Sunteți pe pagina 1din 14

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PRODUCTIE VEGETALA (Lei)

INDICATORI An 0 (lei) An 1 Implem. (lei) An 2 Implem. (lei) An 3 Implem. (lei)


Total Venituri 207827.68 246183.48 246183.48 246183.48
Total Cheltuieli 161962.09 120687.30 120687.30 120687.30
REZULTAT BRUT 45865.59 125496.18 125496.18 125496.18

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PRODUCTIE VEGETALA (Euro Curs: 4,4700/13.04.2016)

INDICATORI An 0 (Euro) An 1 Implem. (Euro) An 2 Implem. (Euro) An 3 Implem. (Euro)


Total Venituri 46493.89 55074.60 55074.60 55074.60
Total Cheltuieli 36233.13 26999.40 26999.40 26999.40
REZULTAT BRUT 10260.76 28075.21 28075.21 28075.21
Page 2 FOAIE SUPLIMENTARA BVC SI TOTAL

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI TOTAL

Zona geografica: Campie


Potential: Mediu
An 0 An 1 implem. An 2 implem. An 3 implem.
TOTAL SUPRAFATA CULTIVATA Ha. 72.00 72.00 72.00 72.00

INDICATORI VALOARE ( lei )


A. VALOAREA PRODUCTIEI 158,008.00 196,363.80 196,363.80 196,363.80
A1. Din care pt productia principala 158,008.00 196,363.80 196,363.80 196,363.80
B (+) SUBVENTII 49,819.68 49,819.68 49,819.68 49,819.68
C (=) VALOAREA PRODUCTIEI+SUBVENTIE (A + B)
207,827.68 246,183.48 246,183.48 246,183.48

D (-) CHELTUIELI TOTALE (I+II) 161,962.09 120,687.30 120,687.30 120,687.30


I. CHELTUIELI MATERIALE (1+2+3+4+5) 142,162.09 100,887.30 100,887.30 100,887.30
1.Cheltuieli cu materii prime si materiale 34,383.52 34,383.52 34,383.52 34,383.52
2. Cheltuieli cu lucrarile mecanizate 59,234.68 59,234.68 59,234.68 59,234.68
3. Cheltuieli cu irigatii 0.00 0.00 0.00 0.00
4. ALTE CHELTUIELI MATERIALE (10% din 1) 3,438.35 3,438.35 3,438.35 3,438.35
5. CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE 45,105.54 3,830.75 3,830.75 3,830.75
II. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE(arenda) 19,800.00 19,800.00 19,800.00 19,800.00
E. REZULTATUL BRUT (C - D) 45,865.59 125,496.18 125,496.18 125,496.18
200

ARENDA 275

Page 2 BVC TOTAL


Page 3 FOAIE SUPLIMENTARA BVC SI TOTAL

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

Porumb boabe consum NEIRIGAT

Zona geografica: Campie


Zona de potantial: Mediu
Productia principala q1=4000 kg/ha An 0 An 1 implem. An 2 implem. An 3 implem.
Productia secundara q2=0kg/ha Nr. ha. 23.50 23.50 23.50 23.50
4,000 4,000 4,000 4,000
INDICATORI
VALOARE ( lei )
A. VALOAREA PRODUCTIEI 65,800.00 70,500.00 70,500.00 70,500.00
A1. Din care pt productia principala (q1 x K) 65,800.00 70,500.00 70,500.00 70,500.00
B (+) SUBVENTII 16,260.59 16,260.59 16,260.59 16,260.59
C (=) VALOAREA PRODUCTIEI+SUBVENTIE (A + B) 82,060.59 86,760.59 86,760.59 86,760.59
D (-) CHELTUIELI TOTALE (I+II) 46,423.08 41,723.08 41,723.08 41,723.08
D1. Din care pentru productia principala 46,423.08 41,723.08 41,723.08 41,723.08
I. CHELTUIELI MATERIALE (1+2+3+4+5) 39,960.58 35,260.58 35,260.58 35,260.58
1.Cheltuieli cu materii prime si materiale 11,879.25 11,879.25 11,879.25 11,879.25
2. Cheltuieli cu lucrarile mecanizate 21,361.50 21,361.50 21,361.50 21,361.50
3. Cheltuieli cu irigatii 0.00 0.00 0.00 0.00
4. ALTE CHELTUIELI MATERIALE (10% din 1) 1,187.93 1,187.93 1,187.93 1,187.93
5. CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE 5,531.90 831.90 831.90 831.90
II. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE(arenda) 6,462.50 6,462.50 6,462.50 6,462.50
K PRET PIATA INTERNA PREVIZLBIL 0.70 0.75 0.75 0.75
Subventii (152,93 euro/ha.) 691.94 Lei/ha. Curs euro: 4,47
Cheltuieli cu irigatiile 0 Lei/ha.
Arenda este stabilita la 275 Lei/ha.

Valoarea subventiei este calculata dupa urmatoarele criterii:


Valoarea SAPS = 79,7392 Euro/ha.
Valoarea ANT = 19,1942 Euro/ha.
Valoare Zona def. = 54 Euro/ha.
Total 152,93 euro/ha x 4,5246 lei = 691,94 lei

Page 3 BVC Porumb


Page 4 FOAIE SUPLIMENTARA BVC SI TOTAL

CHELTUIELI TEHNOLO GICE LA CULTURA:


PORUMB BOABE CONSUM (neirigat)
TEHNOLOGIE CADRU
Zona: Campie Productia Principala 4000.0
Potential: Mediu Productia Secundara 0.0

