Sunteți pe pagina 1din 42
Anviyitoarea: regiseasci Regulile jocului: invatdtoarea numeste un cuvant, iar copii trebuie repede sa-1 gaseasca in text si si citeascd cu urmatorul cuvant. Castiga elevul, care primul va gisi cele mai multe cuvinte. Cateva cuvinte din text s-au riticit. Va rog, ajutai-le si se Jocul ,Hrineste iepurasul” Scoput: de a forma la elevi deprinderile citirii corecte a cuvintelor cu litera nou invatati Material didactic: ilustratii cu iepuras si morcov, pe tabli sunt desenate scar. Anvatitoarea: \epurasul nostru a flimanzit, dar pentru ca si ajunga la morcov el are nevoie de ajutorul vostru. Regulile jocului: Copiii pe rand citese din Abecedar coloni Dac’ colonita e cititd in intregime corect, atunci purasul urci cu o treapt mai sus spre morcov. y Copii citesc atat timp pana cand iepurasul ajunge la ,,morcov” Je de cuvinte. Jocul ,Aranjeazi cuvintele” Seopul: + educarea interesului de a cunoaste, dragostei de invatiturd; + consolidarea cunostinfelor despre propozitie, cuvinte si locul lor in propozitie Regulile jocutui: invatdtoarea cheami in fata clasei 4 copii si propune fiecdruia si demonstreze urmitoarele cuvinte: ,peste”, ,in”, ,trdieste”, ap”. Copiii din clas propun cate 0 variant a propozitiei si aranjeaz ,cuvintele vii” in ordinea necesard si citese propozitia. Jocul continu, folosind propozitiile: .,Veverita aduni alune”, ,Cucul are pene sure”. Jocul ,,Schimba si citeste” Scopul: “ dezvoltarea culturii vorbirii; “ formarea deprinderii de a transforma silabe si cuvinte Material didactie: casa de litere. Regulile jocului: vI Copii iau figurile din cos si le aranjeaza pe masi sau pe polit, le numesc si le numéra de la stinga spre dreapta si invers, determinind locul fiecareia si folosind nofiunile: primul, ultimul, intre, unul dupa altul, intr-o parte, de la dreapta spre stanga, de la stinga la dreapta. in timpul jocului invatitoarea va schimba ordinea obiectelor, va propune copiilor si le numeasca, si observe schimbarea_numérului de ordine a obiectului, si determine cd rezultatul la numarare nu depinde de ordinea in care sunt aranjate obiectele. Jocul ,Ocupi-ti locul” Scopul: insusirea succesiunii directe si inverse a numerelor in limita lui 5 Material didactic: fise cu cifre din limita lui 5 Regulile jocului: Copiii se unesc in 2 echipe. Fiecare din ei primeste céte o fig cu o cifra din limita lui 5. La semnalul invatitoarei ei se aranjeazi intr-o linie in ordinea ceresciinda sau descrescdnda_a numerelor (1-5 sau 5-1). invinge echipa, care prima se aliniaza in ordinea cuvenitd. Jocul ,,Giseste greseala” Scoput: consolidarea cunostintelor de numarare in limita lui 10. Regulile jocului: Un copil numiri pind la 10, intentionat omite sau schimba ordinea numerelor. Ceilalti urmiresc cu atentie si numesc greseala comisa, Jocul ,,Cunosti figurile geometrice?” Scopul: “ dezvoltarea priceperii de a recunoaste Zz figurile geometrice studiate; + consolidarea notiunilor de poligon, triunghi, dreptunghi, patrat, cere. Material didactic: figuri geometrice, creioane colorate Regulile jocului: La propunerea invatitoarei copiii coloreazi; triunghiul cu creion rosu, dreptunghiul —cu creion albastru, cercurile — cu creion galben. invatatoarea verifica lucrul si evidentiaza copii, care au iesi invingatori Jocul ,,Completeazi sirul” numerelor din sirul natural in limita lui 10; “ consolidarea deprinderii de a folosi corect din punct de vedere semantic ccuvintele: primul, al cincelea, al noudlea, dup’, inainte, urmator, precedent. Material didactic: fige cu cife din limita lui 10. Regulile jocului: Jocul ,,Cultura comunici Scopul: formarea ta elevi a comunicarii culturale. Material didactic: intsebari pentru victorin’ Regulite jocului: Clasa se uneste in 3 echipe. invatatoarea pune intrebari fiecdrei echipe, copii raspund in cor. Pentru un rdspuns corect primesc un punct. Castig’ echipa, care a adunat cele mai multe puncte. intrebari pentru victorina: 1. Aceste cuvinte noi le rostim, end intalnim pe cineva dimineata, 2. Asa ne salutiim ziua 3. intdlnindu-ne cu cineva seara noi spunem 4. Cand fritiorul se culed noi fi zicem 5. Ce ,cuvint fermecat” rostim cand ceva vrem S sd cerem? 6. Ce spui tu, atunei cand cineva te-a ajutat? 7. Ce trebuie sa zici, cdnd intimplator ai stingherit a pe cineva? 8. Ce spunem cand am intarziat la lectie? 9, Plecind din ospetie, cum voi va veti lua rmas bun? Jocul Despre tine” Scopul: formarea la elevi a priceperilor de a descrie infatisarea exterioard Material didactic: ilusteayii cu eroi din povesti, persoanaje din desencle animate Anvajatoarea: Eroii s-au ratacit si tebuie de-i restitui animate. Regulile jocului: Un elev iese in fata clasei si descrie infatisarea exterioard a eroului din povese sau peresonajul din desenele animate, dar nu-l numeste. Toti ceilalti copii ‘rebuie si ghiceascd cine este. Acel elev, care primul a rispuns descrie urmatorul persona in poveste sau desene Jocul ,,Regulile de comportare in locurile obstesti™ Scopul: generalizarea si sistematizarea cunostintelor elevilor despre regulile de comportare in locurile obstesti Material didactic: minge cd KRESS Invititoareas, Mingea o 54 viaduct Speed CE lJ bbune si rele ke ésa ce Regulile jocului: _ Elevii stau in cere. invat mingea si numeste 0 fapti. Dacd aceasta e pozitiva — elevul prinde mingea, daci e 24