Sunteți pe pagina 1din 5

EXTRAS

BULETINUL OFICIAL Nr.101 1113

HOTĂRÎREA Nr.1.137
privind pregătirea cadrelor artistice superioare

. . .

Consiliul de Miniştri, în şedinţa de la 20 Octomvrie 1950


Văzînd referatul preşedintelui Comitetului pentru Artă , înregistrat sub
Nr.1696 din 28 septemvrie 1950 ;
În temeiul art.72 din Constituţia Republicii Populare Române,
Hotărăşte :
Art.1. – Pregătirea cadrelor artistice superioare va fi asigurată de următoarele
İnstitute de Învăţământ Superior Artistic :
. . .
- Conservatorul de Muzică ``Gheorghe Dima `` la Cluj, cu limba de predare
română şi maghiară, cu o Facultate de canto, pian, orchestră si o Facultate de studii
teoretice, compoziţie, dirijat.

. . .

Pentru conformitate.
DIRECŢIA GENERALĂ A ÎNVAŢĂMÂNTULUI SUPERIOR
NR. 34.096/12.04.1991

Către
Conservatorul de muzica ‘Gheorghe Dima’ din Cluj-Napoca

Vă facem cunoscut că, în baza Notei Guvernului din 04.01.1991 şi a Ordinului


ministrului învăţământului şi ştiinţei nr. 4894 din 22.03.1991, denumirea instituţiei dvs.
este ACADEMIA DE MUZICĂ ‘GHEORGHE DIMA’ DIN CLUJ-NAPOCA.
Intrarea în vigoare a acestei denumiri se face începând cu semestrul al II-lea al
anului universitar 1990/1991.

DIRECTOR GENERAL
O. Ianculescu

GL/AL/3ex.
25.III.1991

Pentru conformitate.

S-ar putea să vă placă și