An 2 Implementare An 3 Implementare
Lei/ha. 23.50 23.50

Total
Nr Lucrari Lucrari Materii si Lucrari Lucrari Materii si Lucrari Lucrari Materii si
Denumirea lucrării LUNA cheltuieli
crt. mecanizate manuale materiale mecanizate manuale materiale mecanizate manuale materiale
agrotehnice

Aprilie 6,509.50 831.90 11,879.25 6,509.50 831.90 11,879.25


OCTOMBRIE Mai 940.00 0.00 0.00 940.00 0.00 0.00
Iunie 940.00 0.00 0.00 940.00 0.00 0.00
Arat la 30 cm + grăpat ** 250.00 0.00 0.00 90.00 Septembrie 7,097.00 0.00 0.00 7,097.00 0.00 0.00
TOTAL PRODUCTIE NETERMINATA 250.00 0.00 0.00 250.00 Octombrie 5,875.00 0.00 0.00 5,875.00 0.00 0.00
TOTAL 21,361.50 831.90 11,879.25 21,361.50 831.90 11,879.25
Discuit + grăpat** 90.00 0.00 0.00 90.00
Transport apă pentru erbicidat 12.00 0.00 0.00 12.00 An 2 An 3
Lucrari Lucrari Materii si Lucrari Lucrari Materii si
Pregatit solutie 0.00 6.00 32.50 38.50
mecanizate manuale materiale mecanizate manuale materiale
Erbicidat+jalonat 45.00 27.00 50.00 122.00 TRIM 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Discuit pt. încorporat erbicide APRILIE 0.00 0.00 3.00 3.00 TRIM 2 8,389.50 831.90 11,879.25 8,389.50 831.90 11,879.25
Pregătit pat germinativ** 60.00 0.00 0.00 60.00 TRIM 3 7,097.00 0.00 0.00 7,097.00 0.00 0.00
Semanat+ jalonat** 70.00 2.40 240.00 312.40 TRIM 4 5,875.00 0.00 0.00 5,875.00 0.00 0.00
Deservit semănătoarea 0.00 0.00 180.00 180.00 TOTAL AN 21,361.50 831.90 11,879.25 21,361.50 831.90 11,879.25
Prăşit mecanic I 40.00 0.00 0.00 40.00
Irigat prin aspersie* MAI 0.00 0.00 0.00 0.00
Prăşit mecanic II IUNIE 40.00 0.00 0.00 40.00 An 0 An 1 Implementare
Recoltat mecanic porumb ştiuleţi(25%) 200.00 0.00 0.00 200.00 23.50 23.50
Lucrari Lucrari Materii si Lucrari Lucrari Materii si
Adunat ştiuleţi în urma rec. mec. 0.00 0.00 0.00 0.00
mecanizate manuale materiale mecanizate manuale materiale
Transport producţia la 5 km 40.00 0.00 0.00 40.00 Aprilie 6,509.50 831.90 11,879.25 Aprilie 6,509.50 831.90 11,879.25
Recoltat manual porumb stiuleti (75%) 0.00 200.00 0.00 200.00 Mai 940.00 0.00 0.00 Mai 940.00 0.00 0.00
Incarcat stiuleti SEPTEMBRIE 30.00 0.00 0.00 30.00 Iunie 940.00 0.00 0.00 Iunie 940.00 0.00 0.00
Transport producţia la 5 km 20.00 0.00 0.00 20.00 Septembrie 7,097.00 4,700.00 0.00 Septembrie 7,097.00 0.00 0.00
Tăiat coceni, legat şi făcut glugi 0.00 0.00 0.00 0.00 Octombrie 5,875.00 0.00 0.00 Octombrie 5,875.00 0.00 0.00
Încărc., transp. şi desc.snopi şi coceni 12.00 0.00 0.00 12.00 TOTAL 21,361.50 5,531.90 11,879.25 TOTAL 21,361.50 831.90 11,879.25
TOTAL AN PLAN 659.00 235.40 505.50 1,399.90
TOTAL GENERAL (TOT AN PLAN+PROD NET) 909.00 235.40 505.50 1,649.90

Se poate folosii erbicidul Dizocab 80 CE * sau alt erbicid recomandat de cercetarea tehnica de profil

Page 4 deviz porumb (2)


Page 5 FOAIE SUPLIMENTARA BVC SI TOTAL

C H E LT U I E LI T E H N O LO G I C E LA C U LT U RA:
PORUMB BOABE CONSUM neirigat
TEHNOLOGIE CADRU
Zona: Campie

LUCRĂRI MECANIZATE LUCRĂRI MANUALE MATERII SI MATERIALE

calendaristica
Total
Nr

Luna
Volumul Consum Preţ Total cheltuieli
Denumirea lucrării UM Maşina Ore Tarif Total cheltuieli ZO Tarif Total retribuţii Denumirea Cantitatea
crt. lucrării Tractor motorină UM unitar cheltuieli agrotehnice
agricolă mecaniz. lei/UM nr. -lei- -mii lei- materialului totală - lei -
-litri- -lei- - lei -

1 Arat la 30 cm + grăpat ha 1 Tractor PLUG 2 20 250.00 250.00 250.00


TOTAL PRODUCTIE NETERMINATA 2 20 0.00 250.00 0 0.00 0 250.00
2 Discuit + grăpat ha 1 Tractor DISC 0.5 6 90.00 90.00 90.00
3 Transport apă pentru erbicidat t 0.3 Tractor CISTERNA 0.5 2.5 40.00 12.00 12.00
4 Pregatit solutie 0.2 30.00 6.00 CALISTO L 1.3 25 32.5 38.50
APRILIE

