Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE LECŢIE

PROPUNĂTOR: Trofin Elena- Andreea


CLASA: a VI- a
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
SUBIECTUL: „Cȃinele şi căţelul” de Grigore Alexandrescu - receptarea textului literar
TIPUL LECŢIEI: predare de noi cunoștințe
DURATA : 50 ‘

COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE:


- Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare;
- Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare monologată şi dialogată;
- Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse;
- Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite
contexte de realizare, cu scopuri diverse.

COMPETENŢE SPECIFICE :
2.4 adaptarea vorbirii la situaţia concretă de dialog sau de monolog;
3.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit;
3.2 identificarea modurilor de expunere într-un text.

COMPETENŢE:
- Să cunoască activitatea de scriitor a lui Grigore Alexandrescu;
- Să citească corect, conştient şi expresiv textul;
- Să explice sensurile cuvintelor necunoscute;
- Să redea pe scurt conţinutul textului;
- Să identifice corect elemente de limbă în exerciţii diverse.

RESURSE
1. METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, citirea în lanţ şi expresivă, jocul didactic, joc de rol,
exerciţiul, brainstormingul;
2. MIJLOACE DE ȊNVĂŢĂMÂNT: manual, fişe de lucru, caietele elevilor, tabla ;
3. FORME DE ORGANIZARE: activitate frontală / individuală, pe grupe;
4. MODALITĂŢI DE EVALUARE: observare sistematică, chestionare orală, fişa de evaluare
formativă

BIBLIOGRAFIE:
Ilie Emanuela - Didactica literaturii române - Editura Polirom, Iaşi,2008 Târgu Mureş, 2006.
Şerban, Anca, Şerban, Sergiu - Manual de „Limba română” – clasa a VI-a, Ed. All, Bucureşti
2000.
Anca Şerban, Sergiu Şerban - Limba română. Caietul elevului pentru clasa a VI-a. Fonetică.
Lexic. Gramatică , Editura ALL, Bucureşti 2009.
Programa şcolară pentru clasa a VI-a.
Desfăşurarea lecţiei

STRATEGIA DIDACTICĂ
EVENIMENTE-
TIMP CONŢINUTURI ŞI SARCINI DE ÎNVĂŢARE EVALUARE
LE LECŢIEI FORME DE
METODE MIJLOACE ORGANIZA-
RE
0. Moment Se asigură condiţiile necesare demersului didactic; Conversaţia frontală
2 min.
organizatoric
Se citesc copiilor cȃteva ghicitori despre cȃine. Conversaţia Ghicitori Frontal Aprecieri
1. Captarea Slujba în gospodărie verbale
atenţiei El o face cu mândrie, Jocul didactic
Şi primeşte drept simbrie
Oase şi multă iubire.

Când e frig,
3min.
Stă covrig,
Iar când vede un motan
Sare ca un năzdrăvan!

E prieten credincios
Şi-i dau mereu cȃte un os.

2 Enunţarea Profesorul aminteşte de structura operelor epice Conversaţia Tablă frontală


temei şi a Caietul elevului
şi precizează că operele pot fi structurate și în
competenţelor
versuri, nu doar în proză, iar azi vom studia o

2 min. operă epică în versuri, ”Cȃinele şi căţelul” de


Grigore Alexandrescu, iar la sfârșitul orei va
trebui să.....(se anunță obiectivele menționate pe
înțelesul copiilor).
Se scrie titlul pe tablă, iar elevii îl notează în
caiete.
Se prezintă portretul scriitorului Grigore Conversaţia Tablă frontal Aprecieri
3 Dirijarea verbale
Alexandrescu şi se scrie schematic la tablă
învăţării Caietul elevului
activitatea sa literară.
Fișa de autor
Profesorul va citi expresiv opera, apoi elevii sunt
solicitaţi să citească în lanţ şi să sublinieze cu Manualul
Lectura în lanţ frontal şi Verificarea
creionul cuvintele pe care nu le înţeleg.
individual
lecturii
Cu ajutorul celorlalţi elevi, se vor explica Explicaţia
cuvintele necunoscute şi vor fi notate la tablă şi în
Observarea
caiete. Se vor alcătui oral propoziţii scurte cu
sistematică a
cuvintele explicate.
elevilor
Profesorul adresează câteva întrebări generale
20min.
pentru a verifica înțelegerea globală a textului:
- Despre ce este vorba în text?
- Care sunt personajele care apar?
- Unde are loc acţiunea? Fișă de lucru
- Care este modul de expunere dominant? Exerciţiul frontal şi Aprecieri
- Care ar fi intriga operei? individual verbale
- Din ce cauză se schimbă tonalitatea?
- Ce rol are boul oarecare?
Elevii sunt invitaţi în faţa clasei să citească pe
roluri.

