Sunteți pe pagina 1din 2

Ideologia regimurilor democratice presupune că oamenii se nasc egali, că au drepturi

și că sunt egali în fața legii. Funcționează principiul separației puterilor în stat; majoritatea
hotărăște, iar minoritățile sunt protejate.

În perioada interbelică, vechiile democrații (Franța, M. Britanie, SUA) și-au păstrat


regimurile. După 1945, țările din Europa de vest rămân democrații, iar după 1989 democrația
se instalează și în estul Europei.

Regim politic democratic – alegerile sunt libere prin vot universal (drept universal -
respectarea drepturilor omului); există competiție între partide (sistemul pluripartidist/
pluripartidism); acceptate criticile la adresa puterii (dreptul la libertatea exprimării) – sunt
respectste drepturile și libertățile cetățenești.

REGIMUL DEMOCRATIC ÎN ROMÂNIA

Regim democratic după adoptarea Constituției din 1866. Regimul democratic se baza
pe constituțiile din 1866 și 1923 și pe votul universal (trăsătură a democrației). Sistemul politic
românesc cuprindea Guvernul, monarhi, Parlamentul și partidele politice.

Monarhia era constituțională (funcționa pe baza unei constituții). Regii României (nu
foarte important).

Parlamentul era format din Senat și din Camera Deputaților (principiul separației
puterilor în stat).

Parlamentul vota:

 Legile
 Bugetul
 Impozitele

Guvernul:

 Punea în aplicare legi


 Controla puterea legislativă

Guvernul liberal (PNL) condus de Ion I.C. Brătianu a adoptat reforme precum:

 Votul universal
 O nouă constituție
 Reforma învățământului de 7 clase obligatoriu

După 1930, rolul PNL scade; PNȚ nu reușește să adopte prea multe reforme, datorită
crizei economice.

Sistemul politic s-a caracterizat prin pluripartidism, cele mai importante partide fiind
PNȚ și PNL.

PNL a apărut în 1875 și a încurajat modernizarea și industria națională. Deviza lor era
,,prin noi înșine’’. Printre cei mai importanți lideri se numără Ion I.C. Brătianu, G. Duca.

PNȚ a apărut în 1926, prin unirea PȚ, condus de Ion Mihalache, cu PNR, condus de
Iuliu Maniu. Țărăniștii promovau mica proprietate țărănească și investițiile străine, politica lor
fiind ,,cea a porților deschise’’.

REGIMURI AUTORITARE

Puterea se concentrează în mâinile unei persoane/ grup de persoane.

Caracteristici:

 Nerespectarea drepturilor și libertăților cetățenești


 Statul controlează societatea
 Există doar un partid – partidul unic + poliția politică

În România, Carol al II-lea a impus un regim autoritar (1938-1940). A fost adoptată o


nouă constituție. Parlamentul și partidele au fost dizolvate și se guverna prin decrete-legi.
Regele deținea puterea executivă și cea legislativă (încalcă principiul separației puterilor în
stat).