5 Erbicidat+jalonat ha 3 Tractor MET1200 0.9 6 15.00 45.00 0.9 30.00 27.00 BUCTRIL L 1 50 50 122.00
6 Discuit pt. încorporat erbicide 0.00 0.00 0.00 TITUS kg 0.2 15 3 3.00
7 Pregătit pat germinativ ha 1 Tractor CPGC4 0.5 5 60.00 60.00 0.00 60.00
8 Semanat+fertilizat ha 1 Tractor SPC8 0.8 5 70.00 70.00 0.08 30.00 2.40 SAMANTA+ kg 300 0.80 240 312.40
9 Deservit semănătoarea 0.00 0.00 AZOTAT Kg. 120 1.5 180 180.00
10 Prăşit mecanic I ha 1 Tractor CPU8 0.2 2 40.00 40.00 40.00
MAI

11 Irigat prin aspersie 0.00 0.00 m.c. 0 0 0 0.00


IUN

12 Prăşit mecanic II ha 1 Tractor CPU8 0.5 2 40.00 40.00 40.00


13 Recoltat (75%) t 1 COMBINA 0.7 15 200.00 200.00 200.00
14 Incarcat productie 0.00 0.00 0.00
SEPTEMBRIE

Transport producţia la 5 km ORE 1 Tractor 2RM2 1 5 40.00 40.00 40.00


16 Recoltat (25%) 0 0.00 200.00 200.00
17 Incarcat productie ORE 0.5 0.5 6 60 30.00 30.00
18 Transport producţia la 5 km ORE 0.500 Tractor 2RM2 1.000 5.000 40.00 20.00 20.00

19 Tăiat coceni, legat şi făcut glugi 0.00

20 Transportat snopi şi coceni t 0.3 0.5 2.5 40.00 12.00 12.00


TOTAL AN PLAN 7.6 62 659.00 1.18 235.40 505.5 1399.90
TOTAL GENERAL (TOT AN PLAN+PROD NET) 9.6 82 909.00 1.18 235.40 505.5 1649.90

Se poate folosii erbicidul Dizocab 80 CE * sau alt erbicid recomandat de cercetarea tehnica de profil

Page 5 deviz porumb (1)


Page 6 FOAIE SUPLIMENTARA BVC SI TOTAL

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

Grau consum - Neirigat


Zona geografica: Campie
Zona de potantial: Mediu
Productia principala q1= 3500 kg/ha An 0 An1 An 2 An 3
Productia secundara q2=0kg/ha Nr. ha. 12.92 12.92 12.92 12.92
3,500 3,500 3,500 3,500
INDICATORI Valoare (lei)
A. VALOAREA PRODUCTIEI 22,610.00 24,871.00 24,871.00 24,871.00
A1. Din care pt productia principala (q1 x K) 22,610.00 24,871.00 24,871.00 24,871.00
B (+) SUBVENTII 8,939.86 8,939.86 8,939.86 8,939.86
C (=) VALOAREA PRODUCTIEI+SUBVENTIE (A + B) 31,549.86 33,810.86 33,810.86 33,810.86
D (-) CHELTUIELI TOTALE (I+II) 22,916.46 22,916.46 22,916.46 22,916.46
D1. Din care pentru productia principala 22,916.46 22,916.46 22,916.46 22,916.46
I. CHELTUIELI MATERIALE (1+2+3+4+5) 19,363.46 19,363.46 19,363.46 19,363.46
1.Cheltuieli cu materii prime si materiale 6,837.26 6,837.26 6,837.26 6,837.26
2. Cheltuieli cu lucrarile mecanizate 10,982.00 10,982.00 10,982.00 10,982.00
3. Cheltuieli cu irigatii 0.00 0.00 0.00 0.00
4. ALTE CHELTUIELI MATERIALE (10% din 1) 683.73 683.73 683.73 683.73
5. CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE 860.47 860.47 860.47 860.47
II. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE(arenda) 3,553.00 3,553.00 3,553.00 3,553.00
K PRET PIATA INTERNA PREVIZLBIL 0.50 0.55 0.55 0.55
Subventii (152,93 euro/ha.) 691.94 Lei/ha.
Arenda 275 Lei/ha.

1
2

Page 6 BVC Grau


Page 7 FOAIE SUPLIMENTARA BVC SI TOTAL

Anexa 1
C H E L T U I E L I TEHNOLOGICE L A C U L T U R A :
GRÂU CONSUM - Neirigat
Zona: Campie TEHNOLOGIE CADRU

LUCRĂRI MECANIZATE LUCRĂRI MANUALE MATERII SI MATERIALE

CALENDARISTICA
Total

LUNA
Nr Volumul Consum Total Preţ cheltuieli
Denumirea lucrării UM Maşina Ore *Tarif Total cheltuieli Tarif Denumirea Cantitatea Total cheltuieli
crt. lucrării Tractor motorină ZO nr. retribuţii UM unitar agrotehnice
agricolă mecaniz. lei/UM - lei - -lei- materialului totală - lei - - lei -
-litri- -mii lei- -lei-

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Alimentat MA 3,5 + jalonat SEPTEMBRIE ha 0.200 TIH445 0.030 0.150 50.00 10.00 0.1 30.00 3.00 13.0
50.00
2 Fertilizat cu îngrăşăminte chimice ha 1.000 Tractor MA3.5 0.231 1.700 50.00 COMPLEXE T 0.2 180 36 86.0
0.00
3 Arat la 25 cm + grăpat în sol mediu ha 1.000 Tractor PLUG 2.000 25.000 250.00 250.00 0 250.0
4 Discuit + grăpat ha 1.000 Tractor DISC 0.500 6.000 70.00 70.00 0 70.0
5 Pregătit pat germinativ ha 1.000 Tractor COMBINATOR 0.500 5.000 60.00 60.00 0 60.0
6 Semănat grâu ha 1.000 Tractor SUP29 0.800 5.000 70.00 70.00 Grâu s-ţă cert kg 190 1.5 285 355.0
7 Deservit semănătoarea ha 0.08 30.00 2.40 0 2.4
8 TOTAL PRODUCTIE NETERMINATA 4.061 42.850 550.000 510.00 0.2 5.40 321.0 836.4
9 Transport apa pt erbicidat ORE 0.750 Tractor CISTERNA 0.500 2.500 40.00 30.00 0 30.0
APRILIE