Se distribuie elevilor fişa cu exerciții de


vocabular (anexa 2), se dau indicaţii privind
Joc de rol
sarcinile de lucru. Exercițiile se vor corecta
frontal. Caietul elevului
Dupa rezolvarea exerciţiului 6 de pe fişă, se vor
nota pe caiet ideile principale.

4. Obţinerea Sub indrumarea profesorului, elevii vor incerca sa Brainstorming Caietul elevului individual Evaluare
performanţei 6 min. argumenteze: “Cȃinele şi căţelul ” este o operă Conversaţia formativa
epică.
6. Feed – back Analiza fişelor de lucru. Exerciţiul Fişă de lucru individual Aprecieri
5 min. Conversaţia frontal verbale
7. Evaluare Se completează rebusul (anexa 3) si se fac Conversaţia Rebusul frontal Aprecieri
5 min. aprecieri generale şi individuale. verbale
8. Retenţia şi Elevilor li se dă spre rezolvare, ca temă, cȃteva Conversaţia Manual frontal Aprecieri
transfer 2 min. exerciţii din manual. verbale
ANEXA 2
CÂINELE ŞI CĂŢELUL
-fişă de lucru-
de Grigore Alexandrescu

1. Indicaţi sinonimele următoarelor cuvinte:

dobitoace ____________________ mânie ____________________


a cinsti ____________________ iubire ____________________
potaie ____________________ a se cădea ____________________

2. Rescrie din textul dat :


a. Două neologisme =
b. Două regionalisme/ cuvinte populare =
c. Două imagini artistice diferite =
d. Două figuri de stil diferite =
e. Două trăsături (fizice/ morale) pentru fiecare personaj=

3. Scrie o propoziţie cu omonimul cuvantului ”deșert” .


_____________________________________________________________

4. Scrieţi antonimele următoarelor cuvinte şi alcătuiţi propoziţii cu acestea:

a dispreţui modestie deştept


5. Alcătuiţi enunţuri cu sensul vechi şi sensul actual al cuvintelor:

Cuvântul Sensul vechi Sensul actual


Animal om lipsit de inteligenţă sau bun simţ
Dobitoc
__________________________________ __________________________________
persoană care face parte din nobilime om capabil de sentimente înalte
Nobil
__________________________________ __________________________________

6. Precizati rolul cratimei din stuctura ”te-ntreb”.


_________________________________________________________________________

7. Numerotează următoarele idei principale, respectând succesiunea întâmplărilor din text.

• Dulăul dă exemplu ţările civilizate.

• Samson îl ameninţă pe Samurache cu bătaia.

• Dulăul îi spune care este, în viziunea sa, sensul egalităţii.

• Samson se consideră un exemplu pentru egalitarism.

• Vorbind despre egalitate, dulăul Samson critică mândria celor mai puternici.

• Ascultându-l pe Samurache, dulăul se simte jignit.

• Căţelul Samurache se apropie pentru a-şi exprima admiraţia faţă de vorbitori.

8. Citeşte cu atenţie proverbele de mai jos. Alege- l pe cel pe care îl consideri cel mai potrivit
pentru situaţia studiată sau propune tu alt proverb. Argumentează- ţi alegerea.

Vorba- i de argint şi tăcerea, de aur.


Una zice, alta face.
Ce-i în guşă şi-n căpuşă.
I s-a urȃt cu binele.
Interesul poartă fesul.
Lauda de sine nu miroase a bine.
Nici în car, nici în căruţă, nici în teleguţă.
Nu întinde coarda prea mult că se rupe.
ANEXA 3

CE AM REŢINUT!!!

1. Rezolvând corect careul de mai jos, veţi afla pe coloana AB cum este Samson.

1. Aşa îl face Samson pe Samurache


2. Altă vorbă, de alint, a dulăului
3. Prenumele autorului poeziei
4. Aşa era boul cu care vorbea Samson
5. Sentimentul pe care, îl are dulăul pentru lei
6. Asta doreşte Samson pentru toate dobitoacele
7. ...dar nu şi pentru ..................................
ANEXA 1

GRIGORE ALEXANDRESCU
(22 februarie 1814 la Tȃrgovişte – 25 noiembrie 1885 la Bucureşti)

A fost poet şi fabulist român.


Opera:
- A debutat cu câteva poezii publicate în ziarul ”Curierul Românesc”
adunate apoi în volumul ”Poezii” în anul 1832;
- Majoritatea poeziilor au ca temă Revoluţia de la 1848: „Anul 1840 ”,
„Adio. La Tȃrgoviște”, „Morminte. La Drăgășani”;
- Este cunoscut mai ales datorită fabulelor, adunate în volumul ”Fabule”,
dintre care, mai importante sunt: „Boul şi viţelul”, „Cȃinele şi căţelul”,
„Bursucul şi vulpea”, „Lupul moralist”. ”

S-ar putea să vă placă și