Sunteți pe pagina 1din 2

Nume……………….

Data……………
FIŞĂ DE LUCRU

1). Încercuiţi substantivele din următorul şir de cuvinte:


iepure, amintire, tunet, unu, fugea, comunicare, frumuseţe, dumbravă, roşie, muncă,
roi, căzură, cădere.

2). Realizaţi corespondenţa:


mobilier rândunică
creion fiinţe oameni
ploaie lucruri clădiri
rouă fenomene ale naturii copaci
floare animale

3). Citeşte cu atenţie textul:


„Puse pe trupul său împărătesc, haine de păstor, cămeşă de borangic, ţesută
cu lacrimile mamei sale, mândră pălărie cu flori, cu cordele şi cu mărgele rupte de la
gâturile fetelor de împăraţi. ”
( M. Eminescu -„Făt-Frumos din lacrimă”)

4). Completează tabelul de mai jos cu substantive luate din textul de mai sus:
Substantive la numărul singular Substantive la numărul plural

5). Coloraţi casetele care conţin:


a)substantive comune:
Carpaţi păştea vorbeşte istorie
răţuşcă ultimul isteţ Andrei
uşor Saturn deşert cântec

b)substantive proprii:
Someş scrisoare vorbeşte curajos
tu Satu Mare Dunărea garoafă
scrie corect scriere Terra

6). Schimbaţi numărul substantivelor de mai jos:


pietre _______________ om ____________ ploi ____________
cheile _______________ porţi ___________ pieţe_____________
foaie _______________ băile ___________ serviciu __________
fierăstrău ______________ acvarii _________ tablou ____________

7)Transcrieţi textul, trecând substantivele la numărul singular.


Lupii prind animale din pădure, dar şi oi.
Vulpea înhaţă păsări şi animale mici. Ele se adăpostesc în vizuine.
Căprioarele sunt blânde şi fricoase.
Iepuraşii sunt temători. Ei mănâncă iarbă uscată. Se ascund în tufişuri.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________
8. Uniţi adjectivele care au înţeles asemănător:
ocrotit ticsit
plin omenos
cenuşiu protejat
lacom mâncăcios
biruitor înspăimântat
îngrozit gri
cumsecade victorios
9. Găsiţi adjective potrivite pentru substantivele următoare:

Model: soare – rotund, auriu, palid

minge – _____________________________________

ghiocei – _____________________________________

soldaţi – _____________________________________

pădure – _____________________________________

viaţă – ______________________________________
10. Alege substantivele pe o coloană şi adjectivele pe o altă coloană: ploaie, mică,
pasăre, ochi, acru, galbenă, carte, paznic, vitează, bibliotecă, curajos, blând,
elev.
substantive adjective