10 Pregătit sol pt erbicidat + jalonat mii l 0.00 0.00 0.1 5.00 0.50 0 0.5
MUSTANG l 0.6 63 37.8 57.8
11 Erbicidat ha 1.000 Tractor MET-1200 0.900 2.000 20.00 20.00
0 0.0
12 Irigat prin aspersie 0.00 Apa irigatii mc 0 0 0 0.0
13 Pregătit solutie + jalonat mii l 0.00 0.0 0.2 5.00 1.00 ALLERT l 0.8 93 74.4 75.4
MAI

0.9 5.00 BUMPER l 0.8 60 48


14 Tratam fitosanitare (80% din supraf) + irigat ha 2.000 Tractor MPSP3x300 1.800 2.000 15.00 30.00 4.5 130.5
NITROFOS KG 3 16 48
15 Recoltat grâu HA 1.000 COMBINA 0.500 15.000 180.00 200.0 0 200.0
16 Transport recolta la 5 km ORE 1.000 Tractor 2RM2 1.000 5.000 40.00 40.0 0 40.0
IULIE

17 Balotat paie 0.08 30.00 2.40


18 Deservit presa de balotat 0.0 0.08 30.00 2.40 0 2.4
19 Încărcat baloţi 0.0 0.08 30.00 2.40 0 2.4
AUGUST

20 Transport baloti la 5 km ORE 0.500 Tractor 2RM2 1.000 5.000 40.00 20.0 0.00 0 20.0
21 Descărcat baloţi 0.0 0.8 30.00 24.00 0 24.0
22 Stivuit baloţi 0.0 0.8 30.00 24.00 0 24.0
23 TOTAL AN PLAN 5.700 31.500 340.0 3.040 61.2 208.2 609.4
24 TOTAL GENERAL 9.761 74.350 850.0 3.220 66.6 529.2 1445.8
* Tarife orientative pentru lucrarile mecanizate
Se pot folosi produsele OLSIDAN M *(erbicid), Topsin** (fungicid) si FUSLAC CE*** (Insecticid) sau alte produse recomandate de cercetarea tehnica de profil

Page 7 deviz grau (1)


Page 8 FOAIE SUPLIMENTARA BVC SI TOTAL

C H E L T U I E L I TEHNOLOGICE L A C U L T U R A :
GRAU - Neirigat
Zona: Campie TEHNOLOGIE CADRU
Potential: Mediu Productia Principala 3500Kg./ha
Productia Secundara
An 1 An 2 An 3
12.92 12.92 12.92

Total
Nr Lucrari Lucrari Materii si cheltuieli Lucrari Lucrari Materii si Lucrari Lucrari Materii si Lucrari Lucrari Materii si
Denumirea lucrării Luna calendaristica
crt. mecanizate manuale materiale agrotehnice mecanizate manuale materiale mecanizate manuale materiale mecanizate manuale materiale
-mii lei / ha-

0 1 10 13 18 19 Aprilie 646.00 6.46 488.38 646.00 6.46 488.38 646.00 6.46 488.38
1 Alimentat MA 3,5 + jalonat 10.00 3.00 0.00 13.00 Mai 387.60 71.06 2,201.57 387.60 71.06 2,201.57 387.60 71.06 2,201.57
Iulie 3,100.80 62.02 0.00 3,100.80 62.02 0.00 3,100.80 62.02 0.00
2 Fertilizat cu îngrăşăminte chimice 50.00 0.00 36.00 86.00
August 258.40 651.17 0.00 258.40 651.17 0.00 258.40 651.17 0.00
3 Arat la 25 cm + grăpat în sol mediu 250.00 0.00 250.00 Septembrie 6,589.20 69.77 4,147.32 775.20 69.77 4,147.32 6,589.20 69.77 4,147.32
10,982.00 860.47 6,837.26 5,168.00 860.47 6,837.26 10,982.00 860.47 6,837.26
4 Discuit + grăpat SEPTEMBRIE 70.00 0.00 0.00 70.00 An 1 An 2 An 3
Lucrari Lucrari Materii si Lucrari Lucrari Materii si Lucrari Lucrari Materii si
5 Pregătit pat germinativ 60.00 0.00 0.00 60.00
mecanizate manuale materiale mecanizate manuale materiale mecanizate manuale materiale
6 Semănat grâu** 70.00 0.00 285.00 355.00 TRIM 1 10,982.00 10,982.00 0.00 0.00 10,982.00 0.00 0.00

7 Deservit semănătoarea 0.00 2.40 2.40 TRIM 2 1,033.60 77.52 2,689.94 1,033.60 77.52 2,689.94 1,033.60 77.52 2,689.94

8 TOTAL PRODUCTIE NETERMINATA 510.00 5.40 321.00 836.40 TRIM 3 9,948.40 782.95 4,147.32 9,948.40 782.95 4,147.32 9,948.40 782.95 4,147.32
9 Transport apa pt erbicidat 30.00 0.00 0.00 30.00 TRIM 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Pregătit sol pt erbicidat + jalonat 0.00 0.50 0.00 0.50 TOTAL AN 10,982.00 860.47 6,837.26 10,982.00 860.47 6,837.26 10,982.00 860.47 6,837.26
APRILIE 37.80 57.80
11 Erbicidat 20.00 0.00
0.00
12 Irigat prin aspersie* 0.00 0.00 0.00 0.00 An 0 An Implementare
13 Pregătit solutie + jalonat 0.00 1.00 74.40 75.40 12.92 12.92
Lucrari Lucrari Materii si Lucrari Lucrari Materii si
MAI 48.00 130.50
14 Tratam fitosanitare (80% din supraf) 30.00 4.50 mecanizate manuale materiale mecanizate manuale materiale

