Sunteți pe pagina 1din 1

PROGRAM DE ACTIVITATE AL COMISIEI “LIMBĂ ŞI COMUNICARE”

AN ŞCOLAR 2017-2018

Nr. Denumirea activităţii Data Cine răspunde


crt.
1 Elaborarea planurilor de recapitulare
Septembrie 2017 Catedra Limba si
Discutarea programelor şcolare
Comunicare
Elaborarea testelor iniţiale
2 Analiza rezultatelor testelor iniţiale.
Stabilirea modalităţilor de realizare a Octombrie 2017 Catedra Limba si
planurilor individualizate de învăţare. Comunicare

3 Lecţie demonstrativă
Noiembrie 2017 Birzan Lucian
4 Referat: “Rolul evaluării în stabilirea
parcursului școlar individualizat”
Decembrie 2017 Stirbu Petruta
5 Mihai Eminescu-168 de ani de la Calinciuc Alina
naşterea marelui poet (recitare de poezii, Cristina
creaţie literară, lucrări plastice inspirate Stirbu Petruta
de creaţiile eminesciene)
Ianuarie 2018
Catedra Limba si
Evaluarea activităţii pe semestrul I Comunicare

Director, Responsabil comisie,


Prof. Calinciuc Alina Cristina Prof. Stirbu Petruta