, depistat pe radiografie, este:
840. Modificările radiologice sunt în favoarea:
841. Metoda de investigație este:
842. Metoda de contrastare este:
843. Indicați simptomele patologice vizualizate pe radiografie:
844. Desenul reprezintă:
845. Indicați simptomul patologic, depistat pe radiografie:
846. Pe radiografie se vizualizează:
847. Indicați simptomul patologic:
848. Indicați metoda de investigație:
849. Pe radiografie se depistează:
850. Indicați metoda de investigație:
851. Metoda de investigație este:
852. Care din structurile anatomice indicate se vizualizează:
853. Metoda de investigație este:
854. Pe imaginea ultrasonografică se determină:
855. La pacient se poate de gândit la:
856. Metoda de investigație este:
857. Pe radiografie se depistează:
858. Indicați metoda de investigație:
859. Indicați metoda de investigație:
860. Indicați modificări patologice care le-ați depistat:
861. Radiografia prezentată este:
862. Indicați metoda de investigație:
863. Pe radiografie se vizualizează:
864. Substanța de contrast a fost introdusă:
865. Metoda de investigație este:
866. Ce arată săgeata:
867. Ce structuri anatomice vizualizați pe tomograma:
868. Ce modificări patologice depistați pe radiografie:
869. Pe radiografie se depistează:
870. Care modificări patologice depistați pe radiografie:
871. Care din modificări patologice indicate depistați pe radiografie:
872. Care os reprezintă modificări patologice majore:
873. Săgețile arată:
874. Modificările patologice, indicate cu săgeți, pot fi caracteristice pentru:
875. Săgețile groase de culoarea albă arată:
876. Simptomul patologic, arătat de săgețile groase de culoarea albă, este caracteristic pentru:
877. Săgeata neagră subțire arată:
878. Modificările patologice pe radiografie pot fi caracterizate ca:
879. Care os este afectat:
880. Ce modificări patologice se depistează pe radiografie:
881. Care os este afectat:

22
882. Ce modificări patologice depistați pe radiografie:
883. Localizarea sechestrului este:
884. Ce modificări depistați pe radiografie:
885. Care din afirmații corespunde patologiei prezentate pe radiografie:
886. Linia de fractură este:
887. Fractura cărui os se vizualizează pe radiografie:
888. La pacient se depistează fractura:
889. Pe radiografie se vizualizează:
890. Pe radiografie se depistează:
891. Pe radiografie se depistează:
892. Indicați modificări patologice prezente:
893. Linia de fractură este:
894. Care din afirmații corespund patologiei depistate pe radiografie:
895. Care din afirmații corespund patologiei depistate pe radiografie:
896. Linia de fractură este:
897. Pe radiografie este prezentă:
898. Fractura prezentată este:
899. Deplasarea fragmentelor este:
900. Deplasarea fragmentelor este:
901. Care din afirmații caracterizează modificări patologice pe radiografie:
902. Indicați vechimea fracturilor:
903. Indicați vechimea fracturii:
904. Pe radiografie se depistează:
905. Linia de fractură este:
906. Figura prezentată cel mai probabil expune:
907. Principiul cărei metode imagistice ilustrează figura:
908. Indicați metode de investigație repezentate pe figură:
909. Săgeata, cel mai probabil, indică:
910. Pentru efectuarea investigației, pacientul din figură a fost supus acțiunii:
911. Pentru efectuarea investigației, pacientul din figură a fost supus acțiunii:
912. Pentru efectuarea investigației, pacientul din figură a fost supus acțiunii:
913. Pentru efectuarea investigației, pacientul din figură a fost supus acțiunii:
914. Pentru efectuarea investigației, pacientul din figură a fost supus acțiunii:
915. Pentru efectuarea investigației, pacientul din figură a fost supus acțiunii:
916. Radiografia cel mai probabil expune:
917. Vechimea fracturii, cel mai probabil, este de:
918. Pe radiografii se depistează:
919. Care vertebră este afectată:
920. Modificările patologice osoase sunt caracteristice pentru:
921. Care os este afectat:
922. Radiografia, cel mai probabil, expune:
923. Modificările patologice osoase prezente pe radiografie pot fi definite ca:
924. Radiografia expune:
925. Care din afirmații reflectă modificările expuse pe radiografie:
926. Radiografia expune o luxație în articulația:
927. Modificările patologice expuse pe radiografia sunt caracteristice pentru:

23
928. Care din următoarele modificări se determină pe radiografie:
929. Modificările patologice expuse pe radiografie pot fi definite ca:
930. Indicați modificările patologice care se depistează pe radiografie:
931. Care din următoarele modificări sunt prezente pe radiografie:
932. Procesul patologic este localizat:
933. Simptomul patologic, expus pe radiografie, poate fi definit ca:
934. Modificările patologice expuse pe tomogramă, sunt caracteristice pentru:
935. Zona de culoarea neagră poate fi definită ca o zonă:
936. Indicați denumirea investigației:
937. Pentru investigație a fost utilizată contrastarea:
938. Săgeata arată:
939. Care din afirmații sunt corecte:
940. Modificările, expuse pe radiografie, sunt caracteristice pentru:
941. Linia de fractură este:
942. Care din următoarele afirmații corespund radiografiei:
943. Deplasarea fragmentelor este:
944. Indicați vechimea fracturii:
945. Care os este afectat:
946. Radiografia expune:
947. Care din afirmații corespund radiografiei:
948. Figura expune:
949. Care din afirmații caracterizează radiografia:
950. Radiografia, cel mai probabil, expune:
951. Care din modificări patologice indicate se depistează pe radiografie:
952. Care din modificările indicate sunt prezente la nivelul articulațiilor interfalangiene:
953. Metoda de investigație este:
954. Radiografia, cel mai probabil, expune:
955. Metoda de investigație este:
956. Indicați modificările patologice prezente:
957. Metoda de investigație este:
958. Modificările patologice prezente sunt caracteristice pentru:
959. Investigația radiologică expune:
960. Urografia intravenoasă relevă:
961. Metoda de investigație este:
962. Tomograma, cel mai probabil, expune:
963. Modificările patologice prezente sunt caracteristice pentru:
964. Figura expune:
965. Modificările patologice prezente sunt caracteristice pentru:
966. Metoda de investigație este:
967. Radiografia, cel mai probabil, expune:
968. Patologia renală, expusă pe figură, este de origine:
969. La care ramură a imagisticii medicale se referă investigația prezentată:
970. Segmentul marcat cu cifra I este segmentul:
971. Segmentul marcat cu cifra II este segmentul:
972. Segmentul, marcat cu cifra III, relevă:
973. Curba renală marcată cu litera R relevă:

24
974. Curba renală marcată cu litera L relevă:
975. Ce structuri anatomice se vizualizează la ultrasonografia prezentată:
976. Simptomul patologic osos pe radiografia prezentată este:
977. Indicați, care din modificări patologice se vizualizează pe radiografie:
978. Modificările patologice pe radiografie sunt caracteristice pentru:
979. Deplasarea fragmentelor este:
980. Pe radiografie se vizualizează:
981. Radiografia expune:
982. Metoda de investigație este:
983. Modificările radiografice sunt, mai probabil, caracteristice pentru:
984. Care din cifre sunt indicate corect:
985. Care din cifre sunt indicate corect:
986. Care din cifre sunt indicate corect:
987. Figura reprezinta:
988. Care din cifre sunt indicate corect:
989. Săgeata neagră, cel mai probabil, arată:
990. Curba renală de pe figură este caracteristică pentru:
991. Curba renală de pe figură este caracteristică pentru:
992. Care investigație imagistică va fi efectuată cu ajutorul acestui aparataj:
993. Obiectul prezentat pe imagine poate fi utilizat în efectuarea:
994. Ce tip de radioprotecție oferă obiectul prezentat pe imagine:
995. Pentru ce tip de investigație, mai probabil, se pregătește lucrătorul medical:
996. Care din afirmații privitor la imaginea prezentată sunt corecte:
997. Mănușile prezentate pe imaginea se utilizează în proces de:
998. Care din metodele imagistice indicate prevede utilizarea mănușilor prezente pe imagine:
999. Ce semnifică simbolul din imagine:
1000. Investigația planică în sala marcată cu semnul din imagine este contraindicată pentru:

1001. Obiectul prezentat pe imagine poate fi utilizat în efectuarea:


1002. Ce tip de radioprotecție oferă obiectul prezentat pe imagine:
1003. Alegeți tipurile de radioprotecție:
1004. Folosirea șorțurilor din plumb în timpul investigației radiologice reprezintă măsura de
radioprotecție:
1005. Care din cele indicate fac parte din metode de radioprotecție fizică:
1006. Pentru ce tip de investigație, mai probabil, se pregătește lucrătorul medical:
1007. Care din afirmații privitor la imaginea prezentată sunt corecte:
1008. Mănușile prezentate pe imaginea se utilizează în proces de:
1009. Care din metodele imagistice indicate prevede utilizarea mănușilor prezente pe imagine:
1010. Ce semnifică simbolul din imagine:
1011. Investigația planică în sala marcată cu semnul din imagine este contraindicată pentru:
1012. Radioprotecția este:
1013. Care din afirmații despre atom sunt corecte:
1014. Care din măsurile indicate se aplică pentru protecția de efectele nocive ale surselor
radioactive:
1015. Activitatea unei surse radioactive se măsoară în:
1016. Gray-ul este unitatea de măsură în Sistemul Internaţional pentru:
1017. Sievert-ul este unitatea de măsură in Sistemul Internaţional pentru:
1018. În efectuarea investigațiilor imagistice folosind razele Gamma, pentru ecranare se recomandă:

25
1019. Un ecran de plumb pus în fața unei surse de raze gamma:
1020. Radioprotecția pacientului se realizează prin:
1021. Dozimetria este:
1022. Care din afirmații despre dozimetre sunt corecte:

I. BIBLIOGRAFIA RECOMANDATĂ:
- A. Obligatorie:
1. Georgescu Ş. Radiologie şi imagistică medicală. Bucureşti, 2009.
2. Volneanschi V. şi coautorii. Radiodiagnostic şi radioterapie. Chisinau 2000.
3. Линденбратен Л.Д., Королюк И.П. „Mедицинская рентгенология” Москва 2004.
4. Malîga O., Rotaru N., Obadă A. Imagistica medicală în tabele și algoritme. Recomandări
metodice. Chișinău, 2013.
5. Materialele cursului Radiologie și Radioprotecție a catedrei de Radiologie şi Imagistică.
- B. Suplimentară:
1. David Sutton. Textbook of radiology and imaging, 7th edition.
2. Otto H. Wegener – Whole body computed tomography.
3. Buruian M. Tratat de tomografie computerizată, Ed. University Press, 2006.
4. Buruian M. „Radiologie” Manual practic Oradea 1998.
5. Badea R., Dudea S., Mircea P., Stamatian F. Tratat de ultrasonografie clinică, Vol.I, Ed.
Medicală Bucureşti, 2000.

26