48.00 Aprilie 646.00 6.46 488.38 Aprilie 646.00 6.46 488.38


15 Recoltat grâu 200.00 0.00 0.00 200.00 Mai 387.60 71.06 2201.57 Mai 387.60 71.06 2,201.57
16 Transport recolta la 5 km 40.00 0.00 0.00 0.00 Iulie 3,101 62.02 0.00 Iulie 3,100.80 62.02 0.00
IULIE
17 Balotat paie 2.40 0.00 2.40 August 258 651.17 0.00 August 258.40 651.17 0.00
18 Deservit presa de balotat 0.00 2.40 0.00 2.40 Septembrie 6,589 69.77 4147.32 Septembrie 6,589.20 69.77 4,147.32
19 Încărcat baloţi 0.00 2.40 0.00 2.40 TOTAL 10,982.00 860.47 6,837.26 10,982.00 860.47 6,837.26
20 Transport baloti la 5 km 20.00 0.00 0.00 20.00
21 Descărcat baloţi AUGUST 0.00 24.00 0.00 24.00
22 Stivuit baloţi 0.00 24.00 0.00 24.00
23 TOTAL AN PLAN 340.00 61.20 208.20 609.40
24 TOTAL GENERAL 850.00 66.60 529.20 1,445.80

Se pot folosi produsele OLSIDAN M *(erbicid), Topsin** (fungicid) si FUSLAC CE*** (Insecticid)
sau alte produse recomandate de cercetarea tehnica de profil

Page 8 deviz grau (2)


Page 9 FOAIE SUPLIMENTARA BVC SI TOTAL

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

Floarea soarelui - Neirigat


Zona geografica: Campie
Zona de potantial: Mediu
Productia principala q1= 1600 kg/ha An 0 An 1 implem. An 2 implem. An 3 implem.
Productia secundara q2=0kg/ha Nr. ha. 26.53 26.53 26.53 26.53
1,600 1,600 1,600 1,600
INDICATORI VALOARE ( lei )
A. VALOAREA PRODUCTIEI 42,448.00 46,692.80 46,692.80 46,692.80
A1. Din care pt productia principala (q1 x K) 42,448.00 46,692.80 46,692.80 46,692.80
B (+) SUBVENTII 18,357.17 18,357.17 18,357.17 18,357.17
C (=) VALOAREA PRODUCTIEI+SUBVENTIE (A + B)
60,805.17 65,049.97 65,049.97 65,049.97
D (-) CHELTUIELI TOTALE (I+II) 79,505.32 42,930.53 42,930.53 42,930.53
D1. Din care pentru productia principala 79,505.32 42,930.53 42,930.53 42,930.53
I. CHELTUIELI MATERIALE (1+2+3+4+5) 72,209.57 35,634.78 35,634.78 35,634.78
1.Cheltuieli cu materii prime si materiale 12,196.33 12,196.33 12,196.33 12,196.33
2. Cheltuieli cu lucrarile mecanizate 20,534.22 20,534.22 20,534.22 20,534.22
3. Cheltuieli cu irigatii 0.00 0.00 0.00 0.00
4. ALTE CHELTUIELI MATERIALE (10% din 1) 1,219.63 1,219.63 1,219.63 1,219.63
5. CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE 38,259.39 1,684.60 1,684.60 1,684.60
II. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE(arenda) 7,295.75 7,295.75 7,295.75 7,295.75
K PRET PIATA INTERNA PREVIZLBIL 1.00 1.10 1.10 1.10
Subventii (152,93 euro/ha.) 691.94 Lei/ha. Curs euro: 4,47
Arenda este stabilita la valoarea de 275 Lei/ha.
Cheltuieli cu irigatiile 0 Lei/ha.

Page 9 BVC Floare


Page 10 FOAIE SUPLIMENTARA BVC SI TOTAL

Anexa 11
CHELTUIELI TEHNOLOGICE LA C U LT U RA:
FLOAREA SOARELUI - Neirigat
TEHNOLOGIE CADRU
Zona: Campie

LUCRĂRI MECANIZATE LUCRĂRI MANUALE MATERII SI MATERIALE

calendaristica
Total

Luna
Nr Volumul Consum Total cheltuieli Preţ Total cheltuieli
Denumirea lucrării UM Ore Tarif Total retribuţii Denumirea Cantitatea
crt. lucrării Tractor Maşina agricolă motorină *Tarif lei/UM - le ZO nr. UM unitar cheltuieli agrotehnice
mecaniz. -lei- -lei- materialului totală -mii lei-
-litri- i- -lei- -lei-

1 Alimentat MA 3,5 + jalonat t 0.400 TIH445 0.030 0.150 12.50 10.00 0.1 10.50 1.05 11.05

NOV.
2 Fertilizat cu îngrăşăminte chimice ha 1.000 Tractor MA3.5 0.231 1.700 15.00 30.00 Fosfor kg sa 70.00 3.00 210.0 240.00

3 Arat la 25 cm + grăpat în sol mediu ha 1.000 Tractor PP-4C31-30+GS1,2 2.000 25.000 50.00 200.00 0.0 200.00
4 TOTAL PRODUCTIE NETERMINATA 2.261 26.850 240.00 0.100 1.05 210.000 451.05
5 Alimentat MA 3,5 + jalonat 0.00 0.0 0.00
6 Fertilizat cu îngrăşăminte chimice 0.00 Azot kg sa 50.00 1.10 55.0 55.00
7 Transport apă pentru erbicidare ORE 0.100 Tractor CISTERNA 0.100 0.500 40.00 4.00 0.00 0.0 4.00
8 Pregătit soluţie pt. erbicidare 0.0 13.20 0.40 0.0 0.40
9 Erbicidare totală ha 1.000 Tractor MET1200 0.300 2.000 15.00 15.00 0.00 Erbicid * l 2.00 15.64 31.28 46.28
MARTIE

10 Discuit pt. încorporat erbicide ha 1.000 Tractor GD-3,2+2GCR 1.7 0.500 6.000 70.00 70.00 0.00 0.00 70.00
11 Pregătit pat germinativ ha 1.000 Tractor CPGC4 0.500 6.000 60.00 60.00 0.00 0.00 60.00

APRON 355 D l 0.02 22.30 0.45


Tratat samanta + semănat 70 cm. +
12 ha 1.000 Tractor SPC8 0.800 5.000 70.00 70.00 0.1 13.20 1.32 131.77
jalonat
Sămânţă kg 5.00 12.00 60.00
13 Deservit semănătoarea ha 0.00 0.1 13.20 1.06 0.00 1.06
APRILIE

14 Prăşit mecanic I la 70 cm ha 1.000 Tractor CPU8+4F 0.500 2.000 40.00 40.00 0.00 Azot kg sa 50.00 1.31 65.50 105.50

15 Prăşit manual dupa prasitoare ha 2.70 20.00 54.00 0.00 54.00

16 Prăşit mecanic II la 70 cm ha 1.000 Tractor CPU8 0.500 2.000 40.00 40.00 0.00 0.00 40.00
17 Irigat prin aspersie Apa irigatii m.c. 0.00 0.0 0.00 0.00
IUNIE

18 Preg soluţie pt tratam. fitosanitar mii l 0.0 13.20 0.40 0.00 0.40
19 Tratament fitosanitar ha 1.000 Tractor MPSP-3X300 0.300 2.000 15.00 15.00 0.00 Fungicid ** l 0.04 937.3 37.49 52.49
20 Recoltat mecanic ha 1.000 class 0.700 15.000 200.00 200.00 0.00 0.00 200.00
AUGUST

21 Adunat capitule după recolt.mec. ha 0.00 0.4 13.20 5.28 0.00 5.28
22 Discuit pt tocat tulpini ha 0.00 0.00 0.00
23 Transport producţia la 5 km ORE 0.500 Tractor 2RM2 1.000 5.000 40.00 20.00 0.00 0.00 20.00
24 TOTAL AN PLAN 5.200 45.500 534.000 3.340 62.448 0.000 0.000 249.718 846.17
25 TOTAL GENERAL 7.461 72.350 774.000 3.440 63.498 0.000 0.000 459.718 1297.22
* Tarife orientative pentru lucrarile mecanizate
Se pot folosii produsele Triflorom 24 CE * (erbicid) si Punnch 40 EC ** (fungicid) sau alte produse recomandate de cercetarea tehnica de profil

Page 10 deviz floare (1)


Page 11 FOAIE SUPLIMENTARA BVC SI TOTAL

CHELTUIELI TEHNOLOGICE LA C U L T U RA:


FLOAREA SOARELUI - Neirigat

Zona: Campie TEHNOLOGIE CADRU


Potential: Mediu Productia Principala 1600.0
Productia Secundara 0.0
An 2 Implementare An 3 Implementare
mii lei / ha 26.53 26.53

Nr Lucrari Lucrari Materii prime Total cheltuieli Lucrari Lucrari Materii si Lucrari Lucrari Materii si
Denumirea lucrării Luna
crt. mecanizate manuale si materiale agrotehnice mecanizate manuale materiale mecanizate manuale materiale

1 Alimentat MA 3,5 + jalonat 10.00 1.05 0.00 11.05 Martie 5,810.07 73.54 3,892.64 5,810.07 73.54 3,892.64

Aprilie 1,061.20 1,432.62 1,737.72 1,061.20 1,432.62 1,737.72


2 Fertilizat cu îngrăşăminte chimice 30.00 0.00 210.00 240.00
Noiembrie Iunie 1,459.15 10.51 994.67 1,459.15 10.51 994.67
3 Arat la 25 cm + grăpat în sol mediu** 200.00 0.00 0.00 200.00 August 5,836.60 140.08 0.00 5,836.60 140.08 0.00
4 TOTAL PRODUCTIE NETERMINATA 240.00 1.05 210.00 451.05 Noiembrie 6,367.20 27.86 5,571.30 6,367.20 27.86 5,571.30
5 Alimentat MA 3,5 + jalonat 0.00 0.00 0.00 20,534.22 1,684.60 12,196.33 20,534.22 1,684.60 12,196.33
6 Fertilizat cu îngrăşăminte chimice 0.00 55.00 55.00
7 Transport apă pentru erbicidare 4.00 0.00 0.00 4.00 An 1 An 2

Lucrari Lucrari Materii si Lucrari Lucrari Materii si


8 Pregătit soluţie pt. erbicidare 0.00 0.40 0.00 0.40
mecanizate manuale materiale mecanizate manuale materiale

9 Erbicidare totală 15.00 0.00 31.28 46.28 TRIM 1 5,810.07 73.54 3,892.64 5,810.07 73.54 3,892.64
10 Discuit pt. încorporat erbicide** Martie 70.00 0.00 0.00 70.00 TRIM 2 2,520.35 1,443.13 2,732.39 2,520.35 1,443.13 2,732.39
11 Pregătit pat germinativ** 60.00 0.00 0.00 60.00 TRIM 3 5,836.60 140.08 0.00 5,836.60 140.08 0.00

70.00 0.45 TRIM 4 6,367.20 27.86 5,571.30 6,367.20 27.86 5,571.30


Tratat samanta + semănat 70 cm. +
12 0.00 1.32 0.00 131.77 TOTAL 20,534.22 1,684.60 12,196.33 20,534.22 1,684.60 12,196.33
jalonat**
0.00 60.00
13 Deservit semănătoarea 0.00 1.06 0.00 1.06
14 Prăşit mecanic I la 70 cm 40.00 0.00 65.50 105.50 An0 An 1 Implementare
15 Prăşit manual dupa prasitoare Aprilie 0.00 54.00 0.00 54.00 26.53 26.53
Lucrari Lucrari Materii si Lucrari Lucrari Materii si
16 Prăşit mecanic II la 70 cm 40.00 0.00 0.00 40.00
mecanizate manuale materiale mecanizate manuale materiale
17 Irigat prin aspersie* Iunie 0.00 0.00 0.00 0.00 Martie 5810.07 73.54 3892.64 Martie 5810.07 73.54 3892.64
18 Preg soluţie pt tratam. fitosanitar 0.00 0.40 0.00 0.40 Aprilie 1061.20 38007.41 1737.72 Aprilie 1061.20 1432.62 1737.72

19 Tratament fitosanitar 15.00 0.00 37.49 52.49 Iunie 1459.15 10.51 994.67 Iunie 1459.15 10.51 994.67

20 Recoltat mecanic 200.00 0.00 0.00 200.00 August 5836.60 140.08 0.00 August 5836.60 140.08 0.00

21 Adunat capitule după recolt.mec. August 0.00 5.28 0.00 5.28 Noiembrie 6367.20 27.86 5571.30 Noiembrie 6367.20 27.86 5571.30
22 Discuit pt tocat tulpini 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL 20534.22 38259.39 12196.33 TOTAL 20534.22 1684.60 12196.33
23 Transport producţia la 5 km 20.00 0.00 0.00 20.00
24 TOTAL AN PLAN 534.00 62.45 249.72 846.17
25 TOTAL GENERAL 774.00 63.50 459.72 1,297.22

Se pot folosii produsele Triflorom 24 CE * (erbicid) si Punnch 40 EC ** (fungicid)


sau alte produse recomandate de cercetarea tehnica de profil

Page 11 deviz floare (2)


BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI

LUCERNA MASA VERDE (Neirigat)


Zona geografica: Campie
Potential: Mediu
Productia: 30.000 kg/ha An 0 An 1 An 2 An 3
Nr. ha. 9.05 9.05 9.05 9.05
30,000 30,000 30,000 30,000
INDICATORI Valoare (lei)
A. VALOAREA PRODUCTIEI 27,150.00 54,300.00 54,300.00 54,300.00
A1. Din care pt productia principala (q1 x K) 27,150.00 54,300.00 54,300.00 54,300.00
B (+) SUBVENTII 6,262.06 6,262.06 6,262.06 6,262.06
C (=) VALOAREA PRODUCTIEI+SUBVENTIE (A + B) 33,412.06 60,562.06 60,562.06 60,562.06
D (-) CHELTUIELI TOTALE (I+II) 13,117.23 13,117.23 13,117.23 13,117.23
D1. Din care pentru productia principala 13,117.23 13,117.23 13,117.23 13,117.23
I. CHELTUIELI MATERIALE (1+2+3+4+5) 10,628.48 10,628.48 10,628.48 10,628.48
1.Cheltuieli cu materii prime si materiale 3,470.68 3,470.68 3,470.68 3,470.68
2. Cheltuieli cu lucrarile mecanizate 6,356.96 6,356.96 6,356.96 6,356.96
3. Cheltuieli cu irigatii 0.00 0.00 0.00 0.00
4. ALTE CHELTUIELI MATERIALE (10% din 1) 347.07 347.07 347.07 347.07
5. CHELTUIELI PRIVIND PRESTATIILE EXTERNE 453.78 453.78 453.78 453.78
II. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE(arenda) 2,488.75 2,488.75 2,488.75 2,488.75
K PRET PIATA INTERNA PREVIZLBIL 0.10 0.20 0.20 0.20
Lei/ha. Curs euro:
Subventii (152,93 euro/ha.) 691.94 4,47
Cheltuieli cu arenda/ha. 275 Lei/ha.
Cheltuieli cu irigatiile 0 Lei/ha.
TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA LUCERNA MASA VERDE

Calculatii pe hectar
ZONA GEOGRAFICA: CAMPIE
Sistem: neirigat
Productia principala: 30.000 kg
Nr. Denumirea lucrarii UM Volumul Tractor Masina Ore Consum Tarif Total ZO Tarif Total Denum. UM Cant. Pret Total Total

LUNA
Crt. Lucrarii agricola mecaniz. motorina lei/UM lei nr. lei/UM retributii mat. totala unitar lei chelt.
agrotehni
nr. litri lei lei / UM ce - lei -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.0 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Erbicidat ha 1 U-650 MA-3.5 0.285 1.2 18.6 18.6 0.10 16.85 1.69 Erbicide kg sa 40 6.4 256 276.285

MAI
2 Recoltat mv I recolta t 10.5 E-281 0.840 8.9 12.4 130.2 0.30 15.10 4.53 134.7
3 Transp.mv.la 5 km tkm 52.5 U-650 2RM-2 1.544 6.8 1.61 84.5 0.32 16.86 5.40 89.9
4 Recoltat mv II recolta t 9 E-281 0.847 8.6 14.88 133.9 0.30 15.10 4.53 138.5

SEPTEMBRIE AUGUST IULIE IUNIE


Transp.mv.la 5 km tkm 45 U-650 2RM-2 1.323 5.9 1.61 72.5 0.32 16.86 5.40 77.8
5
6 Recoltat mv III recolta t 6 E-281 0.565 5.8 14.88 89.3 0.30 15.10 4.53 93.8
7 Transp.mv.la 5 km tkm 30 U-650 2RM-2 0.822 3.9 1.61 48.3 0.32 16.86 5.40 53.7
8 Recoltat mv IV recolta t 4.5 E-281 0.423 4.3 14.88 67.0 0.30 15.10 4.53 71.5

Transp.mv.la 5 km tkm 22.5 U-650 2RM-2 0.661 2.9 1.61 36.2 0.32 16.86 5.40 41.6
9
10 Incarc.ingras.chimice t 0.312 TIH-445 0.017 0.0 1.36 0.4 0.10 0.00 0.4
11 Transp.ingras.chimice la 5 km tkm 1.56 U-650 2RM-2 0.046 0.2 1.61 2.5 0.32 16.86 5.40 7.9
12 Alimentat MA 3,5 t 0.312 TIH-445 0.017 0.0 1.38 0.4 0.10 16.75 1.68 2.1
fosfor +
Fertiliz.cu ingras.chimice ha 1 U-650 MA-3.5 0.285 1.2 18.6 18.6 0.10 16.85 1.69 azotat de kg sa 50.0 2.55 127.5 147.8
13 amoniu
TOTAL GENERAL 7.675 702.43 50.14 383.50 1136.07
* Erbicide: Diizocab 80 CE, Pivot 100 LC, Asulox 40 SC, Basogran 600, Sencor70 WP, Bolan, Roundup
TEHNOLOGIA CADRU LA CULTURA LUCERNA MASA VERDE

An 2 An 3 An 3
ZONA GEOGRAFICA: CAMPIE 9.05 9.05 9.05

Lucrari Lucrari Lucrari


Lucrari Materii si Lucrari Materii si Lucrari Materii si
mecaniza mecaniza mecaniza
manuale materiale manuale materiale manuale materiale
te te te
Productia principala: 30.000 kg/ha.
Lei Mai 2,111.59 105.07 2,316.80 2,111.59 105.07 2,316.80 2,111.59 105.07 2,316.80
Nr. Denumirea lucrarii Lucrari Total Total Iunie 1,867.65 89.82 0.00 1,867.65 89.82 0.00 1,867.65 89.82 0.00

LUNA
Crt. meca chelt. chelt. Total chelt.
Iulie 1,245.10 89.82 0.00 1,245.10 89.82 0.00 1,245.10 89.82 0.00
agrotehn.
nizate terti mat. August 933.82 89.82 0.00 933.82 89.82 0.00 933.82 89.82 0.00
0 1 9.0 12 17 18 Septembrie 198.80 79.23 1,153.88 198.80 79.23 1,153.88 198.80 79.23 1,153.88
1 Erbicidat MAI 18.6 1.69 256 276.285 TOTAL 6,356.96 453.78 3,470.68 6,356.96 453.78 3,470.68 6,356.96 453.78 3,470.68
2 Recoltat mv I recolta 130.2 4.53 0 134.7
3 Transp.mv.la 5 km 84.5 5.40 0 89.9 An 2 An 3 An 3

Lucrari Lucrari Lucrari


Lucrari Materii si Lucrari Materii si Lucrari Materii si
4 Recoltat mv II recolta 133.9 4.53 138.5 mecaniza mecaniza mecaniza
IUNIE

manuale materiale manuale materiale manuale materiale


te te te
0

Transp.mv.la 5 km 72.5 5.40 77.8 TRIM 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 0
6 Recoltat mv III recolta 89.3 4.53 0 93.8 TRIM 2 3,979.24 194.90 2,316.80 3,979.24 194.90 2,316.80 3,979.24 194.90 2,316.80
SEPTEMBRIE AUGUST IULIE

7 Transp.mv.la 5 km 48.3 5.40 0 53.7 TRIM 3 2,377.72 258.88 1,153.88 2,377.72 258.88 1,153.88 2,377.72 258.88 1,153.88
8 Recoltat mv IV recolta 67.0 4.53 0 71.5 TRIM 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transp.mv.la 5 km 36.2 5.40 41.6 TOTAL AN 6,356.96 453.78 3,470.68 6,356.96 453.78 3,470.68 6,356.96 453.78 3,470.68
9 0
10 Incarc.ingras.chimice 0.4 0.00 0 0.4
11 Transp.ingras.chimice la 5 km 2.5 5.40 0 7.9
12 Alimentat MA 3,5 0.4 1.68 0 2.1 An 0 An 1

Fertiliz.cu ingras.chimice 18.6 1.69 147.8 9.05 9.05


13 127.5

Lucrari Lucrari
Lucrari Materii si Lucrari Materii si
TOTAL GENERAL 702.4 50.14 383.50 1136.07 mecaniza mecaniza
manuale materiale manuale materiale
te te
Erbicide: Diizocab 80 CE, Pivot 100 LC, Asulox 40 SC, Basogran 600, Sencor70 WP, Bolan, Roundup Mai 2,111.59 105.07 2,316.80 Mai 2,111.59 105.07 2,316.80
Iunie 1,867.65 89.82 0.00 Iunie 1,867.65 89.82 0.00
Iulie 1,245.10 89.82 0.00 Iulie 1,245.10 89.82 0.00
August 933.82 89.82 0.00 August 933.82 89.82 0.00
Septembrie 198.80 79.23 1,153.88 Septembrie 198.80 79.23 1,153.88
TOTAL 6,356.96 453.78 3,470.68 TOTAL 6,356.96 453.78 3